228-2022 - page 1

Ban chấp hành
Trung ương Đảng
thảo luận 2 đề án
quan trọng
trang
2
Đề xuất 2 phương án
biểu giá điện sinh hoạt mới
Theo đề án, với giá điện sinh hoạt, bộ đề xuất rút ngắn các bậc với hai phương án là bốn bậc và nămbậc, thay vì sáu bậc như hiện nay. Ảnh: TTXVN
trong so nay
Xácminhtàisản,thu
nhập30cánbộlãnhđạo
đầutiênquabốcthăm
Sửa Luật Đất
đai: Vướng
mắc khi bỏ
khung giá đất
Cơhộiđầutưkhi
chứngkhoánmấtđiểmmạnh
TP.HCMđiềutrịsốtxuấthuyết
theomôhìnhtháp3tầng
trang
6
trang
11
trang
13
trang
4
SỐ
228
(6604) -
Thứ Năm 6-10-2022
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
Từ báo cáo của Chính
phủ gửi Quốc hội tổng kết thực hiện Nghị
quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế,
chính sách đặc thù phát triển TP.HCM,
có thể thấy những hạn chế trong quá trình
triển khai.
(Xem tiếp trang 3)
Chungtay
vìTP.HCMvà
vìcảnước
trang
8
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook