095-2020 - page 9

9
Bộ Công an không nên
quản lý cấp giấy phép
lái xe
Theo nhiều ý kiến góp ý, đề xuất chuyển sát hạch, cấp, đổi GPLX
về Bộ Công an là chưa hợp lý.
NHÓMPV
B
ộ Công an vừa đề xuất
chuyển việc sát hạch,
cấp, đổi giấy phép lái
xe (GPLX) từ Bộ GTVT về
Bộ Công an. Theo đề xuất, Bộ
Công an sẽ chịu trách nhiệm
quản lý nhà nước về trật tự an
toàn giao thông đường bộ, bao
gồm việc sát hạch và cấp, đổi,
thu hồi GPLX…
Pháp Luật TP.HCM
xin giới
thiệu một số ý kiến góp ý về
đề xuất này.
Ông
NGUYỄN VĂN QUYỀN
,
Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô
Việt Nam
:
Vừa thực hiện
vừa giám sát sẽ
không khách quan
Trước năm 1995, việc sát
hạch, cấp, đổi GPLX và đăng
kiểm phương tiện cơ giới do
Cục CSGT - Trật tự (Bộ Nội
vụ, nay là Bộ Công an) đảm
nhiệm. Tuy nhiên, Chính phủ,
Quốc hội nhận thấy sự bất hợp
lý nên đã xem xét, đánh giá
lại. Theo đó, tháng 8-1995, Bộ
GTVT được Chính phủ giao
phụ trách lĩnh vực này.
Hiện ngành giao thông đã
quản lý sát hạch, cấp GPLX
được 25 năm. Cạnh đó, ngành
giao thông cũng đổi mới quản
lý GPLX với nội dung quan
trọng xây dựng hệ cơ sở dữ
liệu quản lý GPLX thống nhất
toàn quốc và đổi mới GPLX...;
áp dụng dịch vụ công trực
tuyến mức độ bốn trong việc
đổi GPLX quốc tế và thực
hiện trả kết quả thủ tục hành
chính đến người dân qua dịch
vụ bưu chính công ích.
Ngành giao thông đang làm
tốt công việc của mình. Quan
điểm tôi là những cái gì đang
vận hành phù hợp với thực
tế, người dân chấp nhận, dư
luận không phê phán gì lớn
thì nên để cho nó vận hành ổn
định, hội nhập quốc tế. Nếu
thay đổi sẽ phát sinh nhiều
vấn đề liên quan đến bộ máy,
công tác đào tạo nguồn nhân
lực để phục vụ vận hành ở
ngành công an, thiếu cẩn thận
sẽ gây tốn kém, lãng phí…
Quy trình hiện nay rất rõ
ràng, ngành GTVT quản lý nhà
nước về đào tạo, sát hạch và
cấp GPLX. Bộ Y tế ban hành
quy định về quản lý sức khỏe
tài xế. Bộ Công an kiểm tra,
xử phạt vi phạm trên đường.
Như vậy là không chồng chéo,
mỗi cơ quan đảm nhiệm một
khâu và có sự giám sát lẫn
nhau sẽ minh bạch hơn. Nếu
về Bộ Công an vừa thực hiện
vừa giám sát có vẻ không
khách quan cho lắm.
Ông
NGUYỄN HỮU CƯỜNG
,
Chánh văn phòng Sở GTVT TP
Đà Nẵng:
Nếu còn lỗ hổng thì
tìm cách sửa lại
Trước đây, công an là đơn
vị được giao quản lý sát hạch,
cấp GPLX. Tuy nhiên. sau đó
không hiểu vì bất cập hay khó
khăn gì, nhiệm vụ này được
chuyển giao cho Bộ GTVT.
Cách đây gần chục năm, Bộ
Công an cũng từng có đề nghị
được tổ chức quản lý sát hạch,
cấp GPLX, tuy nhiên Chính
phủ không đồng ý.
Có chuyển việc sát hạch,
cấp, đổi GPLX về Bộ Công
an hay không là thẩm quyền
quyết định của trung ương.
Tuy nhiên, chưa thể khẳng
định bên nào làm tốt hơn. Bộ
Công an nói ngành GTVT
quản lý còn lỏng lẻo là cũng
hơi chủ quan, vì có chỗ này
chỗ khác. Riêng Đà Nẵng, từ
trước đến nay, bên công an
cũng không có ý kiến gì về
việc này. Sở GTVT vẫn làm
tốt công tác sát hạch, cấp đổi
GPLX mà không phát sinh gì
quá bất cập.
Việc quản lý sát hạch rất quan
trọng, chưa chắc Bộ Công an
đã làm tốt hơn Bộ GTVT. Thời
gian qua, Bộ GTVT cũng làm
tương đối tốt, còn có lỗ hổng
chỗ nào thì tìm cách bịt lại,
không nhất thiết phải chuyển
cả cho Bộ Công an.
Ông
BÙI HÒA AN
,
Phó Giám
đốc Sở GTVT TP.HCM:
Ứng dụng tốt công
nghệ nhận dạng và
theo dõi
Trong công tác quản lý
đào tạo lái xe, qua 10 năm
thực hiện, ngành GTVT đã
có nhiều chuyển biến theo
hướng tích cực và được xã
hội ghi nhận. Cụ thể, sau
nhiều lần biên soạn bộ giáo
trình đào tạo lái xe, hiện nay
ngày càng đi sát với thực
tiễn, nội dung và số giờ học
lái xe cung cấp đầy đủ kiến
thức về pháp luật và kỹ năng
cho người học.
Trong thời gian tới, các cơ
sở đào tạo cũng nâng tầm hơn
với nhiều chương trình như
đưa vào sử dụng phần mềm
mô phỏng các tình huống
giao thông, trang bị cabin
điện tử và thiết bị giám sát
thời gian, quãng đường học.
Đồng thời, ứng dụng công
nghệ để nhận dạng và theo
dõi, các trung tâm sát hạch
lái xe cũng đã lắp đặt camera
giám sát đầy đủ để truyền dữ
liệu về Tổng cục Đường bộ
Việt Nam.
Điều này cho thấy ngành
GTVT đã thực hiện công tác
quản lý nhà nước trong lĩnh vực
đào tạo, sát hạch cấp GPLX
ngày càng nâng cao hiệu quả,
góp phần đảm bảo trật tự an
toàn đường bộ.
Luật sư
TRƯƠNG TRỌNG
NGHĨA
,
Đoàn đại biểu
Quốc hội TP.HCM:
Nhiệm vụ của Bộ
Công an đã quá nhiều
Hiện nay, những nhiệm vụ
và chức năng của Bộ Công
an đã nhiều và rất nặng nề.
Mỗi nước đều có đặc điểm
khác nhau nhưng so với các
nước trên thế giới, chức năng
của Bộ Công an Việt Nam
trong thời bình đã gánh vác
nhiều hơn.
Ví dụ, ở nhiều nước, việc
cấp CMND, hộ chiếu hay
thẻ an sinh xã hội thường
thuộc một cơ quan hành
chính chuyên trách, công
an không làm. Thậm chí về
phòng cháy, chữa cháy, cứu
hộ, cứu nạn cũng có đơn vị
hành chính chuyên trách làm
nhưng ở Việt Nam cũng đã
thuộc ngành công an.
Việc đào tạo, sát hạch, cấp
GPLX trên thế giới, đa số các
nước không do ngành công
an làm. Do vậy, nếu có một
số hoạt động hành chính, kể
cả cấp GPLX, nếu hiện nay
làm chưa tốt thì Chính phủ
và các bộ, ngành nên tìm ra
nguyên nhân để khắc phục,
chấn chỉnh. 
Đặc biệt, Bộ Công an có
một chức năng quan trọng
không ai thay thế được, cần
tập trung làm tốt, đó là phòng
chống tội phạm, giữ gìn an
ninh công cộng, trật tự an toàn
xã hội và ngăn chặn, xử lý vi
phạm. Vừa qua, tình hình vi
phạm pháp luật cho thấy còn
rất nghiêm trọng, tội phạm
hình sự có nhiều biến dạng,
diễn biến tinh vi, phức tạp
trong điều kiện công nghệ
hiện đại ngày nay, chưa kể
các loại tội phạm mới, hình
thức mới, thủ đoạn mới. Đất
nước ta có gần 100 triệu dân,
dài hàng ngàn kilomet, vùng
biển và biên giới rộng, dài và
phức tạp. Việc phòng, chống
tội phạm, bảo đảm an ninh,
an toàn xã hội đã là nhiệm
vụ rất nặng nề. Theo tôi, Bộ
Công an nên tập trung vào
lĩnh vực này. 
Luật sư
VŨ PHI LONG
,
Đoàn Luật sư TP.HCM:
Không đồng tình việc
giao lại cho ngành
công an
Theo xu hướng nhà nước
pháp quyền hiện đại, Bộ
Công an, các lực lượng vũ
trang nên giảm dần trong
lĩnh vực quản lý dân sự.
Việc sát hạch hay quản lý
cấp, đổi GPLX là thuộc lĩnh
vực dân sự trong một xã hội
bình thường, để tiếp tục xu
hướng văn minh đó.
Tôi không đồng tình việc
giao lại cho ngành công an.
Đối với các vấn đề tiêu cực,
phát sinh từ việc sát hạch,
bằng lái xe giả mạo hay liên
quan đến nó cũng chỉ là
những việc rất là nhỏ so với
tổng thể chung của xã hội.
Nếu việc đó có sai phạm thì
cứ việc xử lý bằng hình sự
hoặc hành chính. Còn nếu
cho rằng việc quản lý lỏng
lẻo hoặc nội dung sát hạch
chưa đầy đủ thì Bộ Công
an vẫn có quyền góp ý để
chương trình sát hạch thực
hiện làm sao cho chặt chẽ.
Hiện nay, vấn đề đào tạo, sát
hạch đang được Bộ GTVT
quản lý ổn định và phù hợp
với xã hội.•
Đào tạo lái xe tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính TPĐàNẵng. Ảnh: TẤNVIỆT
Bạn đọc nói gì?
Sau bài viết
“Bộ Công an muốn quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe”,
chúng tôi đã nhận được
nhiều phản hồi của bạn đọc về vấn đề này.
Theo bạn đọc phamhienxaydung@...: Bộ Công an muốn quản lý sát hạch, cấp, đổi GPLX, vậy
Bộ Công an có dám khẳng định là khi quyền sát hạch, cấp, đổi GPLX về bộ thì sẽ không có tiêu
cực hay kẽ hở. Theo tôi, nếu Bộ Công an và Bộ GTVT cùng ngồi lại xem quy trình cấp GPLX hiện
nay có kẽ hở nào để cùng bít thì người học, thi GPLX khó lách qua khe.
Bạn đọc nguoidantggt@... thì cho rằng theo thống kê tại báo cáo của Chính phủ gửi Quốc
hội về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm2019, không thống kê nguyên nhân tai
nạn giao thông (TNGT) do lái xe kinh doanh vận tải nhưng có thống kê nguyên nhân TNGT do
vi phạm quy trình thao tác lái xe chiếm 6,8%. Như vậy, việc nói hơn 70% các vụ TNGT đặc biệt
nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải có đảm bảo sự khách quan không?
Còn bạn đọc Lê Văn San cho rằng việc quan trọng nhất bây giờ là chất lượng đầu ra của học
viên và ý thức tham gia giao thông của người dân. Cho dù cơ quan nào quản lý việc cấp GPLX
và đào tạo lái xe đi nữa thì việc tổ chức sát hạch như thế nào mới là quan trọng. Tỉ lệ người mới
được cấp GPLX gây TNGT rất thấp bởi sự cẩn thận và chưa có kinh nghiệm xử lý các tình huống
trên đường nên họ rất cẩn thận trong quá trình tham gia giao thông.
LT
tổng hợp
Nếu cho rằng việc
quản lý lỏng lẻo
hoặc nội dung sát
hạch chưa đầy đủ
thì Bộ Công an vẫn
có quyền góp ý để
chương trình sát
hạch thực hiện làm
sao cho chặt chẽ.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook