140-2019 - page 6

6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứHai 24-6-2019
Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng
nói gì?
PV báo
Pháp Luật TP.HCM
đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn
AnhTiến, Chánh ánTANDCấp cao tại Đà Nẵng, xung quanh quyết
định giám đốc thẩm này.
.
Phóng viên
:
Thưaông, TòaCấp cao có chịuáp lực nào từ kháng
nghị của TAND Tối cao?
+
Ông Nguyễn Anh Tiến
: Nếu chịu áp lực thì chúng tôi đã
chấp nhận hết kháng nghị nhưng ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận
một phần. Quan điểm của chúng tôi là nếu giữ nguyên bản án
sơ thẩm như Tòa Tối cao yêu cầu thì vẫn chưa chính xác. Vì tòa
sơ thẩm xử như vậy là nặng cho các bị cáo, mà Tòa Tối cao chưa
xem xét đầy đủ các tình tiết, mức độ phạm tội nặng nhẹ của các
bị cáo nên cần phải xem xét lại.
. Có thông tin cho rằng trước khi cóquyết địnhgiámđốc thẩm, các
cơ quan tố tụng từ trung ương đến TANDCấp cao tại ĐàNẵng và cả
chính quyền địa phương tỉnh Kon Tumcó họp để bàn về vụ án này?
+ Dù có họp thì chúng tôi vẫn xử theo quan điểm của chúng
tôi, tòa xử độc lập mà. Chúng tôi áp dụng pháp luật thì chúng
tôi phải chịu trách nhiệm.
.
Thưa ông, Thông tư số 19/2007 của Bộ NN&PTNT - Bộ Công an
- TAND Tối cao - VKSND Tối cao nói rất rõ chỉ có thể xử các bị cáo ở
tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 BLHS khi đó là rừng trồng, rừng
khoanh nuôi tái sinh nhưng ở đây là rừng đặc dụng?
+Thông tư số 19 nói vẫn còn chưa rõ, cònmột số thiếu sót, cần
phải kiến nghị sửa đổi.TrongThông tư số 19 không có cái nào nói
xử về tội trộmcắp nên chúng tôi căn cứ vào BLHS. Nhưng bây giờ,
theo luật ban hành thì các thông tư không có hướng dẫn gì hết.
Trên là luật, dưới là nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND
Tối cao, nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các bộ, ngành
không có hướng dẫn.
. Vậy trường hợp nào Tòa Cấp cao xử lý ở Điều 175 (tội vi phạm
các quy định về khai thác và bảo vệ rừng) và khi nào xử lý ở Điều
138 (tội trộm cắp tài sản)?
+ Điều 175 (tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ
rừng) thì theo đúng cấu thành của tội ấy, quy định định lượng
khác nhau, người nào khai thác trái phép…Còn tội trộmcắp theo
Điều 138 thì theo giá tiền, theo quy định, tài sản phải được Nhà
nước quản lý. Các vụ án không vụ nào giống vụ nào.
.
Những vụ án có hành vi tương tự nhưng các cơ quan tố tụng ở
các địa phương đều xử lý ở tội vi phạm các quy định về khai thác
và bảo vệ rừng, vậy TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có ban hành kháng
nghị để xử ở tội trộm cắp tài sản?
+ Không, chuyện đó là chuyện khác. Hành vi cụ thể từng người,
từng hồ sơ. Có thể sau vụ này sẽ đưa vào làm án lệ, ai cưa cây gỗ
khô là áp dụng tội trộm cắp. Đây cũng là vụ án đầu tiên xử lý về
tội trộm cắp tài sản.
.
Xin cám ơn ông
.
Lý giải của Tòa
Cấp cao Đà Nẵng
về vụ cưa gỗ khô
Quyết định giámđốc thẩm của TANDCấp cao tại
Đà Nẵng và cả trả lời của chánh án tòa này đều không
thuyết phục trong việc áp dụng pháp luật.
NGÂNNGA
L
iên quan tới vụ năm công dân
cưa cây gỗ trắc chết khô (thuộc
nhóm IIA) từng được TAND
tỉnhKonTum tuyên trắng án, TAND
Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận
một phần kháng nghị giám đốc
thẩm của chánh án TAND Tối cao.
Dẫn quy định
“khai thác trái phép”
nhưng xử trộm cắp
Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại
diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng
cho rằng để giải quyết vụ án một
cách toàn diện, triệt để, đúng quy
định của pháp luật, đề nghị Ủy ban
Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà
Nẵng chấp nhận một phần kháng
nghị của chánh án TAND Tối cao.
Theo đó, Viện đề nghị tòa hủy bản
án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm
để điều tra lại theo hướng xem xét
truy cứu trách nhiệm hình sự đối
với Phan Tiến Dũng về tội lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ tại Điều 281 BLHS
1999 và điều tra làm rõ các đối
tượng liên quan về hành vi chống
người thi hành công vụ.
Tuy nhiên, Ủy ban Thẩm phán
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho
rằng quan điểm của đại diện VKS
là không có căn cứ. Theo đó, Ủy
ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại
Đà Nẵng (gồm 12 thành viên) đã
hủy bản án hình sự phúc thẩm ngày
1-6-2018 của TAND tỉnh Kon Tum
(tuyên năm bị cáo không phạm tội),
chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh
Kon Tum để xét xử phúc thẩm lại
theo đúng quy định của pháp luật.
Hội đồng giám đốc thẩm nhận
thấy cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt
bị cáo Dũng 12 tháng tù và Khánh
14 tháng tù là quá nhấn mạnh đến
các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự, mức hình phạt như trên
là đã xem xét, chiếu cố cho hai bị
cáo. Ba bị cáo còn lại bị phạt 11-13
tháng tù là có phần nghiêm khắc.
TAND Cấp cao tại Đà Nẵng căn
cứ vào điểm a, tiểu mục 1.1, mục
1, phần IV Thông tư liên tịch số
19/2007 của Bộ NN&PTNT - Bộ
Tư pháp - Bộ Công an - VKSND
Tối cao - TANDTối cao hướng dẫn
áp dụng một số điều của BLHS về
các tội phạm trong lĩnh vực quản lý
rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản. Theo đó, “khai thác trái phép
“TAND Cấp cao tại Đà
Nẵng viện dẫn hành
vi khai thác trái phép
nhưng quyết định giám
đốc thẩm lại cho rằng
các bị cáo phạm tội trộm
cắp tài sản là rất mâu
thuẫn.”
Luật sư
Bùi Quang Nghiêm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩmtuyên họ không phạmtội vào ngày 1-6-2018. Ảnh: NGÂNNGA
Diễn biến vụ án
Kiểm lâm Phan Tiến Dũng cả nể anh Lê Quốc Khánh thường tìm người
làmcà phê giúp nên đồng ý cho anh Khánh cùng với các anh Nguyễn Ngọc
Bình, NguyễnVăn Thụ, NguyễnVăn Bảy vào rừng đặc dụng Đăk Uy cưa cây
gỗ trắc đã chết khô với khối lượng 0,123 m
3
(trị giá hơn 19 triệu đồng).
Tháng 9-2016, TAND huyện Đắk Hà phạt năm bị cáo trên 12-15 tháng tù
về tội trộm cắp tài sản. Cả năm bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan. Tháng
3-2017, TAND tỉnh Kon Tum xét xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm.
Tháng 9-2017, TAND huyện Đắk Hà xử sơ thẩm (lần hai) vẫn phạt năm bị
cáo 11-14 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
cây rừng là một trong các hành vi
sau đây: khai thác cây rừng ở rừng
sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng mà không được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền cho phép trong
trường hợp pháp luật quy định việc
khai thác đó chỉ thực hiện khi đã
được cấp giấy phép và giấy phép
còn trong thời hạn”.
Cạnh đó, Tòa Cấp cao tại ĐàNẵng
còn cho rằng rừng đặc dụng Đăk Uy
là tài sản của Nhà nước, đã được
Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng
đặc dụng Đăk Uy quản lý, bảo vệ
theo quy định pháp luật. Các bị cáo
vào rừng cưa cây gỗ trắc chết khô
trị giá hơn 19 triệu đồng đủ yếu tố
cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tòa
cấp sơ thẩm kết án các bị cáo tội
trộm cắp tài sản là có căn cứ, đúng
pháp luật. TAND tỉnh Kon Tum
tuyên các bị cáo không phạm tội
trộm cắp tài sản là sai lầm nghiêm
trọng trong việc áp dụng pháp luật.
TAND Cấp cao tại
Đà Nẵng tự mâu thuẫn
Trao đổi với
Pháp Luật TP.HCM
,
luật sư Bùi Quang Nghiêm, Phó
chủ nghiệmĐoàn Luật sư TP.HCM,
nhấn mạnh: “Mặc dù TAND Cấp
cao tại Đà Nẵng viện dẫn và đưa ra
hành vi khai thác trái phép nhưng
quyết định giám đốc thẩm lại cho
rằng các bị cáo phạm tội trộm cắp
tài sản cho thấy chính tòa này rất
mâu thuẫn”.
Luật sư Nghiêm phân tích:
Điều 12 Nghị định 157/2013 quy
định “khai thác rừng trái phép”
là “người có hành vi lấy lâm sản
trong rừng không được phép của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc được phép nhưng đã thực hiện
không đúng quy định cho phép”.
Với hành vi chặt khúc gỗ trắc chết
khô 0,123 m
3
(thuộc nhóm IIA) thì
các bị cáo chỉ bị phạt hành chính
theo quy định tại điểm b khoản 3
Điều 12 Nghị định 157/2013 với
số tiền 2-8 triệu đồng (vì chưa đủ
định lượng để xử hình sự).
Theo Thông tư liên tịch số
19/2007, chỉ có thể truy cứu trách
nhiệm hình sự các bị cáo tại chương
XIV “Các tội xâm phạm sở hữu”
(trong đó có tội trộm cắp tài sản)
khi và chỉ khi khúc gỗ trắc chết khô
này thuộc rừng trồng, rừng khoanh
nuôi tái sinh. “Khúc cây gỗ trắc
chết khô mà các bị cáo chặt thuộc
rừng đặc dụng nên việc buộc tội
các bị cáo ở tội trộm cắp tài sản
là làm oan cho các bị cáo và áp
dụng pháp luật sai. Tôi cho rằng
bản án của TAND tỉnh Kon Tum
tuyên năm bị cáo không phạm tội
là một bản án công tâm, cần phải
được thực thi. Thế nhưng TAND
Tối cao ban hành kháng nghị và
TAND Cấp cao Đà Nẵng hủy bản
án phúc thẩm sẽ ảnh hưởng đến
rất nhiều trong đường lối xét xử
sau này của các tòa án” - luật sư
Nghiêm bày tỏ.
Báo
Pháp Luật TP.HCM
sẽ có
bài phân tích sâu về việc TAND
Cấp cao tại Đà Nẵng có sai lầm
nghiêm trọng trong áp dụng pháp
luật đối với vụ án này trên số
báo tới.•
Tháng 6-2018, TAND tỉnh Kon Tum xử phúc thẩm (lần hai) đã xác định
hành vi của năm bị cáo là “khai thác trái phép” và chưa đến mức truy cứu
trách nhiệmhình sựmà chỉ có thể xử phạt hành chính nên đã tuyên cả năm
bị cáo không phạm tội trộm cắp tài sản.
Tháng 7-2018, TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm,
yêu cầu TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm theo hướng các
bị cáo có tội.
Vàmới đây nhất, tháng 6-2019, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định
giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm như đã nói.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook