034-2021 - page 3

3
Thời sự -
ThứSáu19-2-2021
MẠNHLÊ
(Theo TTXVN)
S
áng 18-2, tại trụ sở
Trung ương Đảng, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư
khóa XIII tiến hành phiên
họp đầu tiên, cho ý kiến về
việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/
TWcủa Ban Bí thư về việc tổ
chức tết năm 2021; nhiệm
vụ trọng tâm quý I-2021; về
chủ trương mua và sử dụng
vaccine phòng COVID-19.
Nâng mức cảnh giác
cao nhất đối với
COVID-19
Sau khi nghe báo cáo về
chủ trương mua, sử dụng
vaccine phòng COVID-19
và ý kiến phát biểu tại cuộc
họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
cơ bản đồng ý về chủ trương
mua và sửdụng vaccine phòng
COVID-19 cho nhân dân.
Kinh phí mua, vận chuyển,
bảo quản, sử dụng chủ yếu từ
nguồnngânsáchnhànướcvàcác
nguồn kinh phí hợp pháp khác.
cầu phải coi đây là nhiệm vụ
trọng tâm, ưu tiên hàng đầu,
vừa cấp bách vừa lâu dài.
Theo đó, nâng mức cảnh giác
cao nhất đối với COVID-19;
huy động toàn thể hệ thống
chính trị tham gia công tác
phòng, chống dịch ngay từ
biến, tuyên truyền, tổ chức
thực hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng và nghị quyết
đại hội đảng bộ các cấp ngay
từ đầu năm 2021.
Trước mắt, sớm trình Bộ
Chính trị ban hành chỉ thị và tổ
chức hội nghị trực tuyến toàn
quốc nghiên cứu, học tập, quán
triệt, triển khai thực hiệnNghị
quyết Đại hội XIII của Đảng.
Nhiệm vụ trọng tâm của
năm 2021 là triển khai thực
hiện tốt chỉ thị của Bộ Chính
trị về bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026.
Những việc cần thiết
phải bắt tay làm ngay
Phát biểu kết luận phiên
họp, Tổng bí thư, Chủ tịch
nước nhấn mạnh: “Cần khái
quát những vấn đề lớn, những
việc cần thiết phải làm ngay,
không nên vui tết kéo dài, ngủ
quên trên thắng lợi, mà các
cấp, các ngành phải bắt tay
ngay vào công việc”.
Theo đó, Tổng bí thư, Chủ
tịch nước yêu cầu trước hết
phải triển khai thật tốt việc
thực hiện các chủ trương
đại hội đã đề ra, tổ chức học
tập quán triệt, từng cơ quan,
từng cấp, ngành, đơn vị đều
phải xây dựng chương trình
hành động của mình cho năm
2021, trước mắt là quý I. Tất
cả đều phải làm, từ trên xuống,
không chỉ Chính phủmà từng
địa phương, từng cơ quan, tổ
chức học tập, quán triệt nghị
quyết của đại hội, của trung
ương, của địa phương, từ
đó đề ra chương trình hành
động cụ thể.
“Đại hội thành công mới
là một bước, phải cụ thể hóa,
thể chế hóa, đưa vào thực tế
cuộc sống, ưu điểm thì phát
huy, thiếu sót thì chấn chỉnh,
khắc phục. Trước mắt là tổ
chức thành công cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp, sắp xếp tổ
chức, kiện toàn cán bộ, kể cả
chếđộ, chính sáchvới cácđồng
chí đã nghỉ hưu...” - Tổng bí
thư, Chủ tịch nước nhấnmạnh.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng đề nghị
ngay sau tết, các cấp, các
ngành tập trung ngay vào
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội,
hoàn thành nhiệm vụ chính
trị được giao. Cùng đó là thực
hiện tốt công tác đối ngoại,
bảo vệ vững chắc chủ quyền
biên giới, toàn vẹn lãnh thổ;
bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trong mọi
tình huống, bảo đảm cuộc
sống bình yên của nhân dân.•
Bộ Chính trị đồng ý việc mua
vaccine phòng COVID-19 cho dân
Việcmua,sửdụngvaccineđược
tiến hành thực hiện trong điều
kiện khẩn cấp, áp dụng mua
sắm trong trường hợp đặc biệt
theo quy định của pháp luật,
theo các khuyến cáo của Tổ
chứcY tế Thế giới và của nhà
sản xuất.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư
giao Ban cán sự đảng Chính
phủ chỉ đạoChính phủ, các bộ,
ngành liênquan tổchức tốt việc
mua và sửdụng vaccine phòng
COVID-19; đồng thời chỉ
đạo đẩy mạnh nghiên cứu, tổ
chức sản xuất vaccine phòng
COVID-19 trong nước, đáp
ứng tiêu chuẩn quốc tế, thích
ứng với các biến thể mới của
virus SARS-CoV-2.
Về nhiệm vụ trọng tâm quý
I-2021, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư yêu cầu các cấp ủy Đảng
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo mọi điều kiện, phương
tiện, mọi biện pháp kiểm soát
đại dịch COVID-19, không
để ảnh hưởng tới cuộc sống
người dân và phát triển kinh tế.
BộChính trị, BanBí thưyêu
những ngày đầu năm 2021;
tuyệt đối không chủ quan,
lơ là trong công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
Cùng đó, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư nhất trí cho rằng trong
thời gian tới cần tập trung triển
khai công tác học tập, phổ
Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư thống nhất đánh giá năm
2021 là một năm đặc biệt, nhân dân
đón tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn
biến phức tạp.
Các ngành, các cấp đã quán triệt, thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW của
Ban Bí thư và Chỉ thị 44 của Thủ tướng
Chính phủ, điện của Thường trực Ban Bí
thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ
chức đón tết Nguyênđán 2021 với nhiều
hình thức phong phú và những việc làm
thiết thực. Cùng đó là tiết giảm các hoạt
động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, các sự
kiện tập trung đông người không cần
thiết để chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần, bảo đảmcho nhân dân đón tết vui
tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh…
Hoạt động chăm lo tết cho các đối
tượng chính sách, người có công, người
cao tuổi, người nghèo, bảo trợ xã hội,
người laođộngđược quan tâmvới nhiều
hình thứcphongphú, đadạng, thiết thực.
Các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy
đã nghiêmtúc triển khai và cán bộ, đảng
viên đã gươngmẫu thực hành tiết kiệm,
chống lãngphí, khôngsửdụngcôngquỹ,
phương tiện, tài sản công trái quy định
vào các hoạt động lễ, tết.
Tình hình an ninh chính trị, chủ quyền
biên giới biển, đảo được giữ vững, trật tự
an toàn xã hội được bảo đảm, công tác
phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tội
phạm được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm
cuộc sống bình yên cho nhân dân, củng
cố thêm niềm tin của nhân dân đối với
Đảng và hệ thống chính trị.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền
các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ
thị 48 của Ban Bí thư, nỗ lực cố gắng,
có nhiều biện pháp, sáng kiến, quan
tâm, chăm lo tổ chức tết Tân Sửu 2021
cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an
toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí.
Cả nước phát huy truyền thống đoàn
kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng đón
tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc.
Tổngbí thư, Chủ tịchnước chỉ rõ:“Nhìn
tổng thể, không khí đón tết vui tươi,
lành mạnh, phấn khởi, tự hào, qua đó
động viên, khích lệ tinh thần yêu nước,
khí thế phấn chấn vươn lên... Tuy nhiên,
khó tránh khỏi khó khăn do tác động
của dịch COVID-19, mặc dù đã triển khai
quyết liệt công tác phòng, chống dịch”.
ChonênTổngbí thư, Chủ tịchnước yêu
cầu cầnđánhgiá tìnhhìnhđể tiếp tục chỉ
đạo, động viên những nơi làm tốt, như
công an, quân đội, y tế, đối ngoại, tôn
giáo... đều có những chuyển biến mới;
đồng thời phải rút kinh nghiệm những
nơi còn thiếu sót, khiếm khuyết để sửa
chữa, khắc phục kịp thời.
“Từ trong khó khăn nảy ra sáng kiến,
rồi tìm biện pháp cho thiết thực, hiệu
quả, không chủ quan, không thỏa mãn”
- Tổngbí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng lưu ý.
“Cần khái quát
những vấn đề lớn,
những việc cần
thiết phải làm ngay,
không nên vui tết
kéo dài, ngủ quên
trên thắng lợi, mà
các cấp, các ngành
phải bắt tay ngay
vào công việc.”
Tổng bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng
Kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí
hợp pháp khác.
HậuGiang thí điểmtrung tâmphục vụhành chính công cấphuyện
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh vừa
ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm mô hình trung tâm
phục vụ hành chính công tại bộ phận một cửa cấp huyện.
Theo kế hoạch này, có bốn địa phương sẽ triển khai thí
điểm là TP Vị Thanh, TP Ngã Bảy, huyện Châu Thành và
huyện Châu Thành A.
Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu trong
năm 2021, bốn địa phương thí điểm phải đảm bảo tối
thiểu 10% số lượng thủ tục hành chính được giải quyết
theo nguyên tắc “bốn tại chỗ” là tiếp nhận, thẩm định,
phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa, đồng thời xây
dựng kế hoạch thực hiện tăng dần theo số lượng cụ thể
của từng năm.
Ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
A, cho biết huyện đang triển khai thực hiện kế hoạch của
UBND tỉnh với quyết tâm cao. “Mô hình trung tâm phục
vụ hành chính công sẽ góp phần thực hiện tốt việc cải cách
hành chính phục vụ tốt cho người dân” - ông Sử thông tin.
Cũng theo chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, hiện
bộ phận một cửa của địa phương có năm “đầu mối” hành
chính, huyện đang làm việc với các ngành liên quan để bổ
sung thêm bảy đơn vị nữa. “Các cơ quan chuyên môn phải
xây dựng đề án làm sao để tạo sự thân thiện, tiện dụng nhất
cho bà con khi đến đây liên hệ công việc” - ông Sử nói.
Theo dự kiến, TP Vị Thanh và TP Ngã Bảy sẽ chính thức
vận hành trung tâm hành chính công trong quý II-2021.
Để đảm bảo kế hoạch hoàn thành đúng tiến độ đề ra, chủ
tịch UBND tỉnh Hậu Giang giao các sở, ngành của tỉnh
phối hợp, hỗ trợ bốn địa phương trong quá trình triển khai.
CHÂUANH
Đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự phiên họp.
Ảnh: TTXVN
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook