071-2022 - page 4

4
BìnhDương sẽ có thêm2 thànhphốmới
Thời sự -
ThứBảy2-4-2022
ĐẶNG TRUNG
T
rao đổi với
Pháp Luật
TP.HCM
, Thượng tá
Nguyễn Thành Long,
Trưởng phòng Cảnh sát kinh
tế, Công an tỉnh Thanh Hóa,
đã có những chia sẻ về tội
phạm trong lĩnh vực đất đai
tại Thanh Hóa.
Nói cán bộ móc ngoặc
với doanh nghiệp là
chưa đủ nặng
. Phóng viên:
Việc cán bộ
móc ngoặc với doanh nghiệp
(DN) nhằm trục lợi đất đai
khiến cho dư luận bức xúc,
Công an tỉnh Thanh Hóa
nhận diện thế nào với loại
tội phạm này?
+
Thượng tá
NguyễnThành
Long
(ảnh):
Nói móc ngoặc
là chưa đủ nặng bởi tình trạng
vi phạm, tội phạm trong lĩnh
vực đất đai vẫn diễn ra phức
tạp trong cả nước nói chung
và Thanh Hóa nói riêng. Phổ
biến là hành vi sai phạm trong
quy hoạch, điều chỉnh quy
hoạch, cấp phép, đấu giá…
tài sản là quyền sử dụng đất.
Nổi lên là các sai phạm,
vi phạm trong bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư là giao
đất, cho thuê đất, chuyển đổi
mục đích sử dụng đất không
đúng quy định. Chính những
hành vi vi phạm này đã gây
thiệt hại lớn cho ngân sách
nhà nước.
Cụ thể, ở một số dự án đấu
thầu có sử dụng đất, dự án đấu
giá xảy ra tình trạng DN tự
ý ký hợp đồng, thu tiền của
khách hàng và triển khai các
dự án kinh doanh bất động sản
khi chưa đủ điều kiện pháp lý.
Đáng chú ý, một số dự án
chưa có quyết định giao đất,
nghiêm trọng. Còn nếu điều
tra có lợi ích nhóm giữa cán
bộ với DN hoặc là có hành
vi cố ý làm không đúng quy
định thì vấn đề này cần phải
chứng minh thêm trong thời
gian tới.
Sai phạm được phát hiện
chủ yếu là sai quy trình, quy
định thường xảy ra ở những
dự án phải đấu giá, đấu thầu
hoặc là chỉ định thầu khi đủ
điều kiện nhưng cán bộ và
DN không thực hiện theo
quy định…
Ngăn “độc tấu” giá
đất, chỉ định thầu
. Người tham gia đấu giá
phản ánh tình trạng có một
số thành phần “xã hội đen”,
cán bộ tham gia nhằm o ép để
được “độc tấu” giá đất. Đâu
là biện pháp để ngăn chặn
tình trạng này, thưa ông?
+
Chúng tôi đã tham mưu
cho lãnh đạo tỉnh ban hành
huyện trở lên tập trung điều
tra, làm rõ nhằm ngăn chặn
tội phạm trục lợi.
Chúng tôi không làm
theo chỉ đạo trái luật
. Thưa ông, đấu tranh với
tội phạm tham nhũng đất
đai
có nhận định thường rất khó
làm. Bởi cán bộ vi phạm có
chức quyền, mối quan hệ
chồng chéo dẫn đến nhờ
vả, can thiệp hoặc bị sức
ép từ phía người có chức
vụ cao hơn?
+
Đối với những vụ án,
vụ việc có tính chất phức
tạp, được dư luận quan tâm
và đối tượng vi phạm thuộc
diện quản lý của Ban Thường
vụ, quá trình xác minh, điều
tra có khó khăn, vướng mắc
về thủ tục, quy trình.
Đối với các vụ việc này, cơ
quan điều tra đều tham mưu
cho Thường trực Tỉnh ủy,
Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ
đạo cương quyết đấu tranh,
làm rõ bản chất các vụ án về
tham nhũng, chức vụ, trong
đó có vi phạm trong quản
lý đất đai.
Tội phạm tham nhũng,
chức vụ họ thường có quan
hệ vị thế trong xã hội, hiểu
biết về lĩnh vực phụ trách…
Vì thế, có trường hợp mới
bắt đầu hoạt động tố tụng họ
dùng quan hệ để nhằm mục
đích dừng điều tra, không bị
xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi
không thể làm theo những
chỉ đạo trái luật.
Hiện nay ở Thanh Hóa
đối với cán bộ, đảng viên
có chức vụ, quyền hạn cao
hơn can thiệp vào quá trình
điều tra, tố tụng là chưa có.
Thời gian qua, cơ quan điều
tra đã khởi tố một số cán bộ
thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý (nguyên chủ
tịch UBND huyện, phó chủ
tịchUBNDhuyện, trưởng các
phòng, ban ở một số huyện).
Hiện Công an tỉnh Thanh
Hóa đã triển khai các biện
pháp nghiệp vụ, thu thập
các thông tin, tài liệu có liên
quan đến vi phạm trong lĩnh
vực quản lý đất đai. Khi có
đủ căn cứ công an sẽ khởi tố,
đề nghị truy tố với tinh thần
xử lý nghiêm. Dù cán bộ vi
phạm pháp luật là ai, DN
nào cũng không có ngoại lệ.
. Xin cám ơn ông.•
Dự án khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, TP ThanhHóa được đấu giá 8 triệu đồng/m
2
. Tuy nhiên, sau ba tháng đấu giá
được cò thổi giá lên 50 triệu đồng/m
2
. Ảnh: ĐẶNGTRUNG
chưa thực hiện hoặc thực hiện
chưa đầy đủ nghĩa vụ tài chính
về đất đai, chưa hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật, chưa đủ điều
kiện thực hiện các quyền của
người sử dụng đất.
Dù đã đưa ra xét xử nhiều
vụ án liên quan đến đất đai
nhưng đến nay còn hạn chế
trong việc chứng minh lợi ích
nhóm giữa một bộ phận cán
bộ trong cơ quan nhà nước
với DN.
. Một số dự án được báo
chí, người dân phản ánh có
dấu hiệu chỉ định thầu sai quy
định…Vậy đến nay việc điều
tra xử lý ra sao, thưa ông?
+
Gần đây ở một số sở, ban
ngànhcóhiện tượng thammưu
chuyển đổi mục đích sử dụng
đất trái quy định của pháp
luật về đất đai với số lượng
lớn để DN thực hiện dự án.
Chúng tôi đang tập trung
điều tra làm rõ về các tội
thiếu trách nhiệmgây hậu quả
nhiều văn bản chống tiêu cực
trong đấu giá, đấu thầu, nộp
tiền để tham gia đấu giá đất
và thời hạn nộp tiền sau khi
trúng đấu giá. Đặc biệt phải
đánh giá, xem xét kỹ lưỡng
năng lực DN tham gia đấu
giá đất đai, tránh trường hợp
trúng đấu giá chậm nộp tiền.
Ở Thanh Hóa đã xuất hiện
các nhóm đầu cơ trong và
ngoài tỉnh hoạt động. Đối
với các nhóm đầu cơ này
thường là có tổ chức, kịch
bản chuẩn bị kỹ lưỡng trước
khi mua đất của các hộ dân
xung quanh khu vực đã quy
hoạch, chuẩn bị quy hoạch
thực hiện dự án.
Nhóm đầu cơ thường bố
trí nhiều thành viên tham
gia đấu giá để trúng đấu giá
với số lượng nhiều đối với
các lô đất giáp ranh khu vực
quy hoạch, phát triển hạ tầng,
đô thị…Mục đích của họ là
thao túng thị trường tại các
khu vực này.
Sau đó lợi dụng thông tin
về quy hoạch, phát triển đô
thị để dùng nhiều thủ đoạn
khác nhau đẩy giá đất tăng cao
trong thời gian ngắn. Nhóm
đầu cơ tạo ra hiệu ứng đám
đông, làm cho giá đất không
đúng với giá trị thực tế.
Để đấu tranh với tội phạm
trong lĩnh vực đấu giá đất,
giám đốc Công an tỉnh Thanh
Hóa đã giao công an từ cấp
12 dự án bất động sản bị thanh tra
toàn diện ở Thanh Hóa
UBNDtỉnhThanhHóa vừabanhànhvănbảnchỉ đạo thanh
tra các dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010-2021. Theo
đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa giao thanh tra tỉnh này thanh
tra toàn diện về quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư,
xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất.
Qua đó xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân
có liênquanđể xảy ra sai phạm(nếu có), kiếnnghị biệnpháp
xử lý đối với từng nội dung sai phạm và báo cáo chủ tịch
UBND tỉnh những nội dung vượt quá thẩm quyền.
Để đấu tranh với
tội phạm trong lĩnh
vực đấu giá đất,
giám đốc Công an
tỉnh Thanh Hóa đã
giao công an từ cấp
huyện trở lên tập
trung điều tra, làm
rõ nhằm ngăn chặn
tội phạm trục lợi.
Ngày 1-4, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo
thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2022.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh Văn
phòng UBND tỉnh Bình Dương, đã thông tin về tình hình
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong quý I.
Đáng chú ý, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cũng
thông tin về kế hoạch thành lập TP, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh. Cụ thể, tới đây thị xã Tân Uyên và thị xã Bến
Cát sẽ được nâng cấp lên TP.
Ngoài ra, còn nâng cấp xã Thanh Tuyền (huyện Dầu
Tiếng) lên thị trấn Thanh Tuyền, xã An Sơn (TP Thuận
An) lên phường An Sơn, nâng cấp xã An Điền, xã An Tây
(thị xã Bến Cát) lên phường. Cũng theo đại diện Sở Nội
vụ, hiện nay các đơn vị chức năng đang hoàn chỉnh hồ
sơ gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Sau đó trình
trung ương theo quy định.
Trước đó, vào ngày 1-2-2020, thị xã Thuận An và thị xã
Dĩ An cũng chính thức được nâng cấp lên TP. Như vậy,
sắp tới hai thị xã còn lại được nâng cấp nên TP thì Bình
Dương có tổng cộng năm TP.
LÊ ÁNH
Công an cảnh báo tình trạng
cán bộ móc ngoặc, trục lợi đất đai
Cánbộ thahóa códấuhiệumócngoặc giữangười có chức vụvới doanhnghiệpđể chuyểnđổi đất số lượng lớn.
ThịxãBếnCátđangpháttriểnmạnhvớinhiềukhu,cụmcôngnghiệp
trú đóng trên địa bàn. Ảnh: TXBC
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook