144-2020 - page 2

2
Thời sự -
ThứHai29-6-2020
HOÀNGBẢO
“L
ực lượng CSĐT tội
phạm về ma túy cơ
bản nắm và quản lý
được tình hình tội phạm sản
xuất trái phép ma túy trong
nước” - Đại tá Vũ Văn Hậu
(ảnh),
Phó Cục trưởng Cục
CSĐTtội
phạm về
ma túy,
Bộ Công
an, cho
hay nhân
t h á n g
h à n h
động phòng, chống ma túy.
Đại tá Hậu cũng cho hay
là tội phạm ma túy thế giới
và khu vực “tam giác vàng”
có dấu hiệu gia tăng, sử
dụng nhiều phương thức, thủ
đoạn mới gây khó khăn cho
việc triệt phá của lực lượng
chức năng...
Tội phạm sử dụng
công nghệ 4.0
để hoạt động
. Phóng viên:
Ông có thể
nói rõ hơn về những thủ đoạn
mới của tội phạm ma túy?
+ Đại tá
Vũ Văn Hậu
:
Tội phạm ma túy đang lợi
dụng không gian mạng để
hoạt động mua bán trái phép
chất ma túy. Đang xuất hiện
tình trạng đưa các chất ma
túy vào bánh kẹo rồi rao bán
trên mạng; sử dụng dịch vụ
bưu chính đưa ma túy từ các
nước châu Âu về Việt Nam.
Việc tổ chức sử dụng và
chứa chấp sử dụng trái phép
ma túy có chiều hướng gia
tăng, đặc biệt là ở các thành
phố lớn. Có hiện tượng tổ
chức, lôi kéo, cưỡng bức sử
dụng trái phép chất ma túy
ở quán bar, vũ trường, quán
karaoke...
Đáng lưu ý là ngay cả trong
thời điểm cả nước thực hiện
giãn cách xã hội để phòng,
chống dịch COVID-19, nhiều
cơ sở vẫn lén lút hoạt động,
tổ chức sử dụng ma túy.
Các chất ma túy tổng hợp
làm người sử dụng rối loạn
tâm thần, mất kiểm soát hành
vi (ngáo đá) gây ra các hành
vi nguy hiểm cho xã hội tiếp
tục diễn biến phức tạp...
. Điều lo ngại là tội phạm
ma túy liên tục điều chế,
sản xuất ra các loại ma túy
mới với những thành phần,
tiền chất không thuộc danh
mục chất ma túy mà chúng
ta đã ban hành để quản lý.
Ông nhận định gì về tình
hình này?
Tuyến biên giới của Việt
Nam trải dài, phần lớn là rừng
núi hiểm trở, có nhiều cửa
khẩu lớn, nhỏ và rất nhiều
đường mòn, lối mở, trong
khi lực lượng chuyên trách
phòng, chống tội phạm ma
túy còn mỏng... nên công
tác phòng ngừa, ngăn chặn
và kiểm soát ma túy gặp rất
nhiều khó khăn.
Các tuyến đường biển,
đường hàng không, bưu điện
có phạm vi rộng và rất khó
kiểm soát trong điều kiện
thiếu cả về nhân lực và vật
lực. Trong khi đó, không gian
mạng Internet được cảnh báo
sẽ sớm trở thành địa bàn mới
của tội phạm ma túy.
Hoạt động của tội phạm
ma túy ngày càng tinh vi,
xảo quyệt và manh động
hơn, đặt ra nhiều thách thức.
Tình trạng mua bán, sử
dụng trái phép các loại ma
túy tổng hợp ngày càng gia
tăng, nếu không có biện
pháp quản lý tiền chất hiệu
quả, không bịt những sơ hở
trong công tác quản lý các
hoạt động kinh doanh dịch
vụ nhạy cảm thì có thể sẽ
hình thành nhiều điểm, tụ
điểm tổ chức sử dụng trái
trình độ và nghiệp vụ không
đồng đều.
Các biện pháp nghiệp vụ cơ
bản còn chưa thường xuyên,
chất lượng, hiệu quả chưa
cao; các loại thiết bị, phương
tiện kỹ thuật nghiệp vụ tuy
đã được bổ sung nhưng còn
thiếu, một số đã cũ kỹ, lạc
hậu, hỏng hóc, chưa đáp ứng
được yêu cầu thực tiễn công
tác, chiến đấu...
Thực hiện nhiều biện
pháp để kiểm soát
. Vậy giải pháp nào để
ngăn chặn, phòng ngừa tội
phạm ma túy, giảm thiểu
hệ lụy từ ma túy gây ra cho
cộng đồng, xã hội, thưa ông?
+
Để phòng ngừa tội phạm
ma túy phải giải quyết tốt
đồng thời hai vấn đề đó là
cung và cầu.
Về vấn đề cung, lực lượng
phòng, chống tội phạm ma
túy phải tập trung triển khai
thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng ngừa, đấu tranh,
điều tra khám phá các tổ
chức, đường dây tội phạm
ma túy liên tỉnh, xuyên quốc
gia, có yế u tố nước ngoài,
nhất là trên các tuyến, địa
bàn trọng điểm (đường bộ,
đường biển, đường hàng
không, tuyến bưu điện
chuyển phát nhanh, không
gian mạng Internet…). Mặt
khác, tăng cường kiểm soát
chặt chẽ, ngăn chặn không
để các cơ sở sản xuất, kinh
doanh hợp pháp sử dụng
các tiền chất, hóa chất để
lợi dụng sản xuất trái phép
chất ma túy.
Rạng sáng 26-6, khi bị Công an tỉnhHà Tĩnh truy đuổi, hai người trên ô tô vứt hai ba lô chứa 31 kgma túy đá.
Ảnh nhỏ: Công an liên tục bắt giữma túy tuồn từ các cửa khẩu Lào, Campuchia vào Việt Nam. (Ảnh do công an cung cấp)
Theo UNODC (Cơ quan phòng, chống
ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc),
tội phạm ma túy đang sử dụng Việt Nam
làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ra các
nước. Việc mua bán, sản xuất ma túy ở
khu vực Đông Nam Á đang diễn biến rất
phức tạp.
Lượng methamphetamine bị thu
giữ trong năm 2019 ở Đông Á và
Đông Nam Á khoảng 115 tấn. Giá của
methamphetamine đang giảm đến mức
thấp do nguồn cung tăng, các chất dạng
opiod, thuốc lắc, ketamine và cần sa tổng
hợp xuất hiện với số lượng lớn.
Đang là đại dịch COVID-19 nhưng các
chỉ số liên quan cho thấy việc sản xuất
ma túy ở khu vực “tam giác vàng” không
có dấu hiệu bị ảnh hưởng, ngược lại còn
có dấu hiệu gia tăng, xuất hiện nhiều
chất kích thần mới.
Việt Nam cần phát hiện, xác định các
chất ma túy mới này, giám sát chặt các
+ Phải minh định rằng các
nhóm tội phạm điều chế và
sản xuất ra các loại ma túy
mới đều nằm ở ngoài lãnh
thổ Việt Nam.
Hiện các loại tiền chất
mới được sử dụng sản xuất
trái phép ma túy tổng hợp
là loại hàng hóa có tính
chất lưỡng dụng, vừa phục
vụ sản xuất, phát triển kinh
tế - xã hội, vừa là nguyên
liệu để sản xuất ma túy tổng
hợp. Vì vậy, quản lý, kiểm
soát nó rất khó, không chỉ
ở nước ta mà thế giới cũng
gặp phải điều này.
Nhận thức tính chất quan
trọng của tiền chất trong
việc sản xuất trái phép ma
túy, Bộ Công an (trực tiếp là
Cục CSĐT tội phạm về ma
túy) luôn nắm tình hình trong
khu vực, thế giới và khuyến
cáo của Ủy ban Kiểm soát
ma túy quốc tế (INCB), kịp
thời đưa các chất ma túy, tiền
chất mới vào danh mục quản
lý của Chính phủ.
Do đó, tất cả các loại
tiền chất phổ biến có thể sử
dụng sản xuất ma túy tổng
hợp đều có trong danh mục
quản lý nhưng vẫn có việc
sản xuất ma túy tổng hợp
trong nước là do chúng ta
còn sơ hở trong việc quản
lý, kiểm soát.
Cục đã và đang phối hợp
với các đơn vị chức năng của
các bộ, ngành và địa phương
rà soát và tăng cường công
tác quản lý, kiểm soát các
loại tiền chất.
Còn nhiều kẽ hở trong
quản lý tiền chất
. Thách thức đặt ra cho lực
lượng CSĐT tội phạm về ma
túy là rất lớn, xin ông cho
biết cuộc chiến với loại tội
phạm này đã và đang được
triển khai như thế nào...?
+
Chịu ảnh hưởng trực
tiếp từ tình hình tội phạm
ma túy trên thế giới và trong
khu vực, nhất là khu vực
“tam giác vàng” (khu vực
biên giới Thái Lan - Lào -
Myanmar), do vậy tình hình
tội phạm ma túy ở nước ta
phải đối mặt với rất nhiều
khó khăn, phức tạp.
phép chất ma túy.
Tội phạm ma túy có yếu
tố nước ngoài, nhất là tội
phạm người Trung Quốc,
Đài Loan (Trung Quốc) có
nguy cơ gia tăng, gây ra rất
nhiều thách thức trong công
tác phòng ngừa, đấu tranh,
xử lý. Điều này thậm chí
còn tác động đến cả lĩnh
vực chính trị - ngoại giao và
ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường thu hút đầu tư, kinh
doanh của nước ta.
Lực lượng chuyên trách
phòng, chống ma túy nói
chung và lực lượng CSĐT
tội phạm về ma túy nói riêng
vẫn còn thiếu về số lượng,
“Tội phạmma túy
còn tác động đến cả
lĩnh vực chính trị -
ngoại giao và ảnh
hưởng tiêu cực đến
môi trường thu hút
đầu tư, kinh doanh
của nước ta.”
Sáu tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19
diễn biến đặc biệt phức tạp trên phạm vi
toàn cầu nhưng tội phạm ma túy ở nước
ta vẫn có chiều hướng gia tăng.
Các lực lượng chức năng đã phát hiện
12.215 vụ (tăng 9,46% số vụ so với cùng
kỳ năm 2019), 15.775 người phạm tội về
ma túy (tăng 0,3%); thu giữ 235 kg heroin;
gần 1,6 tấn và gần 1 triệu viên ma túy
tổng hợp.
Tội phạm ma túy gia tăng trong dịch COVID-19
Đối phó ma túy khu “tam
Tội phạmma túy ở khu vực gia tăng trong dịch COVID-19 và Việt Nam quyết tâm không để trở
UNODC khuyến cáo: Giám sát chặt hơn
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook