205-2019 - page 4

4
Thời sự -
ThứBảy7-9-2019
NGHĨANHÂN- TRẦNVŨ
L
iên quan đến việc bổ nhiệm
cán bộ đang dính kỷ luật
cảnh cáo về mặt đảng ở
huyện Hòa Bình (Bạc Liêu)
làm trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy, ngày 6-9, chúng
tôi đã liên hệ với lãnh đạo
Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng các
chuyên gia từ Ủy ban Kiểm
tra, Ban Tổ chức Trung ương
để tìm hiểu về các quy định
hiện hành liên quan.
Quy định 105: Không
được bổ nhiệm vào
chức vụ cao hơn
Theo các nguồn tin chuyên
môn này, trong lĩnh vực kỷ luật
đảng viên có hai văn bản quan
trọng là Quy định 30 của Ban
Chấp hành Trung ương về thi
hành Chương VII, VIII Điều
lệ Đảng về công tác kiểm tra,
giám sát, thi hành kỷ luật của
Đảng (năm2016) vàQuy định
trách trở lên thì không được
quy hoạch, bổ nhiệm vào các
chức vụ cao hơn trong thời
gian ít nhất một năm kể từ
khi có quyết định kỷ luật.
Chuyên gia từ Ban Tổ
chức Trung ương cho biết
quan điểm chung về công
tác cán bộ của Đảng là kỷ
luân chuyển, điều động, bổ
nhiệm thì cấp ủy ở đó phải
thận trọng, đánh giá cả nhu
cầu sử dụng cán bộ, uy tín
của nhân sự đó cũng như dư
luận cán bộ, đảng viên xem
có thuận không” - chuyên
gia này bình luận.
Tính toán thế nào khi
sửa đổi Luật CBCC?
Cũng liên quan đến vấn
đề này, ngoài quy định của
Đảng thì còn có Luật Cán
bộ công chức - CBCC (năm
2008) điều chỉnh.
Theo đó, Điều 82 luật này
quy định CBCC đang trong
thời gian bị xem xét kỷ luật,
đang bị điều tra, truy tố, xét
xử thì không được ứng cử, đề
cử, bổ nhiệm, điều động, luân
chuyển, biệt phái, đào tạo,
bồi dưỡng, thi nâng ngạch,
giải quyết nghỉ hưu hoặc
thôi việc. CBCC bị kỷ luật
từ khiển trách đến cách chức
thì không thực hiện việc nâng
ngạch, quy hoạch, đào tạo,
bổ nhiệm trong thời hạn 12
tháng kể từ ngày quyết định
kỷ luật có hiệu lực.
Tuy nhiên, quy định này
cùng nhiều quy định khác
trong Luật CBCC đã bộc lộ
bất cập nên đang được Quốc
hội xem xét sửa đổi.
Nguồn tin từ Bộ Nội vụ
cho biết trong dự thảo mới
nhất, Điều 82 được sửa đổi
theo hướng chỉ cấm việc
nâng ngạch, quy hoạch, đào
tạo, bổ nhiệm vào chức vụ
“cao hơn” trong thời hạn 12
tháng với CBCC bị kỷ luật.
Như vậy, nếu sửa theo hướng
sửa này thì quy định tới đây
sẽ đồng bộ với quy định của
Đảng, cho phép điều động,
bổ nhiệm, luân chuyển sang
chức vụ chính quyền tương
đương.•
Ông LongQuangDũng đã tự nguyện xin từ chức chủ tịchHĐNDhuyệnHòa Bình hồi tháng 7-2019.
Ảnh: PV
102 của Bộ Chính trị về xử
lý kỷ luật đảng viên vi phạm
(năm 2017) .
Theo hai văn bản này, với
trường hợp đảng viên đang
trong thời gian bị xem xét,
thi hành kỷ luật thì không
được luân chuyển, bổ nhiệm,
phong, thăng quân hàm;
phong, tặng, công nhận các
danh hiệu của Đảng và Nhà
nước.Trường hợp đảng viên
bị kỷ luật cách chức thì trong
vòng một năm sau đó không
được bầu vào cấp ủy, không
được bổ nhiệm vào các chức
vụ tương đương và cao hơn.
Hai quy định này không
đề cập tới trường hợp đảng
viên bị kỷ luật từ khiển trách
đến cảnh cáo.
Tuy nhiên, tình huống này
lại được dự liệu trong Quy
định 105 (năm 2017) của Bộ
Chính trị về phân cấp quản
lý cán bộ và bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử. Theo
đó, cán bộ bị kỷ luật từ khiển
luật không đồng nghĩa đóng
mọi cơ hội đóng góp, cống
hiến, phát triển của đảng viên.
“Ngay cả bị cách chức rồi mà
anh quyết tâm sửa sai, tiến
bộ thì vẫn có thể xem xét
cất nhắc cơ mà, huống chi
là mới bị khiển trách, cảnh
cáo. Vấn đề là khi xem xét
Khi xem xét luân
chuyển, điều động,
bổ nhiệm thì cấp ủy
ở đó phải thận trọng,
đánh giá uy tín của
nhân sự đó, cũng
như dư luận cán bộ,
đảng viên.
Khi các băn khoăn về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Tám
làm giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (khi ông này
bị kỷ luật cảnh cáo) vẫn còn đó do các cơ quan cấp trung
ương không có ý kiến chính thức thì giờ lại có thêm một
trường hợp được bổ nhiệm khi dính kỷ luật. Lần này, vị trí
được bổ nhiệm là trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa
Bình, Bạc Liêu.
Cụ thể, ông Long Quang Dũng, Ủy viên Thường vụ
Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện trên, vừa được
bổ nhiệm làm trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Trước đó, tháng
3-2019, ông Dũng đã bị kỷ luật cảnh cáo đảng do có một
số sai phạm trong việc quản lý tài chính của đơn vị HĐND
huyện.
Tính ra, tuy thời gian thi hành quyết định kỷ luật của
ông Dũng trước khi được giao chức mới dài hơn (ông Tám
nhậm chức chỉ sau một tháng nhận án kỷ luật cảnh cáo của
Đảng và chính quyền) nhưng hai ông đều có điểm chung là
được bổ nhiệm vào lúc quyết định kỷ luật còn “nóng ấm”.
Vậy bổ nhiệm như thế đúng không mà sao dư luận hay
phản ứng?
Theo giải thích của các trưởng ban tổ chức huyện ủy
cũng như một lãnh đạo cấp ủy tỉnh này thì chức mới của
hai ông là “ngang”, chứ không phải là “lên”. Chức cũ
của ông Tám là trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh được
xếp tương đương chức giám đốc Sở Công Thương. Chức
trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị huyện
cũng được xác định không cao hơn
chức ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
Căn cứ vào Quy định 105/2017-QĐ/TW của Ban chấp
hành Trung ương là “cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở
lên không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong
thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật”,
hai trưởng ban tổ chức ấy đều cho rằng việc bổ nhiệm của
địa phương mình không sai.
Điều đáng lưu ý là bên cạnh Quy định 105 trên thì còn
có Luật Cán bộ, công chức (CBCC) 2008 mà đối tượng bị
điều chỉnh cũng là những người được bổ nhiệm giữ chức
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà
nước ở cấp tỉnh, huyện. Theo khoản 2 Điều 82 luật này
thì “CBCC bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức không
thực hiện việc bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày
quyết định kỷ luật có hiệu lực”.
Chính từ điều khoản này của luật mà Quyết định 04/2008
của Bộ Công Thương đã đề ra yêu cầu: “Cán bộ bị kỷ luật
từ khiển trách trở lên, trong thời gian ít nhất một năm kể từ
khi có quyết định kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức
vụ giám đốc Sở Công Thương” (khoản 2 Điều 4).
Ấy thế, đối với cả hai trường hợp trên, những lãnh đạo
tỉnh, Huyện ủy cũng bảo không làm sai luật nào cả. Trưởng
Ban tổ chức Huyện ủy Hòa Bình còn viện lẽ Luật CBCC
không quy định rõ là không được bổ nhiệm như thế nào
(cao hơn, thấp hơn hay ngang bằng). Thực ra bà này đã
nhầm riêng ở chỗ này vì Luật CBCC đã quy định “bổ
nhiệm là việc CBCC được quyết định giữ một chức vụ lãnh
đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật”.
Tức có chức vụ là có việc bổ nhiệm, không phụ thuộc chức
đó bằng, lớn...
Thành thử trong việc bổ nhiệm các chức vụ không cao
hơn khi chưa hết một năm chịu án kỷ luật, nói không trái
với Quy định 105 thì được. Song nếu khăng khăng không
trái với Luật CBCC thì rất khó lọt tai.
Phải cùng thấy là Quy định 105 có nội dung không phù
hợp với điều khoản đã nêu của Luật CBCC. Do quy định
này không nằm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
nên không thể xem xét về “cao thấp” để cho là có quy định
khác nhau về cùng một vấn đề thì phải áp dụng mỗi Quy
định 105. Các khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan chức
năng trong việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ có thể phát sinh
từ đây.
Cách khắc phục tốt nhất là hai văn bản phải có sự tương
đồng để bảo đảm được sự nghiêm minh thống nhất đối với
các nhân sự bị kỷ luật. Hiện tại, dự thảo Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật CBCC… đang tính “không bổ
nhiệm vào chức vụ cao hơn…” tương tự như Quy định 105.
Cùng chờ thêm một thời gian nữa để những cấm cản
trong việc bổ nhiệm cán bộ được đâu đó rõ ràng, chấm dứt
những hoài nghi không đáng có vậy.
THU TÂM
Bổ nhiệm cán bộ dính kỷ luật:
Phải thận trọng!
Ngoài việc căn cứ vào quy định của Đảng, cần phải thận trọng đánh giá uy tín cũng như dư luận từ cán bộ.
Góc nhìn
Do quyđịnh củaĐảngkhácLuật Cánbộ, công chức
Trước nhiều ý kiến trái chiều, ngày 5-9,
traođổivới
PhápLuậtTP.HCM,
bàMaiCẩm
Giang,TrưởngbanTổ chứcHuyệnủyHòa
Bình, khẳngđịnhviệcbổnhiệmôngLong
QuangDũngvàochứcvụtrênlàđúngtheo
Quy định 105 của Bộ Chính trị.
Ngày 6-9,một lãnhđạo cấpủy của tỉnh
Bạc Liêu cũng cho rằng: “Về nguyên tắc,
ở hình thức kỷ luật cảnh cáo Đảng, khi
vẫn chưa hết thời hạn kỷ luật, ông Long
QuangDũng không thể được điềuđộng,
bổ nhiệm ở vị trí cao hơn vị trí hiện tại.
Trước đó ông đã xin tự nguyện từ chức
chủtịchHĐNDhuyệnvàđượcchấpthuận.
Ông không còn chức vụ nào khác vềmặt
chínhquyền, chỉ còn chức vụ trongĐảng
là ủy viênBanThường vụHuyệnủy. Chức
này tươngđươngchức trưởngđầungành
các ban Đảng ở huyện. Nên việc để ông
làm trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hòa
Bình là đúng quy định về công tác cán
bộ của Đảng hiện nay”.
Vị lãnhđạonày cũngnhấnmạnh:“Ông
Dũng là cán bộ, đang không có chức vụ
chính quyền nên phải phân công nhiệm
vụ cho ông. Đó là hoạt động phân công
nhiệm vụ cho đảng viên, trong công tác
cán bộ của Đảng. Nó bình thường, đúng
quy định và cần thiết. Nếu Hòa Bình làm
sai thì tôi đã tuýt còi rồi”.
“Phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ”
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook