232-2017 - page 3

3
THỨNĂM
31-8-2017
Thời sự
ỦybanKiêm traTrungươngvưa lâpđoan kiêm tra,
xacminh viêc ôngTrânAnhTuân, Thư trươngBôNôi vu,
bi cao buôc lô thông tinmât chobao chi trongvuTrinh
XuânThanh.
Trước đó, Thư trươngTrânAnhTuânđã bị BộNội vụ
tiếnhành kiểm điểmvê hanh vi “cung câp tai liêu cho
bao chi thuôc danhmuc tai liêumât”.Văn ban đươc cho
lamât nay laCông văn766 ngay 17-10-2013 cuaTinh
uyHâuGiang gưi BanTô chưcTrungươngvaBôCông
Thương xinTrinhXuânThanh vê lam can bô tinhnay.
Chia sẻ với
PhápLuật TP.HCM
, Thứ trưởngTrầnAnh
Tuấn cho biết cac viêc liênquan đênminh thi cơ quan
kiêm tra cuaĐangđang lam. “La ngươi trong tô chưc, luc
nay tôi không thê noi gi vơi bên ngoai. Nhưng tôi khăng
đinhCông văn 766không phai la tai liêumât va theoquy
đinh cung không thuôc hô sơ bô nhiêm. Tôi chimongmoi
viêc đươc kiêm tra rõ rang, theođung quy đinh cuaĐang
va phap luât cuaNha nươc” - ôngTuấn nói.
Sưviêc này liên quan tơi chuyênBộNội vụđê thât lac
hô sơ gôc bô nhiêmTrinhXuânThanh. Đây là bôhô sơ
co đongdâu công văn đên cuaBôNôi vuma trong đo co
nhưngvăn ban traođôi nôi bô trong chinh cơquanBô
Nôi vuvê viêc trinhThu tương phê chuânkêt qua bâu cư
TrinhXuânThanh lampho chu tich tỉnhHâuGiang.
VấnđềnàycũngđãđượcPV
PhápLuật TP.HCM
TTXVN
đặt ra tại cuộchọpbáoChínhphủ thườngkỳdiễn ra
chiều tối 30-8. “Kết quảkiểm tra, xử lýviệcđể thất lạchồ sơ
gốcbổnhiệmTrịnhXuânThanhđếnnaynhư thếnào?Ngoài
ra, việcxử lýThứ trưởngTrầnAnhTuấnđượccho là làm lộ
thông tinmật chobáochí đếnnayđãkiểm tranhư thếnào?”
Trả lời,Thứ trưởngBộNội vụNguyễnDuyThăngcho
biết:VụviệcTrịnhXuânThanhđến thời điểmnàydiễn rađã
gầnmột năm.BanBí thư, ybanKiểm traTrungươngđã
cónhữngkết luậnvềvấnđềnày.Trongquá trìnhxử lý,Ban
Bí thư, ybanKiểm traTrungươngcónêunội dung liên
quanđếnmất hồ sơ.Việcquản lýhồ sơ thựchiện theoquy
địnhcủaLuậtCôngchức, khi cókết luậncủaBộCôngan
vàcáccơquancó thẩmquyền, chúng tôi sẽ thôngbáochính
thức.
Cũng theo ôngThăng, việc cung cấp thông tin cho báo
chí được thực hiện theoLuật Báo chí, Quyết định 18 của
Thủ tướngvà đặc biệt làThông tư36 củaBộCông an.
Việc cung cấp thông tin như thế nào, ai là người cung cấp
thì dựa theoNghị định09/2017, Quyết định 25 củaThủ
tướngnăm 2013đã quy địnhngười nào có thẩmquyền
phát ngônvà cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài quy
định nhưvậy, người nàokhông có thẩmquyềnmà cung
cấp thì theokết luận của cơquan có thẩm quyền vàBộ
Công an sẽ bị xửphạt theoquyđịnh pháp luật.
“Hiệnnay chưa cókết luận cụ thể là cánhânnàonên
chúng tôi chưa thểnói là cánhânnào làmviệcnàymàphải
theokết luận của cơquannhànước” - ôngThăng chobiết.
ÔngThăng cũng nhấnmạnh: “Tôi chỉ có thể khẳngđịnh
vụviệc liênquanđếnTrịnhXuânThanh về hồ sơ, bảomật
thông tinvà những khuyết điểm cókết luậnvà chỉ đạo
của các cơ quan có thẩmquyền. Đến thời điểmnày, việc
mất hồ sơphải được xử lý theo quyđịnh của pháp luật
để làm r ai làmmất, ai làm thất thoát, ai làm thất lạc, ai
thực hiện theo cơ chế phát ngônvà cung cấpphục vụ báo
chí”...
NGHĨANHÂN
PhảixửlývụlàmthấtlạchồsơbổnhiệmTrịnhXuânThanh
ThứtrưởngBộNộivụbịkiểmtravìcungcấpthôngtinchobáochí.
VụTrịnhVĩnhBình:Chờphán
quyết của tòaánquốc tế
Bộtrưởng,ChủnhiệmVănphòngChínhphủchobiếtkhinàocókếtquảcụthểvềvụkiệnthìsẽcungcấpthôngtinchobáochí.
TUYẾNPHAN
lượcghi
C
hiêu 30-8, Văn phong
Chinhphu tô chưc hop
baoChinhphuthươngkỳ
thang8với sựchủ trì củaBộ
trưởng,ChủnhiệmVănphòng
ChínhphủMaiTiếnDũng -
ngườiphátngôncủaChínhphủ.
Cuộc họp báo nóng bỏng
vớinhiềuvấnđềdư luậnđặc
biệt quan tâm hiện nay như
vụVNPharma, vụkiện của
ôngTrịnhVĩnhBình,kếtquả
thanh tra biệt phủYên Bái,
đề xuất mời đối tác Trung
Quốc ởdự án sânbayLong
Thành…
Pháp Luật TP.HCM
lược
ghi những nội dung chính
của buổi họp báo (
riêng nội
dungvềVNPharmaxinxem
trang4
).
Thanh trabiêt phu
YênBai đãquahan
.
Phóngviên:
Cuôc thanh
tra liênquanđến tài sảncủa
ôngPhạmSỹQuý,Giamđốc
SởTN&MT tỉnhYênBái, dự
ki nho n tất v ocu i tháng
7 nhưng đ n nay Thanh tra
Chínhph (TTCP)nhiều lần
trì hoãn. Xin hỏi khi n o thì
có k t qu vụ n y?
+
Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ
Mai
TiếnDũng:
Đối với vụviệc
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh
YênBáiPhạmSỹQuý,TTCP
đang tiến hành thanh tra.
Thời hạn kết luận thanh
tracủaTTCPđãquáhạn rồi,
hiện đang trong quá trình
hoàn thiệnđểkết luận, công
bố.Thanh trađang tiếnhành
làm, sau đó sẽ công bố sớm
vấn đề khối tài sản thế nào,
sử dụng đất đai thế nào. Tất
cảvấnđề liênquanđếnkhối
tài sảncủaôngPhạmSỹQuý
sẽ được công bố sớm.
Tòađang xem xét,
chúng taphải đợi
.QuanđiểmcủaChinhphủ
vêvukiệncủaôngTrịnhVĩnh
Binh,một ngườiH Lang c
Vi t, đòi bồi thường 1,25 tỉ
USD t imột tòaánqu c t ?
+
Ông
Mai Tiến Dũng:
Quan điểm của Chính phủ,
Thủ tướng là tạomôi trường
kinhdoanhbìnhđẳngchocác
doanhnghiệpnướcngoàivào
Việt Nam. Hiện nay tòa án
quốc tế đang xem xét việc
tranhchấp.Nhưcácbáođều
biết, vì vấnđềbảohộđầu tư
nênmộtkhiđịaphương,một
cơ quan nào vi phạm hoặc
không thực hiện đúng cam
kết, không thực hiện đúng
điều luật thì nhàđầu tưnước
ngoài đều kiện Chính phủ.
Vậy cho nên hiện nay vấn
đề này tòa ánđangxemxét,
chúng ta phải đợi.
Quan điểm chỉ đạo của
Thủ tướng làchúng ta sẽ rất
minh bạch, tạomôi trường,
tạoniềm tin.Trong tám tháng
nay vốn đăng ký mới, vốn
bổ sung, vốnmua cổ phiếu
củacácdoanhnghiệpđầu tư
nước ngoài là 23,3 tỉ USD
và tăng 45,1% so với cùng
kỳ, điều này không phải là
tự nhiên có.
Hiện nay, làn sóng đầu tư
vàoViệt Nam rất tốt nhưng
chúng ta phải kiểm tra lại,
xem xét lại việc ở chỗ nào
đó, địa phương nào đó thực
hiện không đúng quy định
pháp luật, từđó tạo ranhững
tranh chấp. Tranh chấp này
không giải quyết dứt điểm
thì họ kiện lên tòa án quốc
tế.Vềvấnđềnày, khi nàocó
kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ
cung cấp cho báo chí.
Hoannghênhmoi
nhađâu tư
. Vừa qua Gelaximco có
b y tỏ đề xuất sẽ cùng các
Bộtrưởng,ChủnhiệmVănphòngChínhphủMaiTiếnDũngtrả lời tạibuổihọpbáo.Ảnh:TTXVN
Cònnhiềugiấyphépcon,giấyphépcháu
BộtrưởngMaiTiếnDũngchobiếttámthangđầunăm, lạm
phátti ptụcđượckiểmsoát;chỉsốgiátiêudùng (CPI)tháng
8 tăng0,92% sovới tháng trướcvà tăng3,35% sovới cùng
kỳnăm trước. Tính chung cả tám thángnăm2017, tổng số
doanhnghiệp thành lậpmới vàdoanhnghiệpquay trở lại
hoạt độngcủa cảnước là104.511doanhnghiệp. Tổngvốn
đăng kýmới, tăng thêmđạt 11 triệu ti đồng, trongđó vốn
đăngkýmới là822.000 ti đồng.
C ng trong thángqua, Chínhphủ, Thủ tướngđã chỉ đạo
rấtquy t liệtvề tháogỡkhókhănchodoanhnghiệp.Chính
phủđãcóphiênhọpchuyênđềvềxâydựngpháp luật, trong
đócó thảo luậnvềcắtgiảmcácđiềukiệnkinhdoanh, hiện
theo thốngkêcó tới 5.719điềukiệnkinhdoanh.Thủ tướng
đãgiaoTổcông táccủaThủ tướng ti p tụcphốihợpvới các
bộ, ngành rà soát, cắtgiảmnhững thủ tụckhôngc n thi t.
Tuynhiên,vẫncònmộtsố tồn tại, y ukémnhưgiấyphép
con,giấyphépcháuvẫncònnhiều.Bêncạnhđóvẫncònvấn
đề về thu , phí đối với doanhnghiệp, một sốphí nhưphí
BOTcòncao,đặt trạm thuphí cònbấthợp lý,gâybứcxúc…
Hiệnnay lànsóngđầu
tưvàoViệtNamrấttốt
nhưngchúngtaphải
kiểmtra lạiviệcởđịa
phươngnàođóthựchiện
khôngđúngquyđịnh
pháp luật, từđótạora
nhữngtranhchấp.
đ i tác Trung Qu c đầu
tư xây dựng sân bay Long
Th nh. Xin hỏi quan đi m
c aChínhph vềđềxuấtn y
như th n okhi rất nhiềudự
án có đ i tác Trung Qu c
đangb nợ v n v chậm trễ
thời gian?
+
Ông
NguyễnNgọcĐông,
Thứ trư ng BộGTVT:
Liên
quan đến việc đề xuất đầu
tưCảnghàngkhông sânbay
LongThành, quanđiểm của
Bộ làhoannghênh tất cảnhà
đầu tư.Trongnghiêncứu tiền
khả thi củadự ánđểxin chủ
trươngđầu tưcũngđãnghiên
cứuđịnhhướngmột sốhạng
mụcNhànướccó thểsửdụng
vốn đầu tư công, một số có
thể thuhút được thànhphần
kinh tế khác.
Hiệndựánđang tronggiai
đoạn tuyểnchọn tưvấn,chưa
hoàn thànhxongnghiêncứu
khả thi. Đến khi được các
cấpcó thẩmquyền, ởđây là
Chínhphủ, thẩmđịnh, trình
Quốchội thôngqua,bước tiếp
theo chúng ta mới xem xét
lựa chọn đầu tư theo hướng
công khai, minh bạch, thu
hútvốnđầu tưvàohạngmục
của khối kinh tế tư nhân và
đầu tư công theo đúng quy
định đầu tư xây dựng của
Nhà nước.
Liên quan đến quan ngại
nhà đầu tư này, nhà đầu tư
kia, tôi xin trả lời làviệc lựa
chọn nhà đầu tư có tiêu chí,
đánh giá, có lựa chọn thông
qua đấu thầu. Chúng tôi lựa
chọn nhà đầu tư phải kiểm
soát tiếnđộ,giá thành trêncơ
sởhồ sơđấu thầu…■
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook