119-2020 - page 9

9
Tiêu điểm
Tiến độ bàn giao mặt bằng của các
quận tới ngày 30-6 như sau:
Quận 1 hoàn thành xong thủ tục bồi
thường, chi trảbồi thườngvàphấnđấu
nhận bàn giao 100% mặt bằng.
Quận 3 sẽ trình UBNDTP chính sách
bồi thường và hoàn thành phương án
bồi thườngmới. Hiện nay đã nhận bàn
giao khoảng 33% mặt bằng.
Quận 10 đã hoàn thành thủ tục và
chi trả bồi thường, phấn đấu nhận bàn
giao 70%-80% mặt bằng.
Quận 12 đã hoàn thành các thủ tục
bồi thường, chi trả bồi thường và nhận
giao 100% mặt bằng.
QuậnTânBìnhđã cơbảnhoàn thành
chi trả bồi thường. Bàn giao 100%mặt
bằng tại các ga S10 (Phạm Văn Bạch)
và S11 (ga Tân Bình). Kế hoạch tháng 6
bàn giao ga S9 (Bà Quẹo) và tháng 7, 8
nhận bàn giao 100%mặt bằng còn lại.
tuyến metro số 2 trên địa bàn.
Tiếp đó, ngày 29-5, UBND quận
Tân Phú đã tổ chức bàn giao quyết
định thu hồi đất để thực hiện dự án
xây dựng tuyến metro số 2 trên địa
bàn cho 19 trường hợp. Trong đó
bao gồm cả các tổ chức và hộ dân
bị ảnh hưởng bởi dự án. Tất cả 19
trường hợp ở quận Tân Phú đều bị
ảnh hưởng một phần bởi dự án.
Đại diện một công ty thực phẩm
bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ sự
đồng tình và ủng hộ với quyết định
thu hồi đất để phục vụ công trình.
Công ty này cam kết sẽ là đơn vị tiên
phong trong việc sớm bàn giao mặt
bằng để phục vụ xây dựng dự án.
Tương tự, các trường hợp bị ảnh
hưởng bởi dự án metro số 2 trên địa
bàn quận Tân Phú cũng mong muốn
TP sớm khởi công tuyến metro số 2.
Từ đó giúp người dân sớm được sử
dụng một trong những loại hình giao
thông công cộng tân tiến nhất hiện nay.
Ban Bồi thường giải phóng mặt
bằng quận Tân Phú sẽ trực tiếp
hướng dẫn từng tổ chức, cá nhân bị
ảnh hưởng bởi dự án các thủ tục để
được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
MAUR cho biết việc người dân
TP, đặc biệt là người dân các quận
bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2,
ủng hộ và bàn giao mặt bằng là sự
động viên rất lớn đối với các quận
và chủ đầu tư. Việc này sẽ giúp các
đơn vị nhanh chóng có mặt bằng
sạch để thực hiện dự án đúng tiến độ.
Đảm bảo đủ vốn để
bồi thường
UBND TP.HCM đã thông qua
chính sách bồi thường và hỗ trợ tái
định cư từ đầu tháng 3. Đến ngày
27-3, TP đã phê duyệt phương án
tính hệ số điều chỉnh giá đất để tính
bồi thường, hỗ trợ trong dự án cho
năm quận gồm 1, 10, 12, Tân Bình
và Tân Phú. Đầu tháng 5, TP phê
duyệt chủ trương thực hiện phương
án di dời các công trình thuộc dự
án theo đề xuất của Sở Xây dựng.
Trong buổi làm việc với các đơn
vị liên quan, ông Trần Lưu Quang
ĐÀOTRANG
T
rong buổi chủ trì làm việc với
các sở, ngành, UBND các quận
và Ban quản lý đường sắt đô thị
(MAUR) về tuyến metro số 2 (Bến
Thành - ThamLương), ông Trần Lưu
Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư thường trực Thành ủy
TP.HCM, đề nghị các đơn vị phải
bàn giao mặt bằng trong tháng 6.
Các quận chạy nước rút
Trước sự chỉ đạo quyết liệt của
ông Trần Lưu Quang, các quận, sở,
ngành và MAUR đã tích cực đẩy
nhanh công tác bồi thường tái định
cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.
Theo MAUR, đến nay trong tổng
diện tích 251.136 m
2
với 602 trường
hợp bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số
2, các địa phương đã bàn giao được
53 trường hợp. Cụ thể, quận 1 bàn
giao được hai trường hợp, quận 3
bàn giao được 37 trường hợp, quận
10 bàn giao được một trường hợp,
quận 12 chưa bàn giao đất, quận Tân
Bình bàn giao 12 trường hợp và quận
Tân Phú bàn giao một trường hợp.
Trướcyêucầubàngiaomặt bằnggấp
rút như hiện nay, ngày 28-5, UBND
quận 10 đã tổ chức thu hồi đất để thực
hiện dự án bồi thường giải phóngmặt
bằng và tái định cư phục vụ xây dựng
BanĐô thị HĐNDTP.HCMkhảo sát các ga thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2. Ảnh: ĐÀOTRANG
Các quận của TP.HCM bắt đầu triển
khai bồi thường tuyến metro số 2
Các quận có tuyếnmetro số 2 đi qua đặt mục tiêu bàn giaomặt bằng cho Ban quản lý đường sắt đô thị
trong tháng 6.
yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo đủ
vốn để chi trả bồi thường cho người
dân theo đúng quy định.
Các đơn vị thực hiện đồng bộ công
tác liên quan để cómặt bằng sạch cho
dự án trước khi triển khai các hạng
mục công việc chính. Đồng thời, cần
rút kinh nghiệm thực hiện trước đây
của tuyến metro số 1 để tránh vấn
đề phát sinh khiếu nại của các nhà
thầu quốc tế.
Từng đơn vị phải vận dụng tối đa
quy định, chính sách pháp luật để
đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các
tổ chức và người dân bị ảnh hưởng.
Ông Quang chỉ đạo công tác di dời
hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng là đặc
biệt quan trọng và hết sức phức tạp.
Tiếp theo là công tác bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư của dự án cũng có
nhiều vấn đề phải lưu ý. Do đó, rất
cần các đơn vị liên quan tập trung,
phối hợp chặt chẽ với nhau.
Ông Quang ủng hộ đề xuất của
MAURvề việc cần cómột tổ công tác
liên ngành đặc biệt về chuyên đề này
để triển khai hiệu quả và giải quyết
kịp thời mọi vướng mắc phát sinh.•
Gỡ vướngmắc về đất đai choTPĐàNẵng
Việc người dân ủng hộ và
bàn giao mặt bằng là sự
động viên rất lớn đối với
các quận và chủ đầu tư.
Ngày 29-5, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay vừa ra Công
văn 1974/STNMT-VP phản hồi thông tin báo chí.
Tại công văn này, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cung cấp
thông tin liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về việc cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo Kết
luận 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ. Việc này căn cứ
theo hướng dẫn mới nhất của Bộ TN&MT.
Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ
đạo kiểm tra các hồ sơ đã cấp GCNQSDĐ trước đây. Căn
cứ vào hồ sơ giao đất, cho thuê đất và quy định của pháp
luật đất đai tại thời điểm cấp GCNQSDĐ, cơ quan chức
năng xác định thời hạn sử dụng đất cụ thể.
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định
thời hạn ổn định lâu dài trong giai đoạn thực hiện Luật Đất
đai 2003 hoặc Luật Đất đai 2013 chỉ đối với trường hợp
giao đất để tạo vốn xây dựng cơ bản hạ tầng theo quy định
của pháp luật đất đai năm 1993.
Đối với trường hợp xác định thời hạn sử dụng đất không
đúng quy định thì giải quyết như sau:
Trường hợp thời hạn sử dụng đất được xác định không
đúng quy định của pháp luật đất đai, người được cấp
GCNQSDĐ chưa chuyển quyền sử dụng đất theo quy định
pháp luật thì thực hiện thu hồi GCNQSDĐ đã cấp, đồng
thời cấp lại GCNQSDĐ cho người sử dụng đất.
Việc này thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 và
khoản 3 Điều 106 của Luật Đất đai, điểm b khoản 4, khoản
7 và khoản 8 Điều 87 của Nghị định 43/2014. Trường hợp
thời hạn sử dụng đất được xác định không đúng quy định của
pháp luật đất đai nhưng người được cấp GCNQSDĐ đã thực
hiện chuyển quyền sử dụng đất và đã được giải quyết thì cơ
quan có thẩm quyền không thu hồi GCNQSDĐ đã cấp.
Việc này thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106
của Luật Đất đai và khoản 5 Điều 87 của Nghị định 43/2014.
Việc thu hồi GCNQSDĐ chỉ được thực hiện khi có bản
án hoặc quyết định của TAND đã được thi hành theo quy
định tại khoản 6 Điều 87 của Nghị định 43/2014.
Ngoài ra, việc đề xuất cho phép điều chỉnh mục đích
sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ là đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp, thời hạn ổn định lâu dài thành đất ở
theo đơn giá đất ở là không có căn cứ để thực hiện.
Sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ TN&MT, Sở
TN&MT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà
soát và có báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện.
Trước đó, hàng ngàn người dân và doanh nghiệp sở hữu
đất đai tại Đà Nẵng bị “mắc kẹt” vì liên quan đến Kết luận
2852 của Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt là liên quan đến nội
dung đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ buộc phải
điều chỉnh thời hạn từ lâu dài sang có thời hạn.
TẤN VIỆT
Hoàn thành ga Ba Son vào cuối năm 2020
Ga Ba Son cùng với ga Nhà hát TP và ga Trung tâm Bến Thành là bộ ba ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành
- Suối Tiên).
MAUR cho biết đang cùng các nhà thầu tăng tốc thi công hoàn thiện ga tầng B1, B2 của ga Ba Son để kịp hoàn
thành vào cuối năm 2020. Sau đó có thể phối hợp bàn giao mặt bằng khu vực này cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.
Ga Ba Son được thiết kế ngầm dài 240 m, rộng 34,5 m, độ sâu khoảng 20 m gồm hai tầng. Hai đường tàu tại nhà
ga Ba Son chạy song song, còn tại nhà ga Nhà hát TP thì thiết kế trên dưới tại tầng B2 và B4. Kết nối nhà ga Ba Son
và nhà ga Nhà hát TP là đường hầm dài 781 m, được thi công hầm bằng khiên đào (TBM).
Ga có điểm đặc biệt là được thiết kế với gammàu xanh chủ đạo, các họa tiết trang trí thiết kế hình lượn sóng tại
tầng 1 giúp khách đi tàu metro liên tưởng với sự xanh mát của dòng sông Sài Gòn.
MAUR cho hay đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tăng tốc thi công các hạng mục
tiếp theo của dự án. Trong đó bao gồm việc lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu... trên
toàn tuyến.
Ngoài ra, MAUR cũng lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện tại các nhà ga, đảm bảo hoàn thành 85% khối lượng dự
án trong năm 2020, hướng tới mục tiêu đưa dự án vận hành và khai thác cuối năm 2021.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook