208-2017 - page 9

9
THỨHAI
7-8-2017
Đô thị
TP.HCMnghiêncứukhông
cấpphépxâynhà riêng lẻ
Viphạmxâydựngsáuthángđầunămtăngvềsốvụvàsốquận,huyệnchothấycấpphépxâydựnghiệncònnhiềubấtcập.
VIỆTHOA
GiaoUBNDquận7nghiên
cứu thí điểm không tổ
chứccấpphépxâydựng
đốivớinhàở riêng lẻnữa,mà
thayvàođóngườidânsẽđăng
kýxâydựngdựa trênnhững
chỉ tiêu quy hoạch, quy chế
quản lý quy hoạch kiến trúc
hoặc thiết kế đô thị đã được
công bố” - Phó Chủ tịch
UBNDTPTrầnVĩnhTuyến
chỉ đạo tại buổi làmviệcvới
24 quận, huyện và các sở có
liênquanvàongày5-8.Theo
ông Tuyến, nếu nghiên cứu
và thí điểmmới mẻ này của
quận7 thành công thì đây là
một giải pháp chính nhằm
giảm tình trạngvi phạmxây
dựng như hiện nay.
Tăngquận, huyện
vi phạm xâydựng
Theo báo cáo của SởXây
dựngTP, chỉ tính từđầunăm
2017đếnnay toànTPcógần
2.000 trườnghợpviphạmxây
dựngđược lậpbiênbản, trong
đó có 686 trường hợp xây
dựng sai phépvà957 trường
hợpkhôngphép...Đáng chú
ý, nếunhưnămngoái cácđịa
phương dẫn đầu về vi phạm
xây dựng như Bình Chánh,
Hóc Môn, quận 12 thì nay
Bình Chánh giảm còn một
nửa (từ 425 trường hợp của
năm2016naycòn197 trường
hợp). Thay vào đó, Củ Chi,
quận 9, huyệnCầnGiờ hiện
nổi lên như những “hiện
tượng”mới. Cụ thể, CủChi
nămngoái chỉ 70 trườnghợp
nhưng sáu thángđầunămđã
tăng lên209 trườnghợp (tăng
gần200%);quận9 từ12 tăng
lên 63 trường hợp…
Theo lãnh đạo các địa
phươngnày,ngoàicácnguyên
nhân như đất rộng, nhân sự
mỏng, quy hoạch kéo dài
không thực hiện thì cơn sốt
đấtvừa rồi cũng làmnảysinh
xây dựng không phép. Tại
quận 9 có ba phường nóng
về xây dựng không phép là
TrườngThạnh,LongTrường,
LongPhước; huyệnCủChi
là các xã Bình Mỹ, Trung
An, Hòa Phú…
Đặcbiệt, theo thốngkêcủa
Sở Xây dựng TP, sáu tháng
đầu năm 2017, chỉ có ba địa
phương gồm quận 4, 6, 11
là không có trường hợp vi
phạmkhôngphép.Còn lại21
quận, huyện, kể cả các quận
trung tâm như quận 1 cũng
có 25 trường hợp, quận 2 có
41 trườnghợp, quận7 có34
trườnghợp,BìnhThạnh,Phú
Nhuận… Ông Trần Trọng
Tuấn,GiámđốcSởXâydựng
TP, đánh giá nếu nói những
quận, huyệnvùngvenxảy ra
tình trạng xây dựng không
phépcũng làdễhiểu.Nhưng
nếu tại các quận trung tâm
cũng xảy ra tình trạng này
thì các địa phương cần phân
tích rõ nguyên nhân để tháo
gỡ triệt để.
Phó Chủ tịch UBND TP
Trần Vĩnh Tuyến cũng chỉ
ra các nguyên nhân còn lại
dẫn đến tình trạng vi phạm
xây dựng gồm: Quy hoạch
bất hợp lý, thủ tục cấp phép
xây dựng hiện nay còn bất
cập, các đối tượng lợi dụng
kẽ hở của pháp luật để trục
lợi bất chấp hậu quả…Về
ý tưởng đột phá của quận 7
trong việc thí điểm không
tổ chức cấp phép xây dựng
nếu nhà của người dân đáp
ứng các chỉ tiêuquyđịnhvề
thiết kế đô thị, quy chế quản
lý quy hoạch kiến trúc, ông
Tuyến ủng hộ ý tưởng này
và cho rằng nhiều nước trên
thế giới đã làm như thế từ
lâu. Đồng thời đề nghị quận
7nghiêncứukỹ lưỡngđểbáo
cáoUBNDTPxemxét trong
thời gian tới.
Cánbộ sẵn sàng…
nghỉ việc
Theo SởXây dựngTP, từ
đầu năm đến nay tình trạng
vi phạm xây dựng vẫn tăng
so với cùng kỳ năm ngoái.
Để xảy ra tình trạngnày, Sở
Xây dựng cũng đã xử lý kỷ
luật năm trường hợp (một
buộc thôi việc, một cảnh
cáovàbakhiển trách).Đồng
thời thôngbáophê bình, rút
kinh nghiệm 28 cán bộ và
đang xem xét xử lý kỷ luật
49 cán bộ.
Phó Chủ tịch UBND TP
TrầnTrọngTuyếncũngnhấn
mạnh hiện nay có tình trạng
cánbộ tiếp tay cho các hành
vi sai phạm. “Thậmchí cócả
những trườnghợpcánbộ sẵn
sàng chấp nhận bị cho nghỉ
việcđể tiếp taychosaiphạm.
Dođó, cầnphải cóđánhgiá,
phân tích cụ thể để có giải
pháp trong khâu tuyển chọn
nhân sự. Hiện nay vẫn còn
tình trạng “chạy” và còn tồn
tại nhữngdịchvụ làmhưcán
bộ” - ôngTuyến nói.
ÔngTuyếncho rằngnhiều
địaphươngnói địabàn rộng,
nhân sự mỏng nhưng chưa
chắcviệcbổ sung thêmnhân
sựcó thểgiải quyết đượcvấn
đề. “Do đó, hướng tới đây
cần tính toán đến việc ứng
dụng công nghệ trong quản
lý trật tự xây dựng. Nhân sự
ít nhưngcóchất lượng, đồng
thời áp dụng tốt công nghệ
thì hiệuquả sẽ tốt hơn” - ông
Tuyếnchohay. PhóChủ tịch
UBNDTP cho rằng khi xảy
ra vi phạm cũng chỉ nóimột
cách chung chung là trách
nhiệm của người đứng đầu.
Tuynhiên, nếuápdụngcông
nghệ,xâydựngquy trìnhxử lý
bài bản thì sẽquyđược trách
nhiệm cá nhân, sai chỗ nào
sẽ biết ngay và cũng sẽ chỉ
ra được ai làm sai. ■
TìnhhìnhviphạmxâydựngsáuthángđầunămởTP.HCM.Ảnh:VIỆTHOA
Xử lýngaybốn trườnghợpvi phạm
vỉahè
Liênquanđếncông tác lập lại trật tựvỉahè, lòng lềđường,
PhóChủ tịchUBNDTPTrầnVĩnhTuyếnnhấnmạnh thời gian
tới cũngphải tập trung làmmạnh. Tuy nhiên, với tinh thần
thượngtônpháp luậtvàphải làmsaođểngườidân“tâmphục
khẩuphục”, ôngTuyếncho rằngphải cươngquyết,nơinàovi
phạm thì phải xử lý thật nghiêmnhưng cũngphải linhhoạt
vàđúngquyđịnhpháp luật.
Ngoài ra, các trườnghợp lấn chiếmvỉahè sauđây thì phải
cươngquyếtxử lýmàkhôngcầnphải lấyýkiếnngườidân:Ảnh
hưởngđếngiao thôngnhưchợ tựphát, buônbán lấnchiếm
vỉahè…; nhữnghìnhảnhgâyphản cảm vànhếchnhácnhư
quánnhậu lấnchiếmvỉahè; các trườnghợpkinhdoanhmất
trật tựvàkhôngđảmbảovệsinh, kểcảnhững trườnghợpđã
đượcTPchấpthuậnnhưkhuchợđêmởquận1vàquận4; các
bãi xe trênvỉahè, trừnhững trườnghợp các trụ sởUBND có
giữxe chodânđi làm thủ tụchành chínhkhông thuphí, các
trườnghọchoặcvàocácdịp lễ,Tết.
TP.HCMcấmxenhiều tuyếnđường
(PL)- SởGTVTTP.HCM cho biết sẽ cấmxe và điều
chỉnhgiao thôngmột số tuyến đường khu trung tâmnhằm
đảm bảo an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm
50 năm ngày thành lậpASEAN (8-8-1967–8-8-2017).
Ngày 6-8, SởGTVTTP cho biết kế hoạch lễ thượng cờ
ASEAN diễn ra tại Công viênBếnBạchĐằng trên đường
TônĐứcThắng (quận 1, TP.HCM) vào sáng 8-8. Do
vậy, SởGTVTTP cho biết từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 8-8 sẽ
cấm tất cả loại xe ra vào đườngTônĐứcThắng (đoạn từ
đườngĐồngKhởi đến cầuKhánhHội). ĐườngNguyễn
Tất Thành (đoạn từHoàngDiệu đến cầuKhánhHội), xe
không được đi theo hướng từ quận 4 sang quận 1. Đường
VõVănKiệt (đoạn từHồTùngMậu đếnTônĐứcThắng)
cấm xe đi theo hướngHồTùngMậu - TônĐứcThắng.
Ngoài ra, chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa
3D được thực hiện tại trụ sởUBNDTP.HCM, đường Lê
ThánhTôn, quận 1 diễn ra vào tối cùng ngày. Cho nên
kể từ 18 giờ 45 đến 22 giờ tối 8-8, cấm tất cả các loại
phương tiện lưu thông trên đường Lê ThánhTôn, đoạn
từĐồngKhởi đến Pasteur. Theo đó, người tham gia giao
thông có trách nhiệm phải chấp hành theo hướng dẫn của
hệ thống biển báo trên đường hoặc theo chỉ dẫn của lực
lượngCSGT.
TRÂMANH
NhiềuchuyếnbaycủaVietnamAirlines
bị hoãndobãoNoru
(PL)- Ngày 6-8, đại diệnVietnamAirlines (VNA)
cho biết do bãoNoru đang đổ bộ vàomiềnNamNhật
Bản, để đảm bảo an toàn, các chuyến bay của các hãng
hàng không khởi hành từNhật Bản buộc phải chuyển
hướng bay vòng qua phía Bắc, dẫn đến tình trạng tắc
nghẽn không lưu và thay đổi thời gian khởi hành của các
chuyến bay.
Cụ thể, bảy chuyến bay trong sáng 6-8 củaVNA từ
cácTPFukuoka, Osaka, Nagoya vàNarita vềHàNội,
TP.HCM dự kiến phải lùi thời gian khởi hành từmột
tiếng đếnmột tiếng 50 phút. Kế hoạch điều chỉnh của các
chuyến bay từNhật sẽ ảnh hưởng chậm dây chuyền đến
các chuyến tiếp theo được khai thác bởi cácmáy bay này.
Đại diệnVNAmong nhận được sự thông cảm của hành
khách trong trường hợp lịch khai thác phải điều chỉnh do
ảnh hưởng dây chuyền của cơn bãoNoru. Bên cạnh đó,
hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi
từ các sân bayNhật Bản trong thời gian này nên thường
xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin
nhằm chủ động trong lịch trình đi lại.
HỒNGTRÂM
“Hiệnnayvẫncòntìnhtrạng
“chạy”vàcòntồntạinhững
dịchvụlàmhưcánbộ”.
PhóChủtịchUBNDTP
TRẦNVĨNHTUYẾN
Chấphành xửphạt
còn thấp
TheoGiámđốcSởXâydựng
TPTrầnTrọngTuấn, trongbảy
thángđầunăm, tỉ lệchấphành
cácquyếtđịnhxửphạtviphạm
hành chính trong lĩnh vực xây
dựngcònthấp.Đốivớicáccông
trìnhviphạmcótínhchấtnghiêm
trọng thì tỉ lệchấphànhquyết
địnhxửphạtviphạmhànhchính
củachủđầu tưcàng thấphơn.
Đặc biệt là đối với các trường
hợpviphạmmangtínhnghiêm
trọng và phức tạp như tại dự
áncănhộ thấp tầngThảoĐiền
Sapphireởquận2,dùUBNDTP
đãbanhànhquyếtđịnhxửphạt
vi phạmhành chính 1 tỉ đồng
nhưng chủđầu tư vẫn không
tháodỡphầnviphạm.Đếncuối
tháng7, khi chủ tịchUBNDTP
phải kýquyết định cưỡng chế
thì chủđầu tưmới cóđơn xin
tự tháodỡ.
Tiêu điểm
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook