211-2022 - page 14

14
Bạn đọc -
ThứSáu16-9-2022
Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của
báo
Pháp Luật TP.HCM
gửi bài
viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm
tôi mơ”sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi
đoạt giải cao nhất của cuộc thi. Đây là cuộc thi viết do báo
Pháp Luật
TP.HCM
phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.
Với slogan“Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi
cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện
đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm
yêu thương trong tương lai.
Đối tượng thamgia: Là côngdânViệt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính
đến thời điểmgửi bài dự thi), đang sống và làmviệc tạiTP.HCM; có khát
khaovà kếhoạch sinh sống, làmviệc lâudài, cốnghiến cho sựphát triển
của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở,
đồng thời cũng không sở hữu bất kỳ bất động sản nào tạiTP.HCMhoặc
các tỉnh, thành khác…
Người thamgia sẽ trải qua ba vòng thi:Vòng 1:Viết lại giấcmơ; vòng
2: Họa hình giấc mơ; vòng 3: Chinh phục giấc mơ.
Tất cả tác phẩm gửi về email:
Giải thưởng:
5 giải thưởng chính gồm:
+1giảiđặcbiệt:MộtcănhộthuộcbrandDiyas doCTGrouptraotặng
+ 1 giải I: 40 triệu đồng
+ 1 giải II: 25 triệu đồng
+ 1 giải III: 15 triệu đồng
+ 2 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải.
Các giải thưởng phụ:
+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3 triệu đồng/giải (mỗi tháng sẽ
chọn ra tối đa hai bài viết xuất sắc nhất).
+ Giải ý tưởng“Họa hình giấc mơ”(vòng 2) được bạn đọc bình chọn
nhiều nhất trên mạng xã hội: 5 triệu đồng.
+Giải“Nhàthiếtkếđồnghành”:Sáugiảidànhchosáunhómsinhviên
tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng
của các thí sinh, gồm:
.
1 giải đặc biệt: 10 triệu đồng
.
1 giải I: 5 triệu đồng
.
1 giải II: 3 triệu đồng
.
1 giải III: 2 triệu đồng
.
2 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải.
.
Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận
của ban tổ chức.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức thamgia
cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc quét mã QR
hoặc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.
Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!
Người đoạt giải cao nhất cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ được trao tặng căn hộ gần 1 tỉ đồng.
Người đoạt giải cao nhất của cuộc thi sẽ được Tập đoànCTGroup
tặng căn hộ thuộc brandDiyas trị giá gần 1 tỉ đồng.
Mời bạnđọc thamgia cuộc thi “Tổấmtôimơ”
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
Cách đăng ký giảm trừ mức đóng
BHYT hộ gia đình tại nhà
VÕHÀ
T
heo Cơ quan BHXHViệt
Nam, trước đây việc gia
hạn thẻ bảo hiểm y tế
(BHYT) hộ gia đình trực
tuyến trên cổng dịch vụ công
(DVC) quốc gia không có
tính năng tự trừ phí mức giảm
đóng cho người thứ hai trong
gia đình trở đi. Theo đó, khi
người tham gia BHYT thực
hiện gia hạn với hình thức
online thì sẽ thu phí 100%
như mức đóng của người
thứ nhất.
Nhằm đẩy mạnh việc thực
hiện DVC trực tuyến, thanh
toán trực tuyến, BHXH Việt
Namđã hướng dẫn người dân
thực hiện dịch vụ gia hạn thẻ
BHYT theo hộ gia đình (có
giảm trừmức đóng) trên cổng
DVC BHXH Việt Nam và
cổng DVC quốc gia.
ViệcsửdụngDVCtrựctuyến
trong thủ tục gia hạn BHYT
giúp người dân tiết kiệm thời
gian giao dịch, chi phí đi lại.
Thực hiện trên cổng
dịch vụ công BHXH
Việt Nam
Để thực hiện gia hạn thẻ
BHYT theo hộ gia đình có
giảm trừ mức đóng, người
dùng thực hiện các bước theo
trình tự sau đây:
Bước 1: Thực hiện mở một
trình duyệt bất kỳ, truy cập
theo đường dẫn sau: https://
dichvucong.baohiemxahoi.
gov.vn.
Bước 2:Trênmàn hình đăng
nhập, người dùng nhập các
thông tin yêu cầu đăng nhập,
sau đó chọn “Đăng nhập”.
Bước 3: Sau khi đăng nhập
thành công, màn hình hiển thị
như sau:
Tiếp theochọnmục “ĐÓNG
BHXH ĐIỆN TỬ”. Sau đó
chọn: “Gia hạn thẻBHYTtheo
HGĐ có giảm trừ”.
Bước4:Nhậpthôngtinthành
viên hộ gia đình và thông tin
gia hạn thẻ.
Nhập thông tin chủ hộ:Yêu
cầu nhập số định danh, họ và
tên, ngày tháng năm sinh và
giới tính.
Nhập thông tin các thành
viên: Chỉ nhập số định danh.
Để thêm thành viên hộ gia
đình, chọn “Thêm thành viên
HGĐ”,sauđónhậpsốđịnhdanh
của thành viên theo cách nhập
thông tin thẻ BHYT, chọn số
tháng cần gia hạn thẻ BHYT.
Bước 5: Xác thực thông tin.
Saukhinhậpđầyđủthôngtin
yêucầu, người dùngchọn“Xác
nhận” để xác thực thông tin.
Nếu các thông tin như thông
tin chủ hộ; thông tin các thành
viên; các thành viên tham gia
thuộcđốitượngthamgiaBHYT
theo hộ gia đình; thông tin về
thẻ BHYTcủa các thành viên;
các thành viên đề nghị gia hạn
thẻ BHYT tham gia ở cùng
một cơ quan BHXH được xác
thực là đúng, màn hình hiển thị
thông tin như sau:
Thông tin tham gia BHYT
của từng thành viên: Số định
danh, họ tên, số tháng gia hạn,
hạn thẻ BHYThiện tại, số tiền
phải đóngđểgiahạn thẻBHYT
theo hộ gia đình.
Bước 6: Chọnngânhàng thụ
hưởng của cơ quan BHXH.
Sau khi xác thực thông tin
thành công, chọn “Ngân hàng
thụhưởngcủacơquanBHXH”,
sau đó chọn “Thanh toán”.
Bước 7:Thanh toán: Sau khi
chọn “Thanh toán” tại bước 6,
mànhìnhhiểnthịdanhsáchngân
hàng và trung gian thanh toán.
Người dùng có thể chọn một
trong hai hình thức thanh toán.
Saukhithanhtoánthànhcông,
người dùng có thể thực hiện
in biên lai bằng cách chọn “In
biên lai” hiển thị trênmànhình.
Thực hiện trên cổng
dịch vụ công quốc gia
Để thực hiện gia hạn thẻ
BHYTtheohộgiađìnhcógiảm
trừ mức đóng trên cổng DVC
quốc gia, người dùng cũng
thực hiện các bước như sau:
Bước 1:Mởmột trình duyệt
bất kỳ, truy cập theo đường
dẫn sau:
.
gov.vn.
Bước 2:Trênmàn hình đăng
nhập, người dùng nhập các
thông tin yêu cầu đăng nhập,
sau đó chọn “Đăng nhập”.
Bước 3: Sau khi đăng nhập
thành công, màn hình hiển thị
nội dung hướng dẫn thực hiện
các bước còn lại như trên cổng
DVC BHXH Việt Nam.
Theo một đại diện Cơ quan
BHXHTP.HCM, khi thamgia
BHYThộ gia đình, càng nhiều
thành viên thamgia BHYT thì
mức giảm trừ sẽ càng nhiều.
Chính sách hỗ trợ giảm trừ
này sẽ mang lại lợi ích cho
người tham gia, nhất là với
các hộ gia đình có hoàn cảnh
khó khăn.
Việc tham gia BHYT hộ
gia đình nhằm tạo điều kiện
cho mọi người dân đều được
hưởng lợi ích từ chính sách
BHYT nhân văn của Đảng
và Nhà nước.•
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thủ tục gia hạn bảo hiểmy tế giúp người dân tiết kiệm thời gian
giao dịch, chi phí đi lại.
Khi tham gia BHYT
hộ gia đình, càng
nhiều thành viên
tham gia BHYT
thì mức giảm trừ sẽ
càng nhiều. Chính
sách hỗ trợ giảm trừ
này sẽ mang lại lợi
ích cho người tham
gia, nhất là với các
hộ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn.
Người dân đến đăng ký khámbệnh tại BVQuân y 175, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄNHIỀN
Mức đóng BHYT theo hộ gia đình
Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT của các thành
viên trong hộ gia đình được tính theo mức lương cơ sở tại
thời điểm đóng (hiện nay là 1.490.000 đồng).
Theođó,mứcđóngcủangười thứnhất được tínhbằng4,5%
mức lương cơ sở, mức đóng của người thứ hai, thứ ba, thứ tư
lần lượt bằng70%, 60%, 50%mứcđóngcủangười thứnhất, từ
người thứnămtrởđi bằng40%mức đóng củangười thứnhất.
Cụ thể số tiền đóng được tính như sau:
Thành viên
hộ gia đình
Số tiền đóng
Ngườithứnhất 67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm)
Người thứ hai 46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm)
Người thứ ba 40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm)
Người thứ tư 33.525 đồng/tháng (402.300 đồng/năm)
Ngườithứnăm
trở đi
26.820 đồng/tháng (321.840 đồng/năm)
HỘP THƯ
Vừa qua, báo
Pháp Luật TP.HCM
có nhận được đơn, thư của
các bạn đọc:
Liên Thu Trang
(quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)
khiếu nại về việc bị thu hồi đất;
Huỳnh Phước Đông
(huyện
Hóc Môn, TP.HCM) phản ánh về việc bị tiệm cầm đồ tự ý thanh
lý tài sản;
Võ Thanh Bình
(TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bị
một người cho vay lãi nặng và chiếm đoạt tài sản;
TrầnThị Lem
(huyện Cần Đước, tỉnh Long An) khiếu nại về việc bị cưỡng chế
thi hành án;
Trần Lê Uyên
kêu cứu về việc tòa án xét xử không
khách quan;
Nguyễn Thị Xuyến
(huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương) phản ánh về việc không đồng ý với việc giải quyết
đơn tố cáo của công an;
Nguyễn Thị Hảo
(huyện Hàm Thuận
Bắc, tỉnh Bình Thuận) phản ánh về việc bị bán đấu giá tài sản
giá thấp;
Đặng Thị Diệp Hảo
(quận 7, TP.HCM) tố cáo về việc
bị lừa đảo khi đi mua đất.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook