294 - page 3

3
THỨHAI
2-11-2015
Thoi su
TỔNGBÍTHƯNGUYỄNPHÚTRỌNG:
PháttriểnHàNộingàycànggiàuđẹp,
vănminh,hiệnđại
Ngày 1-11, Đại hội Đảng bộTPHàNội lần thứXVI đã
chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
đến dự và chỉ đạo đại hội. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí
thư đánh giá cao những thành tựu củaĐảng bộTPHàNội
trongnhiệmkỳ2011-2015 trênnhiều lĩnhvực nhưkinh tế,
xâydựngnông thônmới, phát triểnđô thị, vănhóa, xã hội,
công tác xây dựngĐảng...
TổngBí thư yêu cầuĐại hội Đảng bộTPHàNội một số
vấnđề lớnnhư:Phát triểnTPHàNộingàycànggiàuđẹp,văn
minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò, vị thế thủ đô, trái tim
củađấtnước, làđộng lựcphát triểncủavùngđồngbằngsông
Hồng, vùngkinh tế trọngđiểmBắcBộvàcảnước; nângcao
chất lượng công tácquyhoạch, xâydựnghạ tầngvàquản lý
trật tự, xây dựng, kỷ cương vănminh đô thị…; tiếp tục giữ
vữngổnđịnhchính trị, bảođảmanninhvà trật tựxãhội;xây
dựngvănhóangườiHàNội vănminh, thanh lịch; chú trọng
xâydựng, chỉnhđốnĐảng…củngcốvà tăngcườngniềm tin
củanhândânđốivớiĐảngbộvàđộingũcánbộ,đảngviên;…
TổngBí thư lưuýTPHàNội phải tập trunggiải quyết kịp
thờinhữngvấnđềdânsinhbứcxúc, trướchết lànhàởđô thị,
cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư…
TổngBí thư nhấnmạnh: “HàNội ngàn năm văn hiến là bộ
mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người HàNội phải sống
thực sự cóvănhóa, tiêubiểu chovănhóa củadân tộc.Đó là
lối sốngnhânái,nghĩa tình, thủychung, trongsáng, tôn trọng
pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở
cửa hội nhập quốc tế, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng
vấnđềnày…Bêncạnhviệcgiữgìn, phát huycácgiá trị văn
hóa truyền thốngcảvật thểvàphi vật thể, sáng tạocácgiá trị
văn hóamới, HàNội phải có sự chuyển biếnmạnhmẽ hơn
nữa trongviệcxâydựngngườiHàNộivănminh, thanh lịch”.
Trong giai đoạn 2016-2020, TPHà Nội đặt ra chỉ tiêu
tăng trưởngGRDPbìnhquân là8,5%-9,0%.Thunhậpbình
quân đầu người đạt 140-145 triệu đồng/năm, tương đương
với 6.700-6.800USD/năm…
Đại hội sẽ bếmạc vào ngày3-11.
TRỌNGPHÚ
Hãyhiệutriệutoàndân
làmgiàu,kiếnquốc
Cầnmộtthểchếbảođảmminhbạch,antoàn,bìnhđẳng,thúcđẩyđượcsựsángtạoởnơidân.
ĐẠITHANH
thựchiện
C
hủ tịchPhòngThương
mạivàCôngnghiệpViệt
Nam(VN)(VCCI)-TS
VũTiếnLộcđãđềnghị như
thếkhi traođổivới
PhápLuật
TP.HCM
vềdựthảo
các văn
kiện của
ĐạihộiXII
củaĐảng.
Ông nói:
Dự thảo
văn kiện
đại hội lần này tiến bộ hơn
vớinhiều từkhóaquan trọng
như“nềnkinh tếhộinhậpvà
hiệnđại”, “kinh tế tưnhân là
động lực quan trọng”, “thị
trường lànhân tốquan trọng
đểphânbổcácnguồn lực”…
mà các văn kiện trước chưa
bao giờ ghi như vậy. Tuy
nhiên, cầncónhữngđổimới
đột phá hơn nữa về thể chế,
nhất là khi chúng ta vừa kết
thúcđàmphánHiệpđịnhĐối
tác xuyênThái BìnhDương
(TPP) - một bước hội nhập
quan trọngnhấtcủachúng ta.
Dâncógiàunướcmới
độc lập, tựchủđược
.
Phóngviên:
Vậydự thảo
văn kiện Đại hội Đảng lần
này cần thể hiện nội dung
như thếnàochophùhợpvới
tình hìnhmới?
+
TSVũTiếnLộc:
Tôivẫn
quan niệm báo cáo chính trị
đạihội lầnnàycóýnghĩanhư
“bảnhịch tướngsĩ”,hiệu triệu
toàndân làmgiàu, kiếnquốc
trong bối cảnhmới. Vì chắc
chắn trong những năm tới,
chúng ta có nói đến độc lập,
dânchủ thìcáicốt lõicủacác
từkhóađóvẫnlàlàmgiàu.Dân
có giàu thì nướcmới mạnh,
mớicóđộc lập, tựchủvàphát
huydân chủđược.
.Tương thíchvớiđiềunày,
ôngnghĩcầnphảiđặt ramục
tiêunhư thếnào trongdự thảo
văn kiện đại hội lần này?
+Trong dự thảo văn kiện
Đại hộiXII cóđề ramột loạt
mụctiêunhưngthiếumộtmục
tiêu rất quan trọng trongbối
cảnhmới.Mộtđiềunhứcnhối
làVNcòn tụt hậu sovới các
nước trong khu vực và trên
thếgiới.Khoảngcách tụthậu
này vẫn chưa được thu hẹp.
VN vẫn là một trong bốn
nước có trình độ phát triển
thấpnhất trongASEAN.Tôi
nghĩmục tiêuđề ra tronggiai
đoạnmớikhôngchỉ làchúng
ta tiếnbộhơnsovớichúng ta
ngày hôm qua, mà còn phải
thuhẹpkhoảngcáchvới các
nướcđi trước trongkhuvực
và trên thế giới.
Chúng tađãchậmchânhơn
thiênhạ,bâygiờchúng taphải
đinhanhhơn.Phảiquyết tâm,
chúng ta có thể làmđược.
Doanhnhânphải có
vị trí xứngđánghơn
.
Để thu hẹp khoảng cách
phát triểnkinh tế, đâu là lực
lượng quan trọng trong nền
kinhtếcủaquốcgia,thưaông?
+ Sự nghiệp kinh tế phải
là sự nghiệp của toàn dân và
doanhnhânlàngườiđứngmũi
chịusào,làlựclượngchủcông
xungkích.Chúngtađãnóiđến
vai tròđầu tàucủacácdoanh
nghiệpnhưngcònchưađềcập
thỏađángđếnvaitròcủadoanh
nhân.Doanhnhâncầnphảicó
vị trí xứng đáng trong xã hội
đươngđạicũngnhư trongcác
vănkiện.Trướcđâycươnglĩnh
củaĐảngvàHiếnphápchỉghi
nhận liênminhCông-Nông.
Sau đó, Đảng ta đã bổ sung
thêmđộingũ trí thứcvào liên
minhnềntảngCông-Nông-Trí.
Vàhiệnnay là thờiđiểm thích
hợpđể chúng ta bổ sungvào
nền tảng này đội ngũ doanh
nhân. Tôi đề nghị liênminh
nền tảng của khối đại đoàn
kếtdân tộc trongbốicảnhmới
nênlàCông-Nông-Trí-Doanh.
Điềunàyphùhợpvớiquan
điểmcủaHồChủtịchvàĐảng
tangay từkhi thành lậpnước
VNDân chủCộng hòa. Bởi
chúng ta biết ngôi sao vàng
năm cánh trên lá cờTổquốc
làđạidiệnchonăm lực lượng
trongxãhội:Sĩ-Nông-Công-
Thương-Binh.Vàtrênmặttrận
kinh tế thì liênminhnền tảng
phảilàSĩ-Nông-Công-Thương.
Như thếchúng tamới tậphợp
được sứcmạnh của toàndân
trong sựnghiệpxâydựngvà
phát triểnđất nước.
.Nếuđưadoanhnhânvào
liên minh nền tảng thì phải
chăng văn kiệnĐại hội XII
cần làmrõhơnvềvai tròcủa
kinh tế tưnhân?
+Ở các nước có nền kinh
tế thị trường phát triển, kinh
tế tư nhân bao giờ cũng là
động lực, cònNhà nước giữ
vai tròquản lý, kiến tạo - tạo
sânchơi, luật chơi, làm trọng
tài để đảm bảo đất nước có
đượcmôi trườngkinhdoanh
minhbạch, thuận lợi vàbình
đẳng…Khu vực kinh tế tư
nhânkhôngphảichỉ làcủacác
doanhnghiệp tưnhânmàcòn
baogồmcảhợp tácxã,cáchộ
kinhdoanh, cáccánhânkinh
doanh…Đó là khu vực dân
doanh,mộtcáchnói riêngcủa
VNmànhiềunămnaychúng
tavẫnhaydùng.
Chúng ta đã đi qua bao
nhiêunămcáchmạng, chúng
ta hiểu rằng mọi sức mạnh
đềunằmởnơi dân.Đẩy con
thuyền kinh tế của đất nước
đi lên, tại sao không phải là
dân? Dân là động lực, còn
Nhànướcgiữvai tròchèo lái.
Nhà nước quản trị, phục vụ,
hướngdẫn, tạomôi trường.
SứmệnhNhànước:
Tạomôi trường
kinhdoanh tốtnhất
.Nếucómộtkhẩuhiệukhuyến
khích toàndân làmgiàuchính
đáng, ôngnghĩ làgì?
+Tôinhớmãi,ngàyxưaBác
Hồđã tậphợp toàndânxung
quanhBác,xungquanhĐảng
đểlàmcáchmạng,giànhchính
quyềnbằngkhẩuhiệu:“Người
càycóruộng”.Bâygiờtôinghĩ
khẩuhiệuquan trọngnhấtcủa
chúng taphải là:“Ngườikinh
doanhcómôitrườngkinhdoanh
tốt”.Nhànướctạomôitrường,
ngườidânlàmkinhdoanh.Cho
nên tôi muốn nhắc lại: Khẩu
hiệu tốt nhất hiện nay để bắt
kịp được với thế giới là:VN
phải cómộtmôi trường kinh
doanh tốtnhấtvà toàndânhãy
làmgiàu.Tấtnhiênlàlàmgiàu
chânchính.
. Vậy theo ông, để cómôi
trường kinh doanh tốt nhất
cần phải cải cách thể chế
theohướngnào?
+Nghịquyết19củaChính
phủđãđưa ramục tiêu:Môi
trường kinh doanh của VN
phảiđứngvàonhómbốnnước
đứngđầu trongASEAN.Tôi
nghĩchúng takhôngchỉdừng
lạiởmục tiêuđómàcònphải
có khát vọng và kế hoạch
biếnVN thành quốc gia có
môi trườngkinhdoanh thuộc
nhóm tốt nhất trên thế giới.
Chúng ta vẫn biết nguồn
lựccủaNhànước làhữuhạn
nhưng nguồn lực trong dân
vàđặcbiệt trí tuệcủa trên90
triệu dân (trong tương lai là
trên100 triệudân) làvôhạn.
Chỉkhipháthuy,khơinguồn
được trí tuệvàsứcmạnhcủa
dân thìkinh tếđấtnướcchúng
ta mới không thua kém các
nước khác trên thế giới.Mà
conđườngđểkhơinguồnsức
dân là cải cách thể chế.
Chonên tôinghĩđạihội lần
nàyphảicốgắngtạomộtbước
độtphávềthểchếđểxâydựng
môi trườngkinhdoanh thật tốt
ởVN theohướngkiến tạomột
nềnkinh tế thị trườnghiệnđại
vàhội nhập.Một thểchếbảo
đảmminhbạch,an toàn,bình
đẳng, thúc đẩyđược sự sáng
tạoởnơi dân.
ỦyviêntrẻnhấtcủaBCH
ĐảngbộTPHàNội36tuổi
Tối 1-11, tại buổi họpbáo thông tinkếtquảngày làm
việc thứnhấtĐạihộiĐảngbộTPHàNội lần thứXVI,ông
NguyễnVănPhong, PhóTrưởngbanTuyêngiáoThành
ủyHàNội, chohay: “Người trẻnhất trúng cửBanChấp
hành (BCH)ĐảngbộTPHàNội khóaXVI làôngNguyễn
VănThắng, Bí thưThànhđoànHàNội, sinhnăm1979”.
ÔngPhongchohaysốngườidựkiếnbầuvàoBCHkhóa
mới là76người(trongtổngsố85ứngviên)nhưngsố lượng
ủyviênđượcbầu tạiđạihội là74người.
Cũng theoôngPhong, tối cùngngày,Hộinghị lần thứ
nhất BCHĐảngbộTP khóaXVI đãbầuBanThường vụ
Thànhủy, các phóbí thưThànhủy, ỦybanKiểm tra và
chủnhiệmỦybanKiểm traThànhủy.
Sáng nay (2-11), HàNội côngbố cụ thể các kết quả
trên.
TRỌNGPHÚ
Cầntạomôitrườngkinhdoanhtốtnhấtđểtoàndân l mgi uchânchính.Ảnh:V.Hoàng
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook