071-2022 - page 8

8
ĐàNẵngquyết liệt chống thất thu thuế trongkinhdoanhbất động sản
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ
Minh vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND
các quận, huyện phối hợp thực hiện một số giải pháp nhằm
tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt
động kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP.
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp chỉ đạo
các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP quán
triệt các công chứng viên, nhân viên của mình thực hiện
nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục công chứng
hợp đồng, giao dịch BĐS.
“Tuyệt đối không hướng dẫn, tạo điều kiện để các bên
tham gia giao dịch thực hiện các hành vi trốn thuế như
“ký gửi, ký chờ”; khai giá chuyển nhượng, mua bán, cho
thuê BĐS thấp hơn giá thực tế giao dịch; hủy bỏ hợp đồng
chuyển nhượng, mua bán để công chứng hợp đồng chuyển
nhượng, mua bán khác nhằm mục đích trốn thuế” - công
văn nêu.
Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tăng
cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng trên địa
bàn TP nói chung và việc công chứng các hợp đồng, giao
dịch về BĐS nói riêng.
Sở này cần có giải pháp để kịp thời phát hiện các hồ sơ
có dấu hiệu vi phạm về thuế. Từ đó có biện pháp xử lý hoặc
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý hành
vi trốn thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh BĐS.
UBND TP Đà Nẵng đề nghị Cục Thuế TP chỉ đạo các
Chi cục Thuế khu vực tăng cường kiểm tra, phát hiện các
trường hợp kê khai thuế có dấu hiệu khai không đúng giá
chuyển nhượng, mua bán thực tế để xử lý theo thẩm quyền
hoặc cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng
theo quy định.
UBND TP Đà Nẵng cũng giao Công an TP chủ động
trong công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật,
phối hợp trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt
động chuyển nhượng, kinh doanh BĐS.
Công an TP phải quyết liệt điều tra, xác minh, xử lý theo
quy định đối với các hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về thuế do
Sở Tư pháp, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký đất đai chuyển
đến khi có dấu hiệu nghi ngờ có hành vi vi phạm.
Sở TN&MT TP Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng, tham
mưu UBND TP ban hành bảng giá các loại đất sát với giá
giao dịch trên thị trường và sớm tham mưu UBND TP ban
hành bảng giá đất tại các khu công nghiệp.
Trao đổi với
Pháp Luật TP.HCM
, Giám đốc Sở Tư pháp
TP Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa cho hay trong năm 2020,
đơn vị phát hiện một số hồ sơ có dấu hiệu “ký gửi, ký
chờ” tại các văn phòng công chứng và đã chuyển cho công
an điều tra.
Điểm chung của các hồ sơ này là để trống thông tin
bên mua khi công chứng chuyển nhượng hoặc phần
thông tin của bên mua có sự chênh lệch bất thường về
khoảng cách dòng. Tuy nhiên, qua điều tra, phía công an
cho rằng không đủ cơ sở để kết luận các hồ sơ này có vi
phạm về thuế.
“Mới đây nhất, đơn vị phát hiện một hồ sơ có dấu hiệu
rất rõ về việc trốn thuế và đã chuyển cho công an điều tra.
Trước mắt, chúng tôi đã giao cơ quan thuế kiểm tra về thuế
đối với hồ sơ này. Lần này các bên liên quan rất quyết tâm
làm để ngăn chặn tình trạng trốn thuế” - bà Hoa cho hay.
TẤN VIỆT
Đô thị -
ThứBảy2-4-2022
1.500 tỉ đồng thực hiện dự án
Dự án mở rộng QL50 có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh,
điểm cuối giáp ranh với tỉnh Long An. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng
6,92 km.Tôngmức đâu tu của dự án là gần1.500 tỉ đồng, từnguồnngân sach
trung uơng va ngân sach TP.HCM. Diện tích đất sử dụng khoảng 25,49 ha.
Trong đó, đoạn đường giao với đưng Nguyên Van Linh đên Km4+360
(giao vơi QL50 hiện hữu) sẽ xây dưng mơi đưng song hanh QL50 dai
khoảng 4,36 km.
Đoan giao vơi QL50 hiện hữu đên cuôi tuyến giáp ranh Long An dai
khoang 2,56 km. Đoạn này không bao gôm đoan QL50 thuọc pham vi dư
an đưng cao tôc Bến Lức - LongThanh. Phân đưng được x y dựng tuyến
có quy m tư ng đư ng đường trong đ thị, vận tốc thiết kế tối thiểu là
60 km/giờ, với sáu làn xe.
quy hoach phat triên giao thong vạn
tải TP đên nam 2020 va tâm nhin sau
năm 2020 đa đưc phe duyẹt.
Đã có khoảng 80% mặt
bằng dự án
Sở GTVT TP.HCM cũng cho biết
khi mở rộng QL50, cong tac bôi
thương, hỗ trơ va tai đinh cu đưc
thưc hiẹn băng dư an rieng. Hiện dự
án bồi thường, h trợ, tái định cư đã
đưc Sở Tai chinh phê duyẹt. Về
phương án bôi thưng, hỗ trơ va tai
đinh cu, UBND huyện Bình Chánh
sẽ phe duyẹt.
Ban giao thông sẽ chịu trách nhiệm
trưc phap luạt vê sư chinh xac cua
sô liẹu khao sat, thiết kê, tông mưc
đâu tu va cac nọi dung khac cua hô
sơ báo cao nghien cứu kha thi.
Trong đó, Ban giao thông cần phối
hơp chạt che vơi UBND huyẹn Binh
Chanh, Ban bôi thường giai phong
mạt (GPMB) băng huyẹnBinhChanh
va các đơn vị lien quan ra soat, hoàn
thành công tác bôi thưng, GPMB
trong nam 2022 theo chi đao cua
HĐND để đảm bảo tiến độ.
Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư thực
hiện đung va đây đu cac quy đinh
vê thu tuc triển khai dư an như cong
tac lưa chọn nha thâu, quản ly chât
lưng, quan lý chi phi đâu tu, cong
tac giam sat, đanh gia đâu tu.
ÔngNguyễnVĩnhNinh, PhóGiám
đốc Ban giao thông, cho biết sau khi
phê duyệt dự án QL50, chủ đầu tư
sẽ trình kế hoạch lựa ch n nhà thầu,
đấu thầu ch n tư vấn thiết kế. Tiếp
đó mới phê duyệt và đấu thầu các
gói thầu xây lắp.
“Nếu m i công tác chuẩn bị thuận
lợi, bao gồm đấu thầu, lựa ch n nhà
thầu và GPMB thì dự kiến quý IV-
2020 sẽ tiến hành khởi công” - ông
Ninh thông tin.
Theo ông Ninh, hiện chủ đầu tư
đang làm việc với huyện Bình Chánh
về đẩy nhanh tiến độ GPMB. Theo
đó, thời gian tới, ch nào có mặt
bằng sẽ triển khai thi công trước.
ĐÀOTRANG
Ô
ng Trần Quang Lâm, Giámđốc
Sở GTVT TP.HCM, cho biết
sở đã chính thức phê duyệt
dự án xây
dưng, mở rọng quôc lọ
(QL) 50 (qua huyện Bình Chánh,
TP.HCM). Theo đó, chu đâu tu là
Ban quản ly dư an đâu tu xay dưng
cac cong trinh giao thong TP.HCM
(Ban giao thông).
Trục giao thông
quan trọng của TP.HCM
Theo ông Lâm, QL50 vốn là trục
giao thông đối ngoại quan tr ng của
TP.HCM kết nối với hai tỉnh Long
An và Tiền Giang. Đây là đường
dẫn vào Khu liên hợp xử lý chất
thải rắn Đa Phước nên mật độ giao
thông rất lớn. Tuy nhiên, QL50
hiện nay thường xuyên ùn ứ, nguy
cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao
nên việc triển khai đầu tư mở rộng
là cấp thiết.
Dự án QL50 sau khi hoàn thành
sẽ tang cưng nang lưc khai thac
tuyên đưng lien kêt TP.HCM vơi
tỉnh Long An va cac tỉnh miên Tay.
Đồng thời tang cường kêt nối cho
tuyên đưng cao tôc Bến Lưc - Long
Thanh, cac tuyến truc chinh và vanh
đai cua TP. Từ đó phat huy hiẹu qua
cac dư an trong khu vưc đa va đang
triên khai đâu tu xay dưng.
Sở GTVTTP.HCM cũng cho rằng
dự án này sẽ giai quyêt tình trang un
tăc giao thong, kéo giam tai nan giao
thong, đap ung nhu cầu giao thong
thong suôt từ TP.HCM kết nối với
khu vực miền Tây.
Dự án cũng góp phần tưng bưc
hoan thiẹnmang lưi giao thong theo
Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh hiện hữu rất chật, hẹp, luôn ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: ĐÀOTRANG
TP.HCM dự kiến khởi công
quốc lộ 50 vào cuối 2022
Theo chủ đầu tư, nếumọi công tác chuẩn bị thuận lợi, dự ánmở rộng quốc lộ 50 sẽ được khởi công
vào quý IV-2022.
Dự án GPMB do UBND huyện Bình
Chánh làm chủ đầu tư. Hiện tiến độ
GPMB đã có khoảng 80%, tương
đối thuận lợi.
Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó
Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An,
nhận định QL50 là tuyến giao thông
huyết mạch kết nối TP.HCM - Long
An và các tỉnh ĐBSCL. Nhiều năm
nay, QL50 thường xuyên ùn ứ, gây
mất an toàn giao thông. Không chỉ
vậy, khả năng kết nối và chi phí vận
chuyển cũng tăng cao.
Chính vì vậy, việc triển khai mở
rộng QL50 là cấp thiệt, đặc biệt góp
phần tạo kết nối thuận lợi giữa các
trục đường trên địa bàn TP và tuyến
đường cao tốc Bắc - Nam, phần giải
quyết ùn tắc giao thông tại cửa ngõ
ra vào trung tâm TP.
Dự án QL50 sau khi
hoàn thành sẽ tăng cường
năng lưc khai thac tuyên
đường liên kêt TP.HCM
với tỉnh Long An va cac
tỉnh miền Tây.
HoạtđộngmuabánbấtđộngsảnởĐàNẵngđangdầnsôiđộngtrởlại.
Ảnh:TẤNVIỆT
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook