106-2020 - page 9

9
Tiêu điểm
“Chốt” vị trí xâydựng sânbayGòGăng
Trình bày: HOÀNGQUYÊN
Doanh nghiệp lớn không mặn mà
với cao tốc Bắc-Nam
Theo Bộ GTVT, các nhà đầu tư vượt qua vòng sơ tuyển chủ yếu là các nhà thầu không có thế mạnh huy động
vốn tín dụng.
VIẾTLONG
B
ộ GTVT vừa có văn bản
gửi Thủ tướng báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi
điều chỉnh dự án xây dựngmột
số đoạn đường bộ trên tuyến
cao tốc Bắc-Nam, giai đoạn
2017-2020 và dự thảo tờ trình
Quốc hội (QH) về việc điều
chỉnh dự án trên.
Khó huy động
nguồn vốn tín dụng
Bộ GTVT cho biết đã tiến
hành sơ tuyển đối với támdự án
thànhphần(đầutưtheohìnhthức
đối tác công tư - PPP) thuộc dự
án cao tốc Bắc-Nam. Kết quả,
7/8 dự án có từ hai nhà đầu tư
trở lên vượt qua vòng sơ tuyển.
Riêng dự án Vĩnh Hảo - Phan
Thiết không có nhà đầu tư nào.
Các doanh nghiệp tham gia
sơ tuyển chủ yếu là các nhà
thầu có năng lực thi công tốt
nhưng không có thế mạnh huy
động vốn tín dụng, trong khi tỉ
Theo quy định,
sau khi trúng thầu,
nếu sáu tháng nhà
đầu tư không ký
được hợp đồng tín
dụng đủ phần vốn
vay để triển khai thì
sẽ bị hủy hợp đồng.
Kiến nghị bổ sung
44.493 tỉ đồng
BộGTVT kiếnnghị Chínhphủ,
QHchuyểnđổi hình thức đầu tư
từđầu tư theophương thức PPP
sang đầu tư công đối với tám
dự án thành phần thuộc dự án
xây dựng một số đoạn đường
bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam,
giai đoạn 2017-2020.
Theo tính toán của Bộ GTVT,
nếu chuyển sang đầu tư công,
sơ bộ tổngmức đầu tư của tám
dựánnàykhoảng99.493 tỉ đồng
(giảm tổngmức đầu tư khoảng
3.020 tỉ đồng do không phát
sinh chi phí lãi vay trong giai
đoạn xây dựngnhưđầu tư PPP).
Nguồnvốnđầutưgồm55.000
tỉ đồng đã được QH thông qua
tại Nghị quyết số52/2017/QH14
thuộckếhoạchđầu tư trunghạn
vốn ngân sách nhà nước giai
đoạn 2016-2020. Đối với phần
cònthiếukhoảng44.493tỉđồng,
Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ
báo cáo QH cho phép bổ sung
trong kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách nhà nước
giai đoạn 2021-2025.
Phó Thủ tướng TrịnhĐìnhDũng kiểmtra giải phóngmặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam.
Ảnh: V.LONG
Ngày 14-5, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các sở, ngành đã
họp với lãnh đạo Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, Tổng Công
ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) Quân chủng Phòng
không - Không quân để chốt vị trí xây dựng sân bay Gò Găng
thay thế sân bay cũ ở Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban quản lý dự án giao
thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, đơn vị được chọn làm
chủ đầu tư dự án, cho biết sân bay mới sẽ có một mặt tiền là
đường Vũng Tàu - Gò Găng - Long Sơn (đường Trường Sa);
phía tây nam giáp vịnh Gành Rái, phía tây bắc giáp sông Chà
Và; phía đông nam giáp đường nhỏ hiện hữu. Tổng diện tích
là 248,5 ha, khu đất hiện vẫn đang được quản lý theo đúng quy
hoạch được duyệt trước đây.
Theo Ban quản lý dự án, đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư
vấn của Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát sơ bộ trước khi lập
hồ sơ mời thầu.
Vị trí sân bay Gò Găng mới dự kiến đường cất cánh và bay
thẳng ra phía biển (vịnh Gành Rái). Việc xử lý nền đất yếu,
xây dựng đường băng cất/hạ cánh tại khu vực đơn vị tư vấn
sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Khu vực sân bay không có nhà dân
sinh sống nên thuận lợi trong việc triển khai xây dựng dự án.
“Theo dự án, đây là sân bay lưỡng dụng, vừa quân sự vừa
thương mại. Hướng tuyến đường cất/hạ cánh dự kiến là 30 x
1.800 m. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. Dự kiến trong sáu tháng sẽ có hồ sơ trình cho Cục Tác
chiến, Bộ Quốc phòng thẩm định…” - ông Trình thông tin
thêm.
LÂMHUỲNH
lệ vốn tín dụng trong tổng mức
đầu tư dự án rất lớn. “Quá trình
sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư,
các doanh nghiệp có thế mạnh
về tài chính không quan tâm,
thamgia sơ tuyểndựán…” -Bộ
GTVT cho hay.
Theo quy định, sau khi trúng
thầu, nếu sáu tháng nhà đầu tư
khôngkýđượchợpđồngtíndụng
đủphầnvốnvayđể triểnkhai thì
sẽ bị hủy hợp đồng.
CũngtheoBộGTVT,hiệncác
nhàđầu tưcao tốcBắc-Namhầu
hết gặp khó khăn về huy động
vốn tíndụng.Nguyênnhân, theo
báocáocủaNgânhàngNhànước
Việt Nam, các dự án BOT, BT
giao thông có quy mô và tổng
mứcđầutưlớn,thờigianvayvốn
kéodài trongkhi nguồnvốn của
tổ chức tín dụng chủ yếu ngắn
hạn, dẫnđếnkhókhăn trong cân
đối nguồn vốn…
Ngoài ra, dịch COVID-19
khiến hệ thống ngân hàng dành
một lượng lớn vốn tín dụng để
hỗ trợdoanh nghiệp, người dân,
chủ yếu tập trung cho vay ngắn
hạn,tiêudùngthiếtyếu...nênhạn
mức tín dụng cho vay trung và
dài hạn sẽ bị ảnh hưởng.
Cạnh đó, do dịch nên doanh
nghiệp gặp khó khăn, dẫn tới
nguy cơ rủi ro đối với hệ thống
ngânhàng, nhưnợxấucó thểgia
tăng, tỉ lệ trích lập quỹ dự phòng
rủirocóthểđượcđiềuchỉnhtăng.
Nênkhả năng cung cấp tíndụng
dài hạn chodựánkhôngkhả thi.
“Ngay cả dự án có nhu cầu
vận tải lớn, khả thi về tài chính
như cao tốc Trung Lương - Mỹ
Thuận cũng rất khó khăn trong
việchuyđộngvốn tíndụng.Một
số dự án đã ký kết hợp đồng
triển khai, như cao tốc đoạn
Hữu Nghị - Chi Lăng (ký kết
hợp đồng năm 2017), cao tốc
đoạn Vân Đồn - Móng Cái (ký
kết hợp đồng tháng 9-2018)…
nhưngđếnnayvẫnchưa thểhuy
độngđượcvốn tíndụng…” -Bộ
GTVT dẫn chứng.
Không đáp ứng
tiến độ
Bộ GTVT cho rằng nếu tiếp
tục đầu tư támdự án thành phần
theohình thứcPPPsẽkhôngđáp
ứng tiến độ.
Cụthể,theokếhoạchlựachọn
nhà đầu tư, nếu đấu thầu thành
công, sớm nhất có thể lựa chọn
được nhà đầu tư trong tháng
11-2020, đàm phán và ký kết
hợp đồng trong tháng 12-2020.
Nhà đầu tư có thời gian tối đa
sáu tháng để huy động vốn tín
dụng. Trường hợp thuận lợi,
đến giữa năm 2021 mới có thể
huy động được tín dụng và bắt
đầu triển khai thi công và giải
ngân vốn đầu tư công đã bố trí
(55.000 tỉ đồng).
NếuQHthôngquachủtrương
chuyển đổi hình thức đầu tư,
có thể khởi công và giải ngân
vốn đầu tư công ngay từ tháng
8-2020. “Theo tính toán sơ bộ,
việc triển khai đồng loạt toàn bộ
támdựán trongnăm2020có thể
giải ngân thêmkhoảng11.500 tỉ
đồng…” - Bộ GTVT cho hay.
Trong giai đoạn trước mắt,
việc chuyển đổi hình thức đầu
tư sang đầu tư công sẽ thúc đẩy
giải ngân vốn đầu tư công, cung
ứng vật liệu xây dựng cho các
dự án, giải quyết về công việc
vànguồn thunhậpđối với người
laođộng.Đặcbiệt, cácDNtrong
nước sẽ trực tiếp thi công xây
dựngdựán..., gópphần thúcđẩy
tăng trưởng nền kinh tế.
“Sau khi hoàn thành, dự án
sẽ được nhượng quyền thu phí
hoặc tổ chức thu phí để thu hồi
vốn, nên tạonguồn thuchongân
sách nhà nước, phục vụ nhu cầu
phát triển kết cấu hạ tầng trong
các giai đoạn tiếp theo…” - Bộ
GTVT nhận định.
Liên quan đến dự án này, Hội
đồngThẩmđịnhNhà nước vừa
tiến hành thẩm định bao cao
nghiên cưu tiên kha thi điều
chỉnh dự án. Trong đó, đồng
ý trình QH chuyển đổi tám dự
án sang đầu tư công. Theo Hội
đồng Thẩm định Nhà nước,
giai đoạn 2016-2020, QH bố
trí khoảng 80.000 tỉ đồng cho
các dự án quan trọng quốc gia.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế
trong những năm vừa qua, việc
bố trí nguồn vốn ngân sách nhà
nước cho phần vốn còn thiếu
(44.493 tỉ đồng) của dự án là
hoàn toàn khả thi.•
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook