222-2019 - page 3

3
Thời sự -
ThứSáu27-9-2019
CHÂNLUẬN
T
ại hội nghị trực tuyến
giữa Chính phủ và các
bộ, ngành, địa phương
ngày 26-9, Thủ tướng gọi
tình trạng chậm giải ngân
vốn đầu tư công (ĐTC) là
“nút thắt cổ chai”.
“Điểm mờ” trong
nền kinh tế
Báo cáo tóm tắt về tình hình
giải ngân ĐTC chín tháng
đầu năm 2019, Bộ trưởng Bộ
KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng
nói “vấn đề phân bổ và giải
ngân vốn ĐTC vẫn là một
“điểm mờ” trong bức tranh
sáng của nền kinh tế”.
Năm 2019, Bộ KH&ĐT
tiếp tục trình và Thủ tướng
giao kế hoạch chi tiết cho
các bộ, ngành, địa phương
trên 390.000 tỉ đồng (bằng
92,16% dự toán mà Quốc
hội phê chuẩn). Số vốn còn
lại chưa giao kế hoạch hơn
33.000 tỉ đồng, chủ yếu là do
chưa có danh mục dự án, dự
án chưa đủ thủ tục; một số bộ,
ngành, địa phương xin giảm
kế hoạch, lúng túng trong
công tác điều chỉnh...
“Việc phân bổ, giao kế
hoạch vốn ĐTC cần phải
đảm bảo đúng quy định của
Tiền không ra khỏi
tài khoản được
Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúcchorằng:Tình trạngchậm
giải ngânĐTCtừgầnchụcnăm
qua đã tạo ra “nút thắt cổ chai”
đối với nền kinh tế. Nó cũng
ảnh hưởng tới tăng trưởng, kéo
lùi các dòng vốn đối ứng khác
của tư nhân, ảnh hưởng đến uy
tín quốc gia, giảmniềm tin của
các nhà đầu tư và các nhà tài
trợ, gây lãng phí lớn và tăng
chi phí, tăng nợ nần.
Thủ tướng cho hay những
vấn đề như mặt bằng, thủ tục,
năng lực thi công, thể chế…,
có nhiều địa phương, nhiều
ngành lại giải ngân hết sức
tốt 70%-80%, có địa phương
đạt cao hơn.
Ngược lại, có nhiều ngành,
địa phương thì giải ngân chỉ
10%-15%. “Chúng ta phải
thấy trách nhiệm trước đất
nước, trước xã hội chứ không
thể đổ cho nguyên nhân khách
quan” - Thủ tướng nói.
“Tại sao người ta làmđược,
mình lại chậm trễ? Chậm do
vốn, thủ tục phức tạp hay
Đồng thời, Thủ tướng đề
nghị “phải kỷ luật kịp thời,
nghiêm minh đối với những
vi phạm, làm chậm, kém
hiệu quả, lợi ích nhóm, tham
nhũng, lãng phí trong công
tác đầu tư xây dựng cơ bản.
Xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân không biết làm việc
hoặc cố tình cản trở, gây
khó khăn, làm chậm tiến độ
được giao”. 
“Tôi đã chỉ đạo rất cụ thể
để đẩy nhanh triển khai các
công trình trọng điểmnhư cao
tốc Bắc-Nam, sân bay Tân
Sơn Nhất mở rộng, sân bay
LongThành, các tuyến đường
sắt đô thị…, yêu cầu các bộ
trưởng, lãnh đạo địa phương
tập trung thực hiện, xác định
rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến
độ, chất lượng, không để kéo
dài, ảnh hưởng đến việc triển
khai các công trình phục vụ
nhân dân” - Thủ tướng nói.
Đề cập đến sân bay Long
Thành, tỉnh Đồng Nai đã có
khoản vốn trên 11.000 tỉ đồng
chuyển về tài khoản nhưng
Thủ tướng cho hay Đồng
Nai vẫn nói “để tháng 10
sang năm mới làm”. Đường
sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ
tướng đã có văn bản yêu cầu
Bộ GTVT và chủ tịch UBND
TPHà Nội nếu bảo đảm tuyệt
đối an toàn thì cho chạy tàu,
còn một số tồn tại thì sẽ kiểm
điểm sau theo kết luận của
Kiểm toán Nhà nước.
Lưu ý, các bộ không để tái
diễn tình trạng “quyền anh,
quyền tôi”, đổ lỗi cho nhau.
Thủ tướng yêu cầu các bộ,
ngành liên quan phải hợp tác
tốt với nhau để giải quyết các
vướng mắc. Đồng thời, yêu
cầu điều chỉnh kế hoạch đầu
tư vốn năm 2019 từ các dự án
chậm sang các dự án có nhu
cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ.
“Tôi được biết các bộ như
Bộ GTVT, Bộ Y tế báo cáo
khả năng không sử dụng hết
kế hoạch vốn ĐTC giai đoạn
2016-2020 với số tiền lên đến
60.000-70.000 tỉ đồng, trong
khi đó rất nhiều dự án ở các
bộ, ngành khác đang cần vốn.
BộKH&ĐTkhẩn trương tổng
hợp, báo cáo Thủ tướng điều
chỉnh” - Thủ tướng nói.•
Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc cho rằng: Tình trạng chậmgiải ngânĐTC từ gần chục nămqua đã
tạo ra “nút thắt cổ chai” đối với nền kinh tế. Ảnh: VGP
Gỡ “nút thắt cổ chai” giải ngân
đầu tư công
Thủ tướng cho rằng cùng điều kiện thể chế, luật pháp nhưng có bộ, ngành, địa phương giải ngân tốt,
có nơi giải ngân chậm lại đổ cho các điều kiện trên.
pháp luật... nhưng làm rõ
nguyên nhân và trách nhiệm
liên quan là cần thiết” - Bộ
trưởng Dũng nói.
Sau khi đề cập nguyên nhân
khách quan, Bộ trưởng Dũng
cho hay công tác kế hoạch
hóa ĐTC còn nhiều bất cập
cả ở các cơ quan tổng hợp và
ở các bộ, ngành, địa phương.
Thậm chí còn dự kiến bố trí
cho những dự án chưa đủ thủ
tục nên dẫn tới không thể giao
được kế hoạch theo quy định
pháp luật.
Ngay cả vốn trái phiếu
chính phủ và ODAgiải ngân
cũng thấp hơn nhiều so với
cùng kỳ. Các dự án cao tốc
Bắc-Nam, Cảng hàng không
quốc tế Long Thành, các dự
án hạ tầng giao thông... tiến
độ giải ngân rất chậm.
Saukhi lược qua các nguyên
nhân,Bộ trưởngDũngnói: “Để
giải quyết vấn đề phân bổ và
giải ngân chậm, cần phải xây
dựng giải pháp tổng thể, đồng
bộ từ thể chế, pháp luật đến
công tác chỉ đạo, điều hành,
đôn đốc, thực hiện, thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán và phải có
chế tài đối với các hành vi vi
phạm pháp luật, sách nhiễu,
tiêu cực, lợi ích nhóm, cố tình
làm chậm tiến độ phân bổ và
giải ngân”.
tinh thần, thái độ không tích
cực? Có những chủ trương
giải phóng mặt bằng cả năm
rưỡi rồi nhưng đến giờ phút
này tiền không ra khỏi tài
khoản, ra xã hội được” - Thủ
tướng nói.
Phê phán nhũng nhiễu, tiêu
cực trong giải ngânĐTC, Thủ
tướng còn đề cập đến nhiều
quy định chồng chéo nhưng
lưu ý: “Quy trình, thủ tục vẫn
phải làm đầy đủ, chặt chẽ, bỏ
qua khâu này cũng nguy hiểm
đối với sự phát triển”.
Thủ tướng yêu cầu các công
trình, dự án “đừng làm dối,
làm hỏng, đừng ăn cắp định
mức, rút ruột công trình”.
Xử lý nghiêm hành vi
cố tình cản trở giải ngân
Điểm qua những nguyên
nhân như không sát sao, trực
tiếp tháo gỡ, chưa phân cấp,
giao quyền, nhũng nhiễu…,
Thủ tướng đề nghị khi xem
xét thi đua, khen thưởng, đề
bạt cán bộ thì xem xét luôn
nhiệm vụ đầu tư xây dựng mà
cán bộ đó có để chậm trễ, gây
thất thoát hay không.
Kỷ luật kịp thời,
nghiêmminh các
tổ chức, cá nhân
không biết làm việc
hoặc cố tình cản trở,
gây khó khăn, làm
chậm tiến độ giải
ngân được giao.
49,14%
là tỉ lệ giải ngân so với kế hoạch
Thủ tướng giao trong chín
tháng đầu năm 2019 (ước đạt
192.000 tỉ đồng).
Tiêu điểm
Trong năm 2019, TP.HCM đã giao kế hoạch ĐTC hơn
33.000 tỉ đồng. Tính đến ngày 15-9, tổng vốn đã giải ngân
hơn 11.000 tỉ đồng (đạt 43% kế hoạch). Trong đó, vốn ngân
sách TP giải ngân đạt 31%, vốn trung ương giải ngân đạt
61%, vốn ODA giải ngân đạt 80%.
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, TP.HCM tập trung thực
hiện các chỉ đạo của trung ương, đề ra nhiều giải pháp.
Chẳng hạn như xác định người đứng đầu cơ quan, đơn
vị phải chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý kế hoạch ĐTC,
không giao cho cấp phó hoặc các ban quản lý dự án. Trong
năm2019, các đơn vị giải ngân dưới 90% không xét thi đua
hoàn thành tốt nhiệmvụ và không chi thu nhập tăng thêm.
TP cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, trên cơ sở 85
đầu việc TP đã ủy quyền cho các đơn vị, TP sẽ rà soát và
tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền lĩnh vực đầu tư
nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2019
và các năm tiếp theo.
Bộ KH&ĐT thông tin vụ chín người ở lại Hàn Quốc
Ngày 26-9, Bộ KH&ĐT đã phát đi thông tin về việc
chín người tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc
hội hồi tháng 12-2018 đã không về Việt Nam sau
chuyến thăm.
Theo đó, sau khi chín người Việt Nam không có mặt
tại sân bay lúc cất cánh về nước khi kết thúc chuyến thăm
chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị
Kim Ngân, Bộ đã chỉ đạo Cục Đầu tư nước ngoài, đơn vị
đầu mối tổ chức đoàn, tiến hành rà soát, rút kinh nghiệm
để có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động
xúc tiến đầu tư nước ngoài. Hiện hai người đã về nước,
bảy người vẫn đang trốn ở lại Hàn Quốc.
Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đi cùng đoàn công
tác của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong
các hoạt động chính trị, ngoại giao ở nước ngoài là một
chủ trương đúng, kết hợp phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh
nghiệp và các địa phương mở rộng các hoạt động xúc tiến
đầu tư và thương mại.
Trong 30 năm qua, Bộ KH&ĐT đã được giao tổ chức
nhiều đoàn doanh nghiệp đi tháp tùng các lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Quốc hội trong các chuyến thăm, làm việc ở
nước ngoài. Việc chọn lọc, thẩm định, lập danh sách đoàn
doanh nghiệp đi tháp tùng nghiêm túc, cẩn trọng, sau đó
gửi các cơ quan hữu quan thẩm tra, cho ý kiến. Việc quản
lý đoàn đi cũng được thực hiện chặt chẽ bằng nhiều cách
thức khác nhau.
Tuy nhiên, lần này một số người đã cố tình lợi dụng
việc tham gia đoàn để bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc bất hợp
pháp, bỏ cả hộ chiếu lại. Toàn bộ số hộ chiếu này sau đó
đã được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) bàn giao
cho các cơ quan chức năng.
Đây là sự việc Bộ KH&ĐT phải nghiêm túc rút kinh
nghiệm khi lần đầu tiên xảy ra một sự cố như vậy.
Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để
truy tìm các đối tượng hiện bỏ trốn để triệu hồi về nước và
xử lý theo quy định của pháp luật.
Đ.THANH
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook