119-2020 - page 13

13
Đời sống xã hội -
ThứBảy30-5-2020
Thay đổi tuyển sinh nhóm ngành
sức khỏe, sư phạm
PHẠMANH
S
au khi có phương án thi
tốt nghiệp THPT và quy
chế tuyển sinh ĐH-CĐ
năm 2020, nhiều trường ĐH
đã liên tục điều chỉnh kế hoạch
tuyển sinh. Tuy nhiên, nhóm
trường đào tạo sức khỏe và
sư phạm vẫn đang cân nhắc
vì để tuyển sinh đủ chỉ tiêu
và đảm bảo chất lượng phù
hợp không phải đơn giản.
Khối sư phạm có
nhiều thay đổi
Trong đề án tuyển sinh dự
kiến mà Trường ĐH Sài Gòn
vừa công bố điều chỉnh, năm
2020, trường này sẽ tuyển
4.220 chỉ tiêu cho 40 ngành
đào tạo. Đặc biệt, trường dành
tối thiểu 80% và gần như
100% chỉ tiêu xét từ điểm thi
tốt nghiệp THPT cho nhóm
ngành sư phạm.
Theo ông Nguyễn Thanh
Tân, Trưởng Phòng đào
tạo của trường, việc thi tốt
nghiệp THPT năm nay sẽ
không ảnh hưởng nhiều
đến tuyển sinh đầu vào
khối ngành sư phạm vì Bộ
GD&ĐT có quy định điểm
sàn chất lượng đầu vào theo
kết quả thi. Việc này giúp
chất lượng đầu vào tốt hơn
nhưng trường cũng lo ngại
sẽ tuyển không đủ chỉ tiêu.
Dù chưa công bố đề án điều
chỉnh nhưng Trường ĐH Sư
phạmTP.HCM cũng dự kiến
sẽ có nhiều thay đổi so với
kế hoạch trước đó.
Theo kế hoạch cũ, năm
2020, trường dự kiến tuyển
4.210 chỉ tiêu cho 37 ngành
học, trong đó có 19 ngành
đào tạo giáo viên. Trường
tuyển theo ba phương thức
gồm: Xét kết quả thi THPT
với tối thiểu 80% chỉ tiêu
từng ngành, 10% là phương
thức kết hợp xét tuyển và thi
tuyển, áp dụng cho ngành giáo
dục thể chất, giáo dục mầm
non và 10% chỉ tiêu xét tuyển
thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Tuy nhiên, ThS Lê Phan
Quốc, Phó Trưởng Phòng
đào tạo nhà trường, cho biết
trường đang điều chỉnh lại kế
hoạch tuyển sinh. Các phương
thức cơ bản sẽ vẫn giữ như
cũ. Tuy nhiên, trường sẽ điều
chỉnh tỉ lệ chỉ tiêu xét tuyển
giữa các phương thức cho phù
hợp hơn và cân nhắc cách xét
học bạ ở THPT. Dù xét theo
phương thức nào, thí sinh
cũng cần đáp ứng ngưỡng
tối thiểu theo quy định của
Bộ GD&ĐT.
Nhómngành sức khỏe
chưa có điều chỉnh lớn
Đến thời điểm này, nhóm
trường đào tạo y dược chưa
có những công bố về việc
điều chỉnh tuyển sinh chính
thức. Sau khi Bộ GD&ĐT
chốt phương án thi tốt nghiệp
THPT, nhóm các trường đào
tạo y khoa đã dự kiến sẽ tổ
chức tuyển sinh riêng nhưng
sau đó các trường đã quyết
định dừng kế hoạch này để
thuận lợi cho thí sinh.
PGS-TS-BS Ngô Minh
Xuân, Hiệu trưởng Trường
ĐH Y khoa Phạm Ngọc
Thạch (TP.HCM), cho rằng
trường sẽ không điều chỉnh
nhiều trong kế hoạch tuyển
sinh. Phương thức tuyển sẽ
tương tự năm 2019 là chủ
yếu xét điểm thi tốt nghiệp
THPT và có thể sẽ xét thêm
học bạ để đánh giá được quá
trình học tập của các em.
Theo ông Xuân, dù kỳ thi
năm nay chỉ là tốt nghiệp
THPT nhưng trường không
lo về chất lượng đầu vào. Bởi
các em vẫn phải đạt ngưỡng
chất lượng do Bộ GD&ĐT
quy định mới có thể được
xét tuyển.
Theo đề án tuyển sinh điều
chỉnh dự kiến của Trường ĐH
Dược Hà Nội vừa công bố,
trường tuyển đến ba phương
thức. Trong đó, khoảng 70%
chỉ tiêu vẫn từ xét điểm thi
tốt nghiệp THPT, 30% còn
lại sẽ xét tuyển thẳng và
xét kết quả học tập ở THPT
nhưng chỉ chọn những học
sinh giỏi ở các lớp chuyên,
trường chuyên.
Các trường khác như ĐHY
HàNội, ĐHYDượcTP.HCM
vẫn chưa công bố những điều
chỉnh mới nhất nhưng dự
kiến các trường không thay
đổi nhiều, tức vẫn dành tỉ lệ
đa số cho xét từ điểm thi tốt
nghiệp THPT và một tỉ lệ nhỏ
cho xét tuyển thẳng.•
Việc thi tốt nghiệp
THPT năm nay sẽ
không ảnh hưởng
nhiều đến tuyển
sinh đầu vào khối
ngành sư phạm vì
Bộ GD&ĐT có quy
định điểm sàn chất
lượng đầu vào.
Điểm học bạ từ 8 mới được xét tuyển
hệ ĐH y khoa, sư phạm
Theo quy chế tuyển sinhĐH-CĐnăm2020, đối với những
trường sử dụng phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt
nghiệpTHPT, Bộ GD&ĐT sẽ quy định ngưỡng đảmbảo chất
lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào
tạo giáo viên và sức khỏe.
Đối với phương thức tuyển sinh khác, ngưỡng đảm bảo
chất lượng đầu vào được quy định như sau:
Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên:
- Xét tuyển trình độ ĐH theo tổ hợp các môn học ởTHPT:
Học sinh đã tốt nghiệpTHPT phải có học lực lớp 12 xếp loại
giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.
Riêng các ngànhgiáodục thể chất và huấn luyện thể thao,
người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở
lên hoặc điểmxét tốt nghiệpTHPT từ 6,5 trở lên. Các ngành
sư phạm âm nhạc, sư phạmmỹ thuật, người dự tuyển phải
có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt
nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; nếu thí sinh có điểm thi năng
khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9 trở lên theo
thang điểm 10) thì có thể tuyển sinh trườnghợphọc sinhđạt
các điều kiệnquy định tại Điều5quy chếnày.
- Xét tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non dựa
trên tổ hợp các môn học ở THPT, người dự tuyển phải có
học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp
THPT từ 6,5 trở lên.
- Đối với thi tuyển trình độ ĐH: Học sinh đã tốt nghiệp
THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt
nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Riêng các ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao,
sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, học sinh chỉ cần đạt
các điều kiện dự tuyển ĐH theo quy chế của Bộ GD&ĐT sẽ
được thi tuyển.
- Thi tuyển trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non: Người
dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên
hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.
Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề:
-
Đối với các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm
- mặt, dược học: Nếu xét tuyển theo tổ hợp môn ở THPT,
thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại
giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên. Còn nếu
tổ chức thi tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học
lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT
từ 6,5 trở lên.
Đối với các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh,
kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ
thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: Nếu xét
tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp
loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở
lên. Nếu tổ chức thi tuyển, thí sinh tốt nghiệp THPT phải có
học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét
tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.
Nhiều trường ĐHđào tạo nhómngành sức khỏe, sư phạmvẫn dành đa phần chỉ tiêu xét theo điểm thi
tốt nghiệp THPT năm2020.
Sổ tay
Sinh viên TrườngĐHYDược TP.HCMtrongmột giờ học. Ảnh: PHẠMANH
Nêu tranh tươngbiêt noi năng
“Sửa theo dư luân”, đo la quan điêm cua nhưng ngươi quan
lý ở Công viên Thống Nhât (Ha Nôi) sau khi cho thợ sơn tô
xanh đo nhưng bức tương, v n đang là màu trắng, trong
môt nỗ lưc “lam thay đổi diên mao” cua công viên sau dich
COVID-19.
Rât nhiêu hoa sĩ, nhưng ngươi co chuyên môn vê điêu khăc
đa lên tiêng sau khi chưng kiên sư biên đổi nay. Co ngươi còn
thẳng thăn khi lanh đao công viên noi rằng không co kinh
phí đê mơi cac chuyên gia thưc hiên công viêc trên. “Nêu công
viên nhơ, chung tôi sẵn sang giup đỡ ma không lây tiên” -
môt chuyên gia bay to.
Câu chuyên tô tương ở công viên cũng nhăc chung ta môt
cach ưng xử vơi tac phẩm nghê thuât khac, đo la viêc vệ sinh
bức tranh
Vườn xuân Trung Nam Bắc
cua c họa s Nguyễn
Gia Tr tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Viêc vê sinh đươc giao cho môt thơ sơn mai đa lam cho tac
phẩm bi hư hai trên 30% góc độ hư hại về tinh thần, không
gian, không kh , phần linh hồn của tác ph m như đanh gia
cua Cuc My thuât, Nhiêp anh va Triên lam.
Sai thi sửa, ví du như Công viên Thống Nhât sau khi chưng
kiên sư phan ưng cua dư luân, đặc biêt la giơi chuyên gia thi đa
tra lai mau nguyên ban cho tương trươc khi tô. Tuy nhiên, đối
vơi tac phẩm nghê thuât thi viêc sửa sai dù co kỳ công đên đâu
cũng không bao giơ phuc hôi đươc nguyên trang tac phẩm.
Tac phẩm nghê thuât thi không biêt noi năng nhưng
trong bối canh khi không gian biêu đat cua công chung
đươc rông mở hơn, dư luân đa gop phân bao vê cac tac
phẩm nghê thuât.
Tuy nhiên, dư luân cũng không thê lam nâng cao thẩm my
cua ngươi quan lý khi đang quan lý cac tac phẩm nay. Cũng
như ban lanh đao Công viên Thống Nhât co thê lam tốt công
tac hanh chính nhưng lai không gioi vê nghê thuât. Luc đo, giai
phap tốt nhât la cây nhơ nhưng ngươi chuyên nghiêp. Nhưng
thưc ra đây cũng la môt câu chuyên không hoan toan chăc
chăn. Bởi no phai đươc giao đung vơi chuyên môn cua ngươi
lam chuyên nghiêp. Giống như ngươi chuyên nghiêp la thơ sơn
mai thi không co nghĩa đo cũng la ngươi chuyên nghiêp trong
vê sinh tac phẩm như bưc tranh
Vườn xuân Trung Nam Bắc.
HỒVIẾT THỊNH
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook