232-2017 - page 9

9
Đô thị
THỨNĂM
31-8-2017
Tiêu điểm
Nênxemxét ưu tiênphùhợp?
Theo chuyêngiagiao thôngđô thị TSNguyễnXuânThủy,
với nguồn tài chính khó khănnhưhiệnnay cầnphải cóquy
hoạchphát triển hạ tầnggiao thông, phải xem xét ưu tiên
công trìnhnào.Nhưvậy, trênmặtbằngchungđâychưaphải
làtuyếnđườngsắtcầnưutiên.Cáccôngtrìnhcầnưutiênvídụ
nhưtuyếnđườngsắtBắc-Nam,đườngthủy.Bêncạnhđó,hiện
naytuyếnđườnghuyếtmạchnốiTP.HCM-CầnThơ,đườngkết
nốiTP.HCMvàcácvùngvẫncòn tậndụngđược.
“MộtsốđạibiểuchorằngtạisaoNambộ lạikhôngcóđường
sắt, chúng takhôngnênsosánhđịaphươngnhưvậymàphải
tổnghòa lợi íchkinh tế. Địaphươngnàocó thếmạnhvề loại
hìnhnào thì phát huy thếmạnhđó. “Sức khỏe”củanền kinh
tếViệtNamhiệnnaymàđầutư5tỉUSDchomộttuyếnđường
sắt làquá lớn...”-TSThủynhấnmạnh.
Diệnmạođườngsắt
TP.HCM -CầnThơ rasao?
Tuyếnđườngsắtđiquanămtỉnh,TPvới10nhàga,quanhmỗinhàgasẽxâydựngmộtkhuđôthịmớihiệnđại.
G.TUỆ-T.NAM–V.LONG
T
ạiCầnThơ,ViệnKhoahọc
vàCôngnghệ (KH&CN)
PhươngNamvàCông ty
CPTưvấn thiếtkếGTVTphía
Nam (TEDISOUTH) vừa tổ
chức lấyýkiếncủacácngành
chức năng về hướng tuyến
của đường sắt tốc độ cao
TP.HCM - CầnThơ.
Sài Gònđi Cần Thơ
mất 45phút?
Năm2013, tuyếnđườngsắt
tốc độ cao này đã được giao
cho Viện KH&CN Phương
Nam nghiên cứu, đơn vị tư
vấn là TEDI SOUTH. Theo
đềxuất,gavận tảihànhkhách
đầu tiên là nhà ga TânKiên,
huyệnBìnhChánh,TP.HCM,
còn điểm đầu của vận tải
hàng hóa là nhà ga tàu hàng
AnBình, thị xãDĩAn, Bình
Dương, thuộc tuyếnđườngsắt
TrảngBom,HòaHưng.Điểm
cuối của tuyếnđường sắt này
sẽ đặt tại quậnCái Răng, TP
Cần Thơ. Dự kiến cuối năm
2024, dựánsẽđượcvậnhành
thử,đếnnăm2025chính thức
hoạt động.
Theo quy hoạch chi tiết đã
được phê duyệt, đây là tuyến
đường sắt cấp 1, khổ đường
1.435mm, cóhai đường ray,
tốc độ dưới 200 km/giờ cho
tàu hàng, trên 200 km/giờ
cho tàu khách. Chiều dài từ
ga Tân Kiên, TP.HCM đến
ga Cái Răng, TPCầnThơ là
gần140km;còn tính từgaAn
Bình,BìnhDương thìchiềudài
toàn tuyến là 173,6 km. Sau
khi hoàn thành, thời gian đi
từTP.HCM đến Cần Thơ có
thểchỉmất45phút.Tổngvốn
đầu tư cho dự án khoảng 5 tỉ
USD, trongđó riêngxâydựng
haicầuđãmất700 triệuUSD.
Hướng
tuyến
đường
sắt
TP.HCM
-Cần
Thơ
trong
tương
lai.Đồ
họa:HỒ
TRANG
l
Điểmđầutàukhách:
GaTân
Kiên,huyệnBìnhChánh,TP.HCM.
l
Điểm cuối:
Ga Cái Răng,
quậnCái Răng,TPCầnThơ.
l
Tuyếnđường sắt có 10ga
và đi qua năm tỉnh, TP gồm:
TP.HCM, LongAn, TiềnGiang,
VĩnhLong, CầnThơ.
l
TP.HCM:
Tàu sẽđi quaThủ
Đức,quận12,HócMôn,BìnhTân,
BìnhChánhvớichiềudài36,282
kmgồmnămgavàtrạmkhách.
l
LongAn:
Tàu đi qua Cần
Giuộc, Bến Lức, TânTrụ, TPTân
An, ChâuThành.
l
TiềnGiang:
TàuđiquaChợ
Gạo,TPMỹTho,ChâuThành,Cai
Lậy, Cái Bè.
l
VĩnhLong:
Tàuđi quaTP
VĩnhLong, LongHồ, TamBình,
BìnhMinh.
l
TPCầnThơ:
Tàuđiquaquận
CáiRăngvớichiềudài5,177km.
Theo nhà đầu tư, với lượng
hành khách và hàng hóa của
vùng, trong10nămsẽ thuhồi
vốn.Tuynhiên, vốnởđâuđể
thực hiện dự án còn đang bỏ
ngỏ (nhiều khả năng sẽ thực
hiện theo hình thức hợp tác
công tư, PPP).
Đáng chú ý, một lãnh đạo
Ban quản lý dự ánđường sắt
TP.HCM - CầnThơ cho hay
xungquanhmỗinhàgasẽxây
dựngmộtkhuđô thịmớihiện
đại. Cùngvới đường sắt, nhà
đầu tư sẽ xâydựng các trung
tâmnăng lượngsạchnhưđiện
mặt trời,điệngió...đểcungcấp
điện cho vận hành đường sắt
và phục vụ người dân trong
khu vực.
Cần Thơđồng thuận
Theophươngáncủanhàđầu
tư, hướng tuyếndựánđường
sắt tốcđộcaoTP.HCM -Cần
Thơđoạnđi quaTPCầnThơ
có chiều dài 5,177 km, bắt
đầu từ ranh giới huyện Bình
Minh, Vĩnh Long vượt sông
HậucáchcầuCầnThơvềphía
hạ lưukhoảng3,4km.Sauđó
tuyến đi giữa trục đường 3C
qua Khu công nghiệp Hưng
Phú 1, qua khu đô thị nam
CầnThơ và đi về nhà gaCái
Răngđặt ởphườngPhúThứ.
Để xây dựng nhà ga Cái
Răng, nhàđầu tưđềxuất cần
tới… 421 ha. Trong đó diện
tích nhà ga chính khoảng 26
ha, còn lại nhà đầu tư sẽ xây
dựngkhuđôthịgắnliềnvớinhà
ga. Đa số cơquan chức năng
củaCầnThơ đồng thuận cao
với việc thựchiệndựán.Các
ýkiếnđềnghị nhàđầu tưcần
nghiêncứukếtnốikhunhàga
với khu logiscticvàkhu cụm
cảngCái Cui để phát huy tối
đa dự án. Tuy nhiên, về vấn
đề quỹ đất và xây dựng khu
đô thị mới, các sở, ngành sẽ
có ý kiến chính thức sau.
CònvềphíaTP.HCM,được
biết UBND TP đã giao Sở
GTVTphốihợpvớiSởGTVT
các tỉnhLongAn,TiềnGiang,
ĐồngTháp,VĩnhLong, Cần
Thơ, TEDI SOUTH vàViện
KH&CN Phương Nam để
thốngnhấtvềquyhoạch tuyến
đườngsắtTP.HCM-CầnThơ,
làmcơsở trìnhBộGTVTphê
duyệt điều chỉnh quy hoạch.
SởKH&ĐTđượcgiaochủ trì,
phốihợpvớiSởKH&ĐTcác
tỉnhnói trêncùngTậpđoàn tài
chínhMorFund,ViệnKH&CN
PhươngNam,Công tyĐầu tư
tài chính nhà nước TP.HCM
(HFIC)để thốngnhấtphương
thức hợp tác đầu tư.
Cần thiết nhưng…
Chuyêngiakinh tếBùiTrinh
cho rằngdưới gócđộkinh tế,
vấnđề liênkếtvùngởkhuvực
Nambộhiệnnay rấtkém,đặc
biệt miền Tây hơi “cô đơn”.
Trongkhiđây làvùngsảnxuất
nôngnghiệp, hànghóa lớn lại
nằm kế trung tâm kinh tế là
TP.HCM nhưng chưa có cơ
hội phát triển bởi chưa được
đầu tư đúngmức về hạ tầng
giao thông. Hiện nay hàng
hóa từ các tỉnhmiềnTây lên
TP.HCMchủyếubằngđường
bộ.Riêngđường thủy cònbế
tắcdo lượngsông, hồđangbị
bồilấpngàycàngtăng.“Đường
sắt cóưuđiểm làvận chuyển
hàng hóa với khối lượng lớn
không như đường bộ, vì vậy
việc xuất hiện loại hình này
hoàn toàn cần thiết” - ông
Trinh nhậnđịnh.
Dựbáođếnnăm2020,
nhucầuchuyênchở
hànghóatuyếnTP.HCM
-CầnThơđạt2,9triệu
tấn/năm;nhucầuđi lại
khoảng31,8triệu lượt
hànhkhách/năm.
Đồngquanđiểm,mộtchuyên
giagiao thông cũng cho rằng
việc đầu tư đường sắt sẽ góp
phầnphát triểnkinh tế-xãhội
vùng Nam bộ nhưng vấn đề
là tiền đâu. “Ngân sách nhà
nướchiệnnay rất hạnhẹp, vì
vậyphải xác địnhđược hạng
mụcnàoNhànướcbỏ tiền ra
và hạngmục nàođầu tư theo
hình thứcPPP, nếukhông rất
khó khả thi...” - chuyên gia
này nhậnđịnh.
n
ThôngxenhánhcầuNguyễnTri Phương -VõVănKiệt
(PL)- Sáng30-8, Trung tâmQuản lý
đườnghầm sôngSàiGòn (chủ đầu tư)
cho thông xe nhánh rẽ từ cầuNguyễnTri
Phương xuốngđại lộVõVănKiệt (nhánh
N2), vượt tiếnđộbốn tháng.
NhánhN2dài 149m, rộng6,5m, có
tổngmức đầu tư 35,8 tỉ đồng, được thông
xe sớmnhằm kéogiảmùn tắc giao thông
tại các tuyến đường trong khu vực, đặc
biệt là nút giao đườngTrầnHưngĐạovới
đườngNguyễnTri Phương, HưngPhú - cầu
NguyễnTri Phương; qua đó tăng hiệuquả
khai thác đườngVõVănKiệt, hầm sôngSài
Gòn và đườngMai Chí Thọ.
TheoôngLêMinhTriết, Giám đốcTrung
tâmQuản lý đường hầm sôngSài Gòn,
trước ngày 30-9 sẽ thông tiếpnhánh rẽ từ
đườngVõVănKiệt lên cầuNguyễnTri
Phương (nhánhN1) và trước ngày 31-10
sẽ hoàn thànhmở rộng cầuNguyễnTri
Phương (nhánhN3 theo hướng từ quận5
qua quận 8, dài 176m, rộng thêm gần 6,5
m) và toànbộ đường ven kênhTàuHủ dài
650m, rộng6m.
L.ĐỨC -H.TUYÊN
TPCầnThơkhông tănggiáxedịp lễ2-9
(PL)-ÔngNguyễnVănMạnh, PhóTổng
GiámđốcCông tyCPBến xe tàuphàCần
Thơ, ngày 30-8 cho biết bến xe sẽ không để
xảy ra tình trạng hành kháchbị dồnứ, chờ
lâu trong dịp lễQuốc khánh2-9.
TheoôngMạnh, do dịp lễ 2-9 kéodài ba
ngày, lại rơi đúng vào ngày cuối tuầnnên số
lượng hành khách dự kiến sẽ tăng khoảng
30% so với ngày thường, trung bình 17.000-
18.000 lượt khách/ngày.Mặc dù lượng
khách tăngnhưng giá cước dịch vụ của các
nhà xe không tăng và sẽ đảm bảophương
tiện vận chuyển phục vụ cho nhu cầu đi lại
của người dân.
“Hiện tại chưa cónhà xe nào điều chỉnh
giá cước.Về phía đơnvị quản lýbếnxe,
chúng tôi đảm bảođầy đủ số lượngphương
tiện phục vụ trên các tuyến cố định theo
biểuđồ, phương ánđã đăngký” - ôngMạnh
nói.
Bên cạnhđó, bếnxe còn tăng cườngphối
hợp với lực lượng công an phường, CSGT,
cảnh sát trật tựnhằmđảmbảo trật tự, an
toàngiao thông dịp lễ.
HẢIDƯƠNG
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook