122-2019 - page 1

CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
122
(5589) -
Thứ Hai 3-6-2019
trang
6
trang
8
trong so nay
trang
12+13
trang
7
trang
5
trang
15
trang
9
trang
2+3
ÔngPark,đừngsợ!
Cuộc sống mới của
15.000 dân khi làm
sân bay Long Thành
Liên tiếp xảy ra thảm án,
do đâu?
BộtrưởngNhạnhận
tráchnhiệm,rồisaonữa?
Sau gần một năm kể từ ngày phát hiện ra
chuyện gian lận thi cử, ngày 31-5, trước diễn
đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng
Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm. Trong nghị
trường, có đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ trưởng
Nhạ nhận trách nhiệm chung chung; ngoài xã
hội, không ít người nói xa nói gần về văn hóa
từ chức…
Lờikểcủacáccôgái
bịbánvàotổquỷ
Đềthi tuyểnsinhlớp10:
TP.HCM:Nhiềudựán
làmcầuđang“ánbinh
bấtđộng”
Hướngđến
cáchứng
xửđẹp
Lýtìnhvụphógiámđốc
SởTưpháptừchối
điềuđộng
Cơ quan chức năng khámnghiệmvụ thảmsát ở LâmĐồng. Ảnh: CTV
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook