269-2022 - page 4

4
Thời sự -
Thứ Tư 23-11-2022
Sớm cải tạo các chung cư cũ,
xuống cấp
Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Quang Minh (phường 2)
phản ánh các chung cư cũ trên địa bàn phường đã xuống
cấp nghiêm trọng, gây nhiều bất an cho người dân. Ông đề
nghị QH sớmkhắc phục, triển khai xâymới để người dân tại
các khu chung cư xuống cấp có cơ hội thay đổi cuộc sống.
Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh
Châu chobiết việc đầu tư, xây dựngmới các chung cư xuống
cấp đã được chính quyền TP tính toán và giao Sở Xây dựng
xem xét, giải quyết.
Mới đây TP đã ban hành thông báo về việc thành lập tổ
công tác thực hiện cải tạo chung cư cũ trên địa bàn cũng
như giải quyết các vướng mắc.“Sở Xây dựng TP sẽ trực tiếp
chủ trì và đến năm 2025 cơ bản giải quyết các chung cư cũ
trên địa bàn TP, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất
đất nước” - ông Châu thông tin.
N
gày 22-11, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân
Phúc cùng tổ đại biểu
Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM
đơn vị 4 đã có buổi tiếp xúc
cử tri quận 10 sau kỳ họp
thứ tư QH khóa XV.
Tổ ĐB đơn vị 4 gồm Phó
Trưởng đoàn chuyên trách
Đoàn ĐBQH TP.HCM Văn
Thị Bạch Tuyết và Phó Giám
đốc Sở Tư pháp TP.HCM
Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
Cử tri quan tâm đến
phòng chống tham
nhũng, tiêu cực
Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc,
cử tri ĐinhVăn Huệ (phường
15) chia sẻ ông rất vui mừng
trước những thành tựu mà đất
nước đạt được. Ông kỳ vọng
đất nước tiếp tục phát triển,
thu nhập người dân tăng cao,
từng bước trở thành nước phát
triển trong khu vực. Tuy nhiên,
ông cũng bày tỏ băn khoăn về
chính sách chăm lo đời sống
của cán bộ, người dân tộc trên
địa bàn còn nhiều bất cập.
Ông cũng đề cập tới tình
trạng tham nhũng, tiêu cực
của một bộ phận cán bộ suy
thoái về chính trị, tư tưởng,
lối sống và đề nghị làm rõ
nguyên nhân, đề ra biện pháp
khắc phục.
CửtriĐinhThịNgọc(phường
8) cũng chỉ ra một số hạn chế
của phòng chống thamnhũng,
tiêu cực. “Một số ban ngành,
địa phương chưa có quyết tâm
cao, chưacóchuyểnbiếnmạnh.
Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu
cực trong khu vực hành chính,
dịch vụ công chưa được ngăn
chặn hiệu quả” - bà Ngọc nói
và đề nghị kết hợp giữa phòng
ngừa với chủ động phát hiện,
vực công sang khu vực tư…
Giảm ngập úng, ùn tắc,
ô nhiễm môi trường
Phát biểu tại buổi tiếp xúc,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc đánh giá cao những ý
kiến, kiến nghị tâm huyết của
cử tri quận 10. Ông cho biết
sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến
để chuyển đến Đảng, Nhà
nước và QH.
Về vấn đề tham nhũng, tiêu
cực, Chủ tịch nước cho biết
cần thể chế, chính sách phù
hợp để đẩymạnh công tác này,
trong đó có việc nâng cao đời
thị, đưa TP.HCM tiếp tục có
những bước tiến mới. Cùng
đó là tiếp tục hỗ trợ doanh
nghiệp phục hồi, tăng trưởng,
giải quyết việc làm, tháo gỡ
điểm nghẽn đầu tư.
“TP.HCMmuốn phát triển
hơn nữa cần có các biện pháp
mạnhmẽ, quyết liệt, chủ động
hơn. Tập trung ổn định tình
hình thị trường tài chính, bất
động sản, tháo gỡ các khó
khăn để tạo điều kiện phục
hồi thị trường…” - Chủ tịch
nước nói và yêu cầu TP.HCM
chủ động làm việc với các tổ
công tác của Thủ tướng để
giải quyết các tồn tại.
Liên quan đến vấn đề xăng
dầu, Chủ tịch nước đề nghị
TP.HCM phối hợp với Bộ
Công Thương tìm nguyên
nhân của việc thiếu xăng
dầu cũng như đưa ra các giải
pháp, cơ chế để sớm ổn định
thị trường này.
Chủ tịch nước cũng yêu cầu
TP.HCM quan tâm hơn đến
đời sống của người dân với
tinh thần không ai bị bỏ lại
phía sau. “Đảng, Nhà nước
luôn quan tâm đến người dân
trên tinh thần đoàn kết, bình
đẳng dân tộc” - Chủ tịch nước
phát biểu.
Chủ tịch nước cũng đề nghị
lãnh đạo TP.HCM khảo sát,
đánh giá, đề xuất các bổ sung
để trình QH xem xét và có
nghị quyết mới thay thế Nghị
quyết 54 nhằm giúp TP.HCM
phát triển tốt hơn. “Thời điểm
này, QH đã có nghị quyết cho
TP.HCM tiếp tục thực hiện
Nghị quyết 54 thêmmột năm
và đang chờdự thảonghị quyết
mới để xem xét” - Chủ tịch
nước nói và yêu cầu tiến độ
thực hiện chậm nhất là trước
kỳ họp tới.•
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trả lời các kiến nghị của cử tri quận 10, TP.HCMtại buổi tiếp xúc.
Ảnh: NGUYỄNYÊN
CửtriĐinhVănHuệ(phường15,quận10)nêuýkiếntạibuổitiếpxúc.
Ảnh: NGUYỄNYÊN
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ TN&MT về
kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực TN&MT để
đưa vào dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54
của Quốc hội.
Với lĩnh vực đất đai, TP.HCM kiến nghị cho phép TP
xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp
với tình hình thực tiễn của địa phương, trình HĐND TP
thông qua. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM ban hành hệ số
điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê
đất đối với tất cả khu đất, thửa đất.
TP kiến nghị Bộ TN&MT cho phép TP áp dụng việc bồi
thường được thực hiện bằng hình thức giao đất có cùng
mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất
cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục
đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỉ lệ phần trăm.
TP cũng kiến nghị được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc
lập đối với các dự án nhóm B; cho phép TP thí điểm việc cho
phép các tổ chức SDĐ được thế chấp, cho thuê và chuyển
nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hằng năm.
TP cũng kiến nghị được thí điểm tách phương án phân
bổ và khoanh vùng đất đai TP thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 để thực hiện độc lập; sau khi hoàn tất
sẽ tích hợp vào quy hoạch TP.HCM.
Cho phép TP.HCM thí điểm bổ sung hình thức “SDĐ
khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép
chuyển mục đích SDĐ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
nhà ở thương mại”…
TP.HCM kiến nghị được thí điểm áp dụng “căn cứ để
giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng
đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đối
với quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các
dự án đầu tư theo hợp đồng BT trước ngày 1-1-2021.
Cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai công
tác khai thác ngắn hạn đối với các khu đất do trung tâm
này quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê
đất; phân bổ cho trung tâm này tối thiểu 10% nguồn thu từ
công tác này.
Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thủ Đức thuộc UBND
TP Thủ Đức thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Trung
tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh; phân cấp việc xác định giá
đất để bồi thường, hỗ trợ UBND cấp huyện thực hiện.
Đối với lĩnh vực môi trường, TP.HCM kiến nghị trung
ương cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị
sẵn có tại địa phương như camera, điện thoại thông minh để
phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy
định, đồng thời được sử dụng hình ảnh này để làm căn cứ
xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm...
THANH TUYỀN
xử lý nghiêm những hành vi
tham nhũng, bao che, tiếp tay
tham nhũng. Kịp thời khắc
phục những bất cập, bịt kín
các khoảng trống để chống
tham nhũng.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn
Thị Thu nêu ý kiến về tình
hình lãng phí tài sản công
hiện nay. Bà cho rằng việc
thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí, tiêu cực hiệu quả
chưa cao, do đó cần tổ chức
đoàn kiểm tra, giám sát nhằm
làm rõ trách nhiệm được giao
trong quản lý, sử dụng tài sản
công, không để lãng phí.
Còn cử tri Nguyễn Quốc
Hưng đặt vấn đề về chế độ
chính sách dành cho cán bộ
không chuyên trách, cán bộ tại
các phường, xã. Ông cho rằng
những cán bộ này phải đảm
đương khối lượng công việc
tương đương cán bộ chuyên
trách nhưng chính sách lại
không tương đồng. Cử tri
đề nghị QH sớm có phương
án hỗ trợ cán bộ, nhân viên
y tế, giáo viên nhằm tránh
tình trạng dịch chuyển từ khu
sống cán bộ, đảng viên các cơ
quan. Cùng đó là quan tâm
hơn nữa đến việc chống lãng
phí. “Tình trạng sử dụng đất
công, tài sản công, ngân sách
nhà nước và các thất thoát
khác cũng là những vấn đề
quan trọng cần lưu ý” - Chủ
tịch nước khẳng định.
Trong phát biểu của mình,
Chủ tịch nước cũng đề nghị
lãnh đạo TP.HCM khắc phục
một số bất cập tồn tại như tình
trạngngậpúng, ùn tắc, ônhiễm
môi trường, đảm bảo an ninh
trật tự… để tiếp tục cải thiện
tốt hơn cho xứng tầm siêu đô
Một số ban ngành,
địa phương chưa
có quyết tâm cao,
chuyển biến mạnh
trong công tác
phòng chống tham
nhũng
,
tiêu cực và
đề nghị cần chủ
động phát hiện, xử
lý nghiêm những
hành vi này.
Chủ tịch nước: Quan tâm hơn
việc chống lãng phí!
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thời gian tới cần quan tâmhơn nữa đến việc chống lãng phí,
nâng cao đời sống cán bộ…
TP.HCMkiếnnghị 17nội dungvề đất đai,môi trường
NGUYỄNYÊN
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook