293 - page 6

CHỦNHẬT 1-11-2015
6
THỜI ĐẠI
Ông
PhanHuyThanh
, trưởngchihaidònghọPhan
Huy:“Chúng tôiđượcnghekể lại là trongchuyến thăm
đếnViệtNamôngcómongmuốnvề thămquê tổvì
ông làconcháucụPhanHuyChú”.
TổngthưkýLHQ
là“người của
họPhan”?
Những dòng lưu bút để lại trong cuốn sổ nói rõ ông “Làmột người
của dòng họPhan” (As one of Phan family - chữPhan ghi bằng tiếng
Hàn). Tuy nhiên trong suốt buổi tiếp xúc, ông lại không hề nhắc hoặc
nhậnmình là người họPhan.
HUYHÀ - VIẾTLONG
T
hông tin dư luận chú
ý: Tổng Thư ký LHQ
BanKi-moonđến thăm
nhà thờ họ Phan Huy
ở xã Sài Sơn, huyện
Quốc Oai, Hà Nội và viết lưu
bút tại đây, nói ông là người của
dònghọPhan. Tronghai ngày30
và31-10, PV
PhápLuật TP.HCM
đãđếnnhà thờhọPhanHuyởSài
Sơn để tìm hiểu.
Đến thămsaubài phát
biểu tại Quốchội
Tiếp PV, ông PhanHuyThanh,
trưởng chi hai dònghọPhanHuy,
thành viên đón tiếp ông Ban Ki-
moon tại nhà thờ, chobiết chuyến
thămnhà thờhọPhanHuycủaông
BanKi-moon diễn ra vào lúc hơn
16 giờngày 23-5-2015.
TheoôngThanh,khoảng10ngày
trước chuyến thăm nhà thờ, một
phụnữnói là thưkýcủaLHQđến
liên hệ với ông Phan Huy Giám,
thủ từ trông coi nhà thờ họ Phan
Huy: “Người phụ nữ này đặt vấn
đề sắp tới cómột nhânvật cấpcao
củaLHQmuốn đến thăm nhà thờ
họ Phan Huy. Đáp lại, ông Giám
nóicóđoànđến thămchúng tôi sẵn
sàngchàođón.Nhưngkhihỏinhân
vậtnàosẽđến thìkhôngnhậnđược
câu trả lời” - ôngThanhnhớ lại.
Nhữngngàysau,nhiềuđoànnhân
viênanninh lần lượt đếnxem toàn
thể khu nhà thờ, ngõ ngách ra vào
rồi lên phương án đón tiếp và bảo
vệ: “Giađìnhcógặnghỏi cácđoàn
nhânviênanninhlàaiđến,baonhiêu
người, cần hỏi thông tin gì để gia
đìnhchuẩnbịđón tiếpchochuđáo.
Tuynhiên, họcũngchỉ biết cómột
phái đoàn cấp cao của LHQ, còn
ai thì họkhôngnắmvì họchỉ nhận
được lệnhbảovệ...”-ôngThanhkể.
TheoôngThanh,nhậnđượcthông
tin trên ông đã báo cho trưởng họ
làôngPhanHuyHuân.Bác trưởng
họ đã lấy số điện thoại mà cô thư
kýđể lạiởnhàôngPhanHuyGiám
và gọi cho cô thư ký để hỏi lãnh
đạo cấp cao là ai: “Chập tối 22-5,
sau khi bác trưởng họ gọi cho cô
thư ký, trong họ mới biết người
đến thăm là Tổng Thư ký LHQ
BanKi-moon” - ôngThanh nói.
Ngay sáng hôm sau, các nhân
viên an ninh đã yêu cầu gia đình
lên danh sách những người được
tiếpđón.Khoảng14giờchiều23-5,
các thành viên trong họ cómặt ở
nhà thờ, lúc đó nhân viên an ninh
củaxã, huyệnvà thànhphốđãbảo
vệ vòng trong, vòng ngoài.
“Theo thôngbáobanđầu của cô
thưký thì ôngBanKi-moon sẽđến
nhà thờ lúc15giờ.Tuynhiên, ngày
hôm đó do có bài phát biểu trước
Quốc hội nêngiờ thăm lui lại.Đến
khoảng16giờ thìcókhoảngba,bốn
chiếc xe, trong đó có xe chởTổng
Thư ký BanKi-moon đến” - ông
Thanh tường thuậtvàchobiếtđoàn
cókhoảng10người, trongđócómột
phiêndịch.
“Sau khi bắt tay hỏi thămmọi
người,ôngBanKi-moonvào trong
nhà thờ làm lễ thắp hương, tham
quan nhà thờ, sau đó ông ra bàn
viết lưu bút. Trong khi viết, tổng
thư ký có hỏi trong từ “PhanHuy
Chú” thì chữ “Chú” viết theo kiểu
nào. Lúc đó bác trưởng họmang
cuốngiaphả ra, chỉchữ“Chú”, sau
đóôngBanKi-moonviết lại” -vừa
nóiôngThanhvừacầmbứcảnhbút
tích củaôngBanKi-moon chỉ cho
PV: “Đây là lần đầu tiên ôngBan
Ki-moonđến thămnhà thờdònghọ.
Chúng tôiđượcnghekể lại là trong
chuyến thămđếnViệtNamôngcó
mongmuốnvề thămquê tổvì ông
là con cháu cụPhanHuyChú”.
TheoôngThanh, đoànđến thăm
với mục đích cá nhân trong quá
trình ông đến thăm và làm lễ tại
nhà thờ dòng họ Phan Huy, ông
BanKi-moonkhôngnhắc tới việc
ôngnhậnmình thuộcdòngdõi của
dòng họ Phan Huymà chỉ để lại
dòng lưubút. “ÔngBanKi-moon
tới thămnhà thờhọchúng tôi trong
khoảng30phút rồi rời đi.Khi tiếp
xúc, tôi thấyôngBanKi-moonkhá
thân thiện,cởimở,ôngbắt tay từng
người trongdònghọchúng tôi.Câu
tiếngViệt duy nhất ông nói được
vớimọi người là từ“cámơn”, còn
lại tất cảphải cóngười phiêndịch,
trongchuyến thămôngcũngkhông
nói gì nhiều” - ôngThanh kể.
Cảm nhận đầu tiên trong ông
Thanhvềngài tổng thưkýLHQ là
một người rất thân thiện, dễ gần.
“Khi tham quan xung quanh, thấy
cháubénhàhàngxómngóquatường
theodõi, ôngBanKi-moon lại gần
vàđưa tayqua tườngbồngcháubé
với cử chỉ rất âu yếm. Sau đó ông
cònbồng thêmmột cháunữacũng
đứnggầnđó”.Đượcbiết quyển sổ
có lưu bút của ông BanKi-moon
hiệndoôngPhanHuyLịch lưugiữ.
BàTâm,ngườisốngcạnhnhà thờ
họPhanHuy,chobiếthômđócórất
đôngngười trongngõvàonhàbàđể
nhìnsangbênnhàthờtheodõinhững
hìnhảnhcủaôngBanKi-moon.Theo
bàTâm thì bàcũngnghenói đấy là
ôngBanKi-moon - TổngThư ký
LHQchứcũngkhôngbiếtmặt.
Bà cho biết ông Ban Ki-moon
đã với tay qua bức tường để bồng
hai đứa trẻ, ôngcũngvẫy taychào
mọi người đứng xem.
Thông tinbímậtđến
phút cuối
Chiều 31-10, trao đổi với
Pháp
Luật TP.HCM
, ôngĐỗVănTâm,
Chủ tịch UBND xã Sài Sơn, xác
nhậnngày22-5TổngThưkýLHQ
BanKi-moonđãvềxã thămnhà thờ
họPhanHuyở xãSài Sơn.
“Trướcđóíthômchúngtôicónhận
đượckếhoạchcủahuyệnQuốcOai
cómột lãnhđạo cấp cao củaLHQ
tới thămnhà thờhọPhanHuy.Theo
thông báo đó, chúng tôi triển khai
lực lượngbảovệ, đảmbảoanninh
vàan toàn trật tự.Phảiđếnsátngày
chúng tôimớibiếtngườiđến thăm là
ôngBanKi-moon” - ôngTâmnói.
ÔngTâmchobiếtôngkhôngnắm
được thông tin chi tiết về chuyến
thămvìôngđivớimụcđíchcánhân.
Chính quyền xã có cử công an xã
phối hợp cùng lực lượng công an,
quân sự huyệnQuốcOai đảm bảo
an ninh cho chuyến thăm của ông
BanKi-moon.
Tương tự,Bí thưĐảngủyxãSài
Sơn Nguyễn Đình Thụy cho biết
chúng tôi nhậnđược thông tincấp
trên làcóôngBanKi-moon -Tổng
ThưkýLHQ có chuyến thămnhà
thờhọPhanHuy.“Chúngtôiđãtriển
khai lực lượng cùng Công an TP
HàNội bảovệ, cònnội dungcuộc
gặp như thế nào chúng tôi không
đượcrõvìkhôngđược thamdự”.
“Sẽcốgắng làmtheonhững lờidạy
củatổtiên”
Bút tíchcủaôngBanKi-moonđãđượcngười trongdònghọdịch
ravớinộidung:“Tôi rấtxúcđộngkhiđến thămvà tỏ lòng thành
kínhsâusắc trướcngôinhà thờPhanHuyChúvàcác thànhviên
kháccủadònghọPhan.Cámơndònghọđãgiữgìnvàbảoquản
ngôinhà thờnày. Làmộtngười củadònghọPhan, giờđâygiữ
chức tổng thưkýcủaLHQ, tôi tựhứavớibản thânsẽcốgắng làm
theonhững lờidạycủa tổ tiên”.
Ngaysánghômsau,
cácnhânviênanninh
đãyêucầugiađìnhlên
danhsáchnhữngngười
đượctiếpđón.Khoảng
14giờchiều23-5,các
thànhviêntronghọcó
mặtởnhàthờ.
TổngThưkývàphunhânchụpảnh lưuniệmvớidònghọ.
TổngThưkýBanKi-Moonghi lưubút.
TổngThưkýBanKi-Moonthắpnhangbànthờtổ.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook