224-2021 - page 1

SỐ
224
(6297)
-
Thứ Năm30-9-2021
CHỦ QUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂNTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
3
trong so nay
trang
5
trang
12
trang
6
trang
14
trang
4
trang
13
trang
3+11
Quân đội tiếp tục
hỗ trợ TP.HCM
đến hết tháng 11
Phối hợpđón laođộng trở lại để
l
TP.HCM:Thêm2 quận công bố kiểm soát được dịch COVID-19
phục hồi sản xuất
BộY tế: Sẽđề
nghị đưa kit test
vàomặt hàng
bìnhổngiá
Bànvềcôngvụtrong
vụngườiđanôngxưng
“banchỉđạoquận7”
ĐàNẵngđã“dìu”người
dânvượtquađạidịch
Gần1,7hađấtcông
bịlấnchiếmcảchụcnăm
Chihỗtrợđợt3qua
phầnmềm:Nhanhgọn,
tránhbỏsót
Xúcđộng
chuyện
giaotrocốt
ngườimấtdo
COVID-19
Các doanh nghiệp tại TP.HCMvà các tỉnh lân cận đang tính toán phương án kêu gọi người lao động quay lại nơi làmviệc để phục hồi sản xuất.
Trong ảnh: Người lao động tỉnh Phú Yên làmthủ tục lên xe rời TP.HCMvề quê tránh dịch hồi tháng 8 vừa qua. Ảnh: HOÀNGGIANG
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook