315 - page 7

7
THỨHAI
23-11-2015
Bandoc
Luậtsư
NGUYỄNVĂNHẬU
C
ách đây chưa lâu,
TAND quận 3
(TP.HCM) từng xét
xử vụ kiện liên quan đến bí
mật đời tư xuất phát từmột
bàibáođưa thông tinvềviệc
ly hôn củamột cá nhân.
Theobảnánnày, hiệnnay
chưa có văn bản pháp luật
nào quy định rõ quyền bí
mật đời tư là gì mà chỉ có
một số quyền cá nhân cụ
thểđượcpháp luật quyđịnh
phải tôn trọngnhưquyềnbí
mật đời tư (Điều38BLDS),
quyền của cá nhân đối với
hình ảnh (Điều 31 BLDS),
bímật vềnhữngđiềucó liên
quan đến bệnh tật hoặc đời
tư của người bệnh (Điều25
Luật Bảo vệ sức khỏe), giữ
bí mật của di chúc (Thông
tư 1411/1996)...
Để giải quyết vụ việc,
TAND quận 3 đã căn cứ
Điều38BLDS“tạmđưa ra
một định nghĩa về bí mật
đời tư trên cơ sở có xem
xét, đối chiếu với phong
tục tập quán trong nhân
dân”. Tòa định nghĩa “bí
mật đời tư là bí mật của
đờisốngriêng tư”.Từđó,
tòaxácđịnhviệccôngbố,
tiết lộ những thông tin
thuộcbímật riêng tưcủa
cánhân trongphiên tòaxử ly
hôn khi họ khôngmuốn để
lộ ra cho người ngoài phiên
tòa biết là đã làm lộ bí mật
đời tư của họ.
Bản ánđã buộc tác giả và
tờ báo phải đăng lời xin lỗi
côngkhaivìđãđăng tảinhiều
chi tiết làm lộ bí mật đời tư
củaôngX.và làmảnhhưởng
xấuđếnuy tíncủaông.Đồng
thời, tácgiảvà tờbáophảibồi
thường thiệt hại choôngX.
Từbảnánnêu trêncónhiều
vấn đề đặt ra.
Thếnào làbímật
đời tư?
Vấn đề bảo vệ bímật đời
tưđãđượcquyđịnh tạiĐiều
38Bộ luậtDânsự2005.Theo
đó, luật quy định quyền bí
mật đời tưcủacánhânđược
tôn trọngvàđượcpháp luật
bảo vệ. Việc thu thập, công
bố thông tin, tư liệuvềđời tư
củacánhânphảiđượcngười
đó đồng ý. Trong trường
Từmộtbảnánvề
bímậtđờitư
Hiếnpháp2013khẳngđịnhquyềnbấtkhảxâmphạmđờisốngriêngtư,bímậtcánhânvà
bímậtgiađình.
hợp người
đó đã chết,
mấtnănglực
hànhvi dân
sự, chưa đủ
15 tuổi thì
phảiđượccha,
mẹ,vợ,chồng,
con đã thành
niênhoặcngười
đại diện của
ngườiđóđồng
ý, trừ trường
hợp thu thập,
công bố thông
tin, tư liệu theo
quyết định của
cơquan, tổchức
có thẩm quyền.
Tuynhiên, thế
nào làbímật đời
tư?Phápluậtchưa
có định nghĩa rõ
ràng,cụ thể.Chính
vì thế, thực tế đã
xảy ra nhiều vụ
liênquanđếnnhiều
người,nhấtlànhững
ngườinổitiếng,nhân
vật củacôngchúng
bị xâmphạmbímật
đời tưvô tội vạ, dẫn
tới nhiều tranh chấp
và tòaáncáccấphết
sức lúng túngkhigiải
quyết.
Cũng do chưa có
vănbảnhướngdẫncụ
thểnênTANDquận3
trongvụ ánnêu trênmới
phải“màymò”đểđưarađịnh
nghĩanhưđãnêu.Vấnđề lớn
hơn:Đểcác tòa tựđịnhnghĩa
sẽdẫnđến tình trạngkhông
thốngnhất,khôngchuẩn.Các
định nghĩa ấy cũng không
đầy đủ, bao quát cho tất cả
trườnghợpxâmphạmbímật
đời tư. Vì vậy, nhiều ý kiến
cho rằng cần sớm ban hành
những văn bản hướng dẫn
cụ thể về vấn đề này.
Quyđịnh củaHiến
pháp 2013 baoquát
hơn, đầyđủhơn
Bảnánnêu trêncủaTAND
quận 3 xét xử dựa theo quy
địnhcủaBộ luậtDânsự2005.
Đến khi
Hiến pháp
2013 ra đời,
vấnđềquyền
bất khả xâm
phạmđờisống
riêngtư,bímật
cánhânvàbí
mật gia đình
đượcquyđịnh
một cáchbao
quát, đầy đủ
hơn trước.
Điều 21 Hiến pháp 2013
quy định:
“1.Mọingườicóquyềnbất
khả xâm phạm về đời sống
riêng tư,bímật cánhânvàbí
mật gia đình; có quyền bảo
vệdanhdự, uy tíncủamình.
Thông tin về đời sống
riêng tư, bí mật cá nhân, bí
Mộtvụ tạo ravàkinhdoanhphầnmềmnghe lénđiện thoại,
chiếmquyềnđiềukhiểnđiện thoạimàCônganTPHàNội
pháthiệnvàonăm2014.
4
THỨBA
24-6-2014
ngân hàng để được xem
những thông tin mà mình
muốn theo dõi bất kỳ đâu,
bất cứ lúcnào chỉbằngmột
cúpháp tinnhắnđểyêucầu.
Nếuchủ thuêbaođiện thoại
vàovùngkhôngcósóngđiện
thoạihoặckhôngvàomạng
bằng 3G, người theo dõi sẽ
điều khiển từ xa để bật 3G
của nạn nhân lên để phần
mềm gửi báo cáo các hoạt
độngcủachủ thuêbaovề tài
khoảncủangười theodõi tại
máy chủ công ty.
Theo kết luận thanh tra,
tính đến thời điểm thanh tra
số lượngkháchhàngđangsử
dụngphầnmềm là670khách
hàng, số lượng tài khoản đã
từng cài phầnmềm lên đến
trên14.000 tàikhoản.Trong
đó,số lượng tàikhoảnchưabị
xóadữ liệu thông tin riêng là
7.447.Theokếtquảxácminh
củađoàn thanh tra tạiVNPT
ePayvàmộtsốngânhàng,số
tiền thu lợibấtchính từhoạt
độngnày làkhoảng trên900
triệuđồng trongkhoảng thời
gian từ tháng9-2013đến thời
điểm thanh tra.
Dínhhàng loạt
vi phạm
Với những sai phạm kể
trên, kết luận củaThanh tra
Sở TT&TTTPHà Nội cho
rằngviệcCông tyViệtHồng
lập trình, cài đặt và phát tán
phầnmềm Ptracker để thực
hiện thu thập thông tin riêng
củangườisửdụngđiện thoại
và lưugiữ tạimáy chủđãvi
phạmkhoản2Điều71Luật
Công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, Việt Hồng
cũng vi phạm khoản 4Điều
71LuậtCôngnghệ thông tin
về việc ngăn chặn khả năng
của người sử dụng xóa bỏ
hoặchạnchế sửdụngnhững
phầnmềm không cần thiết.
Hành vi chiếm đoạt quyền
điềukhiển thiếtbịsốviphạm
khoản 5Điều 71LuậtCông
nghệ thông tin; hành vi làm
mấtan toàn,bímật thông tin
củangườisửdụngđiện thoại
viphạmđiểmđkhoản2Điều
72LuậtCông nghệ
thông tin.
Ngoài ra, theokết
luận thanh tra việc
Công tyViệt Hồng
quảngcáo trên trang
web dịch vụ “theo
dõi đối tượng” là
dịch vụ cấm kinh
doanhviphạmkhoản1Điều
8 Luật Quảng cáo. Vụ việc
hiện đã được chuyển sang
cơ quan điều tra để xem xét
xử lýhình sự.
s
14.000điệnthoạibị
chiếmquyềnđiềukhiển
Chỉcầnmộtphútlàcàixongphầnmềmtheodõi.
VIẾTTHỊNH -
NGUYỄNDÂN
M
ớiđây,đoàn thanh
tra liênngànhgồm
ThanhtraSởTT&TT
TPHàNội,PhòngCảnh sát
phòng, chống tội phạm sử
dụng côngnghệ cao -PC50
(Công an TPHà Nội) phát
hiện Công ty TNHHCông
nghệ Việt Hồng (gọi tắt là
Công tyViệt Hồng) đã tạo
ravàkinhdoanhphầnmềm
Ptrackerđể truycậpbấthợp
phápvàođiện thoạicủangười
dùng, chiếm quyền điều
khiển, lấy cắp thông tin….
Trên14.000 tàikhoảncó thể
là nạn nhân bị thu thập các
thông tin trái phép.
Chiếmquyền
điềukhiển, lấycắp
thông tin
Theo kết luận thanh tra,
Công tyViệt Hồng có kinh
doanhphầnmềmPtracker.
Về tínhnăngcủaPtracker,
theo quảng cáo dịch vụ của
Công tyViệtHồng trên trang
web
vhe.vn
thì đây là một
phầnmềmđịnhvịđiện thoại
chạyngầm,hoàn toànẩn trên
điện thoạidùnghệđiềuhành
Android. “Bạn chỉ cần cầm
điện thoại mục tiêu trong
vòngmột phút với ba bước
càiđặt làmọiviệchoàn tất.
Từđiện thoạihaymáy tính,
bạncó thể theodõimục tiêu
24/24giờbấtcứ lúcnàobạn
muốn” -công tynàychobiết.
Như vậy với phần mềm
nàykhicàiđặtvàomáyđiện
thoại, người sử dụng có thể
xem tin nhắn, danh bạ, ghi
âm cuộc thoại, ghi âmmôi
trườngxungquanh,địnhvịvị
tríđiện thoại,quayphim,chụp
ảnh, bật (tắt) 3G/GPRS của
điện thoạibịgiámsát.Ngoài
ra,người sửdụngcòncó thể
ra lệnhđiềukhiển từxađiện
thoạibịcàiPtrackerbằng tin
nhắn tới điện thoạinày.
Toànbộdữ liệu lấyđược từ
điện thoạibịgiámsátsẽđược
gửivềmáy chủ củaCông ty
ViệtHồng.Nhânviênkỹ thuật
củacông tyhoàn toàncó thể
xem,xóa,khai thácnộidung
dữ liệuđómàkhông cần tới
tàikhoản,mậtkhẩucủangười
đãmua phầnmềmPtracker.
Điềuđángnói làdùkhách
hàng cómuaphầnmềmhay
không, ngay từ khi cài bản
dùngthử,điệnthoạibịcàiphần
mềmPtrackerđã chính thức
bị chiếm quyền điều khiển,
toàn bộ dữ liệu sẽ bị lấy và
gửi lênmáy chủ.
Đã thu lợi trên900
triệuđồng
Để xem và khai thác nội
dung thông tincủađiện thoại
bị theo dõi trên máy chủ,
khách hàng phải nộp tiền
cho Công ty Việt Hồng để
được cấp tài khoản.Cụ thể,
hằng tháng, người đăng ký
trả400.000đồng/tháng(hoặc
900.000đồng/ba tháng)cho
công ty thôngqua tàikhoản
Nhanuoc-Congdan
ThanhtraBộTT&TTđãcó
kếhoạchthanhtradiệnrộng
Ngày 23-6, trả lời câu hỏi của
Pháp Luật TP.HCM
về
việcThanh traBộTT&TTcó thựchiệnviệc thanh tra trên
diện rộng từpháthiệnsaiphạmởCông tyViệtHồnghay
không,ôngNguyễnVănHùng-ChánhThanhtraBộTT&TT
chobiếtviệcmàThanh traSởTT&TTTPHàNộivừa làm
cũngnằm trongchủ trươngcủaThanh traBộTT&TT.Tuy
nhiên, theoôngHùng,chi tiếtvềkếhoạchnày thanh tra
Bộchưa thể tiết lộ.
Chốngvirusmáytínhvà
phầnmềmgâyhại
Tổ chức, cánhân khôngđược tạo ra, càiđặt,phát tán
virusmáy tính,phầnmềm gây hại vào thiếtbị số của
ngườikhácđểthựchiệnmộttrongnhữnghànhvisauđây:
1.Thayđổicác tham sốcàiđặtcủa thiếtbị số;
2.Thu thập thông tincủangườikhác;
3.Xóabỏ, làmmấttácdụngcủacácphầnmềmbảođảm
an toàn,anninh thông tinđượccàiđặt trên thiếtbị số;
4.Ngănchặnkhảnăngcủangườisửdụngxóabỏhoặc
hạnchế sửdụngnhữngphầnmềmkhôngcần thiết;
5.Chiếmđoạtquyềnđiềukhiển thiếtbị số;
6.Thayđổi,xóabỏ thông tin lưu trữ trên thiếtbị số;
7.Cáchành vi khác xâmhạiquyền, lợi íchhợppháp
củangười sửdụng
(Điều71LuậtCôngnghệ thông tin)
ViệcCông tyTNHHCôngnghệViệtHồng tạo ravàkinh
doanh phầnmềm Ptracker để truy cập bất hợp pháp vào
điện thoại thôngminhcủangườidùng,chiếmquyềnđiều
khiển, lấy cắp thông tinđãviphạmpháp luật.Vớinhững
hànhvi saiphạm theokết luận củaThanh traSởTT&TT
TPHàNội,việcxử lýhành chính cho cáchànhvinày sẽ
được thực hiện theoNghị định 174/2013. Theo đó, quy
định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với
hànhvi tạo ravàcàiđặtchương trìnhvirusmáy tínhhoặc
phầnmềmgâyhạihoặcđoạnmãgâyhạiđể thựchiệnmột
trongnhữnghànhviquyđịnh tạiĐiều71 củaLuậtCông
nghệ thông tin. Nghị định này cũng quy định phạt tiền
từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi phát
tán chương trình virusmáy tính hoặc phầnmềm gây hại
hoặcđoạnmãgâyhạiđể thựchiệnmột trongnhữnghành
vi quyđịnh tạiĐiều71 củaLuậtCôngnghệ thông tin…
Về mặt hình sự, nếu các cá nhân này đã từng bị xử
phạt hành chính về những hành vi nói trên thì họ đã có
dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 125 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax
hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương
tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp
luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại,
điện tín củangườikhácđãbịxử lýkỷ luậthoặcxửphạt
hành chính về hành vi nàymà còn vi phạm, thì bị phạt
cảnh cáo,phạt tiền từ1 triệuđồngđến5 triệuđồnghoặc
phạt cải tạo không giam giữ đếnmột năm.
Nếu các cá nhân này thực hiện hành vi nói trên có tổ
chức, gây hậu quả nghiêm trọng thì họ sẽ bị xử lý theo
khoản 2 điều luật trên.Khi đó, người vi phạm sẽ bị phạt
cải tạo không giam giữ từmột năm đến hai năm hoặc bị
phạt tù từba thángđến hai năm.
Việcmộtcông typhâncôngnhiệmvụcho từngcánhân
thựchiệnhànhvinày thìđó làhànhvicó tổchức.Việccài
đặtphầnmềm lấy cắp thông tin củahơn14.000 thuêbao
thìhậuquả lànghiêm trọng rồi.Có thể cóngườiđãgánh
chịuhậuquả,cóngườichưa,hậuquảnàykhócó thểđong
đếmđượcnhưng theo tôi là nghiêm trọng.
Luật sư
TRƯƠNGQUANGDÂN
(ĐoànLuật sư
TP.HCM)
T.MẬN
ghi
Xửhìnhsựđượckhông?
HànhvicủaCôngtyViệtHồnglàcótổchứcvàcóthểgâyhậuquảnghiệmtrọng.
Tiêuđiểm
Cáchtháogỡphần
mềm“độc”Ptracker
Những phầnmềm này chỉ
dùngđượcchodòngđiệnthoại
sửdụnghệđiềuhànhAndroid.
Đểpháthiện,chủđiệnthoạicó
thểvàomục“ứngdụng”trong
phần“càiđặt”vàxemphầnnơi
tảivềđểkiểmtracóphầnmềm
lạnào trongđókhông.Sauđó
chỉcầngỡbỏcàiđặt.
Theokết luậnthanhtraviệcCôngty
ViệtHồngquảngcáotrêntrangweb
dịchvụ“theodõiđốitượng”làdịch
vụcấmkinhdoanhviphạmkhoản1
Điều8LuậtQuảngcáo.
mật giađìnhđượcpháp luật
bảo đảm an toàn.
2.Mọi người cóquyềnbí
mật thư tín, điện thoại, điện
tínvàcáchình thức traođổi
thông tin riêng tư khác.
Không ai được bóc mở,
kiểm soát, thu giữ trái luật
thư tín,điện thoại,điện tínvà
cáchình thức traođổi thông
tin riêng tưcủangườikhác”.
Hiến pháp
2013đãkhẳng
định quyền
bất khả xâm
phạm về đời
sống riêng tư,
bímậtcánhân
và bí mật gia
đình củamọi
người. Tuy
nhiên, để các
quyềnnàyđược
thực thi trên thực tế thì đòi
hỏi Nhà nước cần sớm luật
hóa và có các văn bản quy
định chi tiết, hướng dẫn thi
hành. Chẳng hạn, phải giải
thích thế nào là “đời sống
riêng tư”, “bí mật cá nhân”,
“bímậtgiađình”;cơchếbảo
vệkhi cácquyềnnàybị xâm
phạm...
s
“Quyềnbímậtđờitưcủa
cánhânđượctôntrọngvà
đượcpháp luậtbảovệ.Việc
thuthập,côngbốthông
tin,tư liệuvềđờitưcủacá
nhânphảiđượcngườiđó
đồngý”.
Điều38BộluậtDânsự
Xâmphạmbímậtđờitư
coichừngbịtù
l
TheoĐiều125BLHSvề tội xâmphạmbímậthoặcan
toàn thư tín, điện thoại, điện tíncủangười khác, người vi
phạmbị phạtđếnhai năm tù.
l
Điều 8 BLTTHS quy định: “Bảo đảm quyền bất khả
xâmphạmvềchỗở, an toànvàbímật thư tín, điện thoại,
điện tíncủacôngdân.Khôngaiđượcxâmphạmchỗở,an
toànvàbímật thư tín, điện thoại, điện tín của côngdân.
Việckhámxétchỗở, khámxét, tạmgiữvà thugiữ thư tín,
điện tín, khi tiếnhành tố tụngphải theođúngquyđịnh
củabộ luậtnày”.
Ditíchquốcgiabị lấnchiếm
Đình Phú Hựu (tọa lạc tại khóm Phú Hòa, thị trấn Cái
Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã được Nhà
nước công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 2009.
Ngôi đình với hơn 170 năm tuổi này là một trong những
ngôi đình lớn tiêubiểuở tỉnhĐồngTháp, cókhá nhiều cổ
vật trên 100 năm tuổi.
Tuynhiên, hiệncógần80hộdânvới trên280nhânkhẩu
đang chiếm dụng đất của đình để xây dựng nhà ở, nhà
kho, kinhdoanhmua bán…Năm2014, UBND tỉnhĐồng
Thápđã có côngvăn (số244/UBND-VX) yêu cầuUBND
huyệnChâuThành phải xử lý dứt điểm việc di dời các hộ
dân lấn chiếm trái phép để cất nhà ở, cơi nới che lều bán
nước giải khát, mua bán phế liệu trước khu di tích quốc
gia ra khỏi khu vực này trước ngày 30-12-2014. Đối với
các hộ dân nằm trong khu vực bảo vệ di tích, tỉnh yêu cầu
địa phương tiếp tục vận động và tổ chức di dời dứt điểm
trong năm 2015…
Thếnhưngđếnnayđãgầnhếtnăm2015mà tình trạng lấn
chiếm đất đình vẫn đâu vào đấy. ÔngVõVănBa, 67 tuổi,
người đang coi sóc đìnhPhúHựu, bức xúc: “Chínhquyền
từ tỉnh tớihuyệnxuốngnhiều lầnnhưngvẫnchưagiảiquyết
triệt để việc lấn chiếm. Đã vậy, cổ vật ở đình còn bị bọn
trộm cắp lăm le, có nguy cơ thất thoát”.
PHƯƠNGANH
Trườnghợpnàođượchưởng
BHXHmột lần?
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2015
quyđịnhchi tiết thi hànhLuậtBảohiểmxãhội (BHXH) và
bảohiểmbắt buộc, trongđó cóquyđịnhnhững trườnghợp
được hưởngBHXHmột lần. 
Cụ thể, người lao động là công dânViệt Nam tham gia
BHXH bắt buộc, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồngquyđịnh tạiLuậtNgười laođộngViệtNamđi làmviệc
ở nước ngoài theo hợp đồng tham giaBHXH bắt buộcmà
có yêu cầu thì được hưởng BHXHmột lần nếu thuộcmột
trong các trường hợp:
-Đủ tuổi hưởng lươnghưu theoquyđịnhmà chưa đủ20
nămđóngBHXHhoặc laođộngnữ làngườihoạtđộngchuyên
trách hoặc không chuyên tráchở xã, phường, thị trấn tham
giaBHXH khi nghỉ việcmà chưa đủ 15 năm đóngBHXH
và không tiếp tục thamgiaBHXH tựnguyện.
-Saumột nămnghỉ việcmàchưađủ20nămđóngBHXH
và không tiếp tục đóngBHXH.
- Ra nước ngoài để định cư.
-Ngườiđangbịmắcmột trongnhữngbệnhnguyhiểmđến
tínhmạngnhưung thư, bại liệt, xơgancổ trướng, phong, lao
nặng, nhiễmHIVđãchuyển sanggiai đoạnAIDSvànhững
bệnhkhác theo quy định củaBộY tế.
MứchưởngBHXHmột lầnđược tính theosốnămđãđóng
BHXH, cứmỗi nămđược tínhnhư sau: 1,5 thángmứcbình
quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng
trướcnăm2014; hai thángmứcbìnhquân tiền lương tháng
đóngBHXHchonhữngnămđóng từnăm2014 trởđi; trường
hợp thời gianđóngBHXHchưađủmột năm thìmứchưởng
BHXHbằngsố tiềnđãđóng,mức tốiđabằnghai thángmức
bình quân tiền lương thángđóngBHXH.
Nghịđịnh115/2015cóhiệu lực thihành từ1-1-2016.
TTH
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook