207-2019 - page 4

4
Thời sự -
ThứBa10-9-2019
ĐỨCMINH
N
gày 9-9, với sự chủ trì
của Chủ tịch Quốc hội
(QH) Nguyễn Thị Kim
Ngân, Ủy ban Thường vụ
(UBTV) QH khai mạc phiên
họp thứ 37 để cho ý kiến về
các nội dung trình QH tại
kỳ họp thứ 8 và tiến hành
giám sát chuyên đề, xem
xét, quyết định một số vấn
đề thuộc thẩm quyền của
UBTVQH.
Đáng chú ý, các đại biểu
đã bàn thảo, cho ý kiến về
dự kiến giải trình, tiếp thu,
chỉnh lý dự án Luật Chứng
khoán (sửa đổi).
Đại diện chủ sở hữu
nhà nước
Ủy ban Kinh tế đã đề nghị
bổ sung chức năng đại diện
chủ sở hữu nhà nước đối với
Sở Giao dịch chứng khoán
Việt Nam và Tổng Công ty
Lưu ký và bù trừ chứng khoán
Việt Nam cho Ủy ban Chứng
khoán nhà nước (UBCK).
Trình bày ý kiến của cơ
quan thẩm tra, Chủ nhiệmỦy
ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh
cho biết tại phiên họp trước,
UBTVQH đã kết luận giữ
nguyên quy định UBCK trực
thuộc Bộ Tài chính nhưng
nghiên cứu tăng thẩm quyền
cho ủy ban này.
Trong dự kiến giải trình,
tiếp thu, chỉnh lý dự án luật,
Thường trực Ủy ban Kinh
tế đề nghị bổ sung chức
năng đại diện chủ sở hữu
nhà nước đối với Sở Giao
Thường trực Ủy ban Kinh
tế đề nghị quy định sau khi
có ý kiến đồng ý của bộ
trưởng Bộ Tài chính, chủ
tịch UBCK nhà nước ban
hành, sửa đổi, bổ sung điều
lệ của Sở Giao dịch chứng
khoán Việt Nam và Tổng
sở hữu nhà nước là vấn đề
lớn, cần thảo luận kỹ và bà
hỏi quan điểm của Chính
phủ về vấn đề này.
Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Tài
chính Đinh Tiến Dũng cho
biết dự thảo luật đã có sự điều
chỉnh về chức năng, nhiệm
vụ và tăng thẩm quyền cho
UBCK. Tuy nhiên, nhiều
đề xuất trái với quy định
hiện hành.
Kết luận phiên họp, Phó
Chủ tịch QH Phùng Quốc
Hiển cho rằng việc chuyển
quyền đại diện chủ sở hữu
nhà nước cho UBCK là
chưa phù hợp, thêm tầng
nấc. Việc trao cho chủ tịch
UBCKquyền bổ nhiệm, miễn
nhiệm chủ tịch, thành viên
hội đồng thành viên… như
đề xuất cũng phải cân nhắc
vì vốn thuộc thẩm quyền của
Bộ Tài chính, phù hợp với
quy định của Luật Tổ chức
Chính phủ.
“Mặc dù UBTVQH đề
nghị xem xét tăng thẩm
quyền cho UBCK nhưng hai
thẩm quyền trên không nên
đặt ra” - ông Hiển nêu rõ.•
Chủ tịchQHNguyễn Thị KimNgân phát biểu khai mạc phiên họp củaỦy ban Thường vụQH.
Ảnh: TRỌNGĐỨC/TTXVN
dịch chứng khoán Việt Nam
và Tổng Công ty Lưu ký và
bù trừ chứng khoán Việt
Nam. Bởi hai đơn vị trên
là những doanh nghiệp rất
đặc thù, là nơi duy nhất tổ
chức thị trường giao dịch,
tổ chức các hoạt động đăng
ký, lưu ký, bù trừ và thanh
toán chứng khoán cho toàn
bộ thị trường của Việt Nam.
“Quy định này cũng không
trái với quy định của Luật
Doanh nghiệp hiện hành” -
ông Thanh nói và cho hay
có nhiều mô hình thực hiện
quyền đại diện chủ sở hữu
nhà nước đối với doanh
nghiệp. Tuy nhiên, để bảo
đảm sự lãnh đạo toàn diện,
thống nhất của Bộ Tài chính,
Công ty Lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam.
Sau khi có ý kiến đồng ý
của bộ trưởng Bộ Tài chính,
chủ tịch UBCK nhà nước bổ
nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch
và thành viên hội đồng thành
viên hoặc chủ tịch và thành
viên hội đồng quản trị, ban
kiểm soát (kiểm soát viên)
của Sở Giao dịch chứng
khoán Việt Nam và Tổng
Công ty Lưu ký và bù trừ
chứng khoán Việt Nam…
Vượt quy định
hiện hành
Thảo luận, Chủ nhiệm Ủy
ban Tư pháp Lê Thị Nga cho
rằng việc giao UBCK thực
hiện chức năng đại diện chủ
Đề xuất lập quỹ phòng, chống
thiên tai ở trung ương
Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật Đê điều, Bộ NN&PTNT (cơ quan
soạn thảo) đề nghị bổ sung quỹ phòng, chống thiên tai ở
trung ương để tiếp nhận nguồn hỗ trợ nhân đạo từ quốc tế
(không bao gồmnguồn vốn viện trợ), đóng góp tự nguyện
ngoài ngân sách.
Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi
trường của QH đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ nguồn
thu, cơ chế sử dụng để không trùng lặp, chồng chéo với
nguồn tài trợ, việc điều chuyển giữa quỹ trung ương và
quỹ địa phương..
Chủ nhiệmỦy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nhận xét
luật đề nghị có quỹ ở trung ương, tức là thêm tổ chức bộ
máy nhưng không rõ nguồn.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga băn khoăn khi
thời gian qua có tám địa phương chưa sử dụng quỹ và
đề nghị phải làm rõ lý do vì sao chưa chi, có phải là có
địa phương không chi nên mới phải thành lập quỹ trung
ương không.
Giải trình, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường
cho hay quỹ ở trung ương chủ yếu để vận động nguồn lực
bên ngoài và chi tiêu có nguyên tắc và sẽ không phát sinh
bộ máy. “Sở dĩ phải đề nghị thành lập quỹ ở trung ương là
vì mấy năm qua khi có thiên tai, một số tổ chức quốc tế
ủng hộ lên đến hơn chục triệu USD nhưng chi tiêu, phân
bổ rất khó” - ông nói.
Việc trao quyền bổ
nhiệm, miễn nhiệm
chủ tịch, thành viên
hội đồng thành
viên…như đề xuất
phải cân nhắc vì
thuộc thẩmquyền
củaBộ Tài chính theo
quy định của Luật Tổ
chức Chính phủ.
Hơn 1,7 triệu lượt người thi tìm hiểu
90 năm lịch sử Đảng
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử
vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng
xã hội VCNET (
và trên báo điện
tử Đảng Cộng sản Việt Nam được Ban Tuyên
giáo Trung ương phát động ngày 22-8, đến nay có
1.765.000 lượt người tham gia dự thi.
Giải nhất tuần thứ hai của cuộc thi thuộc về
chị Đỗ Thị Trang, Trường Mầm non xã Định Hóa
(huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Hai giải nhì thuộc về
anh Nguyễn Gia Phúc (phường Tân Xuân, TP Đồng
Xoài, Bình Phước) và chị Phạm Thị Thái (xã Sơn
Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Ba giải ba thuộc về ba cá nhân ở Hà Tĩnh, Đồng
Tháp và Điện Biên.
Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực
hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).
Tất cả 63 tỉnh, TP đều có người tham gia cuộc
thi, trong đó nhiều tỉnh, TP có số lượt người tham
gia đông như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, TP.HCM,
Gia Lai, Sóc Trăng…
PV
Chiều 9-9, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Bình Định, xác nhận đã ký công văn yêu cầu Công ty
CP Tập đoàn Phúc Lộc (trụ sở chính ở Ninh Bình) phải
bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do việc
khai thác cát của công ty này tại huyện Tây Sơn (Bình
Định).
Theo công văn, Tập đoàn Phúc Lộc phải phối hợp với
UBND huyện Tây Sơn khẩn trương thực hiện việc chi trả
tiền bồi thường thiệt hại đối với các hộ dân bị ảnh hưởng
do hoạt động khai thác cát của công ty gây ra với số tiền
hơn 1,6 tỉ đồng. Việc bồi thường phải hoàn thành trước
ngày 15-11-2019.
Nếu đến thời hạn trên, Tập đoàn Phúc Lộc không chịu
bồi thường, tỉnh Bình Định sẽ sử dụng tiền ký quỹ cải
tạo môi trường, các dự án khai thác mỏ khoáng sản của
Tập đoàn Phúc Lộc để chi trả cho người dân.
Theo ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn,
Tập đoàn Phúc Lộc được UBND tỉnh Bình Định cấp
giấy phép khai thác khoáng sản là cát xây dựng hồi tháng
4-2017. Doanh nghiệp này được tỉnh cho thuê 5,7 ha đất
tại bãi bồi trên sông Kôn thuộc các xã Bình Tường, Bình
Thành, thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn vào tháng
3-2018 để khai thác cát. Tuy nhiên, trước đó trong hai
năm 2016-2017, Tập đoàn Phúc Lộc đã khai thác cát tại
khu vực trên.
Trong quá trình khai thác cát, Tập đoàn Phúc Lộc tự
dùng đá chẻ ngăn dòng, làm đường vận chuyển vật liệu
xây dựng cắt ngang sông Kôn. Tập đoàn này còn sử dụng
phương tiện cơ giới tự ý chỉnh dòng chảy sông Kôn, gây
xói lở nghiêm trọng hai bên bờ sông. Hai bờ sông Kôn
đoạn qua khu vực khai thác cát liên tục bị sạt lở, nhấn
chìm hàng chục hecta đất đai, hoa màu của người dân.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã nhiều lần
kiểm tra, xác định việc khai thác cát của Tập đoàn Phúc
Lộc gây sạt lở đất đai, hoa màu của người dân. UBND
tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản yêu cầu doanh nghiệp
này khắc phục hậu quả xói lở bờ sông Kôn do khai thác
cát, đồng thời bồi thường thiệt hại cho người dân nhưng
Tập đoàn Phúc Lộc vẫn chưa thực hiện.
TẤN LỘC
Đề xuất tăng vượt thẩm quyền
cho Ủy ban Chứng khoán
Việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước choỦy banChứng khoán là chưa phù hợp, thêmtầng nấc…
BìnhĐịnhyêu cầumột công ty bồi thường chodân
Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc khai thác cát gây sạt lở đất đai, hoamàu của người dân
ở huyện Tây Sơn (BìnhĐịnh) nhưng chưa chịu bồi thường.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook