066-2021 - page 1

SỐ
066
(6139)
-
Thứ Hai 29-3-2021
CHỦ QUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂNTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
2+3
trang
5
Luật & đời
trong so nay
trang
6
trang
11
trang
7
trang
13
trang
10
trang
9
Quán triệt, thựchiện
Nghị quyếtXIII để
phát triểnbềnvững
Kết nối người dân với metro:
Dễmà khó
Từ1-7, trườnghợp
nàosẽ thuhồi
sổhộkhẩu?
HócMônđềxuất2dựán
cấpbáchhơn5.000tỉđồng
Lãihơn500
tỉđồngtừ
găngtayytế
xuấtngoại
Bấtcậpvề...cáigiácủa
nhânphẩm
Cảnhbáotainạntừthảdiều
Nhà ga Bình Thái (TP ThủĐức, TP. HCM) của tuyếnmetro số 1 chạy song song với đường Xa lộHàNội. Ảnh: HOÀNGGIANG
Trong một vụ án oan ở Tuy Hòa (Phú Yên),
VKSND Tối cao từng có đến hai lần cho rằng
VKSND cấp dưới không có lỗi sau cùng nên
không phải bồi thường oan. Gần đây nhất, với
hướng dẫn mới nhất từ cơ quan này những
tưởng sự việc đã có điểm gút nhưng không,
đây lại là một hướng dẫn chung chung, mơ hồ.
Không rõ VKSND tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện
hướng dẫn này ra sao?
Rốichuyệnbồithường
oantừ3cơquantốtụng
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook