155-2022 - page 3

3
Thời sự -
ThứBa12-7-2022
ĐỖTHIỆN
thực hiện
N
hìnlạisáuthángđầunăm,
theo TS Trương Minh
Huy Vũ (ĐH Quốc gia
TP.HCM), nếu TP.HCM giải
quyết gấp rút các điểm nghẽn
hiện nay và được hưởng một
cơ chế đặc thù mới ưu việt
hơn từ nền tảng Nghị quyết
54 thì TP có thể phát triển
mạnh mẽ hơn nữa, trở thành
“nơi trú bão” an toàn trong
bối cảnh khu vực và thế giới
có nhiều biến động.
Kiến tạo nền tảng
mới cho tăng trưởng
.
Phóng viên
:
Ông đánh giá
như thế nào khi nhìn lại bức
tranh kinh tế TP.HCM trong
sáu tháng đầu năm 2022?
+ TS
Trương Minh Huy
: Theo dữ liệumới cập nhật
của
Nikkei
, Việt Nam hiện
đã vào top 2 quốc gia có chỉ
số phục hồi kinh tế sau dịch
tốt nhất. Theo báo cáo của
Trường ĐH Kinh tế - Luật
(ĐHQuốc gia TP.HCM) thực
hiện mới đây, kinh tế TP đã
phục hồi đáng kể so với giai
đoạn trước dịch. Một số lĩnh
vực thậm chí tăng trưởng cao
chưa từng có. Khu vực thương
mại dịch vụ đạt 98% so với
cùng kỳ năm 2019, trong khi
xuất khẩu cũng tăng trưởng
vượt đỉnh của chu kỳ trước.
Tăng trưởng GRDP đạt mốc
3,82%, vượt hết các kịch
bản dự báo. Điều đó rất đáng
trân trọng.
. Ưu tiên trong sáu tháng
cuối năm, khi kinh tế đang
trên đà phục hồi, có phải
là thúc đẩy nền kinh tế tăng
trưởng mạnh mẽ hay không,
thưa ông?
+ Tôi không nghĩ vậy. Dự
báo tăng trưởng kinh tế thế
giới nói chung và kinh tế Việt
Nam nói riêng có thể biến
động khó lường nhưng tăng
trưởng kinh tế ngắn hạn vẫn
nghiệp và đổi mới sáng tạo…
Phải làm sao để TP được biết
đến là nơi sản sinh ra các
hoạt động thương mại, dịch
vụ mang về giá trị cao, chất
lượng cao, cạnh tranh với
nhiều TP lớn trong khu vực
và trên thế giới. TP vẫn còn
rất nhiều dư địa, nhất là khi
chúng ta cấu trúc lại nền kinh
tế theo hướng công nghệ cao
thì mức tăng trưởng trong dài
hạn có thể vượt xa kỳ vọng
hiện nay.
Mộtnềntảngkhácđólàkếtnối
hạ tầng giao thông và logistics.
Các dự án như đường vành đai
3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
và nhiều dự án nội thành, nội
thịTP.HCMnếuđược thúc đẩy
mạnh mẽ sẽ tạo điều kiện để
kinh tế tăng trưởng bền vững.
Giải quyết các điểm
nghẽn hành chính
. Quá trình kiến tạo các nền
tảng để tạo đà tăng trưởng
của kinh tế TP có thể gặp phải
những khó khăn, trở ngại nào
cần được giải quyết?
+ Tôi nghĩ thách thức lớn
nhất chính là thủ tục hành
chính. TP phải tập trung triển
Để TP.HCM là “nơi trú bão”,
kiến tạo nền tảng bứt tốc
rất khả quan. Theo dự báo,
tăng trưởng GDP năm 2022
của cả nước có thể đạt mốc
7,1% trở lên, trong khi lạm
phát sẽ vào khoảng 3,8%.
Với TP.HCM, tăng trưởng
dự kiến đạt trên 7%, đặc biệt
trong lĩnh vực công nghiệp,
dịch vụ, thương mại. Như
vậy, hai quý còn lại của năm
thay vì thúc đẩy nhanh tăng
trưởng bằng mọi giá, chúng
ta cần tập trung ổn định kinh
tế vĩ mô, đồng thời kiến tạo
các nền tảng tăng trưởng mới
cho TP những năm tiếp theo.
. Nội hàm của việc kiến tạo
nền tảng tăng trưởng mới cho
TP là gì, thưa ông?
+ Trước hết, phải tập trung
chuyển dịch nền kinh tế TP
sang mô hình kinh tế công
nghệ cao, ít thâm dụng lao
động. Hiện đã có đề án phát
triển TP.HCM trở thành trung
tâm tài chính quốc tế, trung
tâm logistics, trung tâm khởi
khai kế hoạch cải cách hành
chính năm 2022 (như các chỉ
số PCI, PAPI, Par Index, cổng
dịch vụ công) và cải thiện
môi trường đầu tư. Phải làm
sao để môi trường đầu tư của
Việt Nam có thể cạnh tranh
với các nước; môi trường đầu
tư của TP phải cạnh tranh với
các đô thị lớn của thế giới.
Làm sao người dân phải
cảm nhận được môi trường
hành chính tốt lên, còn doanh
nghiệp thì tìm đến Việt Nam,
đếnTP.HCMnhiềuhơn thayvì
đến các nước khác. Tôi cũng
muốn lưu ý thêm tốc độ giải
ngân vốnODAvà đầu tư công
hiện nay còn chậm, điều này
sẽ làm tắc nghẽn các dự án hạ
tầng giao thông quan trọng.
Như vậy, việc thành lập
các tổ công tác như những
“biệt đội với từng nhiệm vụ
đặc biệt” để tăng chỉ số cải
cách hành chính, quản trị hiệu
quả thực thi là rất cấp thiết.
Song song đó, cần lập danh
sách các dự án ưu tiên, dự án
nào quan trọng và cấp bách
thì gỡ rối trước. Việc này cần
thúc đẩy ngay trong hai quý
còn lại của năm 2022.
Đã đến lúc trung
ương và TP.HCM
tổng kết Nghị quyết
54/2017 của Quốc
hội về thí điểm
cơ chế chính sách
đặc thù phát triển
TP.HCM, đồng
thời nghiên cứu
một nghị quyết mới
thay thế.
Cần nhanh chóng giải quyết các điểmnghẽn về hành chính và nghiên cứu cơ chế đặc thù sauNghị quyết 54
để TP.HCMphát huy tối đa tiềmnăng.
Cơ chế thúc đẩy
liên kết vùng
. TP.HCM tuy là đầu tàu
kinh tế của cả nước nhưng
không thể tách rời với các
địa phương khác, nhất là
vùng Đông Nam bộ. Tuy
vậy có vẻ lâu nay vấn đề
liên kết vùng dù được nhắc
nhiều nhưng hiệu quả chưa
như kỳ vọng?
+Chính phủ vừa tổ chức hội
nghị tổng kết 15 nămthực hiện
Nghị quyết 53-NQ/TW ngày
29-8-2005 của Bộ Chính trị
tại TP.HCM. Như Chủ tịch
UBND TP.HCM Phan Văn
Mãi phát biểu, việc thực hiện
Nghị quyết 53 đã giúp vùng
ĐôngNambộ và vùng kinh tế
trọng điểmphía Nam thể hiện
và giữ vững vai trò đầu tàu về
kinh tế - xãhội, khoahọc - công
nghệ, trở thành trung tâm tài
chính, logistics, đầu mối giao
lưu quốc tế lớn nhất cả nước.
Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất
đó là hiện trạng phát triển của
vùngvẫndưới tiềmnăng, thậm
chí là chậm so với các vùng
khác. Lãnh đạo TP đã chỉ ra:
Tốc độ tăng trưởng chậmlại và
chậmhơn tốc độ chung của các
nước; vai trò mắt xích chung
trong xuất khẩu giảm; sử dụng
vốn chưa hiệu quả so với mặt
bằng chung của cả nước...
. Vậy TP.HCM cần hành
động gì để giải quyết những
hạn chế trên?
+ Trước hết, TP.HCM phải
thúc đẩy định hướng phát
triển riêng của mình trong
chuỗi mắt xích cả vùng. TP
phải dành đất để phát triển
hạ tầng dịch vụ cho chín
nhóm ngành lợi thế (gồm
tài chính - ngân hàng - bảo
hiểm; thương mại; du lịch;
vận tải, cảng và kho bãi; bưu
chính, viễn thông, thông tin
và truyền thông; kinh doanh
tài sản bất động sản; tư vấn;
khoa học - công nghệ, y tế;
giáo dục và đào tạo).
Song song, TP phải làm
tốt các đồ án quy hoạch về
xây dựng và quy hoạch tích
hợp. Việc thúc đẩy đường
vành đai 3, cao tốc Mộc Bài
- TP.HCM… sẽ đóng vai trò
dẫn dắt, tạo điểm tựa để các
lĩnh vực xây dựng - bất động
sản, thương mại, dịch vụ, tài
chính - ngân hàng vươn lên,
hình thành các trung tâm kinh
tế - tài chính của cả vùng.
Cuối cùng, tôi nghĩ đã đến
lúc trung ương và TP.HCM
tổng kết Nghị quyết 54/2017
của Quốc hội về thí điểm cơ
chế chính sách đặc thù phát
triểnTP.HCM,đồngthờinghiên
cứu một nghị quyết mới thay
thế để TP.HCM phát huy tối
đa tiềm năng. Bởi lẽ TP.HCM
phát triển càng mạnh sẽ tạo
động lực cho cả vùng càng
lớn. Nghị quyết mới nên tập
trung vào sáu nhóm cơ chế,
chính sách: (i) sử dụng đất và
tài sản công; (ii) công tác cán
bộ và phát triển nguồn nhân
lực; (iii) nguồn lực tài chính;
(iv) thúc đẩy liên kết vùng;
(v) phát triển các khu công
nghệ cao, khu công nghệ số
tập trung; (vi) phát triển văn
hóa - xã hội.
Trongbối cảnh chiến sựNga
- Ukraine, dịch COVID-19 và
nhiều vấn đề khác khiến nền
kinh tế nhiều nước đang rơi
vào khó khăn, nếu TP.HCM
nói riêng và Việt Nam nói
chung có thể bứt tốc lúc này
thì chúng ta sẽ trở thành “nơi
trú bão” an toàn.
. Xin cám ơn ông.•
Họ đã nói
Hạn chế trong liên
kết vùng phía Nam
Hiện vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam còn thiếu cơ
chế khuyến khích địa phương
sángtạo,chủđộngliênkếtvùng.
Ngoài ra, quy hoạch vùng chưa
tạo được động lực đẩy cả vùng
đi lên mà trái lại còn kìm hãm,
tạo cạnh tranh giữaTP.HCMvà
các địa phương với nhau. Quy
hoạchvàpháttriểnhạtầnggiao
thông còn yếu kém, trong khi
thu hút sự thamgia từ khu vực
tư nhân còn hạn chế.
TS
TRƯƠNG MINH HUY VŨ
Cần chính sách từ trung ương
Theo phát biểu đề xuất của chủ tịch UBNDTP.HCM, trung
ương cần sớmtriển khai nhiệmvụ lậpquy hoạch vùngĐông
Nam bộ theo Quyết định 463/QĐ-TTg ngày 15-4-2022 phê
duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế liên kết, điều phối phát
triển và bộmáy điều hành, các nhómtư vấn chính sách phát
triển vùng. Trung ương cũng cần định hướng sửa đổi, thí
điểm cơ chế chia sẻ nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các địa
phươngđónggópchovùng, giải quyết nhữngbất cậpvề thu
chi ngân sách để phát triển mục tiêu chung như hiện nay.
TS TrươngMinhHuy Vũ.
Cần có cơ chế phát huy vai trò của TP.HCMtrong sự liên kết của vùng kinh tế trọng điểmphíaNam.
Ảnh: HOÀNGGIANG
CảngcontainerTrungtâmSàiGòntạiKhucôngnghiệpHiệpPhước,
huyện Nhà Bè, TP.HCM có công suất khai thác 1,5 triệu TEU/năm,
cho phép các tàu có trọng tải 5.000 TEU vào cập cảng. Ảnh: TTXVN
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook