294 - page 4

4
THỨHAI
2-11-2015
Nhanuoc-Congdan
Điêuđứngvìdính
“buôngỗlậu”
Bộtrưởng-ChủnhiệmVănphòngChínhphủNguyễnVănNênchohaysẽ
đềnghịgiảiquyếtquyềnlợichínhđángchodoanhnghiệp.
NGUYỄNĐỨC
N
gày1-11, traođổivới
PhápLuật TP.HCM
sauchuyếnđiLàođể
thỏa thuận giải quyết công
nợ, ông Quách Phi Long -
PhóGiám đốcCông tyBảo
Ngọc Bình Phước (gọi tắt
là Công ty Bảo Ngọc) cho
biết ông bị cấm xuất cảnh
từ tháng6-2014. “Ngaykhi
đượcphépxuất cảnh trở lại,
tôi lập tức qua Lào để giải
quyết nợnầnvới đối tác.Từ
ngày 20-11-2013 cho đến
nay, công ty và bản thân tôi
đãchịunhiềuáp lực saukhi
bị CụcĐiều tra chốngbuôn
lậu -TổngcụcHải quan (gọi
là Cục Điều tra) khởi tố vì
buôn lậu. Lúc đó sự việc
chưađượcđiều tra rõ thì họ
cung cấp thông tin cho báo
chí, đài truyền hình đưa tin
xấu làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến uy tín của công
ty chúng tôi” - ông Long
bức xúc.
Bán lúagiốnggiá
thấpđể trảnợ
TheoôngLong,sốhànghóa
vẫn chưa được thông quan
nêncác thiệt hại củacông ty
chưa thể thống kê hết. “Chỉ
tính tiền lưu container, kho
bãi trong thời gian qua đã
phải trảđến5 tỉ đồng” - ông
Longnói.
Ông Long cho biết gỗ bị
tạm giữ, không thông quan
bán thu tiền về được nên
không có nguồn tiền trả nợ
cho đối tác. “Công ty Bảo
Ngọc ký hợp đồngmua gỗ
của Công ty LoKo (Lào)
vào cuối tháng 6-2011 để
xuất bán cho doanh nghiệp
(DN) ở nước thứ ba. Công
tyLoKo đã khởi kiện công
ty chúng tôi và TAND tỉnh
Champasak (Lào) buộc
Công ty Bảo Ngọc trả tiền
mua gỗ theohợpđồngmua
bán.Tháng6-2014, lãnh sự
quánnướcLàođã thôngbáo
đề nghị Công ty BảoNgọc
phải trả hơn 770.400 USD
tiền mua gỗ cho Công ty
LoKo. Ngoài ra, Công ty
Bảo Ngọc còn bị phạt vi
phạm hợp đồng (do chậm
thanh toán) với số tiền hơn
231.100USDvàhơn20.000
USD tiềnánphí” -ôngLong
liệt kê.
Trướcđó,CôngtyBảoNgọc
đãđượcchínhphủLàogiao
10.000 ha đất trồng lúa để
chuyển giao kỹ thuật trồng
lúanướcchongười dân tỉnh
Champasak.Tuynhiên, theo
ÔngQuáchPhiLong r u rĩbên lôgỗgiánghương, cẩm laibịphơimưanắng22 tháng
nayởDinhB (ĐồngTháp). nh:NGUYỄNĐỨC
Họđãnói
Chưatrảhàng
vìkhôngnhận
tráchnhiệm?
Khibị kiểm tra, Công tyBảo
Ngọcđãhợptácđiềutra,cung
cấpcáchồsơtài liệuđểgiảitỏa
nghivấn“buôngỗ lậu”.Côngty
nhậpkhẩugỗtheohướngdẫn
củaTổng cụcHải quan (Công
văn 2842/TCHQ-GSQL ngày
27-5-2013, Công văn 2491/
TCHQ-GSQL ngày 10-5-2013)
củaBộCôngThương(Côngvăn
158/XNK-THngày15-5-2013)và
quyđịnhhiệnhành song vẫn
bị khởi tố.
VụánđãđượcCơquanCSĐT
BộCôngan,CôngantỉnhBình
Phước đình chỉ vì không cấu
thànhtộiphạmnhưngsaoCục
Điều tra vẫn chưa trả hàng?
Phảichănghọ lỡ làmsainhưng
khôngnhận tráchnhiệm?
Ông
QUÁCHPHI LONG
,
PhóGiámđốcCông tyBảoNgọc
Giảiquyếtquyền lợichính
đángcủadoanhnghiệp
Tôi sẽđềnghị BộTài chính xem xét và chỉ đạo các cơ
quan liênquan khẩn trươnggiải quyết quyền lợi chính
đángcủaDN.Ngoài raVănphòngChínhphủcũngsẽxem
xét các kiếnnghị củaCông tyBảoNgọcgửi Thủ tướng,
PhóThủ tướngNguyễnXuânPhúcvàcácbộ, ngành liên
quanphản ánhDNbị CụcĐiều tra khởi tốoan sai. Đến
nay vụ án đã được cơ quan công an đình chỉ điều tra
nhưngCụcĐiều tra vẫn chưagiải tỏahàng choDN cần
phải đượcxemxét.
Bộ trưởng -ChủnhiệmVănphòngChínhphủ
NGUYỄNVĂNNÊN
nói với PV
PhápLuậtTP.HCM
vàongày31-10
ôngLong, trước các khoản
nợ “ngập đầu” trên, Công
ty Bảo Ngọc phải bán đổ,
bán tháo lúa giốngđể xử lý
nợ. “Để trả tiền theo phán
quyết của tòa, công ty phải
bán 500 tấn lúa giống với
giá thấp. Ngoài việc DN
chúng tôi cũngmất đi tất cả
cơ hội kinh doanh khác thì
việcgỗxuống cấpbị hạ giá
báncũnggây racác thiệt hại
lớn. Đó là chưa kể các chi
phíphát sinhngoàikiểmsoát
ước hơn 10 tỉ đồng” - ông
Long rầu rĩ.
Áp lựcvì tiếng
“buôn lậugỗ”
Như
PhápLuậtTP.HCM
đã
phảnánh,CơquanCSĐTBộ
Côngan,Côngan tỉnhBình
Phướcđãđình chỉ hai vụ án
“buôn lậu gỗ” của Công ty
Bảo Ngọc. Ông Long nói:
“Riêngvụviệcxảy raở cửa
khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh
BìnhPhước), saukhiCSĐT
tỉnh Bình Phước đình chỉ
điều tra (giữa tháng9-2015)
thì hải quan cửa khẩu quốc
tếHoa Lư ra quyết định xử
phạt hành chính với số tiền
phạt 2 triệu đồng do khai
sai số lượnggỗ (hànhvi này
khôngbị ápdụngbiệnpháp
bổ sung - NV)”.
“Việc khai sai số lượng
là do đơn vị vận chuyển
chởnhầmvề cửakhẩukhác
chứ tổng lượng gỗ nhập về
ở cửakhẩuHoaLưvàDinh
Bà (ĐồngTháp) làđúngvới
lượng gỗ đặt mua. Vi phạm
này chỉ đếnmức bị xử phạt
hành chính chứ không phải
buôn lậu như cáo buộc của
Cục Điều tra. Vậy nhưng
không hiểu sao họ không
phạtmà lại raquyếtđịnhkhởi
tố oan khiến DN chúng tôi
chịu nhiều thiệt hại?” - ông
Long ấmức.
ÔngLong tâm sự từngày
DNbị khởi tố, Công tyBảo
Ngọcvàbản thânôngLong
cònchịunhiềuáplựcvìnhững
lời xì xầm “làm ăn bậy bạ,
buôngỗ lậu”. “Chúng tôi ăn
ngủkhôngyên, rađường thì
bị mặc cảm trầm trọng nên
Công tyBảoNgọc cầu cứu
các cơ quan địa phương,
trung ương. Công ty Bảo
Ngọc mong các cơ quan
liênquankhẩn trương trả lại
hànghóavàchophép thông
quan lô hàng trên để Công
ty Bảo Ngọc nhanh chóng
giải quyết những khó khăn
phát sinh tronghơn22 tháng
qua. Nếu chậm trễ, quyền
lợi chính đáng của công ty
sẽ tiếp tụcbị thiệt hại vì đối
tácnướcngoài phạt vi phạm
hợpđồng,dogiaonhậnhàng
khôngđúng thời gian, thanh
toán tiền trễhạnhợpđồng” -
ôngLong đề nghị.
Bắtđầuđào19tuyếnđường
ởquận5,6,11
(PL)-Sáng1-11,
đườngMaiXuân
Thưởng, đoạn từ
Lê Quang Sung
tới Hậu Giang
đãđược lắpdựng
rào chắn để đào
đường, đặt cống
mớithuộcgóithầu
cải tạo hệ thống
thoát nước kênh
HàngBàng.
TheoBanQuản lý đầu tư công trình giao thông đô
thịTP (BQL - chủđầu tư), tại gói thầunày sẽphải đào
19 tuyến đường ở các quận 5, 6 và 11 để lắp đặt hơn
10 km cống thoát nước và khôi phục hai đoạn kênh
HàngBàng, lắpđặtba trạmbơmchốngngậpnướcmưa
và triều cường. Dự án thi công trongvòngba nămba
thángvới tổngmức đầu tư 500 tỉ đồng.
BQL thông tindo19 tuyếnđườngbị đàonằmngay
khu thươngmạiChợLớnnênviệcdựnghàng rào, đào
đường và lắp đặt cống sẽ được làm cuốn chiếu, làm
xong từngđoạn100-300mmới làmđoạnkế tiếp.Hai
tuyến đường song song, gần nhau sẽ không được thi
công cùng lúc, xong đường nàymới đào đường kia.
Trong các dịp lễ, tết nhà thầu buộc phải ngưng thi
công, tháo dỡ rào chắn, trả lại mặt đường cho người
lưu thông,mua bán.
L.ĐỨC -H.TUYÊN
Hảiquankiểmsoátchặt
hànghóacũtừTrungQuốc
Gần 2.000 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, giá
trị hàng hóa ước tính trên 100 tỉ đồng đã được Cục
Hải quanTP.HCMphát hiệnvà lậpbiênbảnvi phạm
hành chính trong10 thángnăm2015 - báo
HảiQuan
ngày 1-11 đưa tin.
Trong sốcácvụvi phạmcónhiềuvụnhậpkhẩu trái
phéphànghóa, khai sai số lượnghàngnhằmgian lận
thuế, vi phạm chính sáchhànghóagia công, sảnxuất
xuất khẩu… quymô lớn nênCụcHải quanTP.HCM
đãchuyểnhồsơchoCơquanCSĐTCônganTP.HCM
điều tra theo thẩm quyền.
TheoCụcHảiquanTP.HCM, trong thờigianquacó
hiện tượngdoanhnghiệpđưahànghóachuyểnđổi cửa
khẩuđể làm thủ tụchải quan.Cụcnàyđềnghị cácchi
cục lưu ý kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ các lô hàng
chuyển cửa khẩu, đặc biệt là cácmặt hàngmáymóc
thiếtbị cũ, hàngbáchhóaTrungQuốcvàcácmặthàng
có nguy cơ gian lận về thuế, hoặc né tránh các chính
sách quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu…
Ngoài việc triểnkhai các giải pháp chốngbuôn lậu
trong những tháng cuối năm, CụcHải quanTP.HCM
đang tập trungcácgiải pháp triệt để, kiênquyết nhằm
ngăn chặn hiệuquả hàng lậu…
N.ANH
Tàubịcấmxuấtbến,500du
kháchlỡhẹnvớivịnhHạLong
Ngày 1-11 là ngày đầu tiên tỉnhQuảngNinh thực
hiện quyết định không cho xuất bến các tàu du lịch
chưa lắp thiết bị xử lý nước thải. Trong ngày, Cảng
thủynội địa tỉnhQuảngNinhkhông cấp lệnh rời bến
tàudu lịchBãiCháychokhoảng150 tàuchưa lắp thiết
bị trên.Trong sốnàycókhoảng80 tàuđãcóhợpđồng
với kháchkhiếngần500khách trongnướcvàquốc tế
không thểđi thămvịnhHạLongdùđãcóvé trong tay.
Nhằm góp phần bảo vệmôi trường vịnhHạ Long,
từ năm 2012 tỉnhQuảngNinh đã có quyết định buộc
các tàudu lịchhoạt động trênvịnhphải lắp thiết bị xử
lýnước thải, hạnchót làngày31-10.Tuynhiên, dùđã
vậnđộng, thuyếtphụcnhiều lầnnhưng tớinayvẫncòn
khoảng150 tàu trong tổng sốgần500 tàu chưa lắphệ
thốngxử lýnước thải.Theocácchủ tàudu lịch, họđã
cam kết lắp thiết bị xử lý nước thải và ký hợp đồng
với nhà cung cấp với giá gần 20 triệu đồng/thiết bị.
Nhưng do đơn vị cung cấp chỉ lắp được cho 6-8 tàu/
ngày nên nhiều tàu vẫn chưa được lắpđặt.
Trên
VNE
,ôngVũVănHợp,ChánhVănphòngUBND
tỉnhQuảngNinh,chobiết:Đểbảovệmôitrườngtrênvịnh
HạLong, tỉnhkiênquyếtkhôngchoxuấtbếnnhững tàu
du lịchkhông lắp thiếtbịxử lýnước thải.Tỉnhđãcóchủ
trươngnày từ lâunhưngnhiều tàuvẫncố tìnhkhông thực
hiện, vì vậy lầnnày tỉnh sẽxử lýcươngquyết hơn.
NB
ĐườngMaiXuânThưởngđã
đượcdựng r ochắn trong
sáng1-11. nh:L.ĐỨC
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook