123 - page 11

11
thứba
13-5-2014
YÊNTRANG
N
gay 12-5, Đoàn đại
biểuQuôchôiTP.HCM
làm việc với Ngân
hang Nha nươc (NHNN)
Chi nhanh TP.HCM va cac
ngân hang thươngmai trên
đia ban. Theo TS Trần Du
Lịch, PhóTrưởngĐoàn đại
biểuQuốchộiTP.HCM, vấn
đề giai quyết nợ xấu ra sao
khi cacconsôvênơxâumôi
nơi khac nhau va tinh hinh
sắp xếp, tai cơ câu cac NH
đên nay thê nao hiện nay
cân đươc ro.
NHchiu lôđêbơm
tiên ra
NhiêuNHchobiêthođang
trây trât đêbơm tindung ra,
nhiều khoảnNH cho vay ra
chấp nhận lỗ nhưng không
dê dang gi tim thây doanh
nghiêp (DN) vay. Lanh đao
Vietcombank phân tich, ca
nươcchiêm97% laDNvưa
va nho nhưng đây cung la
đôi tươngcâncochinh sach
ưu đai đăc biêt. Tuy nhiên,
điêuđangnoi laDNvưa va
nho lai co trinh đô quan tri
kem, kynăngquan lyyêu…
Cungchinhvi lydonaynhiêu
NHho rât ngai chovay, vơi
nhưngDN chưa chêt nhưng
đang“ngap”nay, nêukhông
bơmvôn ra thi sechêtnhưng
nêukhôngcân
thân thi NH
ganh rui ro,
tăng nơ xâu.
Theo lanh
đaoNHPhương
Đông,conhưng
DN sau khi
đươccơcâunơcungđa thưa
nhân la co nhiêu nơi khoan
nơ đa xâu thêm. Tuy nhiên,
vân conhưngDNnhơđươc
cơcâumađaphuchôi.“Năm
quaOCBđaco400DNnhơ
cơcâu laima trađươcnơ.Vi
NHchuyêuchovay70% la
DNvưavanhonênchung tôi
phai sôngchêt vơi đôi tương
nay” - ông noi.
Lanh đao OCB cho hay
không chi tích cực thay đổi
các sản phâm, nhiêu khoan
cho vay châp nhân lô ma
NHcungphai liên tucđi tim
kiêm ngươi ban đông hanh
cuaminh.
Thân trọngvơi tinh
hinhbiênĐông
Măc du ngành NH đang
phai đôi măt vơi nhiêu kho
khăn, tuynhiên taiphiênhop
PGS-TSTrầnHoàngNgân,
ỦyviênỦybanKinh tếcủa
Quốchội,canhbao trước tình
hìnhbiểnĐônghiênnaychăc
chăn se tacđông tiêucưcva
đăcbiêt vânđênay rất quan
trọng với hệ
thốngNH.
Ông Ngân
cung to ra lo
lắng bơi năm
2013hoạtđộng
xuấtnhậpkhẩu
cuanươctađạt
264,26 tỉ USD nhưng riêng
vơi Trung Quôc la 50,21
tỉ USD tăng 22,0% so với
năm 2012. Trong đó xuất
khẩu củaViệtNam sang thị
trườngnàyđạt 13,3 tỉUSD,
chiếmtỉtrọng10,0%tổngkim
ngạchxuấtkhẩucảnước.Tuy
nhiên, chung ta nhập khẩu
hàng hóa từ Trung Quốc
vaoViêt Nam năm 2013 là
36,9 tỉ USD, chiếm tỉ trọng
28,1% tổngkimngạchnhập
khẩu cảnước.Vi thêvânđê
naychăcchăn sebi tacđông
trong thơi gian tơi.
Tuynhiên, anhhươngnhư
thê nao theo ông Ngân con
tuy thuôc vao chinh sach
kinh tê cua Nhà nước, tuy
thuôc vao viêc giai quyêt
sư cô nay. Con bây giơ cac
NH tam thơi chưa bi tac
đông. “Nhưng tacđôngxâu
se tơi, vân đê đâu tư nươc
ngoai đâu tư gian tiêp cung
bi anh hương. Nêu như cac
nha đâu tưgian tiêp rut vôn
thi chăc chăn tỉ gia se bi tac
đông” - ôngNgâncanhbao.
MăcduvâyôngNgâncho
răngcânlươngtrươccacruiro,
đưngđê rui roxay ra rôimơi
đêphong.Vi dumôtNHmơ
môt tai khoanđê nhâphang
tưTrungQuôc vê. Luc nay
nêu covânđê gi thi lôhang
tưTrungQuôc se không vê
đươc ma tiên thi đa mơ va
năm đo. Bơi vây chăc chăn
conhưng rui ro trong thanh
toan.Thênêncânphai canh
baoNH lương trươccac tinh
huôngkhacnhau, trươnghơp
xâu nhât thi phai đôi pho ra
sao, dư phong rui ro đo thê
nao đê tranh lê thuôc vao
TrungQuôc” -ôngNgânnoi.
Mặcdùvậy, theoquanđiêm
cuaôngNguyênHoangMinh,
Pho Giam đôc NHNN Chi
nhanh TP.HCM, vơi nganh
NHap lựcmạnhnhất là thanh
khoanchưkhôngphaivânđê
TrungQuôc đăt gian khoan
ơ biênĐông.
Ngânhàngsẽbị
sứcéptừbiểnĐông
ViệcbịtranhchấpởbiểnĐôngcóthểảnhhưởngđếnngànhngânhàng,nhấtlà
giaiđoạnkhókhănhiệnnay.
Kháchhàngđanggiaodịch tạimộtngânhàngởTP.HCM.Ảnh:HTD
Cánhđồng lớnđượchỗtrợ
150triệuUSD
(PL)- Ngày 12-5, BộNN&PTNT phối hợp với
Hiệp hội Lương thựcViệt Nam (VFA) tổ chức họp
bàn về vấn đề liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo
các tỉnh đồng bằng sôngCửu Long tại TP.HCM.
ÔngNguyễnHùng Linh, Chủ tịchHiệp hội
Lương thựcViệt Nam (VFA), cho biết tính tới
thời điểm hiện tại, đã có 16 doanh nghiệp (DN)
đăng ký tham gia quy hoạch vùng nguyên liệu
lúa gạo. Hiện đã có thêm nhiềuDN đăng ký thực
hiện cánh đồng lớn với tổng diện tích đăng ký đạt
khoảng 134.000 ha. Dự kiến tổng diện tích cánh
đồng lớn đăng ký có thể lên 186.000 ha trong vụ
hè thu tới.
Dù vậy, Thứ trưởngBộNN&PTNTTrầnThanh
Nam cho rằng hiện vẫn còn nhiềuDN liên kết cho
có, khi giá lúa giảmmột sốDN vẫn “bỏ chạy”.
Còn cóDN liên kết thumua lúa kiểu đối phó với
mục đích để được cấp giấy phép xuất khẩu gạo.
BộNN&PTNT vàNgân hàngThế giới (WB) đang
triển khai dự án hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông
nghiệp với tổng vốn hỗ trợ là 250 triệuUSD,
trong đó dành cho lúa gạo 150 triệuUSD. Không
chỉ mỗi DN được vay 5-10 triệuUSD làm kho,
mà nông dân cũng được hỗ trợ vì vậy cần tạo ra
những liên kết cánh đồng lớn bền vững hiệu quả
mới tiếp cận được vốn của dự án này.
QUANGHUY
Thanh longViệtgặpkhóvì
thanh longTrungQuốc
(PL)- Ngày 12-5, ôngNguyễnVănKỳ, Tổng
Thư kýHiệp hội Rau quảViệt Nam (Vinafruit),
cho biết thanh longViệt Nam đang đối mặt với
nguy cơ giảm sút sản lượng xuất khẩu vì phải
cạnh tranh khó khăn với thanh longTrungQuốc.
Chính phủTrungQuốc đang có những chính sách
về hỗ trợ cấp đất, vay vốn ưu đãi để phát triển
diện tích thanh long, hơn nữa giống thanh long
TrungQuốc lại tốt hơnViệt Nam.
ÔngKỳ cho hay hiện nay thị trườngẤnĐộ
cho phép nhập thanh longViệt Nam nhưng doanh
nghiệpẤnĐộ lại chê giáViệt Nam cao (1,5-2
USD/kg) quay sangmua thanh longThái Lan. Các
thị trường nhưMỹ, Nhật Bản, HànQuốc tuymua
thanh long giá cao nhưng số lượng ít.
Trong khi đó đại diệnmột doanh nghiệp xuất
khẩu thanh long ởBìnhThuận tiết lộ doanh
nghiệpViệt Nam lại tự giết lẫn nhau bằng cách
giảm chất lượng và giảm giá, trộn hàng xấu làm
xấu thương hiệu thanh longViệt Nam. Nước ta
nên quy hoạch lại vùng trồng thanh long, hạn chế
trồng tự phát, chú trọng chất lượng và giảm dần
sự phụ thuộc xuất khẩu vàoTrungQuốc.
QUANGHUY
DNViệtcóthểcungứng
nguyên liệuthứcănnhanh
(PL)- Ngày 12-5, trong buổi công bố nhà hàng
McDonald’s thứ hai sẽ mở cửa vào cuối tuần
này tại TP.HCM. Ông Nguyễn Huy Thịnh, Giám
đốc điều hànhMcDonald’s Việt Nam, cho biết
hiện nay nguyên liệu của nhà hàng không phải
nhập khẩu 100%mà rau tươi, sữa một số nguyên
liệu bánh… đã mua được ở thị trườngViệt Nam.
Điều này cho thấy DNViệt Nam có đủ khả năng
cung cấp nguồn nguyên liệu thức ăn nhanh chất
lượng cao. Tuy nhiên, theo ông Thịnh các nhà
cung ứngViệt Nam không khó khăn trong việc
làm ra nguyên liệu thô nhưng về chế biến đóng
gói, vệ sinh an toàn thực phẩm… cần được cải
thiện hơn.
Theo chuyên gia thương hiệuHoàngTùng, CEO
PizzaHome, việc nhà sản xuất trong nước có thể
tham gia vào cung ứng nguyên liệu cho các chuỗi
fast food quốc tế thì DN cần có sự ổn định lâu dài.
DN trong nước phải cho các cửa hàng thấy được
năng lực sản xuất, năng lực công nghệ có chiều
sâu để đảm bảo số lượng và chất lượng củamình.
Dự kiến trong năm 2014, McDonald’s sẽmở 4-5
cửa hàng tập trung ởTP.HCM.
TÚUYÊN
Kinhte
Họđanoi
BâygiơcacNHtamthơi
chưabitacđông,tuynhiên
sắptớivấnđêđầutưnươc
ngoaiđầutưgiantiêpsẽbi
anhhương.
Vấnđềmớikhixư lý
taisảnđảmbảo
Môtvânđêmơiđangnaysinh
hiênnay,nhiêutrươnghơprât
trơtrêu,NHcâmgiâytơsôđỏ…
trongtay,xư lyđênphutchot la
xong. Bỗngdưng comôt ông
câmgiây tơ taymuabannha
đên. Cuôi cungNH lai rơi vao
tinhtrangchuyênthanhtaisan
cotranhchâpnênrâtkhoxư ly.
LãnhđạoNHPhươngĐông
Quatảicacvụ
dânsưởNH
Không chi kho xư ly tai san
đambao, sô lươngcacvuviêc
kinh tê chuyên lên thanhdân
sư thâmchi lêncâphinh sư…
đên nay rât nhiêu va cac cơ
quan chưc năngđangbi qua
tai vi quanhiêuvuan cung la
nguyênnhânkhiênquatrinhxư
lykhông thênhanhhơnđươc.
LãnhđạoNHViệtÁ
l
Xuất khẩu tôm sangMỹ tăng
200%.
TheobáocáocủaHiệphộiChế
biến và xuất khẩu thủy sảnViệt Nam
(VASEP), xuất khẩu tôm sanghầuhết
các thị trường chính đều tăng mạnh
nâng tổng giá trị xuất khẩu tôm quý
I-2014, đạt 798 triệu USD tăng 88%
so với cùng kỳ năm 2013. Trong quý
I-2014, tổng xuất khẩu thủy sản đạt
1,65 tỉUSD, tăng31% sovới cùngkỳ
nămngoái.Đángchúý, xuất khẩu tôm
sangMỹquý I-2014 tănghơn200%,đạt
293 triệuUSD, đưaMỹvượt quaNhật
Bản trở thành thị trườngnhậpkhẩu tôm
lớnnhất củaViệtNam.
QUANGHUY
l
Ngănchặn thuốc lá lậu.
Ngày12-
5,Chi cụcQuản lý thị trường (QLTT)
TP.HCM chobiết tronghai tuần thực
hiện kiểm tra chuyên đề thuốc lá và
đợt cao điểm chống thuốc lá ngoại
nhập lậu. Lực lượng QLTT đã phát
hiện 36 vụ và tạm giữ hơn 8.200 bao
thuốc lá nhập lậu. Phần lớn thuốc lá
lậu được vận chuyển trên quốc lộ 22,
tỉnh lộ thuộc huyện Củ Chi và được
bày bán ở các cửa hàng, điểm bán...
TÚUYÊN
Tinvắn
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook