123 - page 5

5
thứba
13-5-2014
Thoi su
“TrungQuốcvừađánhvừađàm,vừa
lấntớivớiViệtNamngaytrênvùng
biểncủaViệtNam,vừatổchứctấn
côngngoạigiaođểtranhthủcộng
đồngquốctếvàđánhđồngphảnứng
đấutranhbảovệchủquyềncủaVN
vớihànhđộngxâm lấncủahọ.”
TS
LêVĩnhTrương
TrungQuốcvưagâyhấn
vưaluloa
CáctàuchấpphápcủaViệtNamđanglàmcôngviệcchínhđángcủamộtđấtnướccóchủquyền.
MINHCƯỜNG
thựchiện
T
rướcnhữngdiễn tiến
trên thực địa cũng
như trên lĩnh vực
ngoại giaoxoayquanh việc
Trung Quốc đưa “tàu giàn
khoan” HD-981 xâm phạm
chủ quyền của Việt Nam,
Pháp Luật TP.HCM
đã có
cuộc traođổivới
TSLêVĩnh
Trương
(Quỹ Nghiên cứu
biển Đông) để hiểu rõ hơn
những chiêu trò của Trung
Quốc trong sự vụ này.
.
Phóngviên:
TrungQuốc
rất biết “chơi trò” khi sử
dụnggiàn khoandi độngđể
đi vào vùng đặc quyền kinh
tế củaViệt Nam. Với những
gì đã và đang xảy ra, ông
đánh giá thế nào về hành vi
xâmphạmnày?
+
TS Lê Vĩnh Trương
:
Hành động củaTrungQuôc
(hạđặtgiànkhoanHảiDương
981một cách trái phép vào
vùng biển thuộc chủ quyền
của Việt Nam, ra cảnh báo
cấm các phương tiện hàng
hải lưu thông vào khu vực
này, sử dụng hàng loạt tàu
để ngăn cản, tấn công vào
tàu chấppháp củaViệtNam
đang thực thi nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền - pv) không
khácvớimộthànhđộngxâm
lược.Tất cảhànhđộngấy là
phi pháp, vôgiá trị, vi phạm
CôngướcLiênHiệpQuốcvề
LuậtBiển (UNCLOS)1982,
Tuyênbốứngxửcủacácbên
ởbiểnĐôngmàTrungQuốc
vàASEANđãkýkết (DOC)
và pháp luậtViệtNam…
.
Với những gì đang gây
Các tàuchấpphápViệtNamđanghoạtđộngmộtcáchchínhđáng trênvùngbiển
chủquyềncủamình.Trongảnh:TàuchấpphápViệtNambị tàuTrungQuốcđâm
vàomạn.Ảnh tư liệu
Hãyhànhxửnhư làmột
nướcvănminh
Hành vi của TrungQuốc phải được gọi là xâm lược
lãnh thổ củamột quốc gia có chủquyền. Bên cạnhđó
TrungQuốc lớntiếngđòiViệtNamrúttàurakhỏikhuvực
thuộcquyềnchủquyềncủaViệtNammớiđàmphánvới
âmmưumuốnbiếnkhuvựckhôngcó tranhchấp thành
khuvựctranhchấpđểgâysứcépbuộctaphảichấpnhận
phương ángác tranh chấp cùngnhau khai thác. Đây là
thủđoạncủaTrungQuốc trênbiểnĐôngđãhình thành
từhơn30nămqua.
Thiếtnghĩ,trongquanhệTrung-Việt,TrungQuốchãyhành
xửvớiViệtNamnhư làmộtnhànướcvănminhvàđừngđể
nhândânViệtNamxemchủnghĩabànhtrướngbáquyền
nước lớn làbảnchấtcủanhànướcTrungQuốchiệnnay.
Nhanghiêncưu
ĐINHKIMPHÚC
phương hại đến chủ quyền
của Việt Nam, chúng ta có
quyền hành xử như thế nào
trongvùngđặcquyềnkinh tế
củamình?
+TheoUNCLOSĐiều58,59
và60,ViệtNamcóthểdựavào
phápluậtquốctế,côngluậnthế
giới để chống lại sự vi phạm
nghiêm trọng này củaTrung
Quốcvàcầnphảisửdụngsức
mạnhcủacảnh sát biểnvàcả
củahảiquânđểngănchăn,bao
vây,đuổibênphạmpháp.Mặt
kháccầnkiệnhọratòaánquốc
tế đối với việc xâm
phạmEEZ(vùngđặc
quyền kinh tế) này.
NếuTrungQuốcnhận
thấycáigiáphải trả,
đọc được phảnứng
củaViệtNam là rất
cao với họ, Trung
Quốc sẽ phải chùn
bước. Còn nếu sự
trả giá là thấp,hoặc
không đáng kể, họ
sẽ lấn tới.
.
Hiệnnaycáctàuchấppháp
củaViệtNamđã trực tiếp ra
vùngbiểnnàyđểngăncảnsự
hoạt đôngbất hợppháp của
giàn khoan 981 nhưng gặp
sự tấn công rấtmạnh từ các
tàu bảo vệ giàn khoan của
TrungQuốc.Sự tấncôngnày
nói lên điều gì?
+CáctàuViệtNamđanglàm
côngviệcchínhđángcủamột
đấtnướccóchủquyền.Sự tấn
côngcủaTrungQuốc làhành
độngđứng trênpháp luật thế
giới,coithườngnhữngvănbản
đãkýkếtvớiquốc tế,vớiViệt
Nam và các nước liên quan.
Trướccáccuộc tiếncôngnày,
chúng tôi cho rằngViệtNam
cầncảnhgiáccácứngxử tiếp
theo củaTrungQuốc. Trước
mắt cầncảnhgiácvới “chiến
thuật bắpcải” - hàng loạt tàu
đóng vòng trong và vòng
ngoài để gây sức ép với các
tàu kiểm ngư củaViệt Nam,
nhưđã làmvới Philippines.
.
Ngangnhiênviphạmchủ
quyền của Việt Nam nhưng
Trung Quốc trên các diễn
đàn lại điêu ngoa cho rằng
họ đang “hoạt động bình
thường” trong “lãnh thổ”
của mình, và tố ngược lại
phíaViệt Nam đang cản trở
họ.Rồi cònnựccười kêugọi
tàuViệt Nam rút, thì sẽ tiến
hànhđàmphánđểgiảiquyết.
Họđang làm cái trò gì thế?
+TrungQuốcvừađánhvừa
đàm,vừa lấn tớivớiViệtNam
ngay trênvùngbiểncủaViệt
Nam, vừa tổ chức tấn công
ngoại giaođể tranh thủcộng
đồng quốc tế và đánh đồng
phản ứng đấu tranh bảo vệ
chủquyềncủaViêtNamvới
hànhđộngxâm lấn của họ.
Dư luận thếgiớicó thểsẽbị
láiđi theoýhướngcủaTrung
Quốc(nóiViêtNamđangquây
nhiêu).Trongkhi thựcchất là
ViệtNamđangtựbaovệtrước
mộtTrungQuốcxâmlấn.Từtất
cảhànhđộngcủahọ,việcTrung
Quốcđềnghịđàmphán, thực
ra làmột âmmưuđểbôi đen
hìnhảnh tựvệcủaViệtNam.
Hànhđộngnàynằm tronggói
ýđồcủahọ.ViệtNamsẽphải
cảnhgiáchơnnữa.
.
ViệcTrungQuốcdùngvũ
lực cưỡng chiếm quần đảo
HoàngSa từViệt Namđã là
hoàn toàn đi ngược lại luật
phápquốctế.VậyTrungQuốc
được quyền thụ hưởng các
quyền chủ quyền, quyền tài
phán đối với vùng biển này
haykhông, theoquyđịnhcủa
luật phápquốc tế?
+Việc sử dụng vũ lực tại
Hoàng Sa và việc tự ý cho
rằngmình (TQ)đượchưởng
quyền đi kèm đương nhiên
cũng là vi phạm luật pháp
quốc tế và vi phạm nhiều
cam kết khác với Việt Nam
và các nước trong khuvực.
.
Xin cảmơn ông.
NhiềucưdânmạngTrungQuốc:Chínhnghĩa
thuôcv ViệtNam!
SởNgoạivụTP.HCMmờitổnglãnhsựTrungQuốcđể
phảnđốiviệchạđặttráiphépgiànkhoanHD-981
Ngày12-5-2014,SởNgoạivụTP.HCMđã
mời ôngSàiVănDuệ, TổngLãnh sựTrung
Quốc tại TP.HCM, đến để phản đối về việc
TrungQuốcđơnphươngđưagiànkhoanHD-
918 vàmột lực lượng lớn tàu bảo vệ, kể cả
tàuquân sựvànhiều lượtmáybay trinh sát,
quân sự, tàu cá có vũ trang hoạt động nằm
hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và
thềm lục địa củaViệt Nam.
Tạicuộc tiếp,đồngchíNguyễnHồngLĩnh,
Giám đốc SởNgoại vụ, nhấnmạnh những
hành động này của Trung Quốc là bất hợp
pháp,đingược lại luậtphápvà thông lệquốc
tế,viphạmnghiêm trọngchủquyềncủaViệt
namđối vớiHoàngSa, quyền chủquyềnvà
quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền
kinh tế và thềm lục địa củaViệt nam. Việc
làmnày cũng ảnhhưởng tiêu cựcđến sự tin
cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai
nước, tổn thương tình cảm của người dân
ViệtNam, trongđó cónhân dânTP.HCM.
ÔngNguyễnHồng Lĩnh khẳng địnhViệt
Namcóđầyđủcăncứpháp lývà lịchsửkhẳng
địnhchủquyềnđối vớiHoàngSa,TrườngSa
vàquyềnchủquyền, tàiphánđốivớivùngđặc
quyềnkinh tế, thềm lụcđịa theocácquyđịnh
cùaCông ướcLiênHiệpQuốc vềLuật Biển
1982.ViệtNamsẽápdụngmọibiệnphápphù
hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích
chính đáng củamình. Đồng thời, Việt Nam
luôn thểhiện thiệnchí,kiên trìgiảiquyết thỏa
đángbất đồng thôngquađàmphán, đối thoại
vàcácbiệnpháphòabìnhkhác theođúngnhận
thứcchungcủa lãnhđạocaocấphainước, thỏa
thuận về cácNguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải
quyết vấn đề trên biển, phù hợp với các quy
địnhvà thực tiễn luật phápquốc tế.
Trong bối cảnh này, SởNgoạiVụ đã yêu
cầuTổngLãnhsựquánTrungQuốcphốihợp
chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin nhằm
đảmbảoanninh,an toàncho trụsởTổngLãnh
sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và công
dânTrungQuốc theođúng luật phápquốc tế
và truyền thốnghữunghị giữahai nước.
PV
LiênquanđếnviệcTrungQuốcđặtgiàn
khoanHD-981 tráiphép tạivùngđặcquyền
kinh tế củaViệtNamvàngườiViệtNam
biểu tìnhphảnđối giànkhoan,một số cư
dânmạngTrungQuốc đã có những bình
luậnủng hộViệt Nam.
Dưới bài viết tựa
đề“TàuTrung-Việt
vachạmgầngiànkhoancủaTrungQuốc,
Việt Nam nói TrungQuốc vi phạm chủ
quyền”
đăng trên trang
Sohu
(Trung
Quốc) ngày 9-5, độc giả có nick name
ĐộcThủKhôngThành
bình luận: “Nếu
(lãnhhải) thật sự của chúng ta, tàuViệt
Nam vào biên giới của chúng ta thì bị
tiêu diệt rồi? Xem ra (lãnh hải) không
phải của chúng ta!!!”.
Dưới bài
“Giàn khoan Trung Quốc
khoan dầu ngoài biểnĐông”
trên trang
Sina
(TrungQuốc), bạnđọccónickname
NgànNămTrungQuốc
bình luận: “Nhìn
từbảnđồ có thể thấygiànkhoan thực sự
rất gần vớiViệt Nam”.
Ngày12-5,trangweb
hk.apple.nextmedia.
com
đăngbài
viết“ThủychiếnTrung-Việt
dẫnđếnViệt Nambiểu tình chốngTrung
Quốc”
, độcgiả
TiBet Independence
ghi:
“Chúng tôi ủng hộViệt Nam” để bày tỏ
quanđiểmvới cuộcbiểu tìnhvừaqua tại
Việt Nam.
Tại diễn đàn có chủ đề
“Việt Nam
tổ chức biểu tình quy mô lớn phản
đối Trung Quốc khai thác dầu ở Biển
Đông”
trên trang
comment.news.163.
com
(TrungQuốc), cưdânmạngcónick
name
(221.205.*.*)
tạiTPTháiNguyên
(tỉnh SơnTây, TrungQuốc) bình luận:
“Mỗi ngày đều nói mình hữu hảo, tôi
khônghiểusaoxungquanh (TrungQuốc)
không có bạn bè”. Cũng tại diễn đàn
này, cư dân mạng có nick name
Phát
huy chân thiện mỹ
… tại Thượng Hải
bình luận: “Người Việt Nam thật dũng
cảm, dám đứng lên bảo vệ lãnh thổ của
nước họ”.
LM
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook