202-2017 - page 7

7
THỨBA
1-8-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
VĨNHBÌNH
T
heo lịchxétxử, hômnay (1-8),
TAND tỉnhTràVinhmởphiên
tòa sơ th m xử vụ kiện hành
chính giữa bà Trì Thị Hương (thị
trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, Trà
Vinh)với chủ tịchUBND tỉnhnày.
LýdobàHươngkiện làvì chủ tịch
UBND tỉnhnàyđãbanhànhquyết
định giải quyết khiếu nại về tranh
chấp đất đai mà bà cho rằng trái
th mquyền, ảnhhưởngđếnquyền
và lợi ích của bà.
Cấphuyệngiải quyết
hướngnày
Theohồ sơkhởi kiện, bàTrìThị
Hương trình bày ông nội của bà
là ông Trì Nghét có sở thổ trạch
diện tíchkhoảng9.620m
2
từnăm
1926, tại thị trấn Trà Cú, huyện
Trà Cú, Trà Vinh. Từ năm 2000,
chínhquyềnđịaphươnghuyệnTrà
Cúvà tỉnhTràVinhchianhỏphần
đất thổ trạchnày ravà lần lượt cấp
giấy đỏ cho tám hộ khác với diện
tíchgần1.600m
2
. Trongđó cóba
hộ doUBND tỉnh cấp và năm hộ
do huyện cấp.
SaukhibàHươngkhiếunại,UBND
huyện Trà Cú có ba công văn trả
lời chobà.Trongđó, các côngvăn
xácđịnhnguồngốcđấtvàquá trình
sửdụngđất của támhộđang tranh
chấp từ trước năm 1930 đến trước
năm 1960 đều nằm trong thửa đất
có tổng diện tích đất khoảng chín
công của ôngTrìNghét.
Ngày13-5-2014,UBNDhuyện
Trà Cú ra hai quyết định (số 932
và 933) thu hồi, hủy bỏ hai giấy
đỏ đã cấp cho hai hộ do việc cấp
giấy trái với khoản 4 Điều 50
Luật Đất đai.
Cấp tỉnhgiải quyết
hướng kia
BàHương tiếp tụckiếnnghị đến
UBND tỉnh Trà Vinh và UBND
huyện Trà Cú yêu cầu hủy bỏ và
thu hồi giấy đỏ của sáu hộ còn
lại.Ngày20-11-2014,UBND tỉnh
Trà Vinh có công văn (số 3793/
UBND-NC) cho rằng nguồn gốc
đất nàykhôngphải đất củaôngTrì
Nghét mà là của ông Trì Thông.
Việc cấp giấy đỏ cho sáu hộ trên
là phùhợpvới quyđịnh của pháp
luật vềđất đai, khôngphải thuhồi.
Đồng thời côngvănnàynói “nếu
bàTrìThịHươngcóyêucầu tranh
chấp quyền sử dụng đất đối với
sáu hộ dân nêu trên thì thực hiện
quyền khởi kiện tại TAND theo
quy định…”.
Sau đó bàHương tiếp tục khiếu
nại. Đến ngày 11-6-2015, UBND
tỉnhTràVinh raquyếtđịnh (số964/
QĐ-UBND)vềviệcgiảiquyếtkhiếu
nại củabàHương, nội dungkhẳng
địnhnguồngốcdiện tíchđấtkhoảng
9.620m
2
làcủaôngTrìThông,không
thuộcsởquyềnsửdụngcủaôngTrì
Nghét (ông nội bàHương). Quyết
định này giữ nguyênCông văn số
3793/UBND-NCvàbácđơnkhiếu
nại của bàHương.
BàHương cho rằngUBND tỉnh
TràVinh raQuyết định số964giải
quyết khiếu nại của bà là sai th m
quyền, trái với quy định tại khoản
1Điều203LuậtĐất đai năm2003
nên bà kiện chủ tịch UBND tỉnh
TràVinh ra tòa. Bà nói: “Chủ tịch
UBND tỉnhđãđá lộn sânkhi đứng
ra giải quyết tranh chấp đất thay
cho tòa án”.
Việndẫnbản án từ thời
Phápnhưng không có
Bà Hương cho biết gia đình bà
cóhai sởđất diện tích1,8ha, trong
đódiện tích sở thổ trạch9.620m
2
và sở ruộng là8.480m
2
(tổngdiện
tích thửađất là18.100m
2
).Nguồn
gốc đất này ông Trì Nghét (ông
nội của bà) mua của bà Nguyễn
ThịLươngvàonăm1926, tại làng
Thanh Xuyên, quận Trà Cú (nay
là thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú,
TràVinh).
Giaodịchmuabánnàyđược thể
hiện trong tờbánđấtdochínhquyền
thuộcPhápkýngày26-11-1926.Từ
khi mua đất, ông nội bà trực canh
và cất nhà ở trên đất này cho đến
khi ông qua đời,mộ phần của ông
đượcchôncất tại thửađất nói trên.
Sauđó,ôngTrìCui (chabàHương)
cùng bà trực canh và sinh sống tại
đây cho đến hôm nay.
TheoCôngvăn3793/UBND-NC
(cơ sở để UBND tỉnh ra Quyết
định 964 bị kiện nói trên) thì:
“Quaxét tờ tươngphânnăm1928
thì quận trưởngBắcTrangđãhủy
việcmua bángiữa ôngTrìNghét
với bàNguyễnThị Lương, phần
đất này được phân chia cho con
cháu ông Trì Thông. Nội dung
này được thể hiện trong Bản án
số 326 ngày 1-6-1928 của tòa án
của chínhphủPhápbanhành…”.
Trong Quyết định 964 bị kiện,
nội dung vừa đề cập cũng được
UBND tỉnh lập lại.
BàHươngchobiết thờiđiểmnăm
1928ôngTrìNghét đãquađời, lấy
đâuraviệcôngnộibàgiaodịchmua
bán với bà Lương. BàHương yêu
cầu cung cấp Bản án số 326 ngày
1-6-1928mà phíaUBND tỉnhTrà
Vinh viện dẫn trong Quyết định
964. Ngày 10-8-2016, Chi nhánh
VănphòngĐăngkýđất đai huyện
Trà Cú có văn bản trả lời cho bà
Hương là không thể cung cấp bản
ánnàydohiện tại khôngcó lưu trữ
tại chi nhánh.
Tương tự, trong công văn ngày
16-8-2016, vănphòngUBND tỉnh
thừa lệnhchủ tịchUBND tỉnhTrà
Vinh trả lời cho bà Hương cũng
nhìn nhận “không có Bản án số
326ngày1-6-1928của tòaánPháp
và nội dung Bản án số 326 trên
chỉ được thể hiện trong tờ tương
phânnăm1928, chứkhôngcóbản
án riêng”. ■
Ủyban“đá lộnsân”,
bịdânkiệnratòa
Đấtđãcógiấyđỏ,UBNDtỉnht ngtrảlờinếucótranhchấpthì
khởikiệntạiTANDnhưngsauđóủybanraquyếtđịnhgiảiquyết
luônnênbịkhởikiện.
BàTrìThịHương,ngườikhởikiệnhànhchínhchủtịchUBNDtỉnhTràVinhratòa.
Ảnh:VĨNHBÌNH
Bikịchmẹgiếtconvì
khôngdạynổi
Ngày 31-7, TANDTPHàNội đã tuyênphạt bị cáoChử
Thị Thược (48 tuổi, trúĐôngAnh, HàNội) 15năm tù về tội
giết người. Nạnnhân trong vụán làCVC (15 tuổi), con trai
củabàThược. Đây là vụán từnggây xôn xao dư luậnbởi sự
ngang trái đếnđau lòng.
Hồ sơ cho thấy dù không có chồngnhưngđầunăm 2001,
bị cáo sinh được hai người con (một trai, một gái), lần lượt
đặt tên làCTT vàCVC. Thiếu vắng trụ cột giađình, điều
kiện kinh tế lại hạnhẹp, bàThược cực nhọc nuôi dạy hai đứa
con. Khó khăn chưa dừng, trong khi T. sớm làđứa con hiếu
thảo thì ngược lại, C. thể hiện làđứangỗngược ngay từnhỏ.
Theo lời kể củabị cáo, ngay từ khi học lớp4C. đã bắt đầu
có dấuhiệu hư hỏng khi liên tục trộm cắp tiền củamẹ để
chơi điện tử, thậm chí cònhọc đòi hút thuốc. Đến năm lớp7,
C. chính thức bỏhọc, liên tục“đi bụi”. Những lúc hết tiền,
C. lạimò về lấy cắp tiềnhoặc tài sản củamẹmang bán. Bí
bách, C. còn trộm cắp vặt của các giađìnhhàng xómhoặc
ép buộc bằngmọi cáchđểmẹ cho tiền. Cuộc sống với đứa
conngỗngược cứ thế diễn ra, cho đếnngày 1-7-2016 thì tấn
bi kịchập xuống.
Đêm ấy, C. mò về nhà sau nhữngngày dài “đi bụi”. Sáng
hôm sau, bàThược tỉnhdậy thì tá hỏaphát hiện bịmất 2
triệu đồng. Truy vấn con trai nhưng cậu ta nhất quyết không
nhận, thậm chí còn xưng“mày, tao” với mẹ. Quáuất ức và
tủi hờn, người đànbà sang khunhà đang xây gầnđó lấymột
khúc gỗ rồi tiến lại giường củaC. tấn công vào đầu con trai
khi nóđangngủ.
Xác định conđã chết, bàThược kéo chăn trùm kín vàđi ra
đồng. Tới bữa trưa, bị cáo vờgọi C. dậy rồi trở ra ngồi ăn
cùng congái. Thế nhưng vừa đưa bát cơm lênmiệng thì thấy
cổ họngbỗng nhiên nghẹnứ, bàThược đặt bát cơm xuống
mâm và nói với con gái trong vô thức: “Con sanggọi bácK.
đi, mẹ đánh chết emC. rồi”.
Đứng trước vànhmóng ngựa và trả lờiHĐXX về hành
vi sát hại con, bàThược chỉ nói nhát gừnghoặc cúi đầu im
lặng. Dườngnhư bị cáo khôngmuốn trình bày, khôngmuốn
bào chữa gì chomình.
Cómặt tại tòa, cháuCTC và anh của bàThược với tư
cách là đại diệnhợppháp củabị hại cũng đều xác nhận rằng
ngày còn sống, C. làmột đứa con luôn làm khổđấng sinh
thành. Trongphần tranh luận, mọi người đều nghẹn ngào
mong tòa xử bị cáo nhẹ nhất, đồng thời không có yêu cầubồi
thườnggì.
TUYẾNPHAN
Trưởngbanbồi thườngquận1hầu tòa
(PL)-Ngày31-7, TANDTP.HCMđưa vụ ánLêQuốc
Cường (nguyên trưởngBanBồi thường giải phóngmặt bằng
-BTGPMB quận 1, TP.HCM) ra xử sơ th m. Cường bị truy
tố về tội cố ý làm trái... và lợi dụng chức vụ, quyềnhạn trong
khi thi hành công vụ.
Bị cáoHuỳnhThị Cúc (nguyên thủquỹBanBTGPMB
quận1) cùng bị truy tốvề tội cốý làm trái…; bàLêThị
MinhHiền (nguyêngiám đốcNgânhàngTMCPDầukhí
ToànCầuChi nhánhTP.HCM -GPBankTP.HCM) cũnghầu
tòa vì bị cáobuộc lừa đảo chiếmđoạt tài sản.
Tại phiênxử, Cường khai không đứng tên tài khoảnnào tại
AgribankChợLớn và khôngbiết số tiền của ban bồi thường
được chuyển đếnAgribankChợLớn. Bị cáo cũngkhẳng
địnhmìnhkhông hề làm thủ tục tất toán bốn tài khoản tiền
gửi lạiGPBankTP.HCM.Với tình tiếtmới này, saukhi hội
ý, HĐXX xét thấy lời khai của nhữngngười liên quan có
nhiềumâu thuẫn, nhiều nội dung chưa được làm rõ nênhoãn
phiên tòa để điều tra bổ sung.
Cáo trạng xác định năm2010Cường là trưởngBan
BTGPMBquận1, ký giấyđề nghị chuyển tiền từ tài khoản
của banmở tạiGPBankTP.HCM sang tài khoảnkhácmở
tạiAgribankChi nhánhChợLớnvà chấp thuậnviệc tất toán
tài khoản không theo trình tự thủ tục quyđịnh, không có ủy
nhiệm chi.Việc làmnày đã tạođiều kiện cho giámđốcNgân
hàngGPBankTP.HCM làHiền chiếm đoạt 10,5 tỉ đồng của
BanBTGPMB.
Cạnh đó, Cường và thủquỹCúc còn nhận số lãi gần700
triệu đồng, khôngnhậpquỹmà sửdụng vào cácmục đích
khôngđúng quyđịnh, gây thất thoát choBanBTGPMB quận
1. Suốt quá trìnhđiều tra đếnnay, giám đốc ngân hàngHiền
liên tục kêu oanvà cho rằngmìnhkhông tham gia rút, nhận
bất cứ khoản tiềnnào.
HOÀNGYẾN
“ChủtịchUBNDtỉnhđãđá lộn
sânkhiđứngragiảiquyếttranh
chấpđấtthaychotòaán,như
thế làsaithẩmquyền,tráivới
khoản1Điều203LuậtĐấtđai”
-bàTrìThịHương.
Sau vànhmóng ngựa
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook