284-2019 - page 1

trong so nay
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
10
trang
8
trang
2+3
trang
7
trang
6
trang
5
trang
12
Luật & đời
SỐ
284
(5751) -
ThứHai 9-12-2019
trang
15
Việt Nam vô địch
bóng đá nữ lần 6
2 cách giao dịch
bằng căn cước
công dân
TP.HCM: Lo nhiều
di sản văn hóa
bị lãng quên
Ngày 6-12, thêm lần nữa Văn phòng Chính phủ
có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng
liên quan đến công trình số 8B Lê Trực, quận Ba
Đình, Hà Nội. Tính ra, trong bốn năm (từ năm
2015 đến nay), Thủ tướng đã có đến sáu lần yêu
cầu UBND TP Hà Nội giải quyết dứt điểm sai
phạm của công trình này.
Đềxuất2hatầnghầm
Côngviên23-9choxebuýt
Nhà8BLêTrựcvà6lần
Thủtướngchỉđạo
Chuyệnnhữngngườisuýt
Vụ13mộliệtsĩkhôngcó
hàicốt:Nhiềubấtngờtừ
nhânchứngquantrọng
Lýdocáccánbộbịbắt
trongvụNhậtCườngMobile
bị tửhìnhoan
Niềmvui chiến thắng của các cô gái Việt Nam. Ảnh: ANHPHƯƠNG
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook