071-2022 - page 10

10
Bạn đọc -
ThứBảy2-4-2022
Nóng trong tuần
Cơ quan trả lời
giao dịch liên quan đến nhà đất.
Sở này cũng đã có văn bản nhắc
nhở các văn phòng TPL phải có
trách nhiệm giải thích cho khách
hàng hiểu rõ quy định pháp luật và
giá trị pháp lý của vi bằng.
Ngày 14-2-2020, Nghị định
08/2020 quy định về tổ chức và
hoạt động của TPL bắt đầu có hiệu
lực. Tại khoản 5 Điều 37 nghị định
này quy định TPL không được lập
vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi
để chuyển quyền sử dụng, quyền
sở hữu đất đai, tài sản không có
giấy tờ chứng minh quyền sử dụng,
quyền sở hữu...
Tại một số địa phương, UBND
cấp xã, huyện trên địa bàn TP.HCM
cũng thực hiện một số giải pháp để
hạn chế người dân cảnh giác việc
mua, bán nhà qua vi bằng bằng nhiều
cách. Có phường đã gắn bảng cảnh
giác đề nghị người dân không mua
nhà ba chung là chung giấy chứng
nhận, chung giấy phép xây dựng và
chung số nhà để tránh nguy cơ rủi ro.
Yêu cầu khách hàng
trực tiếp viết tay
“Kể từ khi có văn bản yêu cầu của
Sở Tư pháp và Nghị định 08/2020
ra đời, các văn phòng TPL không
còn lập vi bằng ghi nhận sự kiện,
hành vi để chuyển quyền sử dụng,
quyền sở hữu đất đai, tài sản. Thay
vào đó, các vi bằng dạng này chỉ ghi
nhận việc giao nhận tiền giữa các
bên (không nêu mục đích nhận tiền
để làm gì). Tuy nhiên, nhiều người
bán và người mua nhà đất vẫn mù
mờ vin vào vi bằng giao nhận tiền
đó như một bằng chứng để mua bán
nhà đất giấy tay. Đó là do họ hiểu
sai!” - luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ,
Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết.
Theo đại diện Văn phòng TPL
quận 10, TP.HCM, hiện nay, các
giao dịch liên quan đến chuyển
nhượng bất động sản, mua bán nhà
đất thuộc một trong các trường hợp
TPL không được lập vi bằng.
Để đảm bảo cho đương sự hiểu
giá trị pháp lý của vi bằng sẽ không
có giá trị khi mua bán nhà đất. Một
trong những giải pháp và nguyên
tắc khi lập vi bằng mà Văn phòng
TPL quận 10 đang áp dụng là yêu
cầu đương sự tự mình trực tiếp viết
vào vi bằng ghi nhận việc giao nhận
tiền giữa hai bên với nội dung: “Tôi
đã đọc hiểu giá trị của vi bằng. Việc
giao nhận tiền theo vi bằng này chỉ
có giá trị nguồn chứng cứ. Không
chứng nhận hay xác thực việc chuyển
nhượng nhà đất giữa các bên hoặc
các giao dịch trái pháp luật khác”.
Cũng theo Văn phòng TPL quận
10, sở dĩ phải yêu cầu khách hàng
tự tay mình viết (thay vì đánh máy
sẵn in ra cho khách hàng đọc) là để
đảm bảo chắc chắn và khẳng định
lại một lần nữa cho người dân biết
được là vi bằng sẽ không có giá trị
đối với những giao dịch mua bán,
chuyển nhượng nhà đất.
“Sau khi đã được TPL giải thích
giá trị của vi bằng, các trường hợp
không được lập vi bằng và yêu cầu
khách hàng trực tiếp viết tay thì khi
đó chúng tôi mới tiến hành lập vi
bằng. Trường hợp khách hàng nào
lập vi bằng với mục đích dùng để
phục vụ cho chuyển nhượng bất
động sản thì chúng tôi sẽ từ chối”
- Văn phòng TPL quận 10 chia sẻ.•
NGUYỄNHIỀN-HỮUĐĂNG
T
rong tuần qua, những thông tin
cảnh giác về việc mua nhà vi
bằng đã nhận được nhiều sự
quan tâm của bạn đọc.
Nhiều bạn đọc cho rằng việc giao
dịch mua bán nhà đất thông qua
giấy tay dưới hình thức lập vi bằng
giao nhận tiền, người mua có thể
đã lường trước được rủi ro nhưng
vì giá rẻ nên chấp nhận.
Một số bạn đọc thắc mắc khi phát
hiện có tình trạng mua nhà thông
qua vi bằng giao nhận tiền thì các
cơ quan đã có những giải pháp gì
để chấn chỉnh.
Cơ quan chức năng từng
cảnh báo
Để ngăn chặn việc người dân gặp
phải rủi ro khi mua bán nhà đất qua
vi bằng, các cơ quan chức năng đã
từng đưa ra nhiều giải pháp.
Trước năm 2020, Sở Tư pháp
TP.HCM đã từng gửi thông báo
đến các cơ quan chức năng về việc
người dân không mua bán nhà đất
thông qua hình thức lập vi bằng ghi
nhận việc giao, nhận tiền giữa các
bên. Vi bằng do thừa phát lại (TPL)
lập ra chỉ ghi nhận những sự kiện,
hành vi mà TPL trực tiếp chứng
kiến; không chứng nhận hợp đồng,
UBNDphường Thạnh Xuân, quận 12 từng đặt bảng cảnh báo cho người dân tại đầu hẻmvàomột khu nhà xây sai phép trên địa bàn. Ảnh: VÕHÀ
Biện pháp ngăn chặn mua nhà
đất qua vi bằng
Dựng bảng cảnh báo, tuyên truyền giá trị pháp lý để người dân cảnh giác về việc mua nhà đất thông qua hình
thức lập vi bằng.
“Sau khi đã được TPL
giải thích giá trị của vi
bằng, các trường hợp
không được lập vi bằng
và yêu cầu khách hàng
trực tiếp viết tay thì khi
đó chúng tôi mới tiến
hành lập vi bằng” - đại
diện Văn phòng TPL
quận 10, TP.HCM.
F0vẫnđược hưởng lương, cóđược nhận chế độ ốmđau?
Tôi bị nhiễm COVID-19 và được cách ly, điều trị tại nhà.
Sau khi hết bệnh, tôi có đến trạm y tế phường để xin giấy
chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Tuy nhiên, sau khi nộp
hồ sơ, công ty trả lời trường hợp của tôi không được giải
quyết chế độ ốm đau, vì trong thời gian tôi nghỉ bệnh vẫn
được công ty trả lương đầy đủ.
Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hưởng chế độ ốm
đau không?
Bạn đọc
Hải Ngọc
(TP.HCM)
Bảo hiểm xã hội TP.HCM
trả lời: Theo quy định của
Luật BHXH, BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù
đắp một phần hoặc toàn bộ thu nhập của người lao động
(NLĐ) khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị ốm đau,
thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao
động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.
Như vậy, trường hợp NLĐ phát sinh ốm đau do mắc
COVID-19 nhưng vẫn được đơn vị trả đầy đủ tiền lương thì
không được giải quyết thêm tiền trợ cấp chế độ ốm đau.
Theo Điều 25 Luật BHXH 2014 quy định, khi NLĐ
tham gia BHXH gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được hưởng
chế độ ốm đau nếu đáp ứng hai điều kiện sau: Thứ nhất là
bị ốm đau, tai nạn (không phải là tai nạn lao động) phải
nghỉ việc.Thứ hai, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có thẩm quyền.
Như vậy, trường hợp của bạn tuy trong thời gian nhiễm
COVID-19 phải nghỉ làm nhưng công ty vẫn trả lương,
vẫn đảm bảo thu nhập hằng tháng. Vì vậy, bạn sẽ không
được hưởng chế độ ốm đau.
VÕ HÀ
Nhânviêny
tếhuyệnHóc
Môn,TP.HCM
traothuốccho
bệnhnhân
COVID-19điều
trịtạinhà.Ảnh:
TRẦNNGỌC
Dưới các bài viết
“Muanhàvi bằng, nguy cơmất trắng”,
“Mua nhà qua vi bằng: Mất tiền, gặp phiền”, “Vi bằng
không có giá trị khi mua bán nhà đất”,
bạn đọc đã có
những bình luậnmongmuốn chính quyền địa phương
không để tồn tại các công trình không phép, sai phép.
Nhiều người cứ nghĩ cái vi bằng là giấy tờ lận lưng
làm bằng chứng trong việc mua bán nhà. Trong khi cái
vi bằng nó có chứng nhận việc mua nhà đâu, nó chỉ ghi
nhận việc chuyển tiền giữa các bên thôi, còn chuyển tiền
làmgì thì không được nhắc tới. Làm cả đời để dành dụm
đượcmớ tiền, lỡmuamấy kiểunhànày làbaonhiêu công
sức trôi sông đổ bể saumột cú cưỡng chế. Biết kêu ai cho
thấu!”
- bạn đọc Hải Hà.
“Chính quyền khi phát hiện ra mấy nhà xây không
phép, sai phép là phải xử lý triệt để liền. Chỉ có cách đó
mới không có mấy dãy nhà kiểu ba chung (chung giấy
chứngnhận, chunggiấy phép xây dựngvà chung sốnhà),
không lừamị đượcmấy người mua nhà ít tiềnmàmùmờ
về pháp lý” -
bạn đọc Hữu Kha.
“Người dân vì không có tiền nênmới chấp nhận rủi ro
đi mua nhà. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước quản lý
lỏng lẻo để cho các công trình xây không phép, sai phép
tồn tại mà không xử lý ngay từ đầu mới dẫn tới hệ lụy
như hôm nay”
- bạn đọc Tri Phan.
“Có cung ắt có cầu, nếu ngay từ đầu không có công
trình không phép, sai phép nào tồn tại thì người dân sẽ
không mua được những căn nhà để mà khi vào ở rồi
mới tá hỏa ra là sắp bị cưỡng chế”
- bạn đọc Minh Anh.
Xử lý nhà không phép, sai phép ngay từ đầu
Người lao động trong thời gian nghỉ việc do nhiễmCOVID-19, được công ty trả lương thì không được hưởng chế độ ốmđau.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook