315 - page 3

3
THỨHAI
23-11-2015
Thoi su
THỨTRƯỞNGBỘNỘIVỤTRẦNANHTUẤN:
“Khôngcóvùngcấm
trongtinhgiảnbiênchế”
RiêngBộNộivụđặtrachỉtiêuđếnnăm2021sẽtinhgiản15%lượngbiênchế(quyđịnhtốithiểulà10%).
CHÂNLUẬN
thựchiện
T
ại kỳ họp thứ 10,
Quốc hội khóa XIII,
một sốđại biểuQuốc
hội cho rằng việc tinh giản
biên chế thời gianqua chưa
hiệu quả, thậm chí có đại
biểu còn nhận định bộmáy
nhà nước ngày càng phình
ra.
Pháp Luật TP.HCM
đã
có cuộc trao đổi với Thứ
trưởngBộNội vụTrầnAnh
Tuấn về vấn đề này.
Năm tháng tinh
giản4.000người
.
Phóng viên:
Thưa Thứ
trưởng, công tác tinh giản
biênchếđếnnayđãđạtđược
kết quả như thế nào?
+ Thứ trưởng
TrầnAnh
Tuấn:
Từ
khi Nghị
định 108
về chính
sách tinh
giảnbiên
chế được
Chínhphủ
ban hành
(20-11-
2014), Bộ Nội vụ và Bộ
Tàichínhđãkhẩn trươngban
hành Thông tư liên tịch số
01 để hướng dẫn thực hiện.
Trongkhoảngnăm tháng từ
tháng 6 đến tháng 10-2015,
cácbộ, ngànhvàđịaphương
đã thựchiệnchính sách tinh
giảnđối với trên4.000công
chức, viên chức, trong đó
tập trung chủ yếu ở khối
viên chức.
Đây là kết quả bước đầu
củaviệc tinhgiảnbiênchếvà
Bađiểmmấuchốtđểtinh
giảnbiênchếthànhcông
Cóbađiểmmấuchốtđểđạtđượcmục tiêuvàkếtquả
trong tinhgiảnbiênchế:
Thứnhất,
tráchnhiệmcủangườiđứngđầu.Ngườiđứng
đầuphải đủbản lĩnhđể vượt qua tình cảm cánhân, nể
nang, lấyviệcnângcaochất lượngđộingũcánbộ, công
chức,viênchức làmmụctiêuđểthựchiệntinhgiảnkhách
quan, côngbằng, công tâm.
Thứhai,
phảixâydựngkếhoạch tinhgiảnbiênchếvới
cácchỉ tiêu tinhgiảncụ thểđể trìnhcấpcó thẩmquyền
phêduyệt. Nếu khôngđạt được chỉ tiêuđề ra thì người
đứngđầuđơnvị đó sẽbị đánhgiá làkhônghoàn thành
nhiệmvụ.
Thứba,
thựchiệnnguyên tắc“ra2vào1”.Cáccơquan,
tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức,
viênchứcmới khôngquá50% sốbiênchếđã tinhgiản
và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ
nghỉ hưu, thôi việc theoquy định. (Thứ trưởngBộNội
vụ
TRẦNANHTUẤN)
TheoThứ trưởngBôNôivụTrầnAnhTuấn, công tác tinhgiảnbiênchếsẽcóđược
nhữngkếtquảkhảquanhơn trong thờigian tới.Anhminhhọa:HTD
chúng ta tin tưởng rằng với
sự nỗ lực, cố gắng của các
địa phương, các bộ, ngành
và sự chỉ đạo tập trung của
Chínhphủ,công tác tinhgiản
biên chế sẽ có được những
kết quả khả quan hơn trong
thời gian tới.
.Nghị định108 khôngnói
rõvề tỉ lệcũngnhư số lượng
côngchức, viênchứcsẽphải
tinh giản. Vậy BộNội vụ có
đặt ramột tỉ lệnhấtđịnhcho
cáccơquanhànhchính tinh
giảnhay không?
+ Đúng là nghị định này
khôngquyđịnh tỉ lệ tinhgiản
biênchếđốivớimỗi cơquan
là bao nhiêu. Việc quy định
tỉ lệ tối thiểu tinh giản biên
chếđốivới cơquan, tổchức,
đơnvịđượcxácđịnh tạiNghị
quyết39củaBộChính trịvề
tinhgiảnbiên chế. Theođó,
từ năm 2015 đến 2021 phải
phấn đấu đạt tỉ lệ tinh giản
biênchế tối thiểu là10% tổng
biên chế. Đối với đơn vị sự
nghiệp công lập có nguồn
thu sựnghiệp, khuyếnkhích
đẩymạnh chuyển đổi thêm
10% số lượngbiên chế sang
cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệmvàxãhộihóa, thay thế
nguồn trả lương từngânsách
nhànướcbằngviệc trả lương
từnguồn thu sựnghiệp.Đến
nayviệc tinhgiảnbiênchế tại
cácđịaphương,bộ,ngànhđã
bámsátmục tiêu, quanđiểm
chỉ đạo của trung ương, Bộ
Chính trị.Việcxácđịnh tỉ lệ
baonhiêudo các bộ, ngành,
địa phương căn cứ vào tình
hình cụ thể để tính toán và
đặt ra chỉ tiêu trình cấp có
thẩm quyền duyệt.
Tinhgiảntừ
trungươngtớicấpxã
.
RiêngvớiBộNội vụ, tỉ lệ
tinh giản biên chế sẽ là bao
nhiêu, thưa ông?
+RiêngđốivớiBộNộivụ,
từ nay đến năm 2021 chúng
tôi xác định tỉ lệ tinh giản
biên chế 15% để phấnđấu.
.Theoông, trongviệc tinh
giảnbiênchế,yếu tố“conông
cháucha”cóphải làmột lực
cảnhay không?
+Việc thựchiện tinhgiản
đượcápdụngđốivới cánbộ,
công chức, viên chức trong
cáccơquan, tổchức từ trung
ương cho đến cấp xã, trong
cả hệ thống chính trị. Quá
trình thực hiệnđươngnhiên
sẽ gặp nhiều lực cản, nhiều
khókhănnhư sự cả nể, ngại
va chạm, tính trách nhiệm
của người đứng đầu,
Tuy nhiên, cần phải vượt
quacác lựccản,cáckhókhăn
bằng cách bám sát vàomục
tiêucủa tinhgiảnbiênchế là
nhằmnângcaochất lượngđội
ngũvàviệcnàyphải gắnvới
tráchnhiệm củangười đứng
đầu.Dođó,để thựchiệnđược
kếtquả tinhgiảnbiênchế thì
không thể có vùng cấm nào
trongviệc thựchiện tinhgiản
biên chế.
Để tránh tình trạng cả nể,
tìnhcảm riêng tưảnhhưởng
đếnviệc phân loại, đánhgiá
để thực hiện việc tinh giản
biên chế, bên cạnh đề cao
tráchnhiệm củangười đứng
đầu,vừaquaChínhphủcũng
đãbanhànhNghị định số56
vềđánhgiá,phân loạicánbộ,
côngchức,viênchức.Đây là
cơsởvàcăncứquan trọngđể
cóthểthựchiệnđượcviệcphân
loạingười làmviệc tốt,người
làmviệcchưa tốt, người hạn
chế về năng lực hoặc không
đápứngyêucầucôngviệc,...
Đểđánhgiángườikhônghoàn
thànhnhiệmvụ cũngđều có
đủcác tiêuchí cụ thể,nếu rơi
vàomột trongcác tiêuchíđó
sẽbịphân loại làkhônghoàn
thànhnhiệmvụvàđiềuđósẽ
được xét đưa vào diện tinh
giảnbiên chế.
ThủtướngNguyễnTấnDũng:ĐưabiểnĐôngthànhkhuvựchòabình
Theochinhphu.vn, tạiHộinghịcấpcaoĐôngÁ(EAS)lầnthứ
10ngày22-11,Thủ tướngNguyễnTấnDũngkhẳngđịnhViệt
Nam luônchủ trương làmhếtsứcmìnhcùngcácnướcđưabiển
Đông thànhkhuvựchòabình,ổnđịnhvàhợp tácvìphát triển.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướngNguyễnTấnDũngnhấn
mạnhhòabìnhvàanninhởchâuÁ-TháiBìnhDươngvàĐông
NamÁ luôngắnvới bảođảmhòabìnhvàổnđịnh trênbiển,
nhất làởbiểnĐông.TheoThủ tướngNguyễnTấnDũng,bên
cạnhviệcchứngkiếnnhiềunỗ lựcvànhữngkếtquảnhấtđịnh
trongviệc thúcđẩyanninhvàhợp tácởbiểnĐông thìnhững
diễnbiếnphức tạpgầnđâyởbiểnĐông,nhất làcáchoạtđộng
bồiđắpvàxâydựngquymô lớncácđảo/đá,đãgâyquanngại
sâu sắc cho cộng đồng quốc tế. Điều này làm gia tăng căng
thẳng, xóimòn lòng tin, tạo ranhữnghệ lụynghiêm trọngvà
lâudài, trongđócónguycơquân sựhóavàxảy raxungđột,
ảnhhưởngđếnhòabìnhvà anninhkhuvực.
“Thực tế đặt ra yêu cầukháchquan là tăng cườnghợp tác
vềcácvấnđề trênbiểnvìmục tiêukinh tếvàphát triển, đồng
thờicầnsớmxử lý tìnhhìnhphức tạpđểduy trìhòabìnhvàổn
địnhởbiểnĐông.Việc bảođảmhòa bình, ổnđịnh, anninh,
an toàn, tựdohànghải vàhàngkhôngởbiểnĐông là lợi ích
và tráchnhiệmchungcủa tất cảcácnước trongvàngoài khu
vực.Dovậychúng tôi hoannghênhvà trôngđợi sự thamgia
tíchcựcvàđónggópxâydựngcủacácnướcđểđạtđượcmục
tiêunày” -Thủ tướngNguyễnTấnDũngphát biểu.
Thủ tướngNguyễnTấnDũngkhẳngđịnhViệtNam luôn
chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa
bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước
LiênHiệpQuốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, không sử
dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tự kiềm chế, không làm
gì gây phức tạp và căng thẳng thêm tình hình.
“Trên tinh thầnđó, chúng tôi ủnghộviệc đẩymạnh thực
hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm căng thẳng và
ngăn ngừa xung đột. Đặc biệt chúng tôi đề nghị các nước
chúng tachân thành, thiệnchí cùngnhaucamkếtkhông theo
đuổi, khôngcóhànhđộngquân sựhóaởbiểnĐông.Chúng
tôi đề nghị các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả
TuyênbốvềứngxửcủacácbênởbiểnĐông (DOC)vàsớm
thông qua BộQuy tắc ứng xử ở biểnĐông (COC)” - Thủ
tướngNguyễnTấnDũngnhấnmạnh.
Tại các hội nghị trên, các nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi
ý kiến về tình hình khu vực và quốc tế, nhất là những vấn
đề ảnhhưởngđếnhòabìnhvà anninhkhuvựcnổi bật hiện
nay như chốngkhủngbố, anninhbiển, biếnđổi khí hậu...
Về vấn đề biểnĐông, nhiều nước chia sẻ quan ngại sâu
sắcvềnhữngdiễnbiếngầnđâyvàđangdiễn raởbiểnĐông,
bao gồm việc bồi đắp các đảo/đá, làm xói mòn lòng tin và
đe dọa hòa bình, an ninh, ổnđịnhởbiểnĐông.
Các nước nhấn mạnh lợi ích chung và tầm quan trọng
của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do
hàng hải và hàng không ở biển Đông; bảo đảm thực hiện
hiệuquả và đầyđủTuyênbốvề ứngxử của các bênởbiển
Đông (DOC), xây dựng và thúc đẩy lòng tin, tự kiềm chế,
không sửdụnghoặc đe dọa sửdụngvũ lực, camkết không
theo đuổi quân sự hóa các cấu trúc ở biểnĐông. Cùng đó,
giải quyết tranh chấpbằng các biệnpháphòa bìnhphùhợp
với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc
vềLuật Biển năm 1982 (UNCLOS); hoan nghênh cam kết
giữaASEANvàTrungQuốc chuyển sanggiai đoạnmới về
thamvấnxâydựngCOCvàphấnđấu sớmđạtCOC.
M.LÊ
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook