063-2019 - page 1

trong so nay
trang
9
trang
4
trang
6
trang
11
trang
5
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
063
(5528) -
Thứ Bảy 23-3-2019
trang
4
Theo dòng
trang
3
trang
2
Lýdothảngườikhai
Bỉ, Đức và Ý mở
văn phòng cấp thị
thực tại Đà Nẵng
Sóc Sơn tan nát với
gần ngàn công trình
trái phép
TP.HCM:
694người chết
vì tainạn
giaothông
Một công trình sai phạmtại xãMinh Trí, huyện Sóc Sơn. Ảnh: TRỌNGPHÚ
LắmquanphárừngSócSơn,
saochỉtruycứucấpxã?
Từ hàng loạt vi phạm của hàng loạt quan chức
xã, huyện, TP, ban quản lý rừng của nhiều
đời…mà rất nhiều diện tích đất rừng phòng
hộ ở huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đã thi nhau bị
xóa sổ. Kết luận thanh tra vừa được công bố này
đang làm nhiều người rất không ngờ là có lắm
cán bộ, quan chức tệ hại đến vậy.
Kiểmsoátgắtgao
nguồngốcthịtheo
Pháthêm1nhómtín
dụngđenởĐồngNai
ĐàNẵnghọpkhẩnvụ
ôngDũng“lòvôi”
giếtcon,
ném
sông
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook