155-2022 - page 4

4
Thời sự -
ThứBa12-7-2022
ĐỨCMINH
S
áng 11-7, tại phiên họp
thứ 13, Ủy ban Thường
vụQuốc hội (UBTVQH)
đã xem xét báo cáo công tác
dân nguyện tháng 5 và tháng
6 của QH.
ChậmtrảCCCDgắnchip
Trình bày báo cáo, Trưởng
banDânnguyệnDươngThanh
Bình nêu ý kiến của cử tri về
tình trạng chậm trảCCCDgắn
chip cho người dân vẫn còn
ở một số nơi. Ông đề nghị
các cơ quan chức năng đẩy
nhanh tiến độ cấp phát, trả
CCCD sau khi công dân đã
thực hiện thủ tục cấp CCCD.
Thông tin lại sauđó,Thượng
tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ
trưởng Bộ Công an, cho biết
tính đến ngày 10-7, ngành đã
cấp được trên 67 triệu CCCD,
tuy nhiên trong quá trình cấp
cũng phát sinh một số lỗi, dẫn
đến chậm.
Thứ nhất, nhiều địa chỉ, số
điện thoại của người đến làm
CCCD bị sai nên khi khớp
nối thông tin bị chậm. “Đây
đối với xăng dầu, mỡ nhờn
về mức sàn theo đề nghị của
Chính phủ. Việc này góp phần
tháo gỡ khó khăn cho người
dân và doanh nghiệp, trong
bối cảnh giá xăng dầu trong
nước đang tăng cao.
lỗi dẫn đến việc chậm trả
CCCD gắn chip
là điểm chúng ta đang khắc
phục” - thứ trưởng Bộ Công
an nói và cho biết việc này
xuất phát từ nhiều nguyên
nhân, cả từ phía công an cũng
như người khai báo.
Thứ hai, một số người dân
giữa khai báo hồ sơ và thông
tin hồ sơ, khai báo điện tử
không đồng nhất, thông tin
không “đúng, đủ, sạch” nên
không nhập dữ liệu được.
“Chúng tôi đang chỉnh lại và
đâycũng lànguyênnhânkhách
quan” - Thượng tướngTỏ nói.
Thứ ba, một số hồ sơ ở các
địa phương khi nhập dữ liệu
độ chính xác không cao nên
khi Bộ Công an phân loại gặp
khó khăn.
Để khắc phục những lỗi
trên, thứ trưởng Bộ Công an
đã nêu ra ba phương hướng.
Cụ thể, yêu cầu công an các
địa phương tăng cường công
tác nghiệp vụ, quy trình trình
tự thủ tục; nâng cao hiệu quả
công tác về giải quyết và tiếp
nhận hồ sơ. Ngoài ra, tiếp tục
thông báo đến các đơn vị, cá
nhân có sai sót để đến cơ quan
công an hướng dẫn thêm.
Lo lắng giá xăng dầu
vẫn ở mức cao
Trưởng ban Dân nguyện
Dương Thanh Bình cũng cho
biết cử tri hoan nghênh và
đánh giá cao UBTVQH đã
kịp thời tổ chức phiên họp
bất thường ngày 6-7 để xem
xét, thông qua nghị quyết
giảm thuế bảo vệ môi trường
Tuy nhiên, cử tri và nhân
dân hết sức quan tâm, lo lắng
về tình trạng giá xăng dầu vẫn
ởmức cao, kéo theo nhiều giá
dịch vụ, hàng hóa khác tăng.
Điều này gây ảnh hưởng lớn
đến đời sống người dân.
Cũng tại phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến
về chủ trương chuyểnmục đích sử dụng rừng,
đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên
của dự án xây dựng công trình đường bộ cao
tốc Bắc - Namphía đông giai đoạn 2021-2025.
Trình bày tờ trình, Bộ trưởng BộTN&MTTrần
Hồng Hà cho hay phạm vi nghiên cứu của dự
án dự kiến chuyển mục đích sử dụng rừng tại
bảy tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa
với diện tíchhơn 1.054 ha. Ngoài ra, Chínhphủ
cũng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng
gần 1.900 ha đất lâm nghiệp và 1.500 ha đất
trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.
PhóThủ tướng LêVănThành cho rằng với dự
ánnày,QHđãtạocơchếthôngthoángđểcóthể
rút ngắn các thủ tục đầu tư và bố trí nguồn lực
trong chương trình phục hồi và phát triển kinh
tế.Vìvậy,ChínhphủđềnghịUBTVQHquyếtđịnh
sớmchủtrươngchuyểnmụcđíchsửdụngrừng,
đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên
của dự án. Chỉ một ngày sau khi có nghị quyết
củaUBTVQH,BộGTVTsẽphêduyệtdựánđầutư.
Sau khi cho ý kiến, 100% ủy viên UBTVQH
đã biểu quyết đồng ý ban hành nghị quyết,
thống nhất với đề xuất của Chính phủ.
Sáu tháng đã thu cho ngân sách
gần đạt cả năm
Cũng tại kỳhọp thứbảyHĐNDtỉnhkhóaXVIII, ôngNguyễn
Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa,
thông tin dự thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn
Thanh Hóa năm2022 là 28.143 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ trong
sáu tháng đầu năm tổng thu NSNN của tỉnh ước tính đạt
26.334 tỉ đồng, bằng 93,6% dự toán của cả năm. Đặc biệt,
ước tính thu nội địa đã đạt 16.678 tỉ đồng, bằng 97% dự
toán, tăng 60% so với cùng kỳ.
Ông Thi khẳng định:“Đây là những con số thu NSNN cao
nhất trong sáu tháng đầu năm từ trước đến nay của tỉnh
Thanh Hóa”. “Đáng chú ý, một số khoản thu có tỉ trọng lớn,
số thu cao so với dự toán. Cụ thể thu tiền sử dụng đất đạt
7.778 tỉ đồng; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lũy
kế sáu tháng đạt 3.244 tỉ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập
khẩu ước tính thực hiện 9.656 tỉ đồng” - ông Thi thông tin.
Các cơ quan chức
năng cần đẩy
nhanh tiến độ cấp
phát, trả CCCD sau
khi công dân đã
thực hiện thủ tục
cấp CCCD.
Ủy banThường vụQuốc hội thống nhất ban hành nghị quyết về chủ trương chuyển đổi hàng ngàn hecta
đất rừng, đất trồng lúa... để làm cao tốc Bắc - Nam.
Sáng 11-7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm
kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ bảy.
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết trong sáu tháng
đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn rất
cao, trong đó GRDP ước tính đạt 13,41%, đứng thứ ba cả
nước.
Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ, nằm
trong nhóm các tỉnh, TP giải ngân nhanh nhất cả nước.
An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không
ngừng được nâng lên.
Tuy nhiên, theo ông Hưng, kết quả trên vẫn chưa đạt
được sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Đáng
chú ý, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn
cùng kỳ năm trước, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn bình
quân chung cả nước.
Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu,
cụm công nghiệp còn chậm, kết quả giải phóng mặt bằng
phục vụ triển khai các dự án sử dụng đất còn thấp so với
kế hoạch.
Công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của một
số ngành, địa phương còn hạn chế. Năng lực công tác, ý
thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên
chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Theo ông Hưng, tại kỳ họp này sẽ xem xét nhiều nội
dung, quyết sách để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh,
bền vững trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong
đó sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo
nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban
HĐND tỉnh để thông qua 49 nghị quyết về phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cùng với
đó, tại kỳ họp sẽ xem xét kết quả giám sát việc cải cách
hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên
địa bàn tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm ủy viên
UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do nhận
nhiệm vụ mới; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Thanh
Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
ĐẶNG TRUNG
TỉnhThanhHóa: 6 tháng thu tiền sửdụngđất đạt gần7.800 tỉ đồng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịchHĐND tỉnh ThanhHóaĐỗ TrọngHưng
phát biểu khai mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh ThanhHóa,
nhiệmkỳ 2021-2026. Ảnh: ĐẶNGTRUNG
Từ đó, trưởng Ban Dân
nguyện đề nghị Chính phủ,
Thủ tướng quan tâm, thực hiện
và chỉ đạo các bộ, ngành liên
quan có giải pháp bình ổn giá
xăngdầu trongnướcnhằmgiúp
người dân và doanh nghiệp
ổn định đời sống, phát triển
sản xuất, kinh doanh. Chính
phủ tiếp tục có các giải pháp
kiềm chế lạm phát, ổn định
giá cả các mặt hàng thiết yếu
nhằm giảm bớt khó khăn cho
người dân.
Ngoài ra, cử tri cũng phản
ánh về tình trạng thiếu thuốc,
vật tư y tế trong khám chữa
bệnh do tâm lý lo ngại, sợ sai,
sợ bị thanh tra, kiểm tra nên
không dám làm, không dám
đấu thầu, mua sắm tại một số
địa phương và đơn vị... Ban
Dân nguyện đề nghị cần khắc
phục sớm tình trạng thiếu
thuốc, vật tư y tế để đảm bảo
thuốc điều trị cho người dân.
Thảo luậnsauđó,Chủnhiệm
Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga
cho rằng một vấn đề nóng nổi
lên thời gian qua là tình trạng
cán bộ, nhân viên ngành y tế
nghỉ việc rất nhiều nhưng việc
này lại vắng bóng trong báo
cáo. Bà Nga đề nghị báo cáo
cần bổ sung nội dung này.
Đồng tình, Chủ tịch QH
VươngĐìnhHuệ cho rằng báo
cáo dân nguyện cần thể hiện
nội dung này. Ông cũng lưu ý
báo cáo dân nguyện cần kiến
nghị, đề xuất các ủy ban của
QH “nên như thế nào” đối với
các vấn đề nổi lên của xã hội.
“Cuối năm họp có báo cáo
thẩm tra về kinh tế - xã hội,
nếu không vào cuộc từ sớm
thì lúc đó không có đầy đủ
dữ liệu cho QH, các cơ quan
của QH thẩm định một cách
chính xác” - Chủ tịchQHnói.•
Chuyển đổi hàng ngàn hecta đất rừng làm cao tốc Bắc - Nam
Trưởng banDân nguyệnDương Thanh Bình báo
cáo công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6 của
Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Thứ trưởng Bộ Công an TrầnQuốc Tỏ nói về
nguyên nhân chậmtrả CCCD cho người dân.
Ảnh: quochoi.vn
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook