232-2017 - page 11

11
THỨNĂM
31-8-2017
Kinh tế
Đềxuất tăng thuếgâysốc:
BộTài chínhnóigì?
“NgườinghèomuaraudưaởchợkhôngchịuthuếVATnênkhôngbịảnhhưởng”-đạidiệnBộTàichính.
TRÀPHƯƠNG
thựchiện
Đ
ềxuất tăngmột loạtsắc
thuếcủaBộTài chính
đãgâyphảnứngmạnh
trong dư luận. Đa số ý kiến
đều cho rằng tăng thuế sẽ
khiến thuế chồng lên thuế,
người nghèo thêm khổ và
làm triệt tiêu sứccạnh tranh
của doanh nghiệp.
Tuynhiên, traođổivớibáo
chí ngày 30-8 liên quan đến
vấnđề trên, ôngPhạmĐình
Thi,Vụ trưởngVụChínhsách
thuế -Bộ
Tàichính,
nói:“Tăng
thuếgiátrị
gia tăng
( VAT )
tác động
khônglớn
đếnchi tiêuhộgiađìnhcó thu
nhập thấp”. Để rộng đường
dư luận, chúng tôi xin đăng
bài trả lời phỏngvấncủađại
diệnBộTài chính.
Chúng tôi đang lắng
nghecácýkiếngópý
. Sau khi Bộ Tài chính đề
xuất tăng thuếVAT, thuế tiêu
thụđặcbiệt…,dưluậnđãphản
ứngmạnhvàkhôngđồng tình.
VậyBộTài chínhcó thayđổi
quanđiểmkhông, thưaông?
+Ông
PhạmĐìnhThi
:Bộ
Tài chínhđưa rađềxuất thay
đổi một loạt chính sách thuế
nhằm tái cơ cấu nguồn thu
khi các điều kiện kinh tế thế
giới và trongnướccó sựbiến
động.Mộtsắcthuếtănglênhay
giảmxuốngđều tácđộngđến
nềnkinh tế, chodùcóvề0%.
Hiện chúng tôi đang lắng
nghe các ýkiếngópý, phản
biện từ báo chí, chuyên gia
kinh tế, người dân… về đề
xuất tăng thuế vừa qua. Sau
đóchúng tôi sẽ tổnghợp,báo
cáo lên lãnhđạoBộ.Cònkhi
đang trongquá trình thămdò,
lấyýkiến, tôichưa thểđưa ra
quanđiểm chính thức.
.Ngườidân,doanhnghiệp
và các chuyên gia đều có
chung nhận định rằng tăng
thuế VAT sẽ tác độngmạnh
đếnhơn90 triệudân,nhất là
ngườinghèovàthunhậpthấp.
Ông nghĩ sao về điều này?
+ Về lý thuyết, các loại
thuế gián thu nhưVAT đều
có tính lũy thoái (người thu
nhập thấp hơn sẽ phải chịu
gánh nặng thuế cao hơn so
vớingườigiàukhiđiềuchỉnh
tăng thuế - PV). Tuy nhiên,
mứcđộảnhhưởngsẽcònphụ
thuộcvàomặt hàng, dịchvụ
màngười tiêudùngsửdụng.
Đểgiảmbớttínhlũythoáicủa
thuếgiánthu,cácnướctrênthế
giới trongđócóViệtNamquy
địnhmột số nhóm hàng hóa,
dịchvụthuộcđốitượngkhông
chịu thuếVAThoặc thuộcđối
tượngchịu thuếVATnhưngở
mứcthuếsuấtưuđãi(thấphơn
mức thuế suất phổ thông) để
giảmbớt gánhnặng thuế cho
người có thunhập thấp.
Hiện có 25 nhóm hàng
hóa, dịchvụ thuộcđối tượng
khôngchịu thuếvà15nhóm
hàng hóa, dịch vụ thuộc đối
tượng chịu thuếVATởmức
thuế suất ưu đãi 5%...
Tôi xindẫn chứng, với hộ
giađình thunhập7 triệuđồng/
tháng thìchikhoảng3,5 triệu
đồng cho hàng hóa lương
thực, thực phẩm, y tế, giáo
dục... thuộcđối tượngkhông
chịu thuếVAT (đề xuất tăng
thuếVAT không ảnh hưởng
đến khoản chi này); đối với
các khoản chi còn lại cho
hàng hóa thuộc đối tượng
chịu thuếVAT5% hay 10%
là 3,5 triệu đồng. Như vậy
khi tăng thuế VAT từ 10%
lên12% thì hộgiađìnhphải
trả thêmmỗi tháng caonhất
khoảng 70.000đồng.
Như vậy việc tăng thuế
VAT từ 10% lên 12% tác
độngkhông lớnđến chi tiêu
hộgiađìnhcó thunhập thấp.
Bên cạnh đó, cùng với việc
đề xuất tăng thuế VAT cần
cónhữnggiải pháphỗ trợan
sinh xã hội.
Thông tin nóimớ rau 500
đồng, nếu tăng thuế thì làm
rau tănggiá.Rau, thịtcóchịu
thuếVATđâu.Nhưvậynhững
mặt hàng không chịu thuế
VATdùVAT tăngbaonhiêu
cũng không ảnhhưởng gì!?
.Cóchuyêngia tính toánsố
thu thuế VAT trong tổng thu
ngân sáchcủaViệtNamcao
hơn các nước, thậm chí cao
hơn cả các nước phát triển
(năm2016, tổng số thu thuế
VATchiếm33% tổng thu thuế
và24% tổng thungânsách).
Vậy tại sao lại còn đề nghị
tăng thêm nữa?
Thủ tướng: Chưađêcậpviệc tăng
cac loại thuê, phi
Ngày30-8, tạiphiênhọpChínhphủthườngkỳtháng8-2017,
ThủtướngNguyễnXuânPhúcnhấnmạnh:Vớitinhthầnnăm2017
lànămgiảmchiphí chodoanhnghiệp, trướcmắtchưađềcập
việctăngcác loạithuế,phí, lệphíảnhhưởngđếndoanhnghiệp.
Theođó,Thủ tướngyêucầuBộTài chínhchủ trì, tiếp thu,
ràsoátcácchỉ tiêuvề thuchingânsách,đảmbảoanninh tài
chínhquốcgia,đảmbảocáccânđối lớncủa tài chính.Trong
đó, quyết liệt chống thất thu, gian lận, nợđọng thuế, chống
lạm thu, khuyến khíchnuôi dưỡngnguồn thu, nhất là các
doanhnghiệpnhỏvàvừaởnước ta; giảmmạnhchi thường
xuyênvớinhiềuhìnhthứctiếtkiệmchi,đẩymạnhkhoánchi…
“Các đồng chí quan tâmđểđồng tiền, hạt gạo củaNhà
nướcđược sửdụngđúngmụcđích, chống thất thoát, lãng
phí, thamnhũng, tiêucực”-Thủ tướngnêu rõ.
“Thôngtinnóimớrau500
đồng,nếutăngthuếthì
làmrautănggiá.Rau,thịt
cóchịuthuếVATđâu.”
ÔngPHẠMĐÌNHTHI,Vụtrưởng
VụChínhsáchthuế
+Việcxácđịnh tỉ trọng số
thuVAT trong tổng thungân
sách nhà nước phụ thuộc
nhiềuvàocácyếu tố:Cơcấu
hệ thống thuế của các nước,
mứcđộđiều tiếtcácsắc thuế,
tổngmứcđộngviên từ thuế...
Vớimột sốnướcchâuÂu,
dù thuếVATcaonhưng tổng
thu từ thuếVAT trên tổng thu
ngân sách có thể thấp hơn
hoặc tươngđươngViệtNam.
Tuynhiên, tổngsố thu từ thuế
trên GDP cao hơn nhiều so
vớiViệtNam.
Ví dụ như Đan Mạch, tỉ
trọng thuVAT trên tổng thu
thuế 19% nhưng tổng thu
thuế trên GDP chiếm 49%;
Đức cũng cómức tương tự
18% và 38%; Tây BanNha
là18%và33%...CònởViệt
Nam thì ởmức24%và21%
trong năm2016.
“Tăng thuế là
thíchhợp”
.Theocácchuyêngiakinhtế,
trongbối cảnhchúng tađang
muốn thúc đẩy tăng trưởng,
kíchcầu tiêudùngmàBộTài
chính lạimuốn tăng thuếVAT
làmảnhhưởngđếngiáhàng
hóa và giảm sứcmua, tức đi
ngượclạichủtrươngkíchcầu.
Mặtkhác,nếugiảmchi,quản
lýthuếhiệuquảhơn,giảmthất
thoát lãng phí, giảm bộmáy
cồngkềnhkémhiệuquả… thì
chưa cần tăng thuế, đẩy khó
khăn về chongười dân.Ông
nói sao vềđiềunày?
+Chỉ số lạmphát củaViệt
Namđangởmứckiểm soát,
giá xăng dầu, sắt thép đang
ởmức thấp. Việt Nam đang
trongquá trìnhhội nhập sâu
và trong xu hướng chung là
tái cơ cấunguồn thuvà tăng
dần tỉ trọng thuếgián thukhi
thuế nhập khẩu giảmmạnh.
Do vậy tăng thuế VAT vào
năm2019 là thíchhợp.
.Không ít ý kiến thắcmắc
tại sao Bộ Tài chính không
đưa rabáocáođánhgiá tác
độngmột cách toàn diện và
thấuđáovềhiệuquảkinh tế,
công bằng xã hội và khả thi
trong quản lý của việc tăng
thuế trong khi vấn đề này
tácđộngđếnmọi người dân
Việt Nam?
+Theo quy định, mỗi nội
dungsửađổicủa luậtđềuphải
cóđánhgiá tácđộng, trongđó
thể hiện rõ tác độngđến sản
xuất, kinhdoanh, người tiêu
dùng, lạmphát, ngân sách...
HiệnBộTàichínhđãcóđánh
giá tácđộngvềdựánsửađổi
năm luật thuế.
Tuy nhiên, do giá chi phí
đầuvào luônbiếnđộng, thuế
nhậpkhẩucắtgiảm theocam
kết nên để thận trọng và có
đánhgiákháchquan,BộTài
chínhđangphốihợpvớiNgân
hàngThếgiớiđểcóphân tích,
đánhgiá chi tiết vấnđề này.
. Dư luận phản ứng kịch
liệt trước việc Bộ Tài chính
đề nghị đánh thuế tiêu thụ
đặc biệt với cả trà, cà phê
đóng gói… vì đây là những
mặt hàng bình dân, không
phải làhàng xa xỉ?
+Đồuốngcóđườnglànước
giải khát được nhiều người
yêu thích.Tuynhiên,việcsử
dụngđồuống cóđườnggắn
liềnvới tăng cân, béophì và
ảnhhưởngxấuđến sứckhỏe
(timmạch, tiểuđường)…
Do đó, Bộ Tài chính đề
xuất bổ sungnướcngọt gồm
loại có gas, không gas, tăng
lực, thể thao, trà, càphêuống
liềnđược đónggói theodây
chuyềnsảnxuất côngnghiệp
(trừnước trái cây, rauquảcó
100% tựnhiên) làđối tượng
chịu thuế tiêu thụđặc biệt.
.
Xin cámơnông.
n
Tăngthuế
sẽkhiến
hàng loạt
mặthàng
tăngtheo
vàngười
dâncóthể
sẽphải thắt
lưngbuộc
bụng.Ảnh:
HOÀNG
GIANG
Nhiều thayđổi nhânsựcấpcao
t iNgânhàngNhànước
(PL)-Ngân hàngNhà nước (NHNN) vừa công bố quyết
định điều động và bổ nhiệm ôngPhạmBảoLâm, Giám
đốc sởgiaodịch, sang giữ chức cục trưởngCục Phát hành
vàKho quỹ kể từngày 1-9; điềuđộng và bổnhiệm ông
NguyễnVânAnh, PhóVụ trưởngVụQuản lýngoại hối,
sanggiữ chức giámđốc sởgiaodịch.
Trước đó, NHNN đã ký quyết định cử ông Phan
Thái Dũng, PhóCục trưởngCục Công nghệ thông
tin, thay ôngNguyễnQuangHưng tham gia ban chỉ
đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính củaNHNN; bổ
nhiệm ông PhạmThanhHà từ vị trí phó tổng giám đốc
Vietcombank sang giữ chức vụ trưởngVụChính sách
tiền tệ; điều động và bổ nhiệm ôngNguyễnĐức Long,
PhóVụ trưởng phụ tráchVụChính sách tiền tệ, giữ
chức vụ trưởngVụDự báo thống kê.
P.VINH
Dừngquyềnđiềuhành tổnggiámđốc
biaHàNội
(PL)-Thông tin từTổngCông tyCổphầnBiaRượu
Nướcgiải khátHàNội (Habeco) chobiếtHĐQTcông ty
nàyđã thôngquanghị quyết vềviệcdừngquyềnđiềuhành
đối với ôngNguyễnHồngLinh,TổngGiámđốc.Theođó,
ôngNgôQuếLâm, PhóTổngGiámđốc, được tạm thời
ủyquyền thựchiệnquyền, nhiệmvụ thay choôngLinh từ
ngày21-8.ÔngNgôQuếLâm sinhngày7-9-1972 tạiThái
Nguyênvà cónhiềunăm công tác tạiHabeco.
Một lãnhđạoHabeco cho biết thêmviệc ôngLinhdừng
quyềnđiều hành thực hiện theođúng yêu cầu củaBộ
CôngThương để tập trungvào công tác thoái vốn theo chỉ
đạo củaChínhphủ cũngnhư thu hồi côngnợ, xử lý các
tồn tại, sai phạm…
Đến thời điểmhiện nay, Nhà nước đang sởhữu 89,59%
vốn tại Sabeco và 82%vốn tạiHabeco. Đây là hai hãng
bia nội đangnắm khoảng 60% thị phần, trong đóSabeco
chiếmhơn40%. DựkiếnNhà nước sẽ tiếnhànhbán cổ
phần tại SabecovàHabecovào cuối năm nay.
TÚUYÊN
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook