197-2020 - page 1

trong so nay
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
2
trang
5
trang
12
trang
7
trang
9
trang
4
trang
13
SỐ
197
(5967)-
ThứBảy29-8-2020
Việt Nam quyết
tâm hành động
đổi mới, tự cường
TP. HCM: Cónênmởphố
đi bộ ở ngoại thành?
Ông Nguyễn
Đức Chung bị
bắt tạm giam
Dựđoánđiểmchuẩnnhóm
ngànhsưphạm,ydược
CônganTP.HCM5nămliền
kéogiảmphạmpháphìnhsự
VụôngPhạmPhúQuốcvà
nguyêntắc“mộtquốctịch”
Ýkiếntráichiềuvề
đềxuấttựhọclýthuyết
sáthạchláixe
Bé2thángtuổisốnglại
saukhiđãnhờngười lo
antáng
Theo các chuyên gia, nếumở phố đi bộ ở ngoại thành TP.HCMthì cần tính toán kỹ việc chọn vị trí và quy hoạch. Trong ảnh: Đông nghẹt người vui chơi ở phố đi bộ Bùi Viện (quận 1)mỗi dịp lễ hội.
Ảnh: HOÀNGGIANG
trang
8
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook