269-2019 - page 3

3
Thời sự -
ThứNăm21-11-2019
VIẾT LONG-ĐỨCMINH-
CHÂNLUẬN
S
áng 20-11, Quốc hội
(QH) đã biểu quyết
thông qua Bộ luật Lao
động (BLLĐ, sửa đổi) với
90,06% đại biểu tán thành.
Từngbướcgiảmgiờlàm
Trước đó Chủ nhiệm Ủy
ban Về các vấn đề xã hội của
QH Nguyễn Thúy Anh đã
trình bày báo cáo giải trình
và chỉnh lý dự thảo BLLĐ.
Về thời gian làm việc bình
thường (từng được đề xuất
giảm từ 48 giờ/tuần xuống
44 giờ/tuần), theo bà Nguyễn
Thúy Anh, Chính phủ đề
nghị trước mắt giữ nguyên
quy định hiện hành và có
lộ trình giảm vào thời điểm
thích hợp.
Vì vậy, Ủy ban Thường vụ
QH xin tiếp thu và báo cáo
QH việc từng bước giảm giờ
làm theo hướng sẽ ghi vào
nghị quyết của kỳ họp. Giao
Chính phủ căn cứ tình hình
phát triển kinh tế - xã hội đề
xuất giảm giờ làm việc bình
thường, đồng thời giữ quy
định Nhà nước khuyến khích
người sử dụng lao động thực
hiện tuần làm việc 40 giờ/
tuần đối với người lao động
(NLĐ) (như công chức, viên
chức hiện nay - PV).
đề nghị QH giữ nguyên quy
định hiện hành về giờ làm
thêm tối đa (300 giờ/năm).
“Nhưng cần ghi rõ thời gian
làm thêm giờ theo tháng là
40 giờ/tháng thay vì 30 giờ/
tháng và bổ sung quy định
cụ thể về các trường hợp
được tổ chức làm thêm giờ
từ trên 200 giờ đến 300 giờ/
và phát triển bền vững quỹ
BHXH, giải quyết hài hòa
việc bình đẳng tiến tới giảm
dần khoảng cách về giới.
Theo ông Đào Ngọc Dung,
lộ trình tăng tuổi hưu trên
là chậm. Đặc biệt, việc tăng
tuổi nghỉ hưu chỉ thực hiện
với NLĐ làm việc trong điều
kiện bình thường. Đối với
NLĐ bị suy giảm khả năng
lao động; làmnghề, công việc
đặc biệt nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm; làm việc ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn có thể nghỉ
hưu ở tuổi thấp hơn nhưng
không quá năm tuổi, đồng
thời nếu NLĐ bị thêm suy
giảm sức khỏe 61% thì có
thể nghỉ hưu sớm hơn nữa.
“Hiện nay chúng ta có
danh mục 1.810 ngành nghề,
lĩnh vực có công việc nặng
nhọc, độc hại… với khoảng
3 triệu người, số này chắc
chắn được nghỉ hưu sớm hơn
năm năm và thậm chí sâu
hơn…” - Bộ trưởng Dung
khẳng định và cho biết thời
gian tới danh mục này sẽ
tiếp tục được điều chỉnh,
bổ sung phù hợp.
Còn những trường hợp
có trình độ cao, do yêu
cầu công việc thì có thể sẽ
được kéo dài tuổi nghỉ hưu
nhưng không quá năm năm.
“Đặc biệt, họ sẽ không làm
công tác quản lý mà chuyển
sang làm chuyên gia…” - bộ
trưởng cho biết.
Liên quan đến thời gian
làm việc bình thường (quy
định hiện hành 48 giờ/tuần),
ông Đào Ngọc Dung khẳng
định đây là vấn đề lớn, tác
động sâu rộng đến tất cả chủ
thể, đối tượng, từ NLĐ, cơ
quan nhà nước, hiệp hội,
doanh nghiệp… Và quan
trọng hơn là nó sẽ ảnh hưởng
rất lớn đến tăng trưởng kinh
tế, thu ngân sách nên ta cần
đánh giá toàn diện, sâu sắc
và đầy đủ.•
Các đại biểu
Quốc hội biểu
quyết thông
qua Bộ luật
Lao động
(sửa đổi).
Ảnh: TTXVN
Ngày 24-11, Bình Dương sẽ chính thức đưa vào hoạt
động đường dây nóng 1022 phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình
Dương, cho biết hệ thống đường dây nóng sẽ tiếp nhận
thông tin bằng nhiều kênh, đa phương tiện để người dân
chuyển các thắc mắc, phản ánh đến cơ quan nhà nước.
“Hệ thống đường dây nóng sẽ hoạt động 24/7, kể cả
ngày lễ, tết. Các thắc mắc, phản ánh của người dân và
doanh nghiệp liên quan đến môi trường, đô thị, nếp sống
văn minh, an ninh trật tự cũng như hỗ trợ trong việc xử
lý cứu hộ, cứu nạn sẽ được xử lý ngay lập tức” - ông Lai
Xuân Thành nhấn mạnh.
Theo đó, hệ thống đường dây nóng sẽ tiếp nhận, xử
lý và trả lời phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh
nghiệp theo ba nhóm lĩnh vực. Đó là các vấn đề về thủ
tục hành chính; vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, cứu
hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế và vấn đề liên quan đến giao
thông, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, nếp sống không văn
minh.
Người dân và doanh nghiệp có thể gọi vào số đường
dây nóng 1022 hoặc sử dụng các ứng dụng như Viber/
Zalo/Facebook được tích hợp trên cổng thông tin đường
dây nóng để liên lạc hoặc tương tác trực tiếp với nhân
viên trực tổng đài.
Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp có thể tự tạo
phiếu yêu cầu phản ánh, kiến nghị, gửi thư điện tử tới
địa chỉ email:
.
Ngoài ra, trên ứng dụng Zalo cũng có chức năng hỏi
đáp, người dân có thể điền nội dung cần hỏi rồi gửi cho
đường dây nóng, đồng thời có thể nhắn tin, chuyển hình
ảnh, video qua tin nhắn, hệ thống đường dây nóng sẽ tiếp
nhận.
LÊ ÁNH
Mô hình tổng thể của đường dây nóng 1022.
“Trên cơ sở đó, Chính phủ
sẽ có các quy định triển khai
cụ thể. Đặc biệt, cần phối
hợp với Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, tổ chức
đại diện người sử dụng lao
động hướng dẫn về cơ chế
thương lượng tập thể hiệu
quả để từng bước thực hiện
cho được việc giảm giờ
làm việc bình thường, đảm
bảo hài hòa lợi ích của các
bên…” - bà Nguyễn Thúy
Anh nhấn mạnh.
Đối với việc gây tranh cãi
tăng khung giờ làm việc tối
đa (từng được đề xuất tăng
từ 300 giờ lên 400 giờ/năm),
Ủy ban Thường vụ QH đã
lấy phiếu thăm dò, sau đó
năm” - bà Thúy Anh nói.
Về tuổi nghỉ hưu, QH đã
quyết định theo phương án
sau: “Kể từ năm 2021, mỗi
năm tăng ba tháng với nam
và bốn tháng với nữ để tuổi
nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi
vào năm 2035, của nam là
62 tuổi vào năm 2028”.
Tăng tuổi hưu và
bảo toàn quỹ BHXH
Trả lời báo chí bên hành
lang QH sau khi BLLĐ
được thông qua, Bộ trưởng
Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc
Dung cho biết việc điều
chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là
quyết sách lớn của Đảng,
Nhà nước, là tầm nhìn có
tính chất chiến lược, nhằm
đi trước đón đầu thách thức
già hóa dân số. Đồng thời,
giải quyết mục tiêu bao
trùm là vừa đảm bảo tăng
trưởng kinh tế - xã hội, vừa
phải cân đối để đảm bảo
công ăn việc làm, bảo toàn
Từ năm 2021, mỗi
năm tăng ba tháng
với nam và bốn
tháng với nữ để tuổi
nghỉ hưu của nữ là
60 vào năm 2035,
của nam là 62 vào
năm 2028.
Có hai ngày
nghỉ lễ 2-9
Đối với việc bổ sung một
ngàynghỉ lễ trongnăm, Ủyban
ThườngvụQHđềnghịQHchọn
phươngán tăng thêmngày cận
kề Quốc khánh 2-9. Vì lẽ nghỉ
lễ 2-9 hai ngày sẽ tăng thêm ý
nghĩa chính trị, nâng cao niềm
tự hào dân tộc về sự kiện Chủ
tịchHồChíMinhđọcbảnTuyên
ngôn độc lập tại quảng trường
Ba Đình. “Đồng thời nghỉ lễ
2- 9 trong hai ngày sẽ đáp ứng
được mong muốn của NLĐ có
thêm thời gian nghỉ ngơi, sum
họp gia đình và giúp trẻ em,
học sinh, sinh viên chuẩn bị
cho ngày khai giảng năm học
mới”- bàNguyễnThúyAnhgiải
thích thêm.
Tiêu điểm
BLLĐvừađượcQHthôngquacónhiềuđiểm
mới, mở rộng quyền cho NLĐ.
Theo đó, NLĐ được quyền đơn phương
chấmdứt hợpđồng laođộng không cần lý do
mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định
tương ứng với các loại hợp đồng lao động…
BLLĐ cũng quy định cụ thể về các trường
hợpđược tổchức làmthêmtừ trên200giờđến
300 giờ/nămnhằmđảmbảo quyền lợi lâu dài
choNLĐ. Bổ sung thêmtrườnghợpNLĐđược
nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.
Luật cũng quy định thành lập tổ chức của
NLĐ tại doanh nghiệp không thuộc tổ chức
công đoàn Việt Nam nhằm thúc đẩy và nâng
caohiệuquảđại diện, bảovệquyền, lợi íchcủa
NLĐ trong quan hệ lao động, phù hợp với các
công ước của ILO…
Đối với người sử dụng lao động, lần đầu
tiên luật hóa việc Nhà nước không can thiệp
trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh
nghiệp, tiền lương được thực hiện trên cơ sở
thương lượng, thỏa thuận giữa các bên…Bổ
sung quy định trường hợp phải ngừng việc
trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng
việc do hai bên thỏa thuận.
BLLĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.
Quyền của người lao động được mở rộng
Năm 2021:Tăng tuổi nghỉ hưu
Bộ luật Lao độngmới có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.
BìnhDương lậpđườngdâynóng tiếpnhậnphảnánh
củadân
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook