269-2019 - page 11

11
Kinh tế -
ThứNăm21-11-2019
Dùng thit heo
đông lanh goi
banh chưng,
banh tét… dịp tết
TÚUYÊN
G
iá thịt heo tiếp tục biến động khó lường. Đến thời điểm
này, giá heo hơi đã lên mốc gần 80.000 đồng/kg và
giá thịt heo bán lẻ ngoài chợ tăng lên mức 150.000-
200.000 đồng/kg tùy loại. Trước nguy cơ thiếu hụt thịt heo,
các cơ quan chức năng và doanh nghiệp (DN) đưa ra hàng
loạt giải pháp để chặn cơn sốt thịt heo.
Ba
NGUYỄN HUỲNH TRANG,
PhoGiámđôc SởCôngThươngTP.HCM:
Thit heo biên động gia
không phai do thiêu
Tai TP.HCM, từ giưa thang 10 đến
nay gia thit heo băt đâu biên đông do
ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Tuy
nhiên, khao sat va năm tinh hinh từ cac chơ cho thây lương
thit heo không khan hiêm, vân cung ưng đây đu cho ngươi
tiêu dung. Như vậy gia heo tăng không phai do khan hiêm
mà vì nhưng lý do khac.
Trước tình hình trên, chung tôi đa co buôi lam viêc vơi cac
DN và thông nhât một số giai phap. Thư nhât, cac đơn vị co
chưc năng nhâp khâu thi tăng cương nhâp khâu thit heo đông
lanh. Thit đông lanh se cung câp vao chuôi nha hang, bêp ăn
tâp thê và cho công ty san xuât thưc phâm chê biên như xuc
xich, lap xương, dăm bông, gio, cha…
Thư hai, đôi vơi các hệ thống siêu thị nhưSaigonCo.op, Satra,
Aeon…, chung tôi khuyên khich tăng cương chê biên thưc phâm
băng thit đông lanh để cung cấp ra thi trương. Đặc biệt, cac
siêu thi, DN co nghiên cưu sư dung thit đông lanh để goi banh
chưng, banh tet…, góp phân giam nhu câu tiêu dung thit tươi.
Thư ba, cac đơn vị cung ưng thit ga, thit bo, vịt… tăng
cương san lương đê bu đăp cho nguồn thit heo bị thiêu hut.
Thư tư, chung tôi mong ngươi dân hiêu răng viêc sư dung
thit đông lanh vân đam bao chât lương, không nên chăm
bẳm vao thit heo tươi trong giai đoan kho khăn nay. Nghĩa
là người dân co thê chuyên dung cac thưc phâm thay thê như
thit ga, thit vit, thuy hai san… Nêu ngươi tiêu dung ung hô
thi tình trạng biên đông vê thit heo cung không đang lo ngai.
Đai diện Công ty Ba Huân:
Thit ga thay cho thit heo kho trứng
Chúng tôi đa chuân bi 27,5 triệu quả trưng ga, 17,5 triêu
qua trưng vit, 750 tân ga công nghiêp va 102 tân thưc phâm
chê biên phục vụ mùa tết. Nguôn hang dư trư này tăng hơn
10% so vơi kê hoach đa đăng ký vơi thanh phô.
Đặc biệt, nhămgiamap lưc cho tiêu thu thit heo nong, têt năm
nay công ty đa nghiên cưu đưa ra dong san phâm lap xương
chê biên tư thit ga va thit ga tiêm thay cho thit heo kho trưng.
Ông
NGUYỄN NGỌC AN,
Tông giám đôc Công ty Vissan:
Nếu khan hiếm sẽ tăng
nhập thịt heo
Hiên nay giá heo trên thê giơi đêu tăng
cao, ngay như châu Âu gia heo tăng 15%.
Trươc đây môt thang, thi trương My gia
heo thâp nhưng nay cung đa tăng cao. Bên canh đo, cac quôc
gia xuât khâu heo cung không kip cung ưng cho Trung Quôc
cung như môt sô quôc gia bi dịch tả heo châu Phi.
Chúng tôi đa co kê hoach va nhâp khâu heo đông lanh cho
chê biên thưc phâm vơi khoang 2.000 tân. Công ty cũng đăt
ra kich ban: Gia sư nguôn cung thit heo trong mùa têt khan
hiêm, ngoai 2.000 tân thit heo sư dung chê biên, nêu ngươi
tiêu dung châp nhân chuyên sang dùng thit heo đông lanh
thì chúng tôi se cung ưng ra thi trương thêm 200 tân.
Bên canh đo, chúng tôi con đang nhâp 250 tân thit heo,
lương hang nay đang trên đương vê nhăm dư phong nêu thi
trương biên đông manh. Tuy măt hang, gia thit heo ngoai
nhâp đam bao thâp hơn gia heo trong nươc 20%-30%.
Đai diện Saigon Co.op:
Đa dạng nguồn
thịt heo
Chúng tôi đã làmviêc tư rất
sơmvơi cac nha cung câp thực
phẩm cho mùa tết. Riêng vơi
măt hang thit heo, trước đây
một số công ty chưamanh dan
nhâp khâu heo đông lanh vi
lo ngai thoi quen người tiêu
dùng thich thit heo nong.
Nhưng đên thơi điêm nay thit
tươi biên đông nhiêu, người
dân dung thit đông lanh thi
DN trơ tay không kip.
Tuy vậy, một số công ty tư
nhân dư đoán đươc thi trương nên linh đông đươc. Hiên nay
nhiêu công ty tư nhân đên Saigon Co.op chao hang thit heo
đông lanh vi ho nhâp kha nhiêu. Họ nói sẵn sàng cung câp vai
trăm tân cho chúng tôi để bán ra thị trường.
Saigon Co.op co nhiêu phân khuc khach hang vơi nhu câu
đa dang, ngoai san phâm trung câp, khach hang cung muôn
co san phâm thịt heo gia tri cao hơn tôt cho sưc khoe. Vưa
rôi chúng tôi cũng khai thac phân khuc thit heo mát sản xuất
theo công nghê châu Âu ơ môt sô siêu thị thây doanh sô kha
tôt. Do đo chúng tôi sẽ bô sung nguôn thit heo đa dang đê
giam ap lưc heo tươi trong dip têt nay.•
Trước tình trạng
giá heo hơi trong
nướcđangtăngbất
thường, Bộ trưởng
BộNN&PTNTNguyễn
Xuân Cường
(ảnh)
vừa có cuộc họp
khẩnvớimộtsốtỉnh,
thành và các công ty chăn nuôi heo. Bộ
trưởng Cường nhận định hiện tình hình
dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc đã
khiến nước này đảo lộn toàn bộ chuỗi
thực phẩm.Tại Việt Nam, nếu không cẩn
thận thì thực phẩmcũng sẽ thiếu cục bộ
và đảo lộn. Nếu không điều hành tốt sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến thị trường.
“Với thịt heo, nếu chúng ta không có
những giải pháp đồng bộ, chính xác
thì có thể xảy ra tình trạng đảo lộn về
giá cả, gây rối loạn thị trường thịt heo,
gây thiệt hại cho cả người chăn nuôi và
người tiêu dùng mất tiền oan. Đến khi
người tiêu dùng quay sang tìm nhu cầu
mới thì rất nguy hiểm. Đếnmức độ phải
nhậpnhiều thịt heo thì càng thiệt hại cho
người chănnuôi vàngười tiêudùngcả về
trướcmắt và lâu dài”- Bộ trưởngNguyễn
Xuân Cường nhấn mạnh.
Dođó,trướcmắtbộtrưởngđềnghịphải
tăngnguồn thựcphẩmthay thếnhư thủy
sản, thịt gà, bò, vịt, dê… phục vụ trong
nước và xuất khẩu. Cục Chănnuôi hướng
dẫnngười dân tái đànheo an toàn, đồng
thời kiểmsoát giá thịt heo, cảgiánhậpvà
giáxuất đểbìnhổn thị trường trongnước.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cường đề
nghị các doanh nghiệp không xuất heo
qua đường tiểu ngạch bởi trong nước
giá đang rất tốt và đang thiếu.
ANHIỀN
Bộ Tài chính vừa đưa ra khuyến nghị về phát hành, đầu
tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (DN). Cụ thể, đặc
thù trái phiếu DN là công cụ nợ do DN phát hành theo
nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả
sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Khả năng trả nợ của DN
phụ thuộc rất lớn vào tình hình tài chính và kết quả kinh
doanh nên nhà đầu tư cần phải cân nhắc, đánh giá được
rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.
Một số rủi ro nhà đầu tư trái phiếu DN có thể gặp phải
là: DN không thực hiện được các điều kiện, điều khoản của
trái phiếu do mất khả năng thanh toán; DN không thanh
toán được đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu; DN không
thực hiện được cam kết với nhà đầu tư về mua lại trái phiếu
trước hạn... Do đó, nhà đầu tư trái phiếu DN, đặc biệt là nhà
đầu tư cá nhân không mua trái phiếu DN chỉ vì lãi suất cao.
“Thông lệ thị trường tài chính cho thấy trái phiếu DN,
nhất là trái phiếu phát hành theo hình thức riêng lẻ chỉ phù
hợp với các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp,
không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không có khả năng
phân tích, đánh giá rủi ro. Đối với nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ
không có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư nên tham
gia đầu tư qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để đảm bảo
việc đầu tư an toàn, hiệu quả” - Bộ Tài chính khuyến nghị.
Trước đó một DN đã phát hành trái phiếu lãi suất lên tới
20%/năm trong khi lãi suất cao nhất đối với tiền gửi tại ngân
hàng cũng chỉ khoảng 9%/năm. Trong phiên thảo luận về
Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại Quốc hội vừa qua, đại biểu
Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viên Nghiên cứu phát triển
TP.HCM, nói: “Có hiện tượng DN mới thành lập, có 1-2 cổ
đông nhưng lại phát hành lượng trái phiếu lên tới hàng chục
ngàn tỉ đồng để huy động vốn. Nhà đầu tư thấy lãi suất hấp
dẫn thì mua vào nhưng sau đó lại nhận về rủi ro khi chủ DN
dùng chiêu phát hành này để lừa đảo”.
THÙYLINH
“Nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ, chính
xác thì có thể xảy ra tình trạng đảo lộn về giá, rối
loạn thị trường thịt heo” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường cảnh báo.
Cảnh báo rối loạn thị trường thịt heo
Giá heo hơi đã tăng thêmkhoảng 40.000-50.000 đồng/kg so với hồi tháng 5. Ảnh: TÚUYÊN
Tiêu điểm
Sở Tài chính TP.HCM và các
đơnvị liênquanvừaquyết định
chophépđiềuchỉnhgiábánthịt
heotrongchươngtrìnhbìnhổn
thị trường. Cụ thể, giá thịt heo
tiếptụcđượctăng8.000-35.000
đồng/kg tùy theo mặt hàng.
Trước đó, ngày 26-10, giá thịt
heo diện bình ổn đã tăng từ
6.000-16.000 đồng/kg.
Đừng mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất khủng
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook