232-2017 - page 7

7
THỨNĂM
31-8-2017
Pháp luật & Cuộc sống
PVNchiquàTếtđến50 tỉđồng/năm?
TạiphiêntòaxửđạiánOceanBankngày30-8,bịcáoNguyễnXuânSơnkhaimỗinămTậpđoànDầukhíViệtNam
(PVN)phảichi30-50tỉđồngđểbiếuquàlễ,Tết.
BịcáoNguyễnXuânSơnrờiphiênxử.Ảnh:TN
“Đạo lý”…phongbì!
Tại tòa, bị cáoNguyễnXuân Sơn, cựuTGĐOceanBank, cựu chủ tịch
PVN, khai đãchi tiềnquàcápdịp lễ,Tết cho rấtnhiềungười, số tiền tùy
vàomối quanhệ, từchuyênviêncho tới lãnhđạocấpcao.
Tòahỏi:“Kháiniệm từnhỏđến lớn rấtdândã.Cơquannhànướcphải
cóchứcdanhcụ thể.Nhỏnhất làai, lớnnhất làai?”.
Bị cáoSơn trả lời: Chi chocácchuyênviêncácbộ, ngànhcóquanhệ,
làmviệc với tậpđoàn, dịpTết chimỗi người phongbì 5-10 triệuđồng,
số lượng rấtđông.Còn lãnhđạocácbộ,ngành từvụ trưởng, thứ trưởng
đếncáccấp lãnhđạo thì tùy theo...
Thẩmphánngắt lời:“Lãnhđạocấpcaocụ thể làai?”.
+Thựcchất là tấm lòngcủadoanhnghiệpđối với cácđồngchí lãnh
đạođãhỗ trợchosựphát triểncủadoanhnghiệp, củangành.XinHĐXX
chophépbị cáokhôngnói cụ thể làai!
.Nếubị cáongại,HĐXX sẽchobị cáoviếtbản tường trình?
+Nếubảobị cáo làmdanhsáchchúcTếtai,đưamấyngàn,mấychục
triệu,mấy trăm triệu thì xinphépHĐXXchophépbị cáokhôngnêu tên
cụ thể cácbác ra. Đây làđạo lý củadân tộc. Mìnhđi chúcTết, biếuhọ
vài chục xonggiờ lại nêu tên thì khôngphải đạo, hơnnữabị cáo cũng
khôngnhớhết.
Tuynhiên,bịcáotiết lộcáckhoảnchicaonhất50-200triệuđồng.Sau
đóbị cáo Sơnđềnghị HĐXXhỏi bị cáoHàVănThắmhay PhạmCông
Danh (là chủ các doanhnghiệp tưnhân) chimỗi nămbaonhiêu cho
những khoảnnày. Câunói này khiếnHàVănThắmbật cười và khiến
phòngxửbỗngchốcồnào.
“Dịp lễ,Tết,PVNđềuchi,
mứcchitùytheoquanhệvà
chứctráchtohaynhỏ;theo
quyđịnh,PVNmỗi lầnchỉđược
chi500.000đồng/ngườinhưng
thựctếPVNđãchigấp200 lần
nhưthế”-bịcáoNguyễnXuân
Sơn.
ĐỨCMINH
T
rongngàyxét xử thứbavụđại
ánOceanBank,HĐXXTAND
TPHàNội đã tập trungxét hỏi
làmrõbịcáoNguyễnXuânSơn(cựu
tổnggiámđốc (TGĐ)OceanBank,
cựu chủ tịch PVN) đã chi số tiền
hơn 69 tỉ đồng (nhận từ Công ty
BSC) để “chăm sóc” những ai.
Choáng với lời khai về
chi quà Tết
Tại tòa, bị cáoSơnkhai trong số
gần70tỉđồngnhậnđược,lúcđódưới
cươngvị làTGĐOceanBank,bịcáo
chichoôngNinhVănQuỳnh(trước
thời điểm 2014 là kế toán trưởng
PVN) khoảng 30-40 tỉ đồng. Sơn
cũngkhai đãchi choVietsovpetro,
PVOil, Lọc hóa dầu Bình Sơn và
chi chocácđồngchí lãnhđạo trong
các dịp lễ, Tết.
“Saukhivề lại tậpđoàn,anhThắm
(HàVăn Thắm) vẫn có khoản chi
hỗ trợ cho PVN để chi đối ngoại.
Anh Thắm nhờ tôi, tôi chuyển lại
choanhQuỳnh.Khoảnnàyđượcsử
dụng chi cho các khoảnđối ngoại,
chi cácdịp lễ,Tết, chi chocácđoàn
rađoànvàocủaPVNmànhữnghoạt
động đó không chi theo chế độ tài
chính được hoặc nếu chi thì kinh
phí cũng rất hạnhẹp.Đưa cho anh
Quỳnh vì anh Quỳnh là người lo
cơm áogạo tiền cho tậpđoàn” - bị
cáoSơn khai.
Bị cáoSơnchobiết PVNcòncó
những khoản chi ở cấp đối ngoại
củaChính phủ, như các đoàn đàm
phán các hiệpđịnh cấp chínhphủ,
hiệpđịnhcủadầukhí.Sơncòncho
haymỗi dịp lễ, Tết, PVN phải chi
khoảng 30-50 tỉ đồng/năm. Riêng
chi đối ngoại dịp lễ, Tết, chi tháp
tùng các đoàn, với vị trí là phó
tổng PVN, mỗi năm bị cáo cũng
chi khoảng 1 tỉ đồng.
“Dịp lễ,Tết,PVNhaycácdoanh
nghiệp đều chi, mức chi tùy theo
quan hệ và chức trách to hay nhỏ,
thậm chí từ chuyên viên đến lãnh
đạo cao cấp. PVNmỗi năm phải
chi, mỗi kỳ cũng phải 30-50 tỉ
đồng.Theoquyđịnh,PVNmỗi lần
chỉ được chi 500.000 đồng/người
nhưng thực tếPVNđãchi gấp200
lầnnhư thế” - Sơnnói. Tòa hỏi cụ
thể chi cho những ai nhưng bị cáo
Sơnkhôngnói rõvì cho rằng“đạo
lý” dân tộc đã đi biếu quà ai lại đi
khai ra…
Trongkhiđó tại tòa,ôngNinhVăn
Quỳnh,đạidiệnPVOil,Vietsovpetro
hayCông tyLọchóadầuBìnhSơn
đều phủ nhận việc nhận lãi ngoài
để “chăm sóc khách hàng” của
OceanBankvàNguyễnXuânSơn.
Liệt kênhữngkhoảnchi
từ thiệnđể lýgiải “đầu ra”
Một diễn biến đáng chú ý khác,
NguyễnXuânSơnđã thayđổi toàn
bộ lờikhaisovớiphiênsơ thẩmdiễn
rahồiđầunăm.Bịcáo thừanhậncó
nhận tiền từHàVăn Thắm để chi
“chăm sóc khách hàng” nhưng lại
cho rằng“quykếtbịcáochiếmđoạt
tiền củaBSC là oan cho bị cáo”.
Tạiphiênxửhồiđầunăm,Nguyễn
Xuân Sơn nói không hiểu vì sao
mình bị truy tố về hai tội lợi dụng
chứcvụ trongkhi thi hànhcôngvụ
vàcốý làm trái…BịcáoSơnkhẳng
địnhmình không thỏa thuận, bàn
bạcvớiThắmvềviệc chi lãi ngoài
và khẳng định việc chi lãi ngoài
thực hiện từ năm 2011, lúc đó bị
cáo không làmở ngân hàngnữa.
Cựu TGĐOceanBank chỉ thừa
nhận bốn lần nhận được tiền do
HàVănThắmchuyển, trongđóba
lầnnhậnđược2,6 tỉ đồng,một lần
nhận1,9 tỉ đồngvàđây làquanhệ
củabịcáovớiHàVănThắm,không
liên quan đến việc của ngân hàng.
“Phiên tòa trước bị cáo không
khai nhưhômnayvì bị cáobị truy
tố về tội cố ý làm trái, không phải
chiếmđoạt tài sảncủaOceanBank
haychủ tịchHàVănThắm.Bị cáo
nghĩ nếu khai báo ra sẽ làm ảnh
hưởng đến khách hàng, đặc biệt
PVN là doanh nghiệp lớn nên bị
cáo rất trăn trở. Nếu bị truy tố về
tội cốý làm trái thì bị cáo cốgắng
chịuđựng.NayVKS truy tốbị cáo
tội chiếmđoạt tài sản,màbảnchất
khôngphảinhưvậy, chưakểcácbị
cáo khác cũng bị ảnh hưởng theo.
Thế nên bị cáo xin khai đúng sự
thật, chỉ có điều có nhiều chi tiết
bị cáokhôngnhớ” - Sơn lýgiải về
lý do thayđổi lời khai.
Giải thíchcho“đầura”củasố tiền
gần 70 tỉ đồng, bị cáo Sơn khai bị
cáo đi tháp tùng các đoàn cao cấp
(cả trong nước và ngoài nước), bị
cáocóchi.Cụ thểchi baonhiêubị
cáo không nhớ, chỉ nhớ đượcmột
vài lần.“ĐicùngđoàncủaanhHĐV
đến ngã ba Đồng Lộc, anh ấy nói
cácdoanhnghiệpđi cùngcó thểhỗ
trợkinhphíxâydựng tượngđàinên
bị cáo hỗ trợ 500 triệu đồng. Hay
đi cùng đoàn cấp cao vào Quảng
Trị, bị cáo chi 100 triệu đồng tu
bổ xây dựng Nghĩa trang Trường
Sơn.Mấy trận lụt khuvựcHàTĩnh
bị cáo tài trợ 300 triệu đồng. Cơn
bão lụt số 2 bị cáo cùng một số
doanh nghiệp dầu khí tài trợ thêm
600 triệu đồng cho những xã trực
tiếp bị lũ lụt, ngoài ra còn hỗ trợ
1,2 tấn gạo...” - Sơn khai.
“Nếu bị cáo không chứngminh
được tức làbị cáochỉ có“đầuvào”,
không có “đầu ra”, có nghĩa là bị
cáocầmcả số tiền (gần70 tỉ đồng)
đó,khiđómứcánsẽkhác”-HĐXX
giải thích và nói nếu bị cáo chưa
nhớ ra hết được thì HĐXX có thể
chophép bị cáoviết ra giấy.
Tuynhiên,bịcáoSơnkhẳngđịnh
sẽ trìnhbàycôngkhai,minhbạch tại
tòa tất cảnhữnggì bị cáo cònnhớ.
Hômnay (31-8), tòa tiếp tụcphần
xét hỏi.
n
10bịcáovụĐồngTâmkhángcáoxingiảmnhẹhìnhphạt
(PL)- Ngày 30-8, TAND huyệnMỹĐức, HàNội cho
biết tòa này đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt của 10/14 bị cáo vụ vi phạm trong quản lý
đất đai ởĐồngTâm. Đó là các bị cáo PhạmHữu Sách
(nguyên trưởng PhòngTN&MT huyệnMỹĐức), Đinh
VănDũng vàBạchVănĐông (nguyên giám đốc và phó
giám đốc chi nhánhVăn phòngĐăng ký đất đai huyện
MỹĐức), NguyễnTiếnTriển, NguyễnVănĐức và Lê
ĐìnhThuần (nguyên bí thưĐảng ủy, nguyên chủ tịch
HĐND và nguyên chủ tịchUBND xãĐồngTâm)…
Trao đổi với PV chiều cùng ngày, thẩm phánTrương
Việt Toàn, PhóChánhTòaHình sựTANDTPHàNội,
cho biết hiện tòa này vẫn chưa nhận được đơn kháng
cáo và hồ sơ doTAND huyệnMỹĐức gửi lên. “Theo
trình tự tố tụng thì sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm 40
ngày, tòa sẽ nhận hồ sơ vụ việc. Sau khi nhận được hồ
sơ, trong vòng hai tháng tòa sẽ xem xét vụ việc” - thẩm
phánToàn cho hay.
Trước đó, trong hai ngày 8 và 9-8-2017, TAND huyện
MỹĐức đã xét xử sơ thẩm 14 bị cáo liên quan đến sai
phạm đất đai tại ĐồngTâm. Trong đó, 10 bị cáo nguyên
là cán bộ xãĐồngTâm bị kết án về tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bốn bị cáo nguyên
là cán bộ huyệnMỹĐức bị kết án về tội thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, tòa tuyên
phạt mức án cao nhất là sáu năm năm tháng tù đối với bị
cáoNguyễnXuânTrường (cựu cán bộ địa chính xã), có
ba bị cáo được tòa cho hưởng án treo.
Tại phiên tòa này, hầu hết bị cáo đều đồng ý với nội
dung cáo trạng truy tố cũng như bản luận tội của đại
diệnVKS, họ chỉ xinHĐXX xem xét giảm nhẹ
hình phạt.
TRỌNGPHÚ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook