275-2019 - page 2

2
Thời sự -
ThứNăm28-11-2019
NHÓMPV
S
áng 27-11, Quốc hội
(QH) thảo luận tại hội
trường về dự án sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng.
Bị “ném đá” vẫn đề
nghị không đỗ xe
trong hầm chung cư
Đại biểu (ĐB) Nguyễn
Ngọc Phương (Quảng Bình)
đề nghị không cho làm bãi đỗ
xe ở tầng hầm tại các chung
cư, cao ốc mà phải có khu
vực đậu xe riêng.
Ông chia sẻ khi đưa ra đề
xuất này (tại phiên thảo luận
của QHmới đây về việc thực
hiện chính sách pháp luật về
PCCC giai đoạn 2014-2018
diễn ra ngày 13-11), bản thân
ông đã nhận được “nhiều phản
ứng của người dân” và “bị
ném đá”. Tuy nhiên, ông vẫn
cho rằng cần thiết phải quy
định chỗ đỗ xe cho các cao
ốc, chung cư chứ không nên
cho đỗ xe ở tầng hầm vì tiềm
ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
ĐB Trương Trọng Nghĩa
(TP.HCM) đồng tình với
việc phải quy định một cách
nghiêm khắc các điều kiện về
PCCC và phải bảo đảm được
chuyện tiền kiểm, hậu kiểm
các điều kiện trong xây dựng.
Tuy nhiên, về việc có cho đậu
xe ở tầng hầm chung cư, cao
ốc hay không, ông cho rằng
cần phải căn cứ vào nhiều
yếu tố, điều kiện cụ thể. “Ở
nhiều nước có thể có những
thành phố sâu xuống đất mấy
chục mét hoặc có nhiều bãi
đậu xe nằm trên nóc nhà chứ
các quy trình này lại để đơn
giản hóa thủ tục. Mặt khác,
cần phân cấp cho cơ quan
chuyên môn ở địa phương
thẩm định thiết kế cơ sở và
cấp giấy phép xây dựng cho
các công trình trên địa bàn
(trừ công trình đặc biệt, công
trình phức tạp, công trình ảnh
hưởng lợi ích cộng đồng).
ĐB Hoàng Văn Cường
(Hà Nội) cũng cho rằng quy
định về thẩm định, thiết kế
và cấp phép xây dựng hiện
nay “có sự mâu thuẫn trong
thủ tục”. “Cơ quan này vừa
thẩm định thiết kế xong lại
rõ các công trình không phải
thực hiện các thủ tục thẩm
định thiết kế, cấp phép xây
dựng…
Xây dựng sai phép,
trách nhiệm của ai?
ĐB Hoàng Văn Cường
(Hà Nội) cho rằng hiện nay
vi phạm về trật tự xây dựng
rất nhiều. “Vi phạm về trật
tự xây dựng vẫn tràn lan
và phổ biến. Thế nhưng lại
không xử lý được. Thậm chí
có nhiều công trình khó xử
lý và không biết quy trách
nhiệm cho ai” - ông nói.
Theo ông Cường, có kẽ hở
trong việc quy trách nhiệm
quản lý trật tự xây dựng giữa
chính quyền địa phương và
lực lượng thanh tra xây dựng.
Do đó, ông Cường đề nghị
dự luật cần phân định rõ trách
nhiệm quản lý về trật tự xây
dựng và quản lý quy hoạch
phải là trách nhiệm của chính
quyền địa phương. Còn thanh
tra xây dựng có trách nhiệm
trong quá trình xây dựng, nếu
phát hiện ra những sai phạm
thì cơ quan chính quyền địa
phương yêu cầu thanh tra
phải làm sáng tỏ và đưa ra
các hình thức xử lý. Sau khi
xây dựng xong, thanh tra sẽ
kiểm tra lại, thanh tra lại và
nếu phát hiện ra sai phạm
mà chính quyền địa phương
không phát hiện ra thì khi đó
trách nhiệm sẽ thuộc về chính
quyền địa phương.
ĐBPhạmTrọngNhân (Bình
Dương) dẫn chứng sai phạm
trong xây dựng đã tồn tại và
thách thức dư luận, thể chế
như ở các công trình số 8B
Lê Trực, HH Linh Đàm cùng
nhiều dự án khác. Theo ĐB
Nhân, nguyên nhân chính là
do khâu tổ chức thực hiện đã
vi phạm nghiêm trọng các
nguyên tắc cơ bản trong hoạt
động đầu tư xây dựng. Vì vậy
việc cần thiết hơn sửa luật là
sửa đổi, bổ sung ngay chính
đạo đức công vụ của cán bộ
thực thi công vụ.
“Điều quan trọng không
phải là người dân hiểu và thi
hành như thế nào bởi khó qua
được cửa ải giấy phép hiện
nay. Chính cán bộ, công chức
phải hiểu và tổ chức thực hiện
ra sao. Nếu còn có sự thỏa
hiệp, phạt cho tồn tại và quy
hoạch còn phải chạy theo
dự án, quy hoạch bị ném ra
ngoài quá trình xây dựng thì
sẽ vẫn còn những số 8B Lê
Trực, HH Linh Đàm. Và như
thế có lẽ QH sẽ tiếp tục chất
vấn dài dài, ở nhiều kỳ!” - ông
Nhân nói.•
ĐBQH tỉnh BìnhDương PhạmTrọngNhân vàĐBQHTP.HCMTrần Thị Diệu Thúy
phát biểu tại hội trườngQH sáng 27-11. Ảnh: TTXVN
Chiều 27-11, Quốc hội (QH) đã thông qua nghị quyết thí
điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội với
392/447 (81,16%) đại biểu tán thành.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Tuy
nhiên, việc này được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến
khi QH quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.
Theo nghị quyết, chính quyền địa phương ở các phường
thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là UBND phường. Còn
chính quyền địa phương ở TP Hà Nội, huyện, quận, thị
xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có đủ
HĐND và UBND.
UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở
phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND,
chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND, chủ tịch UBND quận,
thị xã.
Tuy nhiên, khi thảo luận cũng có ý kiến đề nghị chọn
khoảng một nửa hoặc 1/3 tổng số phường thuộc TP Hà Nội
để thực hiện thí điểm, nếu thí điểm đạt kết quả tốt thì thực
hiện ở tất cả phường khác.
Ủy ban Thường vụ QH cho rằng để bảo đảm tính đồng
bộ, thống nhất về tổ chức chính quyền địa phương và tạo
thuận lợi trong việc ban hành, triển khai thực hiện các quy
định, chính sách trên toàn TP, cần thiết phải thực hiện thí
điểm tại tất cả phường của Hà Nội.
Mặt khác, việc thực hiện thí điểm bắt đầu từ đầu nhiệm
kỳ 2021-2026 nên không ảnh hưởng đến hoạt động bình
thường của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. 
“Xin phép QH cho giữ phạm vi thí điểm tại tất cả 177
phường của Hà Nội” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng
Thanh Tùng nói.
Nghị quyết vừa được QH thông qua quy định rõ nhiệm
vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, chủ tịch UBND quận,
thị xã và UBND phường.
Đáng chú ý, chủ tịch UBND quận, thị xã có nhiệm vụ,
quyền hạn: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển,
khen thưởng, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường;
tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật công
chức phường. Đồng thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một
phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND phường.
HĐND, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm ban hành các
quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị TP theo quy định của nghị quyết này và
hướng dẫn của Chính phủ.
T.PHÚ - Đ.MINH
không phải nằm dưới hầm,
cho nên chuyện bãi đậu xe
để đâu để phục vụ cho cư
dân là do điều kiện cụ thể,
làm ở chỗ nào thì chỉ cần
công bố cho dân biết” - ĐB
Nghĩa nói.
Phải đơn giản thủ tục
ba khâu
ĐB Trần Thị Diệu Thúy
(TP.HCM) đề nghị cần đơn
giản hóa việc cấp giấy phép
xây dựng để thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp.
ĐB Thúy cho hay quy trình
cấp giấy phép xây dựng hiện
nay đang bị tách thành ba
khâu gồm: Thẩm định thiết
kế cơ sở, thẩm định thiết kế
kỹ thuật và cấp giấy phép
xây dựng là chưa phù hợp.
ĐB Thúy đề nghị tích hợp
chuyển cho một cơ quan nhà
nước khác cũng quản lý về
xây dựng cấp phép xây dựng
thì rõ ràng đây là một việc
làm chồng chéo, không cần
thiết mà chỉ gây phiền hà cho
các chủ đầu tư” - ông Cường
nói. Do đó, ĐB Cường đề
nghị dự luật cần quy định rõ
những dự án nào sẽ phải gộp
việc thẩm định thiết kế với
cấp phép vào một mà không
tách ra như hiện nay; thống
nhất đầu mối thẩm định về
xây dựng, môi trường, PCCC
để chủ đầu tư công trình đỡ
phải chạy nhiều cửa; quy định
Cho ý kiến về dự luật, ĐB Nguyễn Anh Trí
(Hà Nội) cho rằng vụ việc hàng triệu người
ở Hà Nội phải uống nước bị nhiễm dầu thải
vừa xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo
về tình trạng nước sinh hoạt bị ô nhiễm ở tất
cả địa phương trong cả nước. Theo đó, ông
kiến nghị Chính phủ nên xem xét, bổ sung
vào dự luật một chương riêng về nước sạch
dùng cho sinhhoạt, trongđó cóquy định thật
đầy đủ các nội dung có liên quan như chọn
khu vực để lấy nước; công trình đường ống
vận chuyển, nhà máy xử lý; công tác bảo vệ
nguồn nước; kiểm tra chất lượng nước; công
tác giám sát…
“Sai phạm trong
xây dựng đã tồn tại
và thách thức dư
luận, thể chế. Vì vậy
việc cần thiết hơn
sửa luật (xây dựng)
là sửa đổi, bổ sung
ngay chính đạo đức
công vụ của cán bộ!”
ĐB
Phạm Trọng Nhân
(Bình Dương)
Nước sạch cho dân cần đưa vào luật
Cán bộ phải có đạo đức mới xử
được sai phạm xây dựng
Bên cạnh yêu cầu về đơn giản thủ tục cấp phép xây dựng, các đại biểuQuốc hội đòi hỏi cán bộ
phải có đạo đức mới ngăn chặn, xử lý được xây dựng sai phép, không phép.
177phườngởHàNội sẽ không tổ chứcHĐND
Xem xét thí điểm ở TP.HCM, Đà Nẵng
Về ý kiến đề nghị mở rộng việc thí điểm tại các tỉnh, TP
khác như TP.HCM, Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ QH cho
rằng việc thí điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính
quyền địa phương là vấn đề rất hệ trọng, cần được chuẩn
bị kỹ lưỡng, chu đáo.
Hiện tại Chính phủ mới trình QH cho thực hiện thí điểm
ở Hà Nội. Đối với các địa phương khác đáp ứng đủ điều
kiện, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương
thí điểm thì đề nghị báo cáo Chính phủ để trình QH xem
xét, quyết định.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook