211-2022 - page 11

11
Kinh tế -
ThứSáu16-9-2022
Doanh nghiệp Việt tìm cách
chinh phục thị trường Mỹ
TÚUYÊN
M
ỹ là một trong những
thị trường nhập khẩu
lớn nhất thế giới.
Tuy vậy, gần đây lạm phát
ảnh hưởng đến khả năng chi
tiêu của người dân, trụ cột
quan trọng của nền kinh tế
Mỹ. Một số nhà xuất khẩu
của Việt Nam (VN) cho biết
đã có dấu hiệu sụt giảm đơn
hàng từ Mỹ.
Trong bối cảnh trên, nhiêu
nhà xuất khẩu của VN đang
xoay xở bằng nhiều cách để
khắc phục khó khăn, tiếp tục
đưa hàng sang thị trườngMỹ.
Tiếp cận thị trường
Mỹ bằng nhiều cách
Từ nhiều năm qua, Công
ty Duy Anh Foods đã ban
banh trang, bún, phơ… sang
thi trương My. Hiện trung
bình mỗi thang công ty xuât
khâu sang thi trương này 4-5
container cac san phâm banh
trang, bún, phơ. Đặc biêt ngay
20-9, môt lô san phâm mơi
gồm 4 tân bún ngũ côc sẽ lên
đương sang Mỹ.
Chia sẻ kinh nghiệm về thị
trườngMỹ, ông Lê DuyToan,
Giám đốc Duy Anh Foods,
cho biêt: Đê san phâm co thê
xuât khâu đi My, trước hết
nha may phải đat cac chứng
chỉ như ISO. Đôi vơi san
phâm phai đat ch ng nhận
tiêu chuẩn chất lượng của
Cục Quản lý thực phẩm và
dược phẩm Mỹ (FDA). Đây
la cach đê khach hang nhân
biêt cũng như khẳng đinh chât
lương san phâm cua VN khi
ra thê giơi.
“Ch ng tôi đa co nha phân
phôi tai Mỹ, nhơ đo đa tiêp
nhân đươc nhưng gop y đê
điêu chỉnh san phâm phù
hơp vơi thi hiêu tiêu dùng
cua thị trường này. Bên cạnh
đó, việc kêt nôi vơi kiêu bao
đang sinh sông tai My c ng
la môt kênh giúp hang Viêt
tiếp cận thị trường này, nhất
là trong bối cảnh lạm phát
hiện nay” - ông Toàn chia sẻ.
Tương tự, Công ty MMr
Group đang ban môt sô mặt
hang thưc phâm, thơi trang,
trang sức, đô sưu tâm như
non côi, khăn răn, dâu cù la…
sang Mỹ. Đáng ch ý, không
chỉ tiêp cân thi trương My
băng kênh ban hang truyên
thông mà công ty còn phát
triển kênh ban hang trên nên
tang Amazon.
Ông Phan Vĩnh Phúc, Pho
Chu tich MMr Group, đ c
kết: “Đê ban được hang sang
thi trương My th trước hết
san phâm phai đap ứng cac
tiêu chuân khắt khe và phai
hiểu biết vê thương mại điện
tử đê trơ thanh nha ban hang
tôt nhât trên Amazon”.
Trong khi đó, Chu tich
HĐQTCông ty CPHDFoods
Nguyễn Trung Dũng kể cach
đây năm năm công ty nhân
được email tư đại siêu thị
Walmart đênghi hơp tacnhưng
đáng tiếc lúc đo công ty chưa
đu điêu kiên đê đap ứng ca
vê tai chính, kỹ thuât… nên
đê lỡ cơ hội. Thơi điêm nay,
công ty quay lai My thông
qua việc tham gia triển lam
thưc phâm để co cơ hôi tiêp
cân vơi cac nha ban le, ngươi
mua hang ở nước này.
Lãnh đạo HDFoods thông
tin thêm gia vi cua công ty
chủ yếu lam tư nguyên liêu
tư nhiên và đây là một trong
những lợi thế để tiếp cận thị
trường Mỹ. “Gia vi, xôt cua
ch ng tôi đa ban sang Nhât,
Ha Lan, Đức… Do đo, tiêp
cân thi trương My vơi trên
300 triêu ngươi tiêu dùng,
trong đo 30 triêu ngươi gôc
Á, 3 triêu ngươi gôcViêt c ng
khá thuân lơi” - ôngDũng noi.
Đừng ngồi chờ
mà phải đên tân nơi
tim khach hang
ÔngĐặngQuôc Hùng, Phó
Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế
biến g TP.HCM, nh n nhận
hiện nay lạm phát ơ My công
vơi xung đôt Nga - Ukraine
nên ngươi dân chủ yếu chi tiêu
cho hang hoa thiêt yêu. Trong
khi đó, thị trường này chiếm
tới 60% trị giá xuất khẩu g
và sản phẩm g VN, dẫn tới
việc một số công ty ngành g
có dấu hiệu thiếu đơn hàng.
Để ng phó, các đơn vị
trong ngành đang t nh toán
lại về đơn hàng, bạn hàng, thị
trường…để đạt hiệu quả kinh
doanh tối ưu nhất và giữ được
đối tác. Tuy vậy, thi trương
My, châu Âu vẫn chuộng san
phâm lam từ nguyên liêu tư
nhiên, dễ tiêu huy, thân thiện
với môi trường. V dụ ho th ch
mua ban ghê salon được làm
tư luc bình, ghê đan gia mây.
Cần có kịch b n ứng phó
để không bị động
Bộ Công Thương cho biết trong tám tháng đầu năm, Mỹ
tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất về tăng trưởng xuất
khẩu của VN với kim ngạch ước tính đạt 77,7 tỉ USD, tăng
25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, hoạt đ ng xuất khẩu củaVNđược dựbáođứng
trước nhiều sức ép nên đòi hỏi các nhà xuất khẩu củaVN có
kịch bản ứng phó sẵn sàng, bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của VN. Ví dụ nhà xuất khẩu VN có thể tận dụng
lợi thế thuế quan ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do
để đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc, Canada, Anh, Thái Lan…
Các doanh nghiệp
đừng chờ đối tác
đến VN mua hàng
ma phải chủ động
tìm đên họ.
V vậy, các nhà xuất khẩu
Việt đang tập trung khai thác
lợi thế này.
Cùngnhìnnhântrên,Chutich
HĐQTCông ty CPHDFoods
NguyễnTrungDũngnhấnmạnh
muôn xuât khâu thi trương
nao th doanh nghiệp phai chủ
động đên thi trương đo. Cu thê
la tham gia cac hôi chơ, triên
lam lơn mơi co thê gặp nhiêu
đôi tac, bạn hàng. M t khác,
khi vao đươc thi trương My
nhưng viêc ban đươc hang
hay không la môt thach thức.
“Lô banh trang đâu tiên
ch ng tôi xuât khâu sang My
đươc san xuât mỏng giông
như thi trương trong nươc.
Khi khach hang nhúng banh
trang vao nươc, banh trang
bi hít trên dĩa va khi cuôn
lai banh tráng bi rach, chưa
kê nhúng băng nươc âm nên
banh trang cang dễ mêm hơn.
Khach hang chê banh trang
của ch ng tôi… dỏm. Sau
đo, công ty điêu chỉnh công
thức đê cho ra banh tráng day
hơn, không qua deo. Bài học
ở đây là cần lắng nghe khách
hàng để có sự điều ch nh kịp
thời” - ông Toan dẫn ch ng.
ÔngPhanMinhThông, Chu
tich Tập đoàn Phúc Sinh, cho
rằng tình hình xuât khâu hiên
nay châm lai va tư nay đên
cuôi năm dự báo s tiêp tuc
khó khăn. Nhưng Mỹ vẫn la
môt trong nhưng thi trương
lơn, v vậy các công ty đưng
chơ ho sangVNmua hàngma
phai chủ động t mđên homơi
hy vong co nhiêu đơn hang.
Bên canh đo, các cơ quan
ch c năng VN cân nâng cao
công tac xúc tiên thương mai
đê hỗ trơ nhà xuất khẩu cũng
như quang ba hang Viêt co
cơ hôi vươn xa; tiếp tục đàm
phán và đề nghị ph a Mỹ mở
cửa thị trường thêm cho nông
sản xuất khẩu của VN.•
Ngày 15-9, UBND t nh B nh Dương phối hợp với Cục
Công nghiệp (Bộ Công Thương) và báo
Tuổi Trẻ
tổ ch c
hội thảo “Sự chuyển dịch chu i cung ng: Cơ hội cho
doanh nghiệp Việt Nam (VN)”.
Tại đây, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND t nh B nh
Dương, đánh giá: Hiện B nh Dương có 2.277 doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh trong l nh vực có liên quan
đến ngành công nghiệp h trợ nhưng vẫn không đủ đáp
ng nhu cầu nguyên phụ liệu cho sản xuất.
“Việc ngành công nghiệp h trợ, chu i cung ng chưa
phát triển mạnh đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng
tăng trưởng các ngành công nghiệp. Biểu hiện rõ nhất là
qua đợt dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã g p khó
khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất, nhất là
ngành điện tử, dệt may, da giày” - ông Minh dẫn ch ng.
Lãnh đạo t nh B nh Dương thông tin thêm để đón được
làn sóng chuyển dịch chu i cung ng toàn cầu, t nh định
hướng xây dựng những khu công nghiệp khoa học công
nghệ, các cơ chế khuyến kh ch đổi mới sáng tạo thông qua
đề án “TP thông minh”.
Đại diện một số doanh nghiệp c ng cho hay đang có xu
hướng dịch chuyển chu i cung ng toàn cầu và VN là một
trong những điểm đến của các tập đoàn lớn thế giới. Đơn
cử, Techonic Industries đang triển khai dự án đầu tư 650
triệu USD vào Khu công nghệ cao TP.HCM; Foxconn,
Luxshare, Pegatron… c ng mở rộng quy mô sản xuất tại
VN. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt gia nhập chu i
cung ng toàn cầu.
LÊ ÁNH
Việt Nam đang là điểm đến của nhiều tập đoàn lớn thế giới
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Namđang lên kịch bản ứng phó khi sức mua tại thị trườngMỹ
có dấu hiệu suy giảm.
Họ đã nói
Hiên nay My đang đối mặt
vơi lam phat cao, vì vậy co kha
năng hang xuât khâu VN đối
mặtvớigiabantăngnhưngquy
mô giam. Bên canh đo, nhiêu
dư bao tư cuối năm nay sang
nămsau kinh têMy có nguy cơ
rơi vao suy thoai. Vi vây, triên
vọng xuât khâu hang hoa cua
VN có thể bi anh hương nặng.
Chuyên gia kinh tê
VŨ ĐÌNH ÁNH
Doanh nghiệp đang sản xuất bánh tráng, bún, phở…xuất khẩu sang thị trườngMỹ. Ảnh: TÚUYÊN
Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện thamgia
vào chuỗi cung ứng tại hội thảo. Ảnh: LÊ ÁNH
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook