095-2020 - page 7

7
Bạn đọc -
ThứNăm30-4-2020
VÕHÀ
N
gày 24-4, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định
số 15/2020 quy định về việc
thực hiện các chính sách hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
ban hành. Các chế độ quy định tại
quyết định này được áp dụng từ
ngày 1-4-2020.
Liên quan đến quy định về hỗ trợ
người lao động (NLĐ) tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động hoặc
nghỉ việc không lương, một số bạn
đọc thắc mắc mức hỗ trợ ra sao, thủ
tục nhận hỗ trợ sẽ được thực hiện
như thế nào…
Pháp Luật TP.HCM
đã trao đổi
với luật sư Lê Văn Hoan
(ảnh)
,
Đoàn Luật sư TP.HCM, để làm rõ
thông tin.
Người lao động phải
đáp ứng ba điều kiện
.
Phóng viên:
NLĐ phải đáp ứng
điều kiện nào mới được nhận mức
hỗ trợkhó khăn
trongmùa dịch
COVID-19,thưa
luật sư?
+
Luật sư
LêVănHoan:
Theo quy định
tạikhoản1Điều
1 Quyết định
số 15 của Thủ tướng Chính phủ, để
được hỗ trợ thì người NLĐ phải có
đủ ba điều kiện:
Thứ nhất, thời gian tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương trong thời hạn
của hợp đồng lao động là từ một
tháng liên tục trở lên tính từ ngày
1-4-2020 đến hết ngày 30-6-2020.
Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc
không hưởng lương từ ngày 1-4-
2020 đến 1-6-2020.
Thứ hai, NLĐ đang tham gia bảo
hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính
đến thời điểm ngay trước khi tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động
hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Thứ ba, NLĐ làm việc tại các
doanh nghiệp (DN) không có doanh
thu hoặc không còn nguồn tài chính
để trả lương do ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19.
. Mức hỗ trợ cho NLĐ tạm hoãn
hoặc nghỉ việc không lương do ảnh
hưởng của đại dịch như thế nào?
+ Theo Nghị quyết 42/2020 của
Thủ tướng Chính phủ thì NLĐ làm
việc theo chế độ hợp đồng lao động
phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương từ một tháng trở lên
do các DN gặp khó khăn bởi đại
dịch thì được hỗ trợ với mức 1,8
triệu đồng/người/tháng.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian
thực tế tạm hoãn thực hiện hợp
đồng lao động, nghỉ việc không
lương, theo hằng tháng tùy theo
tình hình thực tế của diễn biến
dịch, tính từ ngày 1-4 và không
quá ba tháng.
Giải quyết trong tám ngày
làm việc
. Thủ tục đểNLĐnhận hỗ trợ trong
mùa dịch được quy định ra sao?
+
Tại Điều 2 Quyết định 15/2020
quy định như sau:
Các DN lập danh sách người lao
động tạm hoãn thực hiện hợp đồng
lao động, nghỉ không hưởng lương
bảo đảm điều kiện được hỗ trợ như
trên đề nghị tổ chức công đoàn cơ
Điều kiện nhận hỗ trợ khi
mất việc mùa dịch
Người lao động nghỉ việc không hưởng lương từmột tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn
bởi đại dịch được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Người dân làmthủ tục tại BHXHTP.HCM. (Ảnh chụp trước thời điểmngười dân buộc phải đeo khẩu trang nơi đông người)
Ảnh: HOÀNGGIANG
sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác
nhận danh sách này.
Trong ba ngày làm việc kể từ
ngày nhận được danh sách theo đề
nghị của DN, cơ quan BHXH xác
nhận việc thamgia BHXH của NLĐ
và gửi cho DN.
Tiếp đó, DN gửi hồ sơ đề nghị
đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ
sở. Trong ba ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp
huyện thẩm định, trình chủ tịch
UBND cấp tỉnh.
Trong hai ngày làm việc kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ, chủ tịch UBND
cấp tỉnh ban hành quyết định phê
duyệt danh sách và kinh phí hỗ
trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện
chi trả hỗ trợ.
Như vậy, thời gian mà các cơ
quan có thẩm quyền giải quyết kể
từ ngày nhận được danh sách từ DN
là không quá tám ngày làm việc.
. Xin cám ơn ông.
Thời gian mà các cơ
quan có thẩm quyền giải
quyết kể từ ngày nhận
được danh sách từ DN là
không quá tám ngày
làm việc.
Thủ tục doanh nghiệp
lập danh sách
NLĐ được hỗ trợ
Ngày 28-4, BHXHTP.HCMđã có
văn bản hướng dẫn thủ tục xác
nhận danh sách NLĐ tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động,
nghỉ việc không lương do DN
gặp khó khăn trong mùa dịch.
Theo đó, để thực hiện chính
sách kịp thời, các đơn vị sử dụng
laođộng trênđịabànTP.HCMnếu
có NLĐ đủ điều kiện nhận hỗ trợ
theo quy định thì liên hệ cơ quan
BHXH để được cung cấp dữ liệu
danh sách NLĐ nghỉ việc không
hưởng lương do cơ quan BHXH
đang quản lý.
Sau đó, căn cứ vào dữ liệu mà
BHXH cung cấp, các đơn vị lập
danh sách NLĐ theo mẫu, in hai
bản gửi về cơ quan BHXH đang
quản lý qua đường bưu điện, file
dữ liệu danh sách gửi qua địa chỉ
mail hoặc Zalo của chuyên viên
quản thu quản lý đơn vị.
Trongvònghai ngày kể từngày
nhận danh sách của đơn vị gửi,
cơ quan BHXH sẽ đối chiếu với
dữ liệu NLĐ nghỉ không lương
để xác nhận danh sách mà đơn
vị gửi. Sau đó, cơ quan BHXH sẽ
chuyển trả cho đơn vị một bản,
còn một bản lưu để đối chiếu.
Đi làm ngày lễ, người lao
động nhận lương gấp 3
Do có yêu cầu của công ty nên hai
ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 này tôi vẫn phải
đi làm. Xin hỏi, khi tôi đi làm vào hai ngày này thì tiền
lương được tính như thế nào? Hiện lương của tôi được
tính là 180.000 đồng/ngày/8 tiếng.
Bạn đọc
Nguyễn Thị Hoài
(hoai1988..@gmail.com)
Luật sư
Lại Thị Thanh Hương
,
Đoàn Luật sư
TP.HCM
, trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động
2012, 30-4, 1-5 là hai ngày nghỉ lễ mà người lao động
(NLĐ) được nghỉ hưởng nguyên lương.
Trường hợp NLĐ đi làm vào những ngày này, tiền
lương sẽ được tính ít nhất bằng 300% tiền lương đối với
NLĐ hưởng lương ngày thường. Ngoài tiền lương đi làm
vào ngày nghỉ lễ, NLĐ còn được chi trả khoản tiền lương
ngày nghỉ được hưởng nguyên.
Như vậy, trong trường hợp của chị Hoài, tiền lương chị
được trả khi đi làm vào ngày nghỉ lễ là 720.000 đồng/ngày.
TRÚC PHƯƠNG
Điều kiện được dùng tiếp bảo hiểm xe
khi mua xe cũ
Tôi mua hợp pháp một xe máy cũ, giấy bảo hiểm bắt
buộc của xe này do chủ cũ mua còn thời hạn đến sáu
tháng. Xin hỏi, tôi có được tiếp tục sử dụng giấy bảo hiểm
cũ hay phải mua bảo hiểm mới?
Bạn đọc
Trần Văn Minh 
(minhtran…@yahoo.com)
Luật sư
Lê Dũng
,
Đoàn Luật sư TP.HCM
, trả lời: Theo
khoản 3 Điều 10 Nghị định 103/2008 (được sửa đổi tại
Nghị định 214/2013), trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên
giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở
hữu xe cơ giới thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực
đối với chủ xe cơ giới mới.
Mặt khác, Điều 11 Nghị định 103/2008 quy định hợp
đồng bảo hiểm chỉ được hủy trong những trường hợp:
- Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định
của pháp luật;
- Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.
- Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận.
- Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy
do tai nạn giao thông được cơ quan công an xác nhận; xe
tạm nhập, tái xuất.
Do đó, nếu không thuộc các trường hợp bị hủy bỏ hợp
đồng bảo hiểm nêu trên thì mọi quyền lợi bảo hiểm liên
quan đến chiếc xe mặc nhiên vẫn còn hiệu lực đối với anh
Minh. Anh không cần mua bảo hiểm mới mà vẫn có thể
tiếp tục sử dụng gói bảo hiểm này đến khi hết thời hạn
theo quy định.
VÕ PHẠM
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook