236-2017 - page 1

CHỦQUẢN
SỞTƯPHÁPTP.HCM
SỐ236-(5052)
THỨHAI
4-9-2017
Caoốcbịgánnợ,
dâncómấtnhà?
Thầytròmừng
thoátcảnh
trường“treo”
VụVNPharma:
“NóigọnH-Capita
làhànggiả”
Cơnđịachấnmang
tênbomnhiệthạch
TriềuTiên
CơchếđặcthùđểTP.HCM
bứtphá:Tiềnvàngười!
TRANG
11
TRANG
13
TRANG
3
TRANG
16
TRONGSỐNÀY
2nhàcaotầngở
TP.HCMđổsập
Hiểmhọakhônlường
từbếpcồn
Thayhìnhđổidạng
trốntruynã12năm
Cậubéviếtbằngchân
mơxâynhàchomẹ
Khitòaxửánbằng
cáitình
TRANG
8
TRANG
12
TRANG
10
TRANG
5
TRANG
6
•Nếukhôngquyếtđoán,giaothôngTP.HCMđã…têliệt!
TRANG
4+9
ÙntắcgiaothôngtạingãtưNguyễnVănLinh-quốc lộ50,huyệnBìnhChánh,TP.HCM.Ảnh:HTD
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook