208-2017 - page 6

6
THỨHAI
7-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
vềviệcxửphạt hành chínhôngN.
và buộc phá dỡphầndiện tíchxây
dựngnới rộngngoài ranhcấpphép
tại tầngba với diện tích 0,55m
2
.
Khôngđồngývớiquyếtđịnhcủa
UBNDquậnnênôngN.không thực
hiệnđóngphạtvàphádỡphầndiện
tích bị ủy ban cho là xây sai phép.
Vì vậy, tháng8-2014,UBNDquận
BìnhThạnh tiếp tục ban hànhQĐ
6209 với nội dung cưỡng chế thi
hànhQĐ6441.Một tháng sauông
N. khởi kiện yêu cầu tòa hủyQĐ
6209 của UBND quận và TAND
quậnBìnhThạnhđã thụ lývụkiện
hành chính. Vụ án đang trong quá
trìnhgiải quyết thì ngày5-7-2017,
ông N. nộp đơn bổ sung yêu cầu
hủy luônQĐ6441vềviệcxửphạt
hành chính và buộc phá dỡ phần
nới rộng.
Trongphiên tòa ngày28-7mới
đây,TANDquậnBìnhThạnhnhận
định rằng: Ngày 5-7-2017 (sau
ngày Luật Tố tụng hành chính
(TTHC) 2015 có hiệu lực), ông
N. có đơn bổ sung yêu cầu khởi
kiệnhủyQĐ6441.Theoquyđịnh
tại Điều 32 Luật TTHC 2015 thì
thẩmquyềngiải quyết khiếukiện
quyết địnhhànhchínhcủaUBND
cấp huyện là củaTAND cấp tỉnh
(khácvớiLuậtTTHC2010, khiếu
kiện quyết định của UBND cấp
huyện thẩm quyền thuộc TAND
cấp huyện).
Từnhậnđịnh trên, TANDquận
đãđình chỉ việcxét xửvà chuyển
hồ sơ vụ án cho TANDTP.HCM
theokhoản3Điều165LuậtTTHC
2015. Cụ thể, điều luật này quy
định: Trường hợp đương sự xuất
trình quyết định hành chính mới
mà quyết địnhhành chínhđó liên
quan đến quyết định bị khởi kiện
và không thuộc thẩm quyền của
tòa án đang xét xử sơ thẩm vụ án
thìHĐXXđìnhchỉ vàchuyểncho
tòa án có thẩm quyền.
Tòahuyện chuyểnđúng?
Vụ việc này đang có hai luồng
quanđiểmkhácnhau, cóýkiếncho
rằng việc tòa huyện chuyển vụ án
là sai, trongkhi cóýkiến lại khẳng
định chuyển là đúng và có lợi cho
người khởi kiện.
Luật sư (LS) Trịnh Văn Hiệp
(Phó Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh
QuảngNam) vàmột kiểm sát viên
VKSNDTP.HCMcùngchorằngvụ
nàyTANDquậnphải tiếp tục giải
quyết theo thủ tục chung.
Căn cứ theo khoản 5 Điều 1
Nghị quyết số 104/2015 ngày
25-11-2015 của Quốc hội về thi
hành Luật TTHC 2015 thì: “Đối
với những khiếu kiện quyết định
hành chính, hành vi hành chính
của UBND cấp huyện, chủ tịch
UBND cấphuyệnđãđượcTAND
cấp huyện thụ lý giải quyết trước
ngày 1-7-2016 thì tòa án đã thụ
lý tiếp tục giải quyết theo thủ tục
chungmàkhôngchuyểnchoTAND
cấp tỉnh giải quyết”.
Theoquyđịnh trên thìviệcTAND
quậnBìnhThạnhđình chỉ việcxét
xử, chuyểnhồ sơvụán lêncho tòa
TP giải quyết là không đúng quy
địnhcủapháp luật.Bởi vụánhành
chính này đã được TAND quận
BìnhThạnh thụ lýgiải quyết trước
ngày 1-7-2017.
LSHiệp phân tích: “Không thể
hiểumáymóc là đương sự có yêu
cầubổsungvàongày5-7-2017sau
ngàyLuậtTTHC2015 cóhiệu lực
thì chuyển vụ án đi. Chưa kể việc
ôngN.bổsungyêucầukhởikiện là
việckhông làm thayđổi thẩmquyền
YẾNCHÂU-S.NGUYỄN
N
ăm 2007, ôngN. (sinh năm
1942, ngụquậnBìnhThạnh,
TP.HCM) xingiấyphép sửa
chữanhàvànâng thêm tầng thứba
cănnhàmình.Nhưng trong lúcđang
thi công thì ôngN. phát hiện bản
vẽ chiều ngang nhà 3,6 m, trong
khi chiềungangnhà thực tế là 3,7
m.Vì thế ôngN. vẽ lại bảnvẽ với
chiềungang3,7mvà tiếp tục xây
dựng nhưng chưa điều chỉnh giấy
phép xây dựng đã xin trước đó.
Chuyển vụ án vì đơn kiện
bổ sung
Trong lúcxâydựng sửa chữa lại
nhà, ôngN. cònbị chủnhà liềnkề
cóđơnphảnánhkhiếunại,cho rằng
ôngxây lấn chiếmkhônggiannhà
người khác. Sau khi tiếp nhận xử
lý và có kết quả thanh tra, tháng
9-2008, UBND quận Bình Thạnh
banhànhQuyếtđịnh (QĐ) số6441
Kiện lúc
giao thời,
tòanàoxử?
Mộtquyếtđịnhbịkiệnkhiluậtcũđangcó
hiệulực,mộtquyếtđịnhbịkiệnsaukhiluật
mớicóhiệulựcbốnngày.
giải quyết vụ án của tòa sơ thẩm”.
Tuy nhiên, ông Phạm Công
Hùng (nguyên thẩm phán TAND
Tối cao) khẳng định việc chuyển
vụ án là không sai. Bởi khoản 5
Điều1Nghịquyết số104/2015của
Quốc hội chỉ áp dụng với một vụ
án “tròn trịa”, tức việc thụ lý giải
quyết khôngphát sinh tình tiếtmới
và tranh chấp về thẩm quyền. Vụ
án này khá hy hữu bởi có hai QĐ
hành chínhbị kiệnđược tòa thụ lý
ở hai thời điểm trước và sau Luật
TTHC2015 cóhiệu lực.
Do vậy, xét về thẩm quyền thì
có sự mâu thuẫn tranh chấp về
thẩm quyền xét xử theomột trong
các trường hợp tại Điều 34 Luật
TTHC 2015 (chuyển vụ án cho
tòa án khác, giải quyết tranh chấp
về thẩm quyền). Ngoài ra, rõ ràng
ôngN. khởi kiện bổ sung yêu cầu
tòahủy thêmmộtQĐkhác tại thời
điểm thuộc thẩmquyềncủaTAND
cấp tỉnh. Lúc này vụ án tồn tại hai
đối tượngkhởikiện làhaiQĐ thuộc
thẩmquyềngiải quyết của hai cấp
tòa khác nhau.Dovậy có cơ sởđể
chuyển cho tòa án cấp caohơn thụ
lý giải quyết.
“Tôi nghĩ trong tình huống này
tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản
3 Điều 165 Luật TTHC 2015 để
chuyển vụ án lên cấp trên là đúng
và hợp lý vì đã xuất hiệnmột QĐ
hànhchínhmớicó liênquanđếnQĐ
bịkiệnvàkhông thuộc thẩmquyền
của tòa sơ thẩm” - ôngHùngnói.■
Ngày 6-8, nguồn tin của
PhápLuật TP.HCM
 chobiết
VKSND tỉnhBắcGiangvừa cóvănbản trả lời ôngHàn
ĐứcLongvề yêu cầu xin lỗi và bồi thường.
ÔngLong là người bị tù oan suốt 11 năm. TANDCấp
cao tại HàNội đã tổ chức xin lỗi công khai đối với ông về
hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người.Vừa qua ông tiếp
tục yêu cầuxin lỗi và bồi thườngvì bị truy tố oanvề tội
hiếp dâm đối với haimẹ con bàNTK. TheoVKSND tỉnh
BắcGiang, tháng 11-2011, TANDTối caoxét xửphúc
thẩm, tuyên ôngLong không phạm tội hiếpdâm nhưng lại
bị tuyên tửhình về hai tội hiếpdâm trẻ em và giết người
nên không thuộc trường hợpđược xác định là bị oan. Do
đóVKSND tỉnhkhông có trách nhiệm bồi thường.
Tháng11-2014, Hội đồngThẩm phánTANDTối cao
ra quyết định giámđốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án sơ
thẩmvà phúc thẩm. Quá trình điều tra lại, do khôngđủ
căn cứ để truy cứu trách nhiệmhình sựnênVKSND tỉnh
BắcGiang ra quyết địnhđình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra
bị canđối với ôngLongvề cả ba tội danh.
Thời điểm này ôngLong được xác định thuộc trường
hợp bị oan về cả ba tội danhđã khởi tố, truy tố, xét xử
trong cùng vụ án...Việc giải quyết khôi phục danh dự
và bồi thường thuộc trách nhiệm củaTANDCấp cao tại
HàNội, là cơ quangâyoan sai cuối cùng cho ôngLong,
không thuộc trách nhiệm giải quyết củaVSKND tỉnh.
VKSND tỉnh cũng cho rằngTANDCấp cao tạiHàNội
đang thựchiện tráchnhiệm theoquyđịnhđối với ông
Long, vì vậyviệcyêu cầu cơquannàyxin lỗi làkhông có
căn cứmà liênhệvới tòa ánđểđượcxemxét vàgiải quyết.
Traođổi với PV, ôngHànĐứcLongkhông đồng tình
với trả lời củaVKSND tỉnhBắcGiang và cho rằng cơ
quan này đã truy tốoan thì phải xin lỗi, bồi thường. Ông
Longnói: “Tôi rất bức xúc! Lần thứ nhất tôi gửi đơn, họ
nói sẽ làm đúng pháp luật. Chờmãi không thấy gì, tôi gửi
đơn tiếp. Cuối tháng 7vừa rồi tôi gửi đơn lầnba thì đến
nay họmới trả lời”. Luật sư bảo vệ cho ôngLong cũng
khẳng định trách nhiệm xin lỗi bồi thường cho ôngLong
thuộcVKSND tỉnh…
Như
PhápLuật TP.HCM
đãphản ánh, tháng6-2005, thi
thể cháuY. (năm tuổi, xãPhúcSơn, huyệnTânYên) được
tìm thấy. Công an tỉnh từng tạmđình chỉ vụ ánvì không
tìm ra thủphạm. SauđóbàNTKvà condâu tố cáoviệcbị
ôngLonghiếpdâm.ÔngLongbị bắt vàbị truy tốvềba tội
hiếpdâmđối với haimẹ conbàK.; giết người, hiếpdâm trẻ
emđối với cháuY.Năm2007,TAND tỉnh tuyênôngLong
khôngphạm tội hiếpdâm; với hai tội còn lại, ôngLongbị
tuyên tửhình.VKSND tỉnhkhángnghị theohướngbuộc
ôngphải chịu cảba tội.Tiếpđó,TòaPhúc thẩmTAND
Tối cao tạiHàNội tuyêny án sơ thẩm.ÔngLongkêuoan,
TANDTối caoxửgiámđốc thẩm, hủyhai bản án.
Tháng6-2011,VKSND tỉnh tiếp tục ra cáo trạng truy tố
ôngLongvới ba tội như cũ. Xử sơ thẩm lần hai, ôngLong
vẫnđược tuyênkhôngphạm tội hiếpdâm. Sau11năm,
ôngLongđược xác định bị oan và được trả tự do. Ngày
25-4-2017, TANDCấp cao tạiHàNội xin lỗi côngkhai
ôngLongvì bị kết án tử hình oanvới hai tội danhgiết
người và hiếp dâm trẻ em.
TUYẾNPHAN
VKSBắcGiangtừchốixinlỗiôngHànĐứcLong
Đươngsựnênmừng!
Vềpháp luậtthìchưachắcviệcchuyểnvụáncủaTANDquậnBìnhThạnh
làsaivìđangcóýkiếnkhácnhau.Nhưngvềthựctếngườikhởikiệntrong
vụánnàynênmừngvìvụkiệnđãđược tòaáncấpcaohơngiảiquyết.Bởi
vì trongánhànhchínhcó tình trạng“phủbênhphủ, huyệnbênhhuyện”
khiTANDcấphuyệnkhôngdámtuyênhủyquyếtđịnhcủaUBNDcùngcấp.
Nhưngdovướngquyđịnhvề thẩmquyềncủaTAND theođịahạt tại Luật
TTHCcũnênngườikhởikiệnđànhchịuthiệtởcấpsơthẩm,chỉmongsớm
được tòacấpphúc thẩmxemxét,giảiquyết thìmới cócơhội thắngkiện.
Đây cũng chính là tinh thần tiếnbộđãđược thểhiện tại Điều32Luật
TTHC2015:Thẩmquyềngiảiquyếtkhiếukiệnquyếtđịnhhànhchínhcủa
UBNDcấphuyện làcủaTANDcấp tỉnh.Theo tôi, trongvụánnàycó thểvề
pháp lýcòntranhcãinhưngtòacấpsơthẩmđãchuyểnvụántheonguyên
tắccó lợi chongười khởi kiện, vì thếđây làđiềuđángmừng.
LS
LÊVĂNBÌNH
,
ĐoànLSTP.HCM
Khoản5Điều1Nghịquyếtsố
104/2015củaQuốchộichỉáp
dụngvớimộtvụán“tròntrịa”,
tứcviệcthụ lýgiảiquyếtkhông
phátsinhtìnhtiếtmớivàtranh
chấpvềthẩmquyền.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook