232-2017 - page 4

4
THỨNĂM
31-8-2017
Thời sự
VụVNPharma:Sẽ thanh tra
BộY tế
Thủtướngnhấnmạnhviệcthanhtraphảirấtnghiêmtúc,nhấtlàđốivớivấnđềcóliênquantớisứckhỏecủanhândân.
TUYẾNPHAN-NGUYỄNĐỨC
T
ại phiên họpChính phủ
thườngkỳ tháng8ngày
30-8với sự thamgiacủa
TANDTối cao,VKSNDTối
cao…, vụ việc liên quan
đếnCông tyVNPharma đã
đượcPhóThủ tướngVũĐức
Đamđề cập trongphát biểu
củamình.
“Cươngquyết kiểm
tra sự thật”
TheoPhóThủ tướng,mặc
dùvụviệcđangđượccáccơ
quan bảo vệ pháp luật thụ
lý giải quyết nhưng dư luận
xã hội đặc biệt quan tâm và
nhiềuýkiến rất bứcxúcảnh
hưởngđến lòng tincủanhân
dânđối với cảhệ thốngy tế.
Vì vậy, vụviệccầnđượcchỉ
đạoxử lýnghiêmminh theo
đúngquyđịnhcủapháp luật
để làm r mọi góc khuất.
PhóThủ tướngnói:“Tôiđã
chỉđạoVănphòngChínhphủ
(VPCP)cóvănbảnyêucầuBộ
báocáovề tráchnhiệmquản
lý nhà nước củaBộ (về việc
CôngtyVNPharmanhậpkhẩu
thuốc điều trị ung thưkhông
đúngquyđịnh-PV).Hômnay
tôiđãnhậnđượcbáocáo.Nội
dung cơ bản như thông cáo
báo chí của Bộ. Tôi đã có ý
kiến: Cần thanh tra việc cấp
phépnhậpkhẩu, cấpđăngký
thuốccủaBộY tế.Mặt khác,
đềnghịcáccơquanchứcnăng
làmr cácvấnđềdưluậnquan
tâm.Tinh thần làphảihết sức
nghiêmminhvà côngkhai”.
Kết luậnvềvấnđềnày,Thủ
tướngNguyễnXuânPhúcđã
yêucầuThanh traChínhphủ
tiến hành thanh tra việc cấp
phépcủaBộY tế.Thủ tướng
nhấn mạnh việc thanh tra
phải rất nghiêm túc, vì điều
nàycó liênquan tới sứckhỏe
của nhân dân.
Liên quan tới vấn đề này,
tại cuộc họp báoChính phủ
chiều 30-8, Bộ trưởng, Chủ
nhiệmVPCPMaiTiếnDũng
cho hay Ban cán sự đảng
Chính phủ đang xây dựng
mộtđềánnângcaochămsóc
vàbảovệsứckhỏenhândân
để ngàymai sẽ báo cáo Bộ
Chính trịvàsẽ trìnhHộinghị
BanChấp hànhTrungương
Đảng lần thứ6 tới đây. “Đây
là việc rất quan trọng, trách
nhiệmcủacáccấp,cácngành
làphải chăm losứckhỏecủa
nhân dân” - ôngDũng nói.
TheoôngDũng,Thủ tướng
giaonhiệmvụchoBộYtếbáo
cáovềviệcnàynhưngcó thể
nói là trongnộidungbáocáo
không có nêu r những vấn
đề quan tâm củaThủ tướng.
“Thủ tướngkết luậngiaocho
Thanh traChínhphủsẽ thanh
tra toànbộviệccấpphépnhập
khẩu, đăng ký thuốc củaBộ
Y tế. Thanh tra Chính phủ
sẽ rà soát lại toàn bộ để cho
minh bạch, r ràng và công
bố trướcnhândân.Nhưvậy,
khôngphải riêng lô thuốc trị
bệnh ung thư nhập khẩu giả
nhưbáochí vàdư luậnquan
tâmmàsẽkiểm tra toàndiện
vấnđềnày” - ôngDũngnói.
Bộtrưởng,chủnhiệmVPCP
cũngchohayvới chủ trương
này,quanđiểmcủaThủ tướng
là rất cương quyết kiểm tra
sự thật, không loại trừbất cứ
trườnghợpnàonhưTổngBí
thưNguyễnPhúTrọngđãnói
là không có vùng cấm.
Cũng trong chiều cùng
ngày, lãnh đạo Văn phòng
Thường trực Ban chỉ đạo
Quốcgiavềchốngbuôn lậu,
gian lận thươngmại vàhàng
giả (Ban chỉ đạo389) thông
tin với PV báo 
Pháp Luật
TP.HCM
mộtsốkiếnnghịgửi
PhóThủ tướngThường trực
Trương Hòa Bình, Trưởng
Ban chỉ đạo 389 Quốc gia,
liên quan đến vụ việc Công
tyVNPharma.
Theo lãnhđạoVănphòng
389,hànhvicủaCông tyVN
Pharma rấtnghiêm trọng, thủ
đoạn tinh vi, các đối tượng
liên quan đã bất chấp nguy
hiểm đến tính mạng người
bệnh khi sử dụng thuốc giả,
thuốckémchất lượng.Vìvậy,
Vănphòng389Quốcgiakiến
nghịPhóThủ tướngThường
trựcTrươngHòaBìnhchỉđạo
BộY tếkhẩn trương rà soát,
đánh giá, làm r vai trò của
CụcQuản lýdượcvà các cơ
quan liên quan BộY tế đối
với hoạt động sảnxuất, kinh
doanh các loại dược phẩm,
thựcphẩmchứcnăng… trên
toànquốc.KiếnnghịPhóThủ
tướngchỉđạoBộY tế làm r
tráchnhiệmcánhân, tổchức
liênquanđếnvụVNPharma,
xử lý nghiêm các sai phạm
theo quyđịnh pháp luật. 
Em chồngbộ trưởng
từng làphógiámđốc
VNPharma
Bản tin phát đi trên báo
điện tử
Vietnamnet.vn
chiều
30-8 chohaybị cáoNguyễn
MinhHùng,nguyêntổnggiám
đốcVNPharma,xácnhậncó
việcemchồngcủaBộ trưởng
NguyễnThị KimTiến tham
gia lãnh đạo ở Công tyVN
Pharma.Cụ thể làemchồng
bàTiến từnggiữchứcvụphó
giámđốcphụ tráchđầu tư tại
công ty này.
ThủtướngđãchỉđạoThanhtraChínhphủvàocuộcthanhtraviệccấpphépnhậpkhẩuthuốc
củaBộYtế.Ảnh:TTXVN
VKSNDCấpcao rúthồsơnghiêncứu
Trongmộtdiễnbi nkhác liênquanđ nvụánVNPharma,
Viện trưởngVKSNDCấpcao tạiTP.HCMNguyễnĐìnhTrung
chobi thiệncơquanđangyêuc uVKSNDTP.HCMbáocáo
c ngnhư rúthồ sơđểnghiêncứuvụán.
Một lãnhđạoTANDCấp cao tại TP.HCM chobi t n u có
khángnghịđối với vụán thìđó làphíaVKS.Cụ thể làVKSND
TP.HCMvàVKSNDCấpcao tạiTP.HCM.
Cùngđó,TANDTP.HCMc ngđãnhậnđơnkhángcáokêu
oan của bị cáoVõMạnhCường, giámđốc Công tyTNHH
ThươngmạiHànghảiquốct H&C,ngườivừabịTANDTP.HCM
xửphạt12năm tùvề tội buôn lậu trongvụánVNPharma.
Trongđơnkhángcáo,Cườngchorằngmìnhbịoanvìmình
chỉ làngườimôigiới, khôngbi tCông tyVNPharmakýhợp
đồngthôngquaCôngtyAustin (HongKong)vàsửdụngcon
dấukhôngcòngiá trị doh thạngiấyphéphoạtđộng…
NgaytạicuộchọpbáoChính
phủchiềucùngngày,báochí
đã truy vấn đại diện Bộ Y
tế về thông tin trên. Trả lời,
Thứ trưởngBộY tếNguyễn
Việt Tiến nói: “Về việc ông
NguyễnMinhHùngcủaVN
Pharma là em chồng của bộ
trưởng, chúng tôi xin trả lời
là bộ trưởng không nói chứ
không phải bộ trưởng nói
“khôngcó”,haiviệcnàykhác
nhau”. “Theo quy định, làm
ởvị trínày thìkhôngđược là
vợ, chồng, con hoặc chamẹ
cònkhôngnóiđến làanh, em
chồng” - ôngTiến cho hay.
Liên quan đến lô thuốc
H-Capita là thuốc giả hay
thuốc kém chất lượng, Thứ
trưởngBộY tếNguyễnViệt
Tiến chobiết BộY tế khẳng
định thuốc H-Capita không
phải là thuốc giả.
Việndẫnkhoản24Điều2
Luật Dược 2005, ông Tiến
cho rằng thuốc giả là sản
phẩmđượcsảnxuấtdướidạng
thuốcvớiýđồ lừađảo, thuộc
một trongnhững trườnghợp
sauđây:Khôngcódượcchất
(thuốcH-Capitacódượcchất
Capecitabine); códược chất
nhưngkhôngđúnghàm lượng
đãđăngký (hàm lượngdược
chất theokếtquảgiámđịnh là
97,5%, trong khi tiêu chuẩn
chất lượng cho phép không
thấp hơn 93% và không lớn
hơn 105%); có dược chất
khác với dược chất ghi trên
nhãn(thuốcH-Capitacóchứa
dược chất Capecitabine như
ghi trênnhãn);mạo tên, kiểu
dáng côngnghiệp của thuốc
đã đăng ký bảo hộ sở hữu
công nghiệp của cơ sở sản
xuất khác (thuốc H-Capita
khôngmạo tênhaykiểudáng
côngnghiệpcủa thuốcnàođã
đăngký sởhữucôngnghiệp
của cơ sởkhác).
Như vậy thuốc H-Capita
không thuộc một trong các
trườnghợpquyđịnh tạikhoản
24Điều 2 Luật Dược 2005,
dođókhôngphải là thuốcgiả.
Trongkhiđó,khoản23điều
nàyquyđịnh“Thuốckémchất
lượng là thuốckhôngđạt tiêu
chuẩnchất lượngđãđăngký
với cơquancó thẩmquyền”.
Kết luậngiámđịnhcho thấy
thuốcH-Capita là thuốckém
chất lượng(vìcókếtquảkiểm
nghiệm tạp chất không định
danh lớnnhất là0,17% trong
khiphải thấphơn0,1%;màu
sắcviên thực tế làmàuhồng,
không giống với màu viên
trong tiêu chuẩn làmàuđỏ).
“Do thuốc này không đạt
tiêuchuẩnchất lượngđãđăng
ký, căn cứ khoản 23 Luật
Dược 2005, kết luận giám
định lô thuốckémchất lượng
làhoàn toànphùhợpvớiquy
định” - ôngTiếnnói.■
“QuanđiểmcủaThủtướng
làrấtcươngquyếtkiểm
trasựthật,không loạitrừ
bấtcứtrườnghợpnàonhư
TổngBíthưNguyễnPhú
Trọngđãnói làkhôngcó
vùngcấm.”
Bộtrưởng,ChủnhiệmVPCP
MAITIẾNDŨNG
120thamluậntạihộithảotácphẩm
ĐườngKáchmệnh
Sáng 30-8, BanTuyêngiáoThànhủyTP.HCMphối hợp
với Học việnCánbộTPđã tổ chức hội thảo khoa học về
giá trị bền vững của tác phẩm
ĐườngKáchm nh
với việc
thực hiệnChỉ thị 05 củaBộChính trị (về đẩymạnhviệc
học tập và làm theo tư tưởng, đạođức, phong cáchHồChí
Minh) tạiĐảngbộTP.HCM.
Trìnhbày tham luận tại hội thảo, PGS-TSTrươngThị
Hiền, nguyênGiám đốcHọc việnCán bộTP.HCM, cho
rằng bên cạnhnhữngmặt đã làmđược, trongĐảng đã và
đangnổi lênnhững yếu kém, tiêu cực, nhất là sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Tình trạng lợi
dụng chức quyền và cương vị công tác để tham nhũng,
làm giàu bất chính có chiều hướng tăng nhanh...
Từ thực trạng đó, bàHiền cho rằngmỗi cán bộ, đảng
viên cần phải đẩymạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao
tính tiên phong, gươngmẫu trong sinh hoạt, đặc biệt là nói
phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều.
TSNguyễnViệt Hùng, Trưởng khoaXây dựngĐảng
vàTư tưởngHồChíMinh (Học việnCán bộTP.HCM),
cho rằng cần trở lại thực chất tư tưởngHồChíMinh trong
việc xây dựngĐảng cáchmạng, rèn luyện căn cốt của
người đảng viên cộng sản là người tử tế trước khi làm
người cộng sản, làmngười lãnh đạo cáchmạng.
Phát biểukết luậnhội thảo, TrưởngbanTuyên giáo
ThànhủyTP.HCMThânThị Thư chobiết thời gian qua,
việc thực hiệnChỉ thị 05 củaBộChính trị trênđịa bàn
TPđã cónhững chuyển biến tích cực, cómặt sâu sắc hơn
trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.
“Quahội thảokhoahọcnày, chúng tamột lầnnữanhận
thức r hơn, đầyđủhơnbổnphận, tráchnhiệm củamình
trongviệc thựchiện chức trách, nhiệmvụđượcgiao, phấn
đấuxứngđánghơnnữavới “tư cáchmột người káchmệnh”
trongphụcvụnhândân” - bàThưđúckết.
TÁLÂM
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook