034-2021 - page 12

12
Đời sống xã hội -
ThứSáu19-2-2021
HÀPHƯỢNG
B
ộ Y tế chiều 18-2 ghi
nhận 18 ca dương tính
nCoV, đềuởHảiDương,
nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh
này lên 575 ca.
Cùng ngày, GS-TSNguyen
Truờng Son, Thứ trưng Bo
Y te, đã đến Hải Dương lam
việc với l nh đạo tỉnh về công
tác chống dịch COVID-19 tại
đây. Thứ trưng Bo Y te đã
trực tiep khao sat va yeu cầu
BV dã chien so 3 đi vào hoạt
động sớm nhất có thể.
Bốn điểm khác biệt
của dịch COVID-19
ở Hải Dương
TaiphienlamviệcvoiUBND
huyện CẩmGiang va UBND
TPChi Linh, Thứ trưngBoY
te đã lắng nghe trình bay của
cac lãnh đao đia phưng ve
tình hình phòng, chong dich
tai Hai Dưng. Trong đo, chú
trọng đen cong tac đam bao
an toan trong cac khu cach
ly; nha may, xi nghiệp khi
hoat đong tro lai.
Trao đoi voi Th trưng
Bo Y te, Bi thu Tinh ủy Hai
Dưng Phạm Xuan Thăng
cho biet Hai Dưng đã đen
ngay thứ 23 trong đợt dich
moi tren đia ban. Dich bệnh
COVID-19 tai Hai Dưng
co bốn đặc điem vo cung
khac biệt.
Thứ nhat, đay la chủng virus
moi, toc đo lay lan nhanh.
Thứ hai, virus đanh vao moi
truờng doanh nghiệp voi hon
2.000 cong nhan khien cong
việc dap dich cang kho khăn
hon. Thứ ba, đay la o dich đã
nằm lau nhung bay giờ moi
đư c phat hiện. Thứ tu, dich
bung phat vao thời điem tet
Nguyen đan nen việc kiem
soat gặp nhieu van đe hon.
“Tuy nhien, chúng toi
khẳng đinh dien bien dich
trong những ngay vừa qua tai
Hai Dưng đang từng bưc
đuợc kiem soat. Đe đảm bảo
việc cach ly tap trung đư c
gia y tế và Bộ Y tế về m t
dịch tễ h c nên phong tỏa
ở đâu, cách ly chỗ nào phải
d a trên cơ sở dịch tễ, cơ sở
khoa h c, tuy t đối không
phong tỏa c c đoan. “Ch ng
tôi quyết định cách ly toàn
tỉnh là v s an toàn c a Hải
Dương và c a cả nước” - ông
Th ng nói.
“Đến th i điểm này, tôi có
thể kh ng định tỉnh hoàn toàn
ch động trong vi c ph ng,
chống dịchCOVID-19 và tuân
th nghiêm ng t chiến lư c
chống dịch mới c a Bộ Y tế
cũng như Ban chỉ đạo trung
ương đưa ra” - l nh đạo tỉnh
Hải Dương cho hay.
Dịch đang dần được
kiểm soát
Tại cuộc h p, BộY tế đánh
giá cao nh ng nỗ l c c a tỉnh
Hải Dương đ th c hi n tốt
Chỉ thị 05 c aChính ph .M c
dù dịch đư c phát hi n trong
hoàn cảnh bị động nhưng Hải
Dương đ huy động nguồn
l c nhanh chóng, nỗ l c và
quyết li t triển khai các bi n
pháp ph ng, chống dịch. Vi c
xây d ng cơ sở cách ly tập
trung nhanh chóng, th n tốc
và giao trách nhi m cho l c
lư ng quân đội là đ ng đ n.
Làm vi c tại TP Chí Linh
(Hải Dương), Th trưởng
Bộ Y tế Nguyễn Trư ng Sơn
nhấn mạnh các l c lư ng
hoàn thành bước đ u nhi m
vụ c a m nh.
Đánh giá cao nh ng nỗ l c
c a Hải Dương, Th trưởng
Nguyễn Trư ng Sơn nhấn
mạnh: T nh h nh dịch tại Hải
Dương đ cơ bản đư c kiểm
soát, tỉnh đ hoàn thànhBVd
chiến số 3, v vậy yêu c u sớm
đưa b nh vi n d chiến này
đi vào hoạt động để giảm tải
cho các b nh vi n đang điều
trị b nh nhânm c COVID-19
trên địa bàn.
Kết th c phiên làm vi c
ngày 18-2, Th trưởng Bộ Y
tế đ có đề xuất với UBND
tỉnh về vi c t ng th i gian
gi n cách x hội với địa bàn
toàn bộ tỉnhHải Dương. Đồng
th i, sớm có phương án đảm
bảo an toàn cho công nhân tại
các nhà máy, xí nghi p khi tái
sản xuất tại TPChí Linh, Hải
Dương nh m đảm bảo mục
tiêu kép, v a chống dịch v a
đảm bảo phát triển kinh tế
trên địa bàn tỉnh.•
Đề xuất tăng thời gian giãn
cáchxãhội toàn tỉnhHải Dương
Hải Dương
trải qua
23 ngày
căngmình
chống dịch
COVID-19.
Đến thời
điểmhiện
tại, ngành y
tế tỉnh khẳng
định tình
hình dịch
cơ bản được
kiểm soát,
các camắc
mới đều được
cách ly từ
trước, nguy
cơ lây lan
trong cộng
đồng thấp.
TP.HCM xét nghiệm
giám sát gần 3.500
trường hợp khai báo
y tế
Sáng 18-2, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)
cho biết nơi đây tiếp tục thực
hiện giám sát người từ vùng
dịch COVID-19 trong nước
đến TP.HCM sau tết Nguyên
đán 2021.
Tới thời điểmhiện tại,TP.HCM
ghi nhận3.528 trườnghợpkhai
báo y tế và chuyển cách ly tập
trung 155 trường hợp, 7 cách
ly tại nhà, 3.366 tự theo dõi
sức khỏe.
TP.HCM cũng lấy mẫu xét
nghiệm giám sát ngẫu nhiên
3.464 trường hợp. Trong đó
3.266 âm tính, 198 đang chờ
kết quả.
Tiêu điểm
204.000 liều vaccine phòng
COVID-19 dự kiến sắp về Việt Nam
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ký văn bản chấp thuận
choCông tyTNHHAstraZenecaViệt Namnhập khẩu vaccine
ngừa COVID-19 AstraZeneca với 204.000 liều nhằmsử dụng
cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch. Đây sẽ là
lô vaccine COVID-19 Astra Zeneca đầu tiên trong 30 triệu
liều mà Việt Nam đặt mua.
Vaccine này đã dược Bộ Y tế cấp phép vào ngày 1-2. Đây
là vaccine đầu tiên được phép lưu hành tại Việt Nam nhằm
đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
Theo BộY tế, căn cứ vào LuậtTruyền nhiễmvà khuyến cáo
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi vaccine về Việt Nam,
những đối tượng được ưu tiên gồm thầy thuốc, nhân viên y
tế trực tiếp thamgia chămsóc, điều trị cho người mắc bệnh
truyền nhiễm, người làmviệc trong phòng xét nghiệm tiếp
xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm sẽ được sử dụng
miễn phí vaccine, sinh phẩm y tế. Những người có nguy cơ
mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng dịch và đến từ vùng dịch
bắt buộc phải tiêmvaccine đối với các bệnh có vaccine, sinh
phẩm y tế phòng bệnh.
GS-TSNguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế
(trái)
, đã đ nHải D ng làmviệc
với l nh đạo tỉnhHải D ng về công tác chống dịch. Ảnh: B Y t
an toàn, chúng toi đã yeu cầu
lực luợng quan đoi quản lý
việc cach ly” - ôngTh ng nói.
Ve o dich CẩmGiang, theo
Bi thuTinh ủyHai Dưng đay
la o dich nguy hiem nhat của
tỉnh. Hai Dưng đã tien hanh
hang loat giai phap tai đia
phưng nay. Toan bo 100%
cac doanh nghiệp tai Cẩm
Giang phai thực hiện việc
xet nghiệm cho cong nhan
trưc khi nối lại san xuat sau
kỳ nghỉ tết.
Trước nhận địnhHải Dương
càng dập dịch càng lan, ông
Th ng kh ng địnhHải Dương
không chậm chạp. “Ch ng tôi
kh ng định luồng dư luận này
không chính xác. Phải nh n
lại đa chiều toàn bộ lộ tr nh
chống dịch ở Hải Dương sẽ
thấy rõ điều đó. Đến nay có
thể nói là t nh h nh ở Hải
Dương đ đư c kiểm soát.
Ch ng tôi thống nhất chiến
Thứ trưởng Bộ Y
tế đã trực tiếp khảo
sát và yêu cầu BV
dã chiến số 3 đi v o
hoạt đ ng sớm nhất
có thể.
lư c truy vết nhanh, khoanh
vùng xét nghi m th n tốc
trên di n rộng và cách ly kịp
th i để sớm ng n ch n dịch
b nh” - ông Th ng chia sẻ.
Cũng theo Bí thư Tỉnh y
Phạm Xuân Th ng, khi đưa
ra quyết định ở các giai đoạn
c a dịch, Hải Dương đều
xin ý kiến c a đoàn chuyên
Quảng Nam: Cách ly hàng trăm công nhân
nhà máy xi măng
Ngày 18-2, TS Mai V n Mư i, Giám đốc Sở Y tế, Phó
Trưởng ban Chỉ đạo ph ng, chống dịch COVID-19 tỉnh
Quảng Nam, cho biết l c lư ng ch c n ng đ tổ ch c
cách ly tập trung 64 lao động làm vi c tại Nhà máy xi
m ng Xuân Thành đến t tỉnh Hải Dương.
Ông AViết Sơn, Ch tịch UBND huy n Nam Giang,
cho biết tỉnh đ thống nhất phương án tổ ch c cách ly tại
chỗ là trong nhà máy, đóng tại thị trấn Thạnh Mỹ, huy n
Nam Giang.
“L c lư ng ch c n ng sẽ đư c đưa vào giám sát 64
công nhân này và toàn bộ công nhân, đồng th i thành lập
l c lư ng tiếp nhận, kiểm tra s c khỏe ngay bên trong nhà
máy” - ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, 64 công nhân đến địa phương vào tối
16-2, sinh hoạt bên trong nhà máy. Đến ngày 17-2, l nh
đạo địa phương nhận tin báo và lên phương án th c hi n
cách ly.
“L c lư ng ch c n ng sẽ tr c chốt kiểm soát, toàn bộ
ngư i bên trong không đư c ra ngoài và tiếp nhận lương
th c, th c ph m đưa vào bên trong” - ông Sơn thông tin.
Nhà máy xi m ng Xuân Thành, Quảng Nam có khoảng
600 lao động làm vi c theo ca. Nh ng công nhân chưa
đến nhà máy tạm th i nghỉ làm.
Nếu có trư ng h p muốn vào bên trong làm vi c th
phải ở lại bên trong nhà máy như nh ng ngư i đang
cách ly.
THANH NHẬT
Đà Nẵng: Cách ly 6 công an về từ tỉnh
có dịch COVID-19
Ngày 18-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết có sáu cán
bộ, chiến sĩ c a đơn vị đang cách ly tập trung tại BV 199
(Bộ Công an, đóng tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Nh ng ngư i này đ đư c xét nghi m COVID-19 và
cho kết quả âm tính. Theo đó, trong đ t nghỉ tết Nguyên
đán Tân Sửu v a qua, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ về th m
gia đ nh ở các tỉnh, thành khác nhau. Nh ng ngư i về lại
Đà Nẵng công tác đều đư c xét nghi m COVID-19.
Sáu cán bộ, chiến sĩ trên trở về t Gia Lai nên phải cách
ly tập trung theo quy định để đảm bảo s nghiêm ng t trong
công tác ph ng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.
HẢI HIẾU
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook