259-2022 - page 1

trang
5
trang
13
SỐ
259
(6635)
-
Thứ Sáu 11-11-2022
CHỦ QUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂNTHÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
trong so nay
trang
10
trang
11
trang
4
(Xem tiếp trang 2)
trang
2+3
Việt Namcamkết
tạo lậpmôi trường
kinh doanh
tốt nhất
Quốc hội: Phải giải quyết dứt điểm
việc thiếu thuốc, cán bộ nghỉ việc
Điểmnghẽn
chi phí xăngdầu:
Vẫn chưađược
khơi thông
CSGTtoànquốc
mởcaođiểm,dẹpchiêu
nângthùngxe
Lắngnghe!
Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật là một quá trình đòi
hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy
định pháp luật về thẩm quyền,
hình thức, trình tự, thủ tục. Quy trình qua nhiều
vòng, nhiều lớp, từ dự thảo đầu tiên đến bản cuối
cùng, khi cấp có thẩm quyền biểu quyết thông qua
rồi phát hành.
Lýdonhiềunơihoãnthi
Phụphẩmgỗ
xuấtngoại
mangvềtỉđô
chứng
chỉngoại
ngữquốc
tế
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2023 được Quốc hội thông qua vào chiều 10-11 với 465/466 đại biểuQuốc hội thamgia biểu quyết tán thành. Ảnh: VGP
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook