294 - page 11

11
THỨHAI
2-11-2015
CHÂNLUẬN
Q
uy định về thủ tục
thuế và kế toánquá
phức tạp, bấthợp lý,
làm tăng chi phí và giảm
sức cạnh tranh của doanh
nghiệp (DN), đặc biệt là
nhỏ và vừa.
Đó là ý kiến của nhiều
đại biểu tại hội thảo về cải
cách thủ tục hành chính
thuếvàkế toándoTổngcục
Thuế, Phòng Công nghiệp
và Thương mại Việt Nam
(VCCI) vừa tổ chức.
Doanhnghiệp
phải…nói dối
Chủ tịchHộiTưvấn thuế
Việt Nam - bàNguyễnThị
Cúcchohay: “Mởmột quán
phở, thuê10người phụcvụ
sẽ phải lập DN theo quy
định. Lập DN thì phải có
kế toán, thủquỹ, giámđốc,
khôngđượckiêmnhiệm…”.
Bà Cúc lấy dẫn chứng
chính nơi mình đang công
tác để làm ví dụ. “Hồi mới
thành lập, Hội Tư vấn thuế
chỉ cóvài người nhưng theo
quy định phải có kế toán
trưởng, kế toán riêng, thủ
quỹ…Trước các điều kiện
đó buộc hội phải cử cả cán
bộ văn phòng - vốn không
biết làm kế toán để làm kế
toán”.
Cũng theo bà Cúc, Hội
Tưvấn thuếmới đâyđã tiến
hành khảo sát các DN về
chế độ BHXH, thuế…Kết
quả cho thấy 100% số DN
đượckhảo sát đềuphải “nói
dối” để trốn BHXH, thuế.
BàCúc lýgiải: “Theoquy
định mới, một DN không
thành lập công đoàn cũng
phải nộpphí côngđoàn2%,
ký hợp đồng với nhân viên
dưới ba thángcũngphải nộp
bảohiểm.Đó là lýdokhiến
các DN phải… nói dối”.
Theo Luật Kế toán, các
DNnhỏphải thực hiệnquy
định về công bố thông tin
tài chính thôngquabáo cáo
tài chính (tìnhhình tài sản,
nợ phải trả và vốn chủ sở
hữu; trích lập và sử dụng
cácquỹ...)vàphải côngkhai
trong vòng 120 ngày kể từ
ngàykết thúcnăm tài chính.
“Điều này là không cần
thiết bởi các DN nhỏ và
vừa (DNNVV) có sốvốn ít,
số thu ngân sách nhà nước
trên một đơn vị DN thấp;
tổ chức bộmáy và quản trị
đơngiản, việc ghi chép các
nghiệpvụkinh tế phát sinh
cũngởmứcđộhạnchế” -bà
Cúc nhìn nhận.
Chi phí quá lớn
TSNguyễnQuốcThắng,
PhóTrưởng khoaKế toán-
Kiểm toán ĐH Tài chính
Quản trị kinh doanh, cho
rằng sổ sách, số liệu kế
toán, báo cáo tài chính của
DNNVV hiện nay thường
chỉ được dùng để đối phó
với ngành thuế.
NhiềuDN làm hai, thậm
chí ba bộ sổ sách trong hệ
thống sổ sáchkế toánvàbáo
cáo tài chính:một hệ thống
nội bộ để phản ánh kết quả
kinh doanh thực vàmột hệ
thốngđã “chế biến” để nộp
chocơquan thuếnhằmmục
đích trốn tránh, giảm thuế.
Chưahết, ôngThắng tính
toánmộtDNnhỏ,nếudoanh
số 1 tỉ đồng/năm thì ít nhất
phải cómột kế toán,một thủ
quỹvàmột thủkho.Đểduy
trìmột kế toán,DNphải trả
mức lương khoảng 5 triệu
đồng/tháng, bảohiểm24%
lương...MỗinămDNnhỏsẽ
phải chi trả lươngchomộtvị
trí ít nhất là 60 triệu đồng,
nếu thêmcácvị trí khácmất
hơn 180 triệu đồng.
“Doanh thu1 tỉ đồng/năm
mà phải chi phí cho nhân
sự hệ thống kế toán 180
triệu đồng là quá lớn. Chi
phí tuân thủ các quy định
kế toán đối với DNNVV
là khá nặng” - ông Thắng
bình luận.
Khai báoquamạng
Nhiều ý kiến nhận định
chiến lược phát triển đại
lý thuế nhằm hỗ trợDN về
thuế đã có, nhu cầu được
tư vấn thuế là có thật. Tuy
nhiên, người nộp thuế và
các DN chưa mặn mà với
các đại lý thuế.
TừgócđộDN, bàBùiThị
LệPhương,GiámđốcCông
tyTNHH tài chính, kế toán
Centax, lý giải một trong
những lý do khiến các DN
vàngười nộp thuế ít nhờcậy
đại lý thuế do năng lực đại
lý thuếkhông tốt vềkế toán.
Ởgócđộkhác,TSNguyễn
QuốcThắngđềnghịđểgiảm
bớt gánh nặng về kế toán
cho các DNNVV, Bộ Tài
chínhnên tách riênghai chế
độ kế toán để phù hợp với
quy mô, năng lực và trình
độ của từng nhóm: Chế độ
kế toán choDN vừa vàDN
nhỏ; chếđộkế toánchoDN
siêunhỏ; chếđộkế toáncho
DN nhỏ, siêu nhỏ cần đơn
giản hóa, gắn việc lập báo
cáo thuếvớibáocáokế toán.
“Đồng thời, sửaquyđịnh
về dịchvụkế toánvà đại lý
thuế theo hướng cả đại lý
thuếvàdịchvụkế toánđược
làm từ sổ sách kế toán đến
thủ tục về thuế mà không
cần có hai chứng chỉ hành
nghề” - ôngThắng gợi ý.
Để khắc phục những rào
cản về thuế, hải quan, Thứ
trưởng Bộ Tài chính Đỗ
HoàngAnhTuấnchohayđến
năm 2018, các DN sẽ khai
báo các thủ tục và nhận kết
quả qua mạng nhằm giảm
thiểu phiền hà.
“ĐốivớikhuvựcDNNVV,
siêunhỏ; hộkinhdoanh thì
cơ quan thuế, BộTài chính
cũng phải triển khai thực
hiệnkhai báoquamạng, kể
cả những khoản liên quan
tới nghĩa vụ thường xuyên
hoặc thường xuyên trong
năm nhưmua-bán nhà đất,
ô tô, xemáy…” - ôngTuấn
nhấnmạnh.
Mởquánphởcũng
phảicógiámđốc
DoanhnghiệpViệtNamvẫnphảitốnnhiềuthờigiannộpthuếvớikhoảng
770giờ/năm.
Thủ tụcvề thuếvẫngâynhiềuphiềnphứcchodoanhnghiệpnhỏvàvừa.Anh:HTD
300triệuUSDvốnngoạiđổvào
cănhộxanhViệtNam
(PL)-Ngày1-11, tạiTP.HCM,Công tyCổphầnĐầu
tưvàXâydựngPhúcKhang (PhuckhangCorp) đãký
kếtvớiquỹđầu tưGenesisGlobalCapital (Singapore)
để phát triển chuỗi căn hộ xanh theo tiêu chuẩnMỹ -
DiamondLotus.
Theo đó, quỹGenesisGlobal Capital cam kết mua
30% sản phẩm tại chuỗi căn hộ do Phúc Khang đầu
tưnhằmphát triển thànhcáccănhộdịchvụđạt chuẩn
toàncầuđểcho thuê, báncho thươnggia, chuyêngia,
nhàđầu tư làngườinướcngoài,Việtkiều.Quỹcònđặt
hàngPhúcKhangmỗi nămxâydựng số lượngcănhộ
xanh theo tiêu chuẩnMỹ tươngđương50 triệuUSD.
Quỹ cam kết đồng hành cùng PhúcKhang trong sáu
nămvới tổngsố tiềnđầu tư tươngđương300 triệuUSD.
BàLưuThịThanhMẫu,TổngGiámđốcPhuckhang
Corp,chohaydoanhnghiệpđangsởhữuquỹđấtkhoảng
1.000ha để phát triểnkhuđô thị, cănhộ. Riêngphân
khúc căn hộ xanh theo tiêu chuẩn LEED (Mỹ), công
typhát triểndựán tại cácquận trung tâmTP, đếnnăm
2016dự kiến cung cấp ra thị trường3.000 cănhộ.
ÔngVũXuânThiện, Cục phóCụcQuản lý nhà và
thị trườngbất động sản -BộXâydựng, chohayđây là
lần đầu tiên doanh nghiệp tại Việt Nam ký được hợp
đồng“xuấtkhẩu tại chỗ”bấtđộngsảnchongườinước
ngoàimang tínhdài hạn.
QUANGHUY
Giagasbâtngơtăng
17.000đông/bình
(PL)- Công ty TNHHmột thành viênDâu khi Sai
Gon (SaigonPetro) chobiêt kê tưhômnay (2-11), gia
gas Saigon Petro tăng 17.000 đông/binh 12 kg. Như
vậy, gia gas ban lẻ đên ngươi tiêu dung la 292.000
đông/binh 12 kg.
Công tyGas Pacific Petro, Citi Petro, Elf gas cung
tăng 16.000 đông/binh 12 kg và gia bán đên ngươi
tiêu dung không vươt qua 299.000 đông/binh 12 kg.
PetroViet Nam gas, VT gas cũng tăng 15.996 đông/
binh12kg, nânggiaban lẻ tôi đađênngươi tiêudung
là 293.000-301.500đông/binh 12 kg.
Caccông tychobiêtgiagas thêgiơi thang11côngbố
415USD/tấn, tăng52,5USD/tânsovơi thang trước.Do
đocaccông tyđiềuchỉnh tăng tươngưng.
TÚUYÊN
Pháthiệnhàngngàn
mũbảohiểmdỏm
(PL)-Thông tin tưChicucQuan lý thi trương(QLTT)
TP.HCM cho biêt trong đơt ra quân đông loat vừa
qua đã phat hiên khoang 3.000mu bao hiêm chưa có
chưng nhân hơp quy, co dâu hiêu giamao nhan hiêu,
kémchất lượng.Theođó, lực lượngQLTTquyết định
xửphạtmột loạt công ty sảnxuất kinhdoanhmũbảo
hiểm không đạt chất lượng, không chứng nhận hợp
quykhi đưa hàng ra thị trường.
Trươcđo, theokêt quagiamđinh cua cơquan chức
năngcho thấynhiều loạimubaohiêmxâmphamquyên
đôi vơi kiêudang công nghiệp.
T.UYÊN
Muốnmayquânphục
phảixinphép
(PL)-BộCôngThươngvừa côngbốdự thảo thông
tư liênquanđếnhoạt độngmayquân trang, quânphục
chođối tác nước ngoài. Cụ thể, doanhnghiệp tạiViệt
Namphải xinBộCôngThươngcấpgiấyphépvàphải
được chấp thuận của BộQuốc phòng nếumay quân
phục cho quân đội nước ngoài, của Bộ Công an nếu
may quân phục cho lực lượng an ninh, cảnh sát nước
ngoài. Đặc biệt, toàn bộ hàngmẫu cũng như nguyên
vật liệu,phụ liệucòndư thừa,kểcảphế liệu,phếphẩm
phải được tái xuất hoặc tiêuhủy toànbộ, khôngđược
sử dụngvàomục đích khác.
QUỲNHNHƯ
Kinhte
Gâyrahậuquả lớn
Sựbất cập về kế toánđối với DNNVVgây rahậuquả
lớn. Cụ thể với DN là thiếu sựminhbạch về tài chính,
không tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng, khó có
thểmở rộngphạmvi kinhdoanh. Đối với nềnkinh tế là
thấtthuthuếnhànướcvàđịnhhướngchiến lượcchomô
hìnhnày không chuẩndodựa trênnhữngbáo cáo của
DNkhông trung thực.
NGUYỄNTHỊCÚC
, Chủ tịchHộiTưvấn thuếViệtNam
Theo Tổng cục Thuế, đến
hết tháng 6 vừa qua, số giờ
nộp thuếcủaDNViệtNamđ
đượcgiảmxuốngcòn117giờ/
năm,saukhicơquannàygỡbỏ
hàng trăm thủ tục. Tuynhiên,
NgânhàngThếgiới (WB) vừa
côngbốbáo cáo chohayDN
mất khoảng 770 giờ/nămđể
nộpthuế.Nếutínhriêngtrong
khuvựcĐôngNamÁ,ViệtNam
vẫnđứngcuốibảngsovới các
nướcở tiêuchí nộp thuế.
Tiêuđiểm
Dựáncănhộxanh tiêuchuẩnMỹ -DiamondLotus
củaPhuckhangCorp.Ảnh:QUANGHUY
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook