207-2019 - page 1

CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
207
(5674) -
ThứBa10-9-2019
ĐIỂM SÁNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cán bộ Hóc Môn
làm việc trực
tuyến với dân
trang
3
Góc khuất phía sau du lịch Đà Nẵng - Bài 1
Cuộc đổ bộ của những
ông chủ Hàn Quốc
trang
11
Khách du lịchHànQuốc thamquan chùa LinhỨng vàHội truyền giáo thánh CaoĐài. Ảnh: T.AN
trong so nay
AibuônglỏngchoĐịaốc
Alibabatunghoành?
Tànphádungnhanvìtiêm,
cấychấttrẻhóada
Bà cựugiámđốc sở
bỏ trốn và quy định
cấmxuất cảnh
41ngưdânsốngsótsau
31giờtrênbiển
trang
6
trang
12
trang
10
trang
13
VụcháyRạngĐông:
BinhchủngHóahọclên
phươngántẩyđộc
trang
5
BLTTDS quy định hẳn biện pháp “cấm xuất
cảnh” thế nhưng trong BLTTHS thì lại quy
định nhẹ nhàng hơn khi chỉ dùng cụm từ “tạm
hoãn xuất cảnh”. Chính vì cách thức quy định
khác nhau này mà tạo ra thực tế là việc vận
dụng các biện pháp này khác nhau, có khi thì
rất chặt, thậm chí bị lạm dụng nhưng có khi
lại quá lỏng.
Chỗsiết,chỗbuông
trang
6
Theo dòng
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook