293 - page 9

CHỦNHẬT 1-11-2015
9
VĂNHÓA - GIẢI TRÍ
HÒABÌNH
C
ải lươngđã từngđược
làm truyềnhình thực tế
từhơn10nămvề trước
vàgây sốt.Đó làcuộc
thi“Chuôngvàngvọng
cổ” và chương trình “Ngân mãi
chuôngvàng”củaĐàiTruyềnhình
TP.HCM.Nhữngnămđầu tiên,hai
chương trìnhcải lươngnày luôncó
tỉ lệ người xem cao ngất ngưởng
sovới những chương trìnhgiải trí
còn lại.Tuynhiên, với sự sụt giảm
lượng người xem theo thời gian,
“Chuôngvàngvọngcổ”và“Ngân
mãi chuông vàng” đang phải làm
mới mình để cạnh tranh cùng các
chương trìnhgiải trí khác.
Thayđổi chohợp với
showbiz
Ngoài “Chuôngvàngvọng cổ”,
“Ngânmãi chuôngvàng”, đangcó
những chương trình truyền hình
thực tế khác dành cho đờn ca tài
tử - cải lươngnhư“Hòxựxangxê
cống”, “Hạtngọcmùavàng”, “Tài
tử tranh tài”.Và cải lương cũng là
một trongnhững loạihìnhgópmặt
trongchương trình truyềnhình thực
tế mới ra mắt “Thử thách người
nổi tiếng”.Tất cảchương trìnhđều
đangcố tạo ranhữnghình thức thi
khácvới nhữngcuộc thi cải lương
trước đây để thu hút công chúng.
“Chuôngvàngvọng cổ” từmùa
thứ10ởnăm2015này, ngoài ban
giám khảo còn có ban huấn luyện
cho thí sinh làcácnghệsĩcải lương
nổi tiếng-giốngnhưcáchuấn luyện
viêncanhạcởcuộc thi“TheVoice”.
Cuộc thi “Hòxựxangxêcống” thì
tổ chức thi ca tài tử cải lương cho
các thí sinhnhí giốngnhư “Giọng
hátViệtnhí”.“Hạtngọcmùavàng”
khônggiớihạnđộ tuổi thí sinh, cho
đăng ký thi cải lương theo nhóm
bên cạnh thi cá nhân để gây hiệu
ứngquan tâmvới côngchúng.Đó
là cách của những chương trình
Thamgia“Tàitửtranhtài”làmộtcơ
hộituyệtvờichocácdiễnviêntrẻ
ThuTrang,Don…đượcthỏagiấcmơ
đóngcải lươngthuởnhỏcủamình.
Cải lươngchen
chânvàoshowbiz
Cứ ngỡ trong cơn sốt các chương trình truyền hình thực tếmang nặng
tính giải trí và đầy nghẹt các ngôi sao showbiz hiện nay cải lương đã
bị cho ra rìa. Vậy nhưng đang có ngày càng nhiều các chương trình
truyền hình thực tế dành cho loại hình đờn ca tài tử - cải lương, đưa cải
lương bước chân vào làng showbiz Việt…
truyềnhình thực tế thuầnvề tài tử
cải lương.
Riêngởcácchương trìnhgiải trí
sử dụng cải lương làmột phương
tiện như “Tài tử tranh tài”, “Thử
tháchngườinổi tiếng”, cácnhàsản
xuấtđãđưacácngôisaocanhạc,hài
kịch thuộchànghot nhất hiệnnay
nhưHoài Linh, ĐàmVĩnhHưng,
Phương Thanh, Trấn Thành, Việt
Hương,ĐạiNghĩa,PhiPhụng,Thu
Trang…vàochương trìnhbêncạnh
các tên tuổicải lươnghàngđầunhư
Bạch Tuyết, Ngọc Giàu…Ở các
chương trình này, không chỉ nghệ
sĩ cải lương thi cải lương, hát cải
lươngmà còn phải thi hài, thi ca
nhạc. Ngược lại, các nghệ sĩ hài,
ca sĩ lại cũng phải thi cải lương.
Trước là tấm lòng,
sau tới chuyện làmăn
Gầnnhư tất cảnhà sảnxuất, các
danhhài,ngôi saocanhạc thamgia
vào các chương trình truyền hình
thực tếvềcải lươngđềucómáumê
cải lươngvàyêuquýbộmônnghệ
thuật này, muốn giúp vực dậy nó.
Tuynhiên, với cácnhàsảnxuấtbỏ
vốn đầu tư, tìm đến với cải lương
cũng là cách họ làmmới, tìm cái
riêng cho các chương trình truyền
hìnhcủahọđể tạo sứchútmới khi
các loại hìnhgiải trí canhạc, nhảy
múa,hài trên truyềnhìnhngàycàng
cạnh tranh khốc liệt, ngày càng
trùng lắpgâynhàm chán.
Chị Khánh Vương, Giám đốc
Công tyKhánhVương -đơnvị sản
xuất chương trình “Hạt ngọcmùa
vàng”, từng làmột du học sinh về
nướcmởcông ty làmquảngcáovới
những chương trìnhkhôngdínhgì
về cải lương. Bốn năm trước đây,
vô tìnhbướcvào thếgiớicải lương,
côgiámđốc trẻ thấy thươngbộmôn
nghệ thuật này, thươngcácnghệ sĩ
cải lương xa lạ với các công nghệ
tiếp thị hiện đại nên dính luôn với
cải lương đến giờ. KhánhVương
từng hợp tác với Đài Truyền hình
TP.HCM tổchức thuhình trực tiếp
vởcải lương
Bêncầudệt lụa
giống
nhưmột“event”.Chịcũng từngbảo
trợnhiều thiết bị sânkhấucho live
showcuốiđờicủanghệsĩHồngNga
lẫn bảo trợ chomột số nghệ sĩ cải
lương trẻ làm vở đi thi cải lương.
Chịchobiết:“Tôimuốn tạomộtsân
chơiđang rất thiếuchokhángiảmê
cải lương.Córấtnhiềungườimêcải
lươngdùgiàhay trẻđềumuốnmột
lầnđượcđứng trênsânkhấuđểdiễn
nhữngvởcải lươngmìnhyêu thích.
“Hạtngọcmùavàng”giúphọ thực
hiệnướcmơđó. Chúng tôi đã kéo
dàichương trìnhnàyđượcmùa thứ
haivàđangmongđược truyền thông
quan tâmnhiềuhơnnữa”.
ChịKimDung,GiámđốcCông
ty SenVàng - nhà sản xuất “Tài
tử tranh tài”, thì khẳng định: “Tôi
muốn thôngquamột chương trình
thi cải lươngmang tínhgiải trí cao,
Câuchuyệnvănhóa
Câuthavơi lichsư!
Vưaqua,một ngươi ban tôi vôn lagiao viênday sửđa vêhưugửi
cho tôi cuôn sachbiên khảo vêmột nhân vât lich sử cânđai rât đăc
biêt la cuNguyễnSinhSăc, thânphuChủ tichHồChíMinh, bảo tôi
đọc đi. Đo la cuôn
Nguyên Sinh Săc, cu pho bang xưNghê - môt
nhân cach lơn
của TrânNhu doNha xuât bảnVăn học hợp tac vơi
nha sachThăngLongânhanh năm2015.
Tac giả được giơi thiêu la tiên si triêt học nhưng viêt một cuôn
“gọi la biên khảo” chỉ co 240 trangma co đênmây chuc chỗ sai.
Vưađọc lươt qua tôi đagiât bănngươi vênhưng sai sot âu tri trong
sach, nêu không noi la ngươi viêt qua thiêu kiên thức, viêt cẩu thả
không thèm tham khảo nhưng chỗ không năm được, dân đên nhiêu
chỗsainghiêm trọng.Xinnêuvaiđiểmsaingơngẩnmamộthọcsinh
trunghọccũng thây.Ví du trang38, tacgiảviêtNguyễnSinhSăcđỗ
đâu (tứcgiải nguyên) khoa thiHươngnăm1894ởNghêAn.Thực ra
theo
Quôc triêuHương khoa luc
thi khoa thi nay lây 22 ngươi đâu
cử nhân, riêng huyênNamĐan quê hương cu Săc đa co tám ngươi
đâu, trongđocuSăcđâu thứ12, chứkhôngphải đâuđâu.Cũng liên
quan tơi chuyên thi cử, tac giả hoan toan không biêt gi vê khoa cử
thơi Nguyễn. Theo thể lê thi Hương bây giơ, vượt qua ba trương la
tu tai, vượt qua bốn trươngmơi đâu cử nhân…Cac danh xưng dân
gian gọi “ông kép”, “ông mên”, “ông đup”, tức cac ông chỉ qua
được trươngbamây lân, nghia la chỉ đâu tu tai hai lân, ba lân, bốn
lânmakhôngvượt quađược trươngbốnđểđâucửnhân. Thênhưng
tac giả Trân Nhu gọi la “lên chức kép”, “nhân chức mên” như la
cac ôngđược nhanươc phong kiên phong chức vây…!
Bây giờ thiHương tai điaphương, đâu cửnhân xongmơi vê kinh
thi Hội để lây tiên si… chứ sao thi Hội để gianh học vi cử nhân?…
Tac giả cũng lỗ chỗ kiên thức khi nhâm lânDuy Tân hội va phong
traoDuy Tân lamột, khi viêt“PhanBội Châu sang lâp phong trao
DuyTân, chủ trươngĐôngDu”. Thât racuPhanBộiChâu lâp
Duy
Tân hôi
năm 1904, còn
phong traoDuyTân
do cuPhanChu Trinh
vamột sônha nho câp tiên khởi xươngởQuảngNam năm1905.
Trang73 cođoan viêt:Năm1888, thưcdânPhapphê truâtĐồng
Khanhrồiđưavuamơi lên laThanhThai.Thât ranăm1888vuaĐồng
Khanhchêt chứông ta laôngvua thânPhapđâucobiphê truât!Tac
giả lai viêtẩurằng thưcdânPhap“phê truât (Đ ngKhánh)nhưcon
vât thưa, rồi đưacon thứhai củaThanhThai lênngôi, đăt niênhiêu
laDuyTânmanhât đinh không châpnhânHoang tửVinhSan…!”.
Thât hêt biêt! Học trò lơp 8 cũng biêt hoang tử Vinh San lên ngôi
lây niên hiêuDuy Tân. Tac giả còn xuyên tac lich sử khi viêt rằng
Phan ThanhGiản ky hiêp ươc dâng ba tỉnhmiên Tây NamKy cho
Phap (trang 116). Trong khi lich sử ghi ro doPhan ThanhGiản cả
tin, bi Phap lưa chiêm thanhVinh Long, khiên ông uống thuôc độc
tư tử, rồi sauđoPhapdễ dang chiêm luônhai tỉnhAnGiang vaHa
Tiên, thông tri toan xứNamKy. Cang không thể tưởng tượng vê sư
thiêu kiên thức của ông tiên si TrânNhu khi ông viêt rằngNguyễn
Ánh - Gia Long nghe theo lơi toan quyên Phap đổi tên Đông Đô
thanh raHaNội! (trang177).
Đang noi laNha xuât bảnVăn học uy tín xưa nay vơi ngươi chiu
trach nhiêm nội dung sach c ng lamột tiên sĩ lai để cuôn sach viêt
vêmột nhân vât lich sử đăc biêt la thân phuChủ tichHồChíMinh
vơi nhiêu sai sot trâm trọng nay ra đơi. Được biêt nha sach Thăng
Long, đơn vi liên kêt lam sach, đa ngưng phat hanh nhưng vân còn
nhiêu nơi ban qua mang. Du sao thi hê quả để lai của cuôn sach
chăc khôngnho.
PHẠMCHUSA
MCTrấnThành,danhhàiViệtHươngvàcasĩPhươngThanhtrongbuổiramắt
chươngtrình“Thửtháchngườinổitiếng”.
Thỏa lòngđượcdiễncải lương
Khácvớinhiềucuộcthivọngcổkhác,“Hạtngọcmùavàng”làcuộcthi
diễncải lươngdànhchokhángiảmọi lứatuổi.Cuộcthi tạođiềukiện
choướcmơđượccadiễncải lươngnhưnghệsĩ trênsânkhấucủa
nhiềungười thànhhiệnthựcnênđôngđảokhángiảmêcải lương
khắpcảnướcđủBắc-Trung-Namđãtìmđếnthamdự.Chẳnghạn
điểmthisơtuyểncụmmiềnTây làởCầnThơthìnhiềuthísinhởtận
BạcLiêu,CàMau,SócTrăng…đãkhăngóiđi từkhuyachokịpvề
dự.Cónhiềuthísinhcònhóatrangsẵnnhânvậttừnhà,đểnguyên
nhưvậy leo lênxeđòđếnthẳngnơidựthi.Cóthísinhđủ lứatuổi từ
10đến71tuổi thamgiacuộcthinày;vớiđủcácthànhphầnnghề
nghiệpnhư làmruộng, sinhviên,họcsinh,bácsĩ,kỹsư, luậtsư…
có nhiều ngôi sao nổi tiếng tham
giađểđemcải lươngđếngầnkhán
giả trẻ hơn, khiến họ chịu coi cải
lương và yêu thích bộmôn này”.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam của
“Tài tử tranh tài”cũngchia sẻanh
làngười rấtyêu thíchcải lươngnên
muốndùngcải lươngđể tạo ramột
chương trìnhgiải trímới lạ, thuần
Việt và hấp dẫn cho sự phát triển
củacông ty trongsựcạnh tranhgay
gắt hiện nay.Anh và các cộng sự
trongcông tyđãmấthainămđểxây
dựng “format” “Tài tử tranh tài”.
DanhhàiHoàiLinh, casĩQuang
Linh,ĐàmVĩnhHưng, nghệsĩhài
ThuTrang…đềuchobiếthọđãdành
một sựưu ái và tình cảm đặc biệt
khi tham gia những chương trình
truyền hình thực tế về cải lương.
Bởi họ rất yêu quý vàmuốn nâng
đỡbộmônnghệ thuật đặc sắc của
dân tộcnhưngđangchịunhiều thiệt
thòi này.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook